Romas

Nesusikalbėjimas – kliūtis darbui

Išsakė priekaištus Šerkšnėnų kultūros centro direktoriui

      Antradienį Savivaldybės atstovai lankėsi Šerkšnėnų kultūros centre, kur susitiko su Šerkšnėnų seniūnijos darbuotojais, seniūnaičiais, kaimų bendruomenių atstovais ir aptarė iškilusias problemas. Daugiausia priekaištų teko išklausyti Šerkšnėnų kultūros centro direktoriui Vaidučiui Visockui.

Išklausė nuomonę

      Į susitikimą atvykę Savivaldybės atstovai – vicemerė Sigutė Bernotienė, Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Angelė Rupkutė ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Eimantas Salatka kvietė susirinkusiuosius gražiam, ramiam pokalbiui apie kultūrą, iškilusias problemas, sėkmes ir nesėkmes.

      Pasak S. Bernotienės, atvyko su gerais kėslais, norėdami pažiūrėti, kaip sekasi kultūros centrams, kaip bendradarbiaujama su seniūnijomis, bendruomenėmis, tuo labiau, kad atnaujinti kultūros centrai, pastatytos estrados: Įdomu pažiūrėti, kaip vyksta bendradarbiavimas, ar yra kultūros centruose tarybos.

      Pirmiausia šerkšnėniškiai ir pasigedo tarybos, kuri, pasak jų, pagal nuostatus turėtų būti, bet jos nėra. Anksčiau ji veikė, tardavosi. Taip pat sudarytas 2016 m. planas, bet jis nederintas su benduomenėmis. Pasak susitikimo dalyvių, jie norėtų gal kažko atsisakyti, ar pasiūlyti kažką naują, tačiau su bendruomenėmis niekas nekalba, nors, Šerkšnėnų bendruomenės centro pirmininkės Rūtos Narmontienės teigimu, reikėtų kalbėtis: „Su mumis niekas nekalba, o kai mes ką pasiūlome, atrodo, kad lendame į Kultūros centro daržą, nes tai jų darbas, o juk bendruomenės gali kažkaip kitaip prisidėti, pinigais, ar padėti parengti, paruošti, bet mes nesusikalbam šitoj vietoj.“

      Plinkšių bendruomenės pirmininko Edvardo Mineikio nuomone, kultūros darbuotojai turi teikti pasiūlymus, juk benduomenės yra visuomenininkai. Kiti sakė, jog visi turėtų būti vienu kumščiu, tartis, šnekėtis, bet to nėra, visi tempia į skirtingas puses. Žemalės bendruomenės pirmininkas pageidavo konkretumo. Seniūnijos socialinė darbuotoja Nijolė Liegaudienė apgailestavo, kad nebėra saviveiklininkų, nebesusirenka vaikai, moterys, nebeskamba Kultūros centre muzika, o juk būtų galima daug ką padaryti: „Mes nenorime nieko suvalgyti, kaimo žmonės visus šiltai priima, bet kai kviečiam į susirinkimus kultūros darbuotojus, vadovas neateina, ateina merginos, kurios be vadovo nieko negali spręsti.“

      Išsakyta ir kitų priekaištų dėl to, kad Kultūros centro direktorius V. Visockas vengia bendravimo, atidėlioja sprendimus.

Stengėsi pasiteisinti

      V. Visockas, atsakydamas į priekaištus, aiškino, jog Kultūros centras trejus metus merdėjo ir atsigavo tik balandžio mėnesį, bei dėkojo bendruomenei, kad padėjo pabaigti projekto įgyvendinimą: „Projektas turėjo būti baigti praėjusių metų lapkritį, tačiau atidarymas įvyko tik balandžio mėnesį. Vėliau užgriuvo auditas, kuris truko ne vieną mėnesį. Jį praėjome gerai. Dabar prasidėjo kontrolė. Nepaisant visų šių dalykų, kultūriniai renginiai vyko. Taip, reikia kalbėtis, bet ne komandiniu balsu ir ne kartą iš seniūnijos teko išeiti nurijus skaudžią piliulę, kai mane barė kaip piemenį. Ar teko su manim konfliktuoti?“

      Į šį pasakymą nuskambėjo replika, kad vadovo nuolat nėra ir neįmanoma prisikambinti.

      Pasak V. Visocko, renginiai vyksta ir nė karto niekas neatsisakė ko nors daryti, o planą dar galima suderinti.

      Priekaištauta Kultūros centro direktoriui dėl to, kad kultūros darbuotojai dirba, bet ne visada rašomi scenarijai, neretai tai daro seniūnijos darbuotojai.

      Teisindamasis dėl neva nevykstančių šokių vakarų, direktorius teigė, jog per trejus metus, kol vyko rekonstrukcija, jaunimas pasirinko kitas kultūros įstaigas ir Šerkšnėnuose nebesusirenka. Taip pat buvo ir Žemalėje, kai salėje groja muzika, o jaunimas sėdi prie šventoriaus ir leidžia savo muziką.

      V. Visockas skundėsi lėšų trūkumu, silpna materialine baze, į ką replikuota, kad turi būti numatytas konkretus planas, kada ir ką įsigis. Taip pat siūlyta pasikviesti kaimuose esančius muzikantus, turinčius savo instrumentus, tik jie gali repetuoti po darbo, o mokiniai ateidavo tiesiai po pamokų, todėl Kultūros centras turėtų pritaikyti savo darbo laiką.

      Direktorius žadėjo atnaujinti artimiausiu metu tarybą, tikėdamasis, kad gal bus lengviau susikalbėti.

Kvietė kalbėtis

      Vicemerė S. Bernotienė teiravosi, ar tik ne pirmą kartą dabar visi susirinko ir kalbasi, todėl džiaugėsi, kad Savivaldybė nusprendė pasidomėti kultūros centrų veikla, ir jog šis susitikimas – tai pirmas žingsnis į susikalbėjimą: „Aš suprantu, ko žmonės nori iš kultūros. Norėtų žmonių su energija, iniciatyva ir t. t. Jeigu man yra problema, aš kalbu apie save, man reikia susikalbėti, aš einu pati. Jeigu atsistosiu prie durų ir lauksiu, kol man jas atidarys, mes nesusikalbėsim, nes man kažkas skauda, kažkas rūpi. Pagrindinė problema, kad jūs niekada nesikalbat. Jeigu seniūnas mato, kad kultūra nesusikalba su bendruomenės žmonėmis, jis turi kreiptis į mus ir sakyti, kad yra skaudulys. Tik neseniai pradėjome girdėti, kad yra problema, todėl ir atvažiavom. Direktorius viską girdi ir turės daryti išvadas. Mes visi bijom sakyti, kaip sakoma, paskųsti, bet jei kalbam už nugaros, tai nieko nepakeis.“

      Iš susirinkusiųjų paprieštarauta, kad ne kartą kreipėsi, tačiau niekam tai neįdomu, niekas nesikeičia, net pasijuokia. Kitas susitikimo dalyvis siūlė pradėti spręsti problemas, ir Kultūros centro direktorius turi imtis iniciatyvos, kviestis ir kalbėtis.

      Pasak vicemerės, džiugu atvažiuoti į bendruomenę, kur nebijo pasakyti savo nuomonės, nes viskas priklauso nuo žmogaus, todėl direktorius, kaip suaugęs žmogus, turi, išgirdęs visus priekaištus, daryti išvadas ir keistis. Taip pat turi būti taryba, kuri padės spręsti visas problemas.

      Pasak A. Rupkutės, būtinas susikalbėjimas, tai svarbiausia.

      Laikinai einantis seniūno pareigas, seniūno pavaduotojas Antanas Valtas siūlė V. Visockui, išklausius bendruomenės priekaištus, įvertinti savo darbą ir keisti vadovavimo stilių, o Kultūros ir sporto skyriaus vedėjos prašė mylėti direktorius, bet juos ir kontroliuoti.     

Powered by BaltiCode