Profesinės šventės proga pagerbė medikus

Vakar, profesinę Lietuvos medicinos darbuotojų dieną, pagerbti Mažeikių rajono medikai. Jiems surengta iškilminga popietė, kurios metu įteikti padėkos raštai.

Išsakė padėkas

Iškilmingos popietės metu medicinos darbuotojai sulaukė gausybę sveikinimų ir padėkų. Juos pasveikinti atvyko LR Seimo narėAudronė Pitrėnienė,vicemerė, pavaduojanti Savivaldybės merą Antaną Tenį, Irena Macijauskienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Šiurys ir kiti.

Merui patarinės – penkiese

Antrajame Tarybos posėdyje tęsėsi valdžios postų dalinimasis

   Penktadienį įvyko antrasis naujosios Tarybos posėdis, kuriame prisiekė dar du nauji Tarybos nariai. Išrinkti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai, sudarytos komisijos, nustatytas mero politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičius. Meras nusprendė, kad jam patarinės ir padės dirbti penkių asmenų komanda. Tiesa, viena pareigybė kol kas bus laisva, kol esą tam nebus būtinybės.

   Iš viso svarstyti 35 klausimai, iš jų – trys pristatymai, dalyvavo 23 Tarybos nariai.

Atlyginimo priedas – pritaikius išimtį

Sveikatos priežiūros įstaigų darbas vertinamas palankiai

Jei Taryba pritars, visų rajono valdiškų medicinos įstaigų direktoriams, kaip ir praėjusiais metais, bus nustatyti 40 proc. atlyginimo priedai. Tokį sprendimą priėmė Sveikatos ir Ekonomikos komiteto nariai. Posėdyje patvirtintos ir šių medicinos įstaigų 2014 metų veiklos ir finansinės ataskaitos.

Paskirstė balus

Vicemerė Irena Macijauskienė Sveikatos komiteto narius informavo, kad viešųjų įstaigų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinė alga susideda iš pastoviosios ir kintamosios algos dalių: „Regiono lygmens viešųjų įstaigų vadovų pastoviosios dalis koeficientas yra 13,8, kitų gydymo įstaigų pastovioji dalis priklauso nuo dirbančiųjų skaičiaus. Pagal ministro įsakymą, įvertinus įstaigų veiklą pagal kiekybinius ir kokybinius rodiklius, galima skirti ir mėnesinės algos kintamąją dalį iki 40 proc., žinoma, jei visų rodiklių balų suma sudaro nuo 60 iki 90.“ Daugiausia balų – 90 – surinko VšĮ Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, mažiausiai – 86,75 – VšĮ Mažeikių ligoninė. VšĮ Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centras surinko 89,75 balus, VšĮ Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras – 89.

Viekšnių muziejus gavo unikalią dovaną

   Neseniai Viekšnių vaistinės muziejui vietinis kraštotyrininkas Antanas Sidabras padovanojo neįkainojamą dovaną, ypač svarbią miesto istorijai – 310 pirmojo Viekšnių fotografo Jono Kinčino negatyvų, pažymėtų 1928–1940 metais. Perduodamas eksponatus A. Sidabras ant priėmimo akto parašė: „Aš, Sidabras Antanas, dovanoju Viekšnių vaistinės muziejui išvardintus eksponatus su sąlyga, kad jie nebus niekam atiduoti ar išvežti iš Viekšnių.“ Kaip paaiškino pats dovanotojas, toks įrašas atsiradotodėl, kad yra daug norinčių gauti šiuos negatyvus, tačiau, jo nuomone, jie svarbiausi ir reikalingiausi būtent viekšniškiams.

Antroji byla prieš „Sauridą“ jau teisme

Antradienį įvyko parengiamasis posėdis antroje byloje „Vartotojai prieš restruktūrizuojamą UAB „Saurida“.

Nesutiko su reikalavimais

38 ieškovus byloje atstovauja teisininkai Lina Rimkienė ir Mindaugas Žilinskas bei Mažeikių vartotojų asociacijos pirmininkė Ramunė Skipskienė.

Posėdyje restruktūrizuojamosUAB „Saurida“ atstovė reikalavo, kad byla būtų perduota nagrinėti Šiaulių apygardos teismui, motyvuodama tuo, kad teismui pateiktas grupės ieškinys ir tokią galimybę suteikiaCivilinio proceso kodekso pataisos.

Apie pokyčius Mažeikių kultūroje

Daugelis mažeikiškių skundžiasi, kad Mažeikiuose kultūros vystymui skiriamas per mažas dėmesys, nėra kur leisti laisvalaikio, maža renginių, įdomių vietų ar skulptūrų, tačiau tenka pastebėti, kad laukia nemažai permainų: rekonstruojamos ne tik gatvės, tvarkomi ne tik parkai, bet greitai duris atvers ir naujai renovuotas Savivaldybės kultūros centras, Viešoji biblioteka, muziejus, mieste atsiranda naujų statinių, pasikeitė ir keleto kultūros centrų vadovai.

 

„Čia skleidžiasi vaiko sielos grožis...“

Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla mini 60-mečio sukaktį

Penktadienį Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla iškilmingai minės gražų savo veiklos jubiliejų. Skambės įspūdingi muzikos garsai, dainų posmai, iš širdies gelmių atėję, laiko, patirties ir išgyvenimų nugludinti, pelnytų padėkų, prasmingų sveikinimų ir linkėjimų žodžiai, bus teikiamos dovanos ir gėlės... Visa tai įvyks po keleto dienų, o šiandien žvilgterėkime į praeitį.

Naujoje valdžioje – maža pokyčių

Iškilmingame posėdyje prisiekė naujai išrinkti Tarybos nariai

Antradienį pirmajame iškilmingame Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtos Tarybos narių priesaikos, slaptu balsavimu išrinkti mero pavaduotojai bei Savivaldybės administracijos direktorius, paskirti Savivaldybės tarybos komitetų pirmininkai ir pavaduotojai.

Tarybos daugumą sudaro 21 politikas, opozicijoje liko tik 6.

Įteikė Tarybos nario pažymėjimus

Tarybosposėdyje sąžiningai dirbti žmonių labui iš 27 Tarybos narių prisiekė 26. Mat į posėdį dėl asmeninių priežasčių neatvyko Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionys demokratai partijos narys Sigitas Kaktys. Posėdis pradėtas atliekant Lietuvos Respublikos himną, kurį visiems į posėdžių salę susirinkusiems giedoti padėjo Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro mišraus choro „Draugystė“ atstovai bei choro vadovas Ričardas Grušas.

Daugiau privalumų – jauniesiems ūkininkams

Prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas

Šį mėnesį žemdirbių laukia keletas naujovių – jau prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas. Pareiškėjams, kurie laikysis klimatui ir aplinkai naudingos žemės ūkio veiklos vykdymo reikalavimų, bus mokama žalinimo išmoka – apie 45 eurus už hektarą.Deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus žemės plotus bus galima iki šių metų birželio 15 dienos. Taip pat jau galima teikti paraiškas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramai gauti.

Partizanų dainų šventės vis labiau populiarėja

Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje nuo 2008 m. pavasario organizuojamos partizanų dainų šventės, kurios kiekvienais metais vis labiau populiarėja. Šiemetiniame koncerte dalyvavo daug kolektyvų.

Prireikė dešimtmečio           

Partizanų dainų šventę „Už laisvę, Tėvynę ir Tave“ vedė Sedos gimnazijos gimnazistai Karolina ir Domantas. Sugiedotas Lietuvos Respublikos himnas, žuvusių lietuvių partizanų atminimas pagerbtas tylos minute.

Sąskaitