Patvirtintas 2015 metų Savivaldybės biudžetas

Penktadienį Savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas Savivaldybės 2015 metų biudžetas: 43,6 milijono eurų pajamų ir 46,8 milijono eurų asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas asignavimais skolintomis lėšomis). Tokiam biudžetui pritarė devyniolika Tarybos narių, šeši susilaikė.

Iš viso posėdyje svarstyti 39 klausimai, dalyvavo 25 Tarybos nariai.

Mažeikiuose – „Žaliadienis“

Aptarti Aplinkos ministerijos kuruojamų sričių klausimai

Antradienį Mažeikiuose vyko LR aplinkos ministerijos organizuojamas „Žaliadienis“. Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas kartu su savo palyda  susitiko su Savivaldybės ir įmonių vadovais, administracijos specialistais, gyventojais. Lankėsi VĮ Mažeikių miškų urėdija bei kitose rajono įstaigose.

Informavo apie ES fondų lėšas

Kartu su ministru atvyko ir viceministrai Linas Jonauskas, Algirdas Genevičius, patarėjos Vilma Karosienė ir Simona Liaudanskytė bei Europos Sąjungos paramos planavimo ir procedūrų skyriaus vedėja Eglė Valūnė.

Tokiais Aplinkos ministerijos inicijuojamais neformaliais susitikimais siekiama atsakyti į specialistams ir gyventojams kylančius klausimus dėl Aplinkos ministerijos kuruojamų sričių: atliekų tvarkymo, vandentvarkos, daugiabučių renovacijos programos, Europos Sąjungos paramos naudojimo galimybių sprendžiant aplinkosaugos klausimus. Taip pat išsiaiškinti problemas, su kuriomis susiduria savivaldybės, bei aptarti Aplinkos ministerijos galimybes padėti spręsti iškilusius klausimus.

Plačiau skaitykite „Būde žemaičių“.

Sumaištis dėl galimai dingusių biuletenių

Šį sekmadienį Lietuvoje vyks savivaldybių tarybų ir merų rinkimai. 60-tyje savivaldybių bus išrinkti 1524 tarybos nariai, įskaitant 60 merų. Pirmąkart Lietuvos istorijoje merai bus renkami tiesiogiai.Trečiadienį ir ketvirtadienį jau įvyko išankstiniai balsavimai. Nesusipratimų sukėlė žiniasklaidoje pasklidę gandai dėl dingusių biuletenių.

Reikėtų įrodyti

Mažeikių savivaldybės rinkimųkomisijos pirmininkė Alvyda Purauskytė „Būdą žemaičių“ informavo, kad didesnio rinkėjų skaičiaus nei per kitus rinkimus nepastebėjusi, priešingai, jų gal net mažiau. „Iš viso trečiadienį balsavo 224 rinkėjai, iš jų – 12 gyventojų iš kitų savivaldybių. LR prezidento rinkimuose tą pačią dieną balsavo 254 rinkėjai. Kiek jų bus šiandien (ketvirtadienį, – aut. past.) sunku pasakyti, bet tikimės, kad daugiau“, – sakė A. Purauskytė.

Plačiau skaitykite „Būde žemaičių.

Už atliekų tvarkymą – mažesni mokesčiai

Senjorams ir turintiems negalią numatomos papildomos lengvatos

Nuo liepos 1 d. neįgaliesiems ir senatvės pensijos sulaukusiems žmonėms, mokantiems vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, nuspręsta suteikti papildomų lengvatų.

Mokės 50 proc. mažiau

Kaip informavo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Alfonsas Žiulpa, vietinė rinkliavaSavivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje visiems komunalinių atliekų turėtojams: „Iki šiol sumokėtos rinkliavos sumos 50 procentų lengvata buvo taikoma žmonėms, turintiems mažas pajamas: gaunantiems socialinę pašalpą, jei per kalendorinius metus socialinė pašalpa mokama ne trumpiau kaip 6 mėnesius, ir vienam gyvenančiam: nedirbančiam asmeniui, sulaukusiam pensijinio amžiaus,  išankstinės pensijos gavėjui arba neįgaliajam, kurio pajamos (lyginant 3 praėjusių mėnesių iki kreipimosi gautas vidutines pajamas) neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžių. Žmogus galėjo kreiptis į Savivaldybės Socialinės paramos skyrių ir jam būdavo grąžinama pusė sumokėtos sumos.“

Būsimos mamos į ligoninę pateks saugiai

Nuo kovo 1-osios VšĮ Mažeikių ligoninės Akušerijos-ginekologijos ir neonatologijos skyriuje pradės veikti uždara rampa, leisianti nėščiosioms ir gimdyvėms saugiai patekti į skyrių.

Vykdo du projektus

Kaip jau visuomenė ne kartą buvo informuota per žiniasklaidos priemones, Mažeikių ligoninė pagal Lietuvos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programą vykdo du projektus.

Pirmasis – „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Mažeikių ligoninėje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“, kur numatyta atlikti Akušerijos-ginekologijos ir neonatologijos skyriaus išorinių atitvarų šiltinimą su cokoline dalimi bei ventiliacijos įrengimą. Tam, pasak ligoninės vadovo, gautos lėšos, skirtos pabaigti apšiltinti išorinius viso ligoninės korpuso atitvarus bei įrengti stiklinius balkonus.

Galimybė – turėti daugiau patalpų

Parengta Mažeikių rajono nakvynės namų strategija

Ilgai gvildenus Mažeikių rajono nakvynės namų klausimą, pagaliau parengta strategija ir vizija dėl jų pertvarkymo. Strategija aptarta Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komitete.

Išpirkti penki butai

Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Jolanta Kekytė informavo, jog pagrindinė Nakvynės namų problema buvo ta, kad iki šiol jų patalpos buvo nuomojamos iš UAB „Tavo pastogė“ ir Nakvynės namai neturėjo galimybės teikti projektų europinėms lėšoms gauti bei taip sutvarkyti įstaigą. „Situacija keičiasi. Noriu priminti, kad 2013 metų birželio mėnesį iš Tarybos narių buvo sudaryta komisija, kuri nusprendė prašyti administracijos direktoriaus atlikti butų išpirkimo procedūrą. Šiandien pirmame aukšte jau išpirkti penki butai ir parengtas Tarybos sprendimas jiems perimti. Pirmajame etape išpirkti butai bus perduoti Nakvynės namams tam, kad jie turėtų nuosavybės teise valdomą turtą ir galėtų žvalgytis bei teikti projektus europinėms lėšoms pritraukti. Antrajame etape būtų siūloma išpirkti patalpas, kurios šiandien yra nuomojamos iš UAB „Tavo pastogė“, t. y. patalpos, kuriomis šiandien disponuoja Nakvynės namai“, – kalbėjo J. Kekytė.

Plačiau skaitykite „Būde žemaičių“.

Ūkininkams – sunkus metas

ŽŪR pirmininkas su mažeikiškiais aptarė žemės ūkio sektoriaus problemas

Trečiadienį Mažeikiuose svečiavosi ir su ūkininkais susitiko Žemės ūkio rūmų (toliau – ŽŪR) pirmininkas Andriejus Stančikas. Susitikimo metu pristatyta ŽŪR veikla tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu, aptariamos tarybos ir prezidiumo posėdžiuose iškeltos problemos, valdžios institucijoms teikiami pasiūlymai, Žemės ūkio rūmų veikla tarptautinėse organizacijose, bendradarbiavimas su užsienio partneriais.

Turėtų keistis

ŽŪR pirmininkas informavo, kad prasideda naujasis Kaimo plėtros 2014–2020 m. programavimo laikotarpis ir jų laukia dideli darbai: „Tačiau šiandien apie programą nelabai galiu ką pasakyti, nes tos taisyklės, kurias mes gavome iš Žemės ūkio ministerijos, nėra derintos nei su savivalda, nei su žemdirbių organizacijomis. Jos gali kardinaliai pasikeisti. Yra labai daug klausimų, matome daug vietų, kur reikia pataisyti, pakeisti, kad ūkininkams būtų patogu, priimtina ir naudinga. Be to, ir pati programa mažesnė. Jei žiūrėsime 2007–2013 metų laikotarpį, tai prie europinių lėšų nacionalinis prisidėjimas buvo 25 proc. šiandien – tik 15 proc. Toks mažas prisidėjimas yra tik dviejose valstybėse – Rumunijoje ir Lietuvoje.“

Vasario 16-osios iškilmėse buvo įteikta penkiolika nominacijų

Vasario 16 d., pirmadienį, Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje (Naftininkų g. 13) vykusiame Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos iškilmėse buvo apdovanota penkiolika laureatų, pelniusių nominacijas už socialinės-ekonominės plėtros spartinimą 2014 metais Mažeikių rajone.

Mažeikių rajono savivaldybės Nominacijų vertinimo ir skyrimo komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu nominacijos paskirtos:

Daugiau nusiskundimų nei iniciatyvų

Mažeikiuose lankėsi socialinės apsaugos ir darbo viceministras

Šeštadienį Mažeikiuose ketino apsilankyti socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, tačiau dėl ligos jos vizitas buvo atšauktas. Vietoj jos atvyko socialinės apsaugos ir darbo viceministras Gintaras Klimavičius bei Seimo Sveikatos apsaugos komiteto narė Vilija Filipovičienė.

Problemos panašios

Pirmoje dienos pusėje svečiai rajono Savivaldybės salėje susitiko su rajono bei socialinių paslaugų įstaigų vadovais. Susitikimo metu buvo diskutuota aktualiais socialinių reikmių klausimais. Vyko diskusija apie socialinių problemų sprendimo būdus, galimybes. Vėliau atvykusieji lankėsi Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namuose. Viekšniuose ir Mažeikiuose susitiko su gyventojais.

Organizuota diskusija su kandidatais į Savivaldybės merus

Kovo 1 d. visi ateisime prie balsadėžių pareikšti savo pageidavimą dėl pirmojo rajono žmogaus. Lietuva pirmąkart rinks miestų ir rajonų merus tiesiogiai, todėl Mažeikių „Ventos progimnazijos direktorės Ramunės Badaukienės iniciatyva suorganizuotas rajono švietimo įstaigų vadovų susitikimas-diskusija „Dėl švietimo politikos formavimo Mažeikių rajone“ su pretendentais į Savivaldybės merus. Diskusijoje dalyvavo 6 kandidatai. Visiems pateikti tie patys švietimo įstaigų vadovams rūpimi klausimai.

Primename, kad Mažeikių rajono savivaldybės mero posto siekia septyni kandidatai. Partija Tvarka ir teisingumas į merus iškėlė Seimo narį Kęstutį Bartkevičių, Lietuvos socialdemokratų partija – dabartinį merą Antaną Tenį, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – teisininkę Liną Rimkienę, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėją Apolinarą Stonkų, Darbo parija – dabartinę Tarybos narę Laimutę Kačerauskienę, Visuomeninis rinkimų komitetas „Mažeikių kraštas“ – dabartinę Savivaldybės tarybos narę Daivą Šideikienę, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis – verslininką Virgilijų Eidimtą, kuris dėl objektyvių priežasčių diskusijoje nedalyvavo.

„Saurida“ atleista nuo bylinėjimosi išlaidų

Praėjusių metų birželio pabaigoje Mažeikių rajono apylinkės teismas paskelbė nutartį dujų vartotojų byloje prieš „Sauridą“, kurioje patenkinti visi ieškovų reikalavimai. UAB „Saurida“ su reikalavimais nesutiko ir Šiaulių apygardos teismui pateikė apeliacinį skundą.

Parašė apeliacinį skundą

Viskas prasidėjo beveik prieš dvejus metus, kai mažeikiškiai, negalėdami nutraukti sutarčių su UAB „Saurida“, kreipėsi į teismą prašydami sutartis laikyti nutrūkusiomis per 10 dienų nuo prašymo pateikimo dienos arba po 30 dienų, jei sutarties ieškovas nebuvo pasirašęs, taip pat dujas atjungti nemokamai ir neskaičiuoti skolų bei priteisti iš atsakovo UAB „Saurida“ bylinėjimosi išlaidas.Prašymus teismas patenkino visiškai ir papildomai išaiškino, kad vartotojai, kurie vartojo dujas po prašymo padavimo dienos, neprivalo mokėti pastoviosios kainos dalies, nes pati „Saurida“ turi prisiimti atsakomybę už savo daromus teisių ir teisėtų interesų pažeidimus.

