Atnaujina baldus

Grei­tai ir pi­giai res­tau­ruo­ja minkš­tus bal­dus, au­to­ma­ši­nų sė­dy­nes. Siu­va ap­mu­ša­lus. Di­de­lis au­di­nių pa­si­rin­ki­mas. Pa­sii­ma sa­vo trans­por­tu. Kreip­tis: UAB „At­nau­ji­ni­mas“, So­dų g. 7, Ma­žei­kiai

Tel.: 8 670 37 671; 8 675 42 345.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode