Romas

Kūčios Nakvynės namuose

 

Jau tapo gražia tradicija Mažeikių nakvynės namuose kasmet rengti simbolinę Kūčių vakarienę. Šiemet tai įvyko gruodžio 22-ąją. Po šv. Mišių, kurias aukojo kunigas Vytautas Dvaržeckis, parodyta  meninė programėlė, kurią parengė dažnai Nakvynės namuose besilankanti režisierė Airida Lementauskienė.

Pagerbti kultūros nešėjai

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro jau antrus metus surengta „Kultūros nešėjas 2017“ nugalėtojų pagerbimo ceremonija užvakar vyko Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Po parapijos klebono kun. Gintaro Lengvino aukotų šv. Mišių už kultūros darbuotojus apdovanoti suvenyrais 8 rajono kultūros atstovai. Pasak Kultūros centro direktoriaus Raimundo Radavičiaus, nominantai atrinkti bendru seniūnų bei kultūros centrų vadovų sutarimu.

Brangūs broliai ir seserys,

 

sveiki sulaukę šv. Kalėdų iškilmės! Tai nuostabus slėpinys kurį švenčiame: Dievas Tapo žmogumi. Dangaus ir žemės Viešpats tapo vienu iš mūsų. Išsipildė gražiausia žmonijos svajonė – regėti mus aplankiusį Dievą. Išsipildė ilgesys pakalbinti Kūrėją. Dievas prisiėmė žmogaus vargą, kad jį palengvintų, dar daugiau – kad jį perkeistų. Jis pakvietė žiūrėti į pasaulį Jo akimis – meilės žvilgsniu. Jis kvietė žmones pakeisti savo širdį ir žvelgti į kitą žmogų – su gailestingumu ir giedrumu. Dievas apsisprendė, kad mes apsispręstume. Jis pakvietė atrasti gyvenimo grožį paprastuose dalykuose ir būti jautriems vargšams.

Savivaldybėje – svečias

 

Mažeikių rajono savivaldybėje lankėsi ir su Savivaldybės meru Antanu Teniu susitiko svečias Mats Kjaer – švedas, kuris savo darbinės veiklos metu aktyviai plėtė Švedijos SEB banko veiklą Baltijos ir kitose Rytų Europos šalyse. Svečias atvyko mero patarėjo Virgilijaus Radvilo kvietimu užmezgus ryšius komandiruotės į Švediją metu. Taip pat buvo pristatyta verslo situacija rajone, susitikta su MVA direktoriumi, aplankytos kelios rajono įmonės.

Pradūrė padangas

 

Tarp sekmadienio 19.30 val. ir pirmadienio 8.30 val. Mažeikiuose, Žemaitijos g., namo kieme, pradurtos 48-erių metų mažeikiškiui priklausančio automobilio „Alfa Romeo“ padangos.  Žala – 240 eurų.

Šilumos energijos taupymo priemonės

Sąskaitos dydį už šildymą lemia du segmentai – tai šilumos kaina ir suvartotas šilumos kiekis. Jei įmonės kolektyvui pavyko stabilizuoti vieną žemiausių šilumos kainų Lietuvoje, tai pastatų šilumos energijos suvartojimas kelia nerimą. Paanalizavus renovuotų daugiabučių namų šilumos suvartojimą bei sąskaitų už šildymą dydį ir palyginus tuos rodiklius su nerenovuotais daugiabučių namais, skirtumai siekia iki 8–10 kartų. Tuos didžiulius skirtumus lemia pastatų būklė.

Mažeikiuose lankėsi europarlamentaras

 

Antradienį Mažeikius aplankė ir susitikimą su visuomene organizavo Europos Parlamento (EP) narys, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto narys, Delegacijos ryšiams su Baltarusija narys, Delegacijos EURONEST Parlamentinėje Asamblėjoje narys, Regioninės plėtros komiteto pavaduojantis narys Bronis Ropė. Jis atvyko susitikti su visuomene, supažindinti su naujienomis, kas svarstoma ir sprendžiama Europos Parlamente žemės ūkio klausimais.

Prezidentės sveikinimas

Mieli Lietuvos žmonės,

sulaukėme nuostabaus kalėdinio meto, talpinančio savyje visa, kas žmogui iš tiesų brangu.

Ir amžiną viltį, ir nuoširdumą, ir tikėjimą.

Namo administratorius. Kieno interesams atstovauja?

Nuomonė

 

             Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 7.1 papunktyje nurodyta, kad administratorius privalo: ,,Nuostatuose nurodytas funkcijas ir pareigas atlikti apdairiai, sąžiningai ir tik naudos gavėjų interesais...“ Kalbant suprantamesne kalba, namo administratorius privalo savo funkcijas vykdyti taip, kad visas paslaugas gyventojai (naudos gavėjai) gautų nepažeidžiant jų interesų. Tuose pačiuose Nuostatuose, papunktyje 4.6.2., aiškiai pasakyta, kad ,,jeigu administratorius yra perkančioji organizacija, pirkimus vykdo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu“. Šių Nuostatų II skyriaus ,,Administratoriaus funkcijos“ 4.4. papunktyje nurodyta, kad administratorius ,,...rengia ilgalaikį (2 ir daugiau metų) namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo planą (toliau – ilgalaikis planas), apskaičiuoja mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifą ir teikia juos patalpų savininkams tvirtinti...“. Ir dar noriu pacituoti IV skyriaus „Patalpų savininkų mokėjimų ir įmokų apskaičiavimas“ 8. punktą, kuris nusako, kad ,,administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai kas mėnesį apskaičiuoja šiuos mokėjimus ir įmokas“.

Padėsi sau – padėsi savo vaikui!


 
Telšių krizių centras antrus metus vykdo tęstinį projektą „Telšių krizių centro pagalba Žemaitijos vaikams 2016–2018 m.“ ir teikia pagalbą vaikams ir jų šeimos nariams, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje. Projektą finansuoja LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, remia Telšių ir Plungės rajono savivaldybės.

Svajoti reikia atsakingai

 

Vis dažniau mūsų puslapio svečiais tampa dar pakankamai jauni mažeikiškiai, o šių metų seriją užbaigia Justinas Barakauskas. Stebina šio žmogaus pasiekimai, savitas požiūris į mus supantį pasaulį bei ieškančio ir kuriančio žmogaus vietą jame, tad be jokios ypatingos įžangos ir ilgų gaišinančių išvedžiojimų tiesiog kalbiname Justiną.

„Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi“ (Lk 1, 31)

 

Ketvirtasis  Advento sekmadienis mums primena Dievo nuolat daromus stebuklus žmogui, kai jo širdis ir gyvenimas atviri Dievo veikimui. Šį sekmadienį galime palyginti Zakarijo, šv. Jono Krikštytojo tėvo, istoriją ir Marijos panašų atvejį, kai angelas jiems kalbėjo Dievo lūpomis. Pirmu atveju senyvo amžiaus Zakarijas  buvo nubaustas nebylyste iki kūdikio gimimo, kad netikėjo, jog senatvėje susilauks palikuonio. Tikrai pasakytume keistas tas Dievo veikimas, kai Zakarijas, iš angelo prašydamas ženklo, nubaudžiamas nebylyste, o Marijai nieko neprašant suteikiamas ženklas – žinia apie Elzbietos sūnaus pradėjimą senatvėje. Marijos atveju nieko panašaus nenutiko, nes ji angelo žinią apie kūdikio gimimą iš Šv. Dvasios priėmė pasitikėdama Dievu, tik sumišusi susimąstė, kaip tai įvyks.

R. Dargis: „Buriavimas ir gyvenimas – beveik tas pats“

Kraštietis Robertas Dargis, verslininkas, įmonių grupės „Eika“ įkūrėjasbeivaldybos pirmininkas, yra  pasinėręs į daugelį veiklų, buvo LR Vyriausybės konsultantas būsto ir komunalinio ūkio klausimais, dirbo LR Vyriausybės kancleriu, prezidento ir premjero patarėju, aktyviai dalyvauja asociacijų veiklose. Interviu „Būdui žemaičių“.

Pirmą kartą paminėta Teismo diena

Penktadienį Mažeikių rajono apylinkės teisme pirmą ir tikriausiai paskutinį kartą buvo minima Lietuvos teismų diena, mat nuo kitų metų Mažeikių ir Akmenės rajonų apylinkės teismai bus prijungti prie Telšių rajono apylinkės teismo.

Paskutinis posėdis

 

Penktadienį įvyko paskutinis šiais metais Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdis. Iš 27 Tarybos narių dalyvavo 24, apsvarstyti 22 klausimai ir pateikta viena informacija. Klausimas dėl bazinių kainų skirtumo už gydytojų specialistų konsultacijas asmenims, nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu arba draustiems (su/be siuntimo) ne eilės tvarka, arba užsienio valstybių piliečiams, Taryboje nesvarstytas, mat, pasak Mažeikių rajono savivaldybės mero Antano Tenio, po Valstybinės ligonių kasos, Vyriausybės atstovės išaiškinimo kilo klausimų.

Apgavo pirkėjus

 

Penktadienį, apie 17.00 val., Mažeikių r., Bugenių k., į namus atvykęs nepažįstamas vyras pasiūlė pirkti didelį kiekį patalynės komplektų, už kuriuos paprašė 50 eurų avanso. Sumokėjus pinigus, du vyrai kartu su nepažįstamuoju vyko į Mažeikių miestą, kur sutarė patalynę paimti, tačiau vyras patalynės komplektų nedavė ir su automobiliu pasišalino.

Įvyko tradicinė sporto bendruomenės šventė

 

Gruodžio 14 d.  Mažeikių kultūros centro pramogų salėje įvyko tradicinė, nuotaikinga, dosni ir spalvinga 2017 metų rajono sportininkų pagerbimo šventė. Kaip ir kasmet, besibaigiant metams, Mažeikių rajono savivaldybė pakvietė pagerbti Mažeikių rajoną garsinančius sportininkus bei jų trenerius. Mažeikiai didžiuojasi savo sportininkais, pasiekusiais aukščiausių rezultatų ir įrodžiusiais, jog yra tarp geriausiųjų ne tik Mažeikiuose, Lietuvoje, bet ir Europoje bei pasaulyje. Sportininkų pergalės plačiai garsina Mažeikius, o jų ištvermė, darbštumas ir kantrybė yra pavyzdys jaunajai kartai, kaip atkakliai reikia siekti užsibrėžto tikslo.

2017-12-19 „Būdo žemaičių“ skelbimai

 

Parduoda nekilnojamą turtą

Tvarkingą 3-jų kamb. butą Sodų g. 22, 4 aukšte. Kaina iki 30 000 Eur.

Tel. 8 616 13135.

Skubiai 1-no kamb. butą. Kaina – 7 500 Eur.

Tel. 8 695 05834.

Parduoda kurą šildymui

Akmens anglį, lapuočių pjuvenų briketus, kokybiškus baltarusiškus durpių briketus. Atveža. Tel. 8 674 24111.  

Atraižas, malkas, statybinę medieną įvairiais įpakavimais ir kiekiais Urvikiuose. Atveža.

Tel. 8 652 52100.

Akmens anglį, baltarusiškus durpių briketus, lapuočių pjuvenų briketus. Atveža.

Pramonės g. 8.

Tel. 8 686 09222.

Lapuočių malkas, rąsteliais po 3 m, kaladėmis, skaldytas.

Tel. 8 625 75220.

Anglį, briketus, durpių briketus, granules. Atveža. Tel. 8 673 94441.

Beržines, alksnines malkas rąsteliais. Tel. 8 616 21649.

Parduoda įvairias prekes

Pigiausiai „Paroc“, „Rocwol“, „Knauf“ vatą, polistireną ir kitas medžiagas. Atveža.

Tel. 8 614 44403.

Parduoda gyvulius ir gyvūnus

 

Perka mišką, medieną, malkas

MIŠKUS su žeme ar išsikirtimui, apvalią medieną, atsiskaito iš karto. Ruošia miškotvarkos projektus, atlieka kirtimo, traukimo paslaugą.

Tel. 8 671 83660.  

Perka miškus su žeme ir išsipjovimui. Rengia miškotvarkos projektus. Atlieka miško kirtimo/pjovimo paslaugas. Valo kanalus ir apleistus žemės sklypus biokuro gamybai.

Tel. +370 612 51196.

Brangiai perka miškus. Atsiskaito iš karto. Kerta, traukia, valo miškus, perka įvairią apvalią medieną, šakas.

Tel.: 8 625 37286 arba

8 650 76004. 

Perka transporto priemones

Brangiai superka automobilius, daužtus, tvarkingus, su defektais, angliškus.

Tel.: 8 654 76477;

8 675 91686.

Nupirktų Jūsų automobilį. Gali būti be tech. apžiūros, draudimo ar su defektais. Dokumentus sutvarko vietoje. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 611 25566.

Skubiai automobilius, mikroautobusus (galimi defektai).

Tel. 8 675 15642.

Paslaugos

Gamina ir montuoja kaminų įdėklus, pristatomus apšiltintus kaminus, ardo kaminų pertvaras, didina angas, atlieka skardinimo darbus.

Tel. 8 608 18556.

Krovininiais furgonais su liftais veža įvairius krovinius iki 3 t; iki 5 t ir 10 t. Perkrausto, yra krovėjai. Furgonų ilgis – 4 m ir 7 m. Dirba jums patogiu laiku. Su įmonėmis sudaro sutartis.

Tel.: 8 671 26886;

8 686 40543. 

Parduoda transporto priemones

 

Siūlo darbą

 

Perka įvairias prekes

 

 

Ieško

Slaugytojos, valytojos darbo.

Tel. 8 688 44483.

Nuoma

Išsinuomotų 1-no kamb. butą Mažeikiuose arba Viekšniuose.

Tel. 8 687 13589.

Reikalinga

Vairuotojai, CE kategorija. Darbas Lietuva–Latvija. Tel. 8 656 97937.

Keičia

1-no kamb. (2 a.) butą Mažeikiuose į panašų Plungėje.

Tel.+370 680 39117.

Garbės piliečio vardas suteikiamas ar duodamas?

 

Keletas minčių dėl šios nominacijos. Gal aš neturiu išsamesnės informacijos, gal trūksta man žinių, kur ją rasti, bet aš šiandieną jaučiuosi taip, kad Mažeikių rajono savivaldybės apdovanojimų komisija šį vardą nori suteikti konkrečiam, Savivaldybės kabinetuose parinktam asmeniui, o kad turėtų nors kažkokį paaiškinimą, jog yra ne taip, įdedamas trumpas pranešimas į rajoninę spaudą, kad gyventojai išsakytų savo nuomonę. Formaliai viskas lyg ir padaryta, bet man kyla daug klausimų.

Išmoka vaikui: nauda ar laiko gaišimas?

 

Šiuo metu viena aktualiausių temų viešoje erdvėje – išmokos vaikui. Nuo sausio 1 d. visi tėvai gaus mėnesinę išmoką vaikui, nevertinant šeimos pajamų. Neramumą kelia ir įstatymo pagrįstumą temdo, papildomo neapmokestinamo pajamų dydžio (PNPD) už vaikus panaikinimas. Tėvų nuomone, tokie pakeitimai naudą atneš tik socialinės rizikos šeimų nariams, kurie nenori dirbti, o daugumai dirbančių tėvų tai jokios naudos neduos, priešingai, jie bus priversti gaišti laiką pildydami paraišką, kad gautų tuos pačius pinigus, kurie iš jų bus atimti, panaikinus PNPD.

Kalėdos su Romu Dambrausku

 

Kalėdinis laikotarpis dainininkui Romui Dambrauskui atsakingas metas – mat laukia net du koncertai – gruodžio 25 ir 26 d. 17.00 val. Mažeikių savivaldybės kultūros centre. Būtent koncertuojant savajame mieste dainininką ima jaudulys, ypač šiemet, kai po šventinio koncerto „Kalėdos su Romu Dambrausku“ atlikėjas ketina padaryti pauzę savo koncertinėje veikloje.

Ten, kur dvaro būta

     Kapėnai – dvaras ir kaimas, vėliau kaimas Viekšnių seniūnijoje, prie Viekšnių–Tryškių kelio. Rytiniu pakraščiu teka Virvytė, kaime į ją įteka Trimėsėdis ir Būgenis. Pietuose ribojasi su Dauginėlių, šiaurėje – su Svirkančių, vakaruose – su Tučių kaimais. Čia veikia hidroelektrinė, uždaroji akcinė bendrovė, gaminanti žemės ūkio techniką. Praeitį mena senosios kaimo kapinės, įrašytos į Lietuvos Respublikos kultūros paveldo objektų registrą.

Amatų mugėje – jaunų rankų darbai

Mažeikių politechnikos mokykla jau trečius metus iš eilės prekybos centre „Eifelis“ organizavo tradicinę amatų mugę „Kurkime Kalėdų stebuklą kartu“, kurioje dalyvavo ir kitų rajonų atstovai. 

2017-12-15 „Būdo žemaičių“ skelbimai

 

Parduoda nekilnojamą turtą

Tvarkingą 3-jų kamb. butą Sodų g. 22, 4 aukšte. Kaina iki 30 000 Eur.

Tel. 8 616 13135.

Namą su žeme Žemalės mstl. Be tarpininkų.

Tel. 8 615 39353.

Parduoda kurą šildymui

Akmens anglį, lapuočių pjuvenų briketus, kokybiškus baltarusiškus durpių briketus. Atveža. Tel. 8 674 24111. 