Į valdžią – per šmeižtą?

Mažeikiškiai tapo politikų rinkimų agitacijos įkaitais?

Gruodžio mėnesį kai kurių daugiabučių gyventojai savo pašto dėžutėse rado vienos iš kandidačių į merus politinės reklamos skrajutes, kurių kitoje pusėje – pareiškimo forma. Pareiškimu, adresuotu UAB „Mažeikių butų ūkis“, reikalaujama atlyginti žalą, neva susidariusią dėl esą netinkamos šiluminio mazgo priežiūros.

Apdairesni gyventojai, įžvelgę rinkimų agitaciją, skrajutes išmetė, tačiau vienas kitas provokacijai vis tik pasidavė.

Įtarta – susitarus

Prieš artėjančius rinkimus įtempta politinė situacija Mažeikiuose pradėjo dar labiau kaisti gruodžio 16 d. rajono spaudoje pasirodžius informacijai dėl galimo dviejų bendrovių – „Mažeikių šilumos tinklų“ bei „Mažeikių butų ūkio“ – susitarimo didinti šilumos suvartojimą daugiabučiuose namuose. Į tai sureagavęs pastarosios bendrovės generalinis direktorius Vidmandas Stonkus raštu kreipėsi į Savivaldybės merą Antaną Tenį, pateikdamas išsamius, prielaidą paneigiančius paaiškinimus ir norėdamas, jog būtų atliktas tyrimas.

Privalės pranešti apie galimas korupcijos apraiškas

Seime įregistravus Korupcijos prevencijos įstatymo naujas pataisas, kurios įpareigoja valstybės tarnautoją Specialiųjų tyrimų tarnybai pranešti apie galimas korupcijos apraiškas, Mažeikių rajono savivaldybės darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyva Savivaldybės darbuotojams organizuotas susitikimas su LR Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininku.Susitikime kalbėta apie galimas korupcijos apraiškas ir kokios laukia pasekmės, apie jas neinformavus.

Siekia iškelti viešumon

Kaip teigė LR Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkasVitalijus Gailius, dabar galiojančiuose įstatymuose nėra nustatyta aiški korupcijos atvejų viešinimo tvarka, neapibrėžti korupcinio pobūdžio administraciniai, tarnybiniai ir darbo drausmės pažeidimai:Korupcijos prevencijos įstatymo pataisose, kurias parengė Seimo Antikorupcijos komisija ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), nustatoma tvarka, kaip turi būti vykdomas korupcijos atvejų viešinimas.Pataisomis siekiama nustatyti, kad valstybės ir savivaldybių bei jų įstaigų tarnautojai privalėtų iškelti viešumon jų pačių nustatytus su korupcija susijusius atvejus.Nustačius faktus, jie turėtų būti skelbiami viešai įstaigų interneto svetainėse, išskyrus atvejus, kai tai pažeistų asmens duomenų apsaugos reikalavimus.Siūloma nustatyti, kad valstybės tarnautojai apie jiems žinomas veikas, turinčias korupcinio pobūdžio nusikaltimų požymių, STT praneštų ne vėliau kaip per 48 valandas.“

Vizitas: rinkimų akcija ar darbo tikslai?

Ministrės ir ligoninės vadovo nuomonės atlyginimų didinimo klausimu išsiskyrė

Penktadienį Mažeikiuose lankėsi sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė.Susitiko su Savivaldybės vadovais, lankėsi VšĮ Mažeikių PSPC bei Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, susipažino su VšĮ Mažeikių ligoninė veikla

Į ministrės išsakytą poziciją, jog mažiausiai uždirbančių slaugytojų atlyginimai turėtų kilti, Mažeikių ligoninės direktorius Albinas Lidžius oponavo, jog tam nėra galimybių, nes būtina išlaikyti įstaigos stabilumą.

Pretenzijos vilkina projektų įgyvendinimą

Penktadienį Taryboje turėjo būti svarstyti 27 klausimai, tačiau paskutinę minutę nuspręsta įtraukti dar du klausimus, vienas iš jų – dėl projekto „Vasario 16-osios gatvės dalies ir Vasario 16-osios skvero bei teritorijos apie geležinkelio stotį sutvarkymas“ įgyvendinimo. Šiam projektui skirtas lėšas gali tekti perkelti kitam projektui.