Atraižas, malkas, statybinę medieną įvairiais įpakavimais ir kiekiais Urvikiuose. Atveža.

Tel. 8 652 52100.

Akmens anglį, baltarusiškus durpių briketus, lapuočių pjuvenų briketus. Atveža.

Pramonės g. 8.

Tel. 8 686 09222.  

Lapuočių malkas, rąsteliais po 3 m, kaladėmis, skaldytas.

Tel. 8 625 75220.      

Anglį, briketus, durpių briketus, granules. Atveža. Tel. 8 673 94441.

Beržines, alksnines malkas rąsteliais. Tel. 8 616 21649.

Parduoda įvairias prekes

Vokiškus: cikloninį dulkių siurblį, sveikatos čiužinį.

Tel. 8 621 35407

Pigiausiai „Paroc“, „Rocwol“, „Knauf“ vatą, polistireną ir kitas medžiagas. Atveža.

Tel. 8 614 44403.

Parduoda gyvulius ir gyvūnus

 

Perka mišką, medieną, malkas

MIŠKUS su žeme ar išsikirtimui, apvalią medieną, atsiskaito iš karto. Ruošia miškotvarkos projektus, atlieka kirtimo, traukimo paslaugą.

Tel. 8 671 83660. 

Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus).

Tel. 8 676 41155.

Brangiai bet kokį mišką. Tel. 8 651 39039. 

Brangiai perka miškus. Atsiskaito iš karto. Kerta, traukia, valo miškus, perka įvairią apvalią medieną, šakas.

Tel.: 8 625 37286 arba

8 650 76004.

Perka miškus su žeme ir išsipjovimui. Rengia miškotvarkos projektus. Atlieka miško kirtimo/pjovimo paslaugas. Valo kanalus ir apleistus žemės sklypus biokuro gamybai.

Tel. +370 612 51196.

Perka transporto priemones

Brangiai superka automobilius, daužtus, tvarkingus, su defektais, angliškus.

Tel.: 8 654 76477;

8 675 91686.  

Nupirktų Jūsų automobilį. Gali būti be tech. apžiūros, draudimo ar su defektais. Dokumentus sutvarko vietoje. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 611 25566.

Skubiai automobilius, mikroautobusus (galimi defektai).

Tel. 8 675 15642.

Paslaugos

Gamina ir montuoja kaminų įdėklus, pristatomus apšiltintus kaminus, ardo kaminų pertvaras, didina angas, atlieka skardinimo darbus.

Tel. 8 608 18556.

Valo medžiais ir krūmais apaugusius laukus, kanalus, pakeles, pamiškes ir miškus. Už didesnius plotus sumoka.

Tel. 8 623 75384.

Perveža krovinius iki 2 t, perkraustymo paslaugos, išveža buitinę techniką ir senus baldus.

Tel. 8 627 52034.

Krovininiais furgonais su liftais veža įvairius krovinius iki 3 t; iki 5 t ir 10 t. Perkrausto, yra krovėjai. Furgonų ilgis – 4 m ir 7 m. Dirba jums patogiu laiku. Su įmonėmis sudaro sutartis.

Tel.: 8 671 26886;

8 686 40543.  

Parduoda transporto priemones

 

Siūlo darbą

 

Perka įvairias prekes

 

 

Ieško

Slaugytojos, valytojos darbo.

Tel. 8 688 44483.

Nuoma

 

 

Reikalinga

Vairuotojai, CE kategorija. Darbas Lietuva–Latvija. Tel. 8 656 97937.

Keičia

1-no kamb. (2 a.) butą Mažeikiuose į panašų Plungėje.

Tel.+370 680 39117.

Savivaldybėje lankėsi garbūs svečiai

 

Užvakar Mažeikių rajono savivaldybėje mero kvietimu lankėsi Telšių vyskupas ordinaras Kęstutis Kėvalas,  vyskupijos kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideraitis, Mažeikių dekanato dekanas kun. Modestas Ramanauskas ir kiti dekanate dirbantys kunigai.

Projektas „Šimtas eglučių Lietuvai“

Kalėdos – stebuklų metas. Šiemet kalėdinį stebuklą kūrė visa Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos bendruomenė: mokiniai, jų tėveliai, mokytojai, personalo darbuotojos. Gimnazijos psichologės Inesos Girčienės pasiūlyta  idėja  pagaminti šimtą baltų eglučių bendram darbui suvienijo bendruomenę.

Powered by BaltiCode