Tempia laiką

Projekto nuspręsta atsisakyti, nes pasak Savivaldybės mero Antano Tenio, nebus suspėta jo įgyvendinti iki nustatyto termino, kada turi būti baigti visi 2007–2013 m. programavimo periodo projektai. Projekto įgyvendinimas užtruko dėl pretenzijų, gaunamų vykdant rangos darbų viešųjų pirkimų procedūras. „Šių metų sausio 27 d. vėl gautas papildoma pretenzija, kuri sutarties pasirašymą nukelia dar 15 dienų. Jos niekuo nėra pagrįstos, galėtume atsakyti per minutę, tačiau pagal viešųjų pirkimų įstatymą, prašoma laukti. Tai jau ne pirmas kartas, kai tik baigiasi 15 dienų terminas, gaunama nauja pretenzija ir vėl viskas prasideda nuo pradžių. Apmaudu, kai rangovai taip piktybiškai tempia laiką“, – kalbėjo meras ir prašė Tarybos narių sutikti su tokiu sprendimu, kad būtų apsidrausta, jeigu kartais nebus galima pasirašyti sutarties. A. Tenio teigimu, tai nėra pats geriausias variantas, tačiau nenorima, kad Europos sąjungos lėšos būtų perkeltos į kitą regioną.

Garbės piliečio vardas – A. Ruginiui

Vienbalsiai nuspręsta, kad šiais metais garbės piliečio vardas atiteks Lietuvos politinių kalinių sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkui, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Mažeikių skyriaus garbės pirmininkui Albertui Ruginiui. Oficialiai Garbės piliečio vardas bus suteiktas Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.

Balsavo daugiausiai

Šiemet Mažeikių miesto garbės piliečio vardui suteikti iš viso buvo pasiūlytos keturios kandidatūros, viena iškart atmesta. Be A. Ruginio, svarstytos poeto ir vertėjo Algimanto Mikutos bei verslininkės iš Norvegijos Inger Ellen Nicolaisen kandidatūros.

Vicemeras Jonas Siminkevičius informavo, kad visos kandidatūros pasiūlytos svarstyti Tarybos komitetams. Nuspręsta atrinkti tik vieną kandidatą: „Kad Garbės pilietis turėtų tvirtą vertę, pasiūlėme atrinkti tik vieną kandidatūrą pagal Savivaldybės interneto svetainėje paskelbtą apklausą. Visų komitetų nariai vienbalsiai pritarė vienai kandidatūrai, kuri buvo pateikta rajono Savivaldybės Tarybai.“

Lietuva – be valstybinės švietimo politikos

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų konferencijoje pasirašyta rezoliucija

Europos strateginės programos, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ne kartą kėlė susirūpinimą, kad LR Konstitucijoje garantuotas visų Lietuvos vyriausybių valstybiniu prioritetu pripažįstamas vaikų ugdymas, ypač ikimokyklinis ir priešmokyklinis (toliau – Ankstyvasis ugdymas) nėra tinkamai finansuojamas ir visiems prieinamas.

Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos (LŠĮPS) ir Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) nerimaudamos, jog neatsiejama LR švietimo politikos dalis – ankstyvasis ugdymas – ir toliau neatitiks europinių ugdymo standartų, nesikeis šioje srityje dirbančių darbuotojų ekonominė bei socialinė padėtis, ypač dėl vaikų ugdymo kokybės, Mažeikiuose surengė ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojų konferenciją „Ikimokyklinio ugdymo problemos dabartinės švietimo politikos kontekste“. Jos metu patvirtinta ir pasirašyta bendra LŠĮPS ir LŠĮDPS rezoliucija, kurioje išsakyti profesinių sąjungų reikalavimai.

Mažeikiškis Gintautas Alekna – darbais ir pasiekimais įkvepiantis herojus

Sausio 28 d., trečiadienį, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus specialistas, ekspedicijų į Sibirą organizatorius Gintautas Alekna dalyvavo Prezidentūroje vykusiame naujienų portalo DELFI organizuoto konkurso „Herojai tarp mūsų“ baigiamajame renginyje. Jis buvo vienas iš aštuoniolikos išskirtinių asmenybių, kurių darbai ir pasiekimai įkvepia kitus, moko tvirtai siekti savo tikslo ir rūpintis kitais.

Mažeikiškiai supažindinti su praėjusių metų policijos darbu

Ketvirtadienį visuomenei pristatyta Mažeikių rajono policijos komisariato praėjusių metų veiklos ataskaita. Kalbėta apie pasiektus rezultatus teisės pažeidimų, prevencijos, viešosios tvarkos užtikrinimo, nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo srityse, apie bendradarbiavimą su socialiniais partneriais ir numatomas veiklos kryptis bei problemas.

Trūksta pajėgų

Pristatyme dalyvavo šalies policijos generalinio komisaro pavaduotojas Algirdas Stončaitis, Telšių vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Remigijus Rudminas, Mažeikių rajono policijos komisariato viršininkas Imantas Motiejūnas, Savivaldybės meras Antanas Tenys, seniūnai bei kitų teisėtvarkos įstaigų ir rajono bendruomenės atstovai.

Gerokai praretintos kandidatų gretos

Visuomeninis rinkimų komitetas planuoja kreiptis į teismą

Vyriausioji rinkimų komisijaiš savivaldybių tarybų rinkimams pateiktų partijų bei visuomenininkų sąrašų išbraukė 143 netinkamus kandidatus. Tarp jų – vienas mažeikiškis.

Iš rinkimų kovos iškrito būtino parašų skaičiaus nesurinkęs      ir vienas kandidatas į Mažeikių rajono savivaldybės merus.

Susitikime – daug piktų emocijų

Mažeikiškius nuo daugiabučių renovacijos baidokaina ir bloga darbų kokybė

 

Antradienį Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centre vyko Savivaldybės administracijos ir VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ organizuotas pasitarimas dėl daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo programos įgyvendinimo.

Besidomintys renovacija gyventojai buvo pasipiktinę beprasmėmis kalbomis, juos domino konkretūs klausimai, į kuriuos atsakymų nesulaukė.

 

Prievartos nėra

 

Susitikime Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Romaldas Paradnikas džiaugėsi, kad jau atnaujinta daug daugiabučių namų, miestas puošiasi, jaunėja. Pasak jo, Mažeikiuose įgyvendinamos dvi daugiabučių atnaujinimo programos: „Pati pirmoji programa sudaryta 2006 metais ir apėmė 2007–2013 metų programavimo laikotarpį. Numatyta atnaujinti 41 daugiabutį. Šiuo metu jau atnaujinti ir priduoti 33 namai, likusieji – baiginėjami. 2013 metais startavo dar viena daugiabučių atnaujinimo programa, kuri buvo suskirstyta į du etapus. Pradėjus pirmąjį etapą, gauta per 50 paraiškų, iš jų 16 patenkinta ir sėkmingai vykdoma. Antras etapas prasidėjo 2013 metų pabaigoje, gyventojų pageidavimu, numatyta renovuoti 82 namus.“

 

Pirmi metai be gamtinių dujų: geriau ar blogiau?

Prieš keletą dienų respublikinės žiniasklaidos priemonės išplatino informaciją, jog Mažeikiuose pigiausiai mokama už šildymą. Pasak specialistų, tam įtakos turi brangių gamtinių dujų pakeitimas biokuru šilumos gamybai bei namų modernizavimas.

Renovacijos efektas

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos duomenimis, didžiausią sąskaitą už šilumos energiją gruodį gavo Vilniaus gyventojai, o mažiausią – Mažeikių. Vieno 60 kv. m. buto savininkams Vilniuje, S. Skapo g., šildymas kainavo 206 Eur, o Mažeikiuose, Sodų g. 10, tik 18 Eur.

 

Kieme – tyvuliuojantis ežeras

Viekšnių miestelio gyventojai skandina kaimynus

Praėjusią savaitę „Būdas žemaičių“ rašė apie buvusioje ETG gyvenvietėje, daugiabučiame name, vandeniu patvinusį rūsį. Panaši problema ir Viekšniuose – tik čia tvinsta visas kiemas. Taip esą atsitikę dėl to, kad buvo užkasta pralaida.

Pagalbos nesulaukė

Į „Būdo žemaičių“ redakciją kreipėsi Viekšnių miestelio Vytauto gatvės 29 namo gyventojai su prašymu: „Padėkite – skęstame!“ Namo gyventoja (pavardė redakcijai žinoma) kalbėjo, kad kiemas skęsti pradėjo, kada dabartinė kaimynė nusipirko namą ir pradėjo jį įrenginėti: „Kai darė remontą, užtaisė pagrindinį šulinį, nebeliko pralaidos. Jau beveik visi metai, kai tvinstame. Nebegalime išeiti nei į malkinę, nei į tualetą, esame pasidėję kelias lentas, bet tai negelbsti. Gyvename čia per 30 metų, tai nėra buvę tokių dalykų. Vasarą dar nieko, o dabar baisu. Jei dar palis, gali ir kambarius apsemti.“

„ORLEN Lietuvos“ taupymas kelia nerimą dukterinių įmonių darbuotojams

Mažeikiuose nauja neramumų banga – naftos perdirbimo įmonei „ORLEN Lietuva“ priklausančios UAB „Paslaugos tau“ darbuotojai mano, kad naftos perdirbimo gigantas mėgina tyliai numarinti jai priklausančias įmones.

UAB „Paslaugos tau“ darbuotojai trečiadienį organizavo įspėjamąją akciją dėl nuolat blogėjančių darbo sąlygų ir užmokesčio mažėjimo. Šios bendrovės darbuotojams atstovaujanti Naftininkų profesinės sąjungos pirmininkė Virginija Vilimienė įsitikinusi, jog atimdama užsakymus iš dukterinių įmonių „ORLEN Lietuva“ tęsia taupymo scenarijų.

Kodėl valstybė leidžia vyrams parazituoti ir neišlaikyti savo vaikų?

Į „Būdo žemaičių“ redakciją kreipėsi vienuolikmečio berniuko mama, nusivylusi valstybės teisine sistema. Viena vaiką auginanti moteris teigė nesulaukianti buvusio vyro geranoriško ir vaiko poreikius atitinkančio prisidėjimo prie atžalos auginimo, tad ne kartą kreipėsi į teismą, deja, mamos nuomone, įstatymai ne visai jų pusėje.

Apsimeta ligotu

Mažeikiškė (vardas ir pavardė redakcijai žinomi) pasakojo, kad prieš vienuolika metų susilaukė sūnaus. Berniukas sveikas, gerai besimokantis bei keliantis sau didelius tikslus, o išvaizda – panašus į tėvą. „Problema – tėvas, vienturtis sūnus savo šeimoje, susilaukė savo vaiko būdamas 35-erių metų, tačiau, matyt, nusprendė, kad per jaunas auginti sūnų, ir geranoriškai prisidėti prie vaiko išlaikymo nenorėjo. Man tuo metu buvo 25 metai. Teko kreiptis į teismą dėl alimentų. Kadangi pragyvenimo lygis auga, į teismą tenka kreiptis vos ne kiekvienais metais, bet, kaip bebūtų keista, jau antrą kartą patenku pas tą pačią teisėją. Susiduriu su absurdišku požiūriu į vaiką ir moterį. Pagal įstatymą tėvų teisės ir pareigos lygios, tačiau kurgi ne.

Su valtele – į sandėliukus

Dėl darbininkų broko renovuojant namą skendo daugiabučio rūsys

Buvusioje ETG gyvenvietėje vykdoma keleto namų renovacija. Viename jų – rūsys patvinęs vandeniu. Gyventojai piktinasi valdžios abejingumu. Šie kaltina drenažo nebuvimą, atkastus pamatus bei blogą orą.

„Venecijos kanalai“

Laisvės 224-ojo namo gyventoja (pavardė žinoma), trečiadienį paskambinusi į redakciją, prašė pagalbos. Tikino, jog rūsyje, sandėliuke, esantys daiktai ir daržovės apsemtos vandeniu, o susišnekėti su valdininkais jai nepavyksta. Pasak moters, šie tvirtinantys, jog rūsys tvinsta per pamatus, kurie atkasti vykdant namo apšiltinimo darbus ir tai esanti laikina problema. Gyventoja mano, kad vanduo rūsyje sunkiasi iš, vykdant renovaciją, blogai perklotų kanalizacijos vamzdžių: „Tvinsta ne šonai, o rūsio centras, ten, kur praeina vamzdžiai.“ Pasak minėtos namo gyventojos, anksčiau, kol nebuvo perkloti vamzdžiai, šlapiuojančiais rūsiais skundėsi tik kitos namo laiptinės gyventojai: „Valdžia ten žadėjo įrengti siurblinę, o pas mus buvo sausa.“

Mažeikiuose nuvilnijo „Laisvės banga“

Tikrąjį lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą parodę 1991 metų sausio 13-osios įvykiai prisimenami kasmet visoje Lietuvoje. Ši svarbi data paminėta ir Mažeikių rajone: čia vyko įvairūs renginiai, filmų peržiūros, rengtos pilietinės akcijos.

Surengė pilietines akcijas

Šiemet jau aštuntą kartą vyko pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Šalies mokyklos, valstybinės ir privačios įstaigos bei gyventojai 8 val. ryte 10-čiai minučių užgesino šviesas ir biurų bei namų languose uždegė atminties žvakeles žuvusiems už Tėvynės laisvę.Nuo 2008 m. rengiamą pilietinę akciją inicijuoja Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. 2014 m. iniciatyvą palaikė daugiau kaip 1200 mokyklų ir kitų institucijų. Organizatoriai tikisi, kad ši akcija paskatins puoselėti jaunimo istorinę atmintį bei patriotiškumą, prisiminti ir pagerbti žuvusiuosius bei nukentėjusius valstybės gynėjus.

Individuali veikla – pigiau

Ženkliai sumažintos verslo liudijimų kainos

Nuo sausio 1 d. įsigaliojo nauji Savivaldybės tarybos patvirtinti individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuoto pajamų mokesčio dydžiai. Praktiškai sumažintos visos pozicijos, kai kurios net apie 60 proc.

Kainuoja mažiau

Kaip teigė Savivaldybės Turto valdymo skyriaus vedėja Rima Podelienė, sumažinti praktiškai visų veiklos rūšių fiksuoto pajamų mokesčio dydžiai Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje, kai kurie labai daug. Labiausiai atpigo batų valymas, mokomųjų tualetų ir svėrimo paslaugos, tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas, knygų įrišimas, apdaila, krosnių, kaminų ir židinių valymas, muzikos instrumentų taisymas, gelbėtojų veikla (kainavo 120 litų, dabar – 12 eurų (41,43 Lt)), taip pat asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas, dirbinių iš gintaro ir jo pakaitalų gamyba, meno kūrinių restauravimas, filmavimas pramoginiuose renginiuose (kainavo 500 litų, dabar – 60 eurų (207,17 Lt)) ir kt.Mažiausiai kainos kito už statybos baigimo apdailos ir valymo darbų veiklą (kainavo 1200 litų, dabar – 347 eurai (1198,12 Lt)), taip pat drabužių siuvimo, taisymo veiklą, apgyvendinimo paslaugų teikimą, vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimą, juvelyrinių papuošalų gamybą ir taisymą, elektros sistemų įrengimą pastatuose bei elektros įtaisų įrengimą ir remontą (kainavo 500 litų, dabar – 144 eurai (497,20 Lt)).

Du kandidatai neturi Lietuvos pilietybės

Pradėjo aiškėti pretendentai į kandidatus į Savivaldybės tarybos narius bei asmenys, siekiantys Mažeikių r. savivaldybės mero posto.

Privalo laiku pateikti

Pareiškinius dokumentus – sąrašus savivaldybių, kuriose bus keliami kandidatų sąrašai, sumokėto rinkimų užstato patvirtinimo ir kitus dokumentus – partijos Vyriausiajai komisijai pradėjo teikti nuo gruodžio 6 d. Juos pateikti arba pateiktus dokumentus papildyti buvo galima iki gruodžio 29 d. Savivaldybių rinkimų komisijoms kandidatų sąrašai ir kandidatų pareiškiniai dokumentai turės būti pateikti vėliausiai iki 2015 m. sausio 15 d. 17 val.

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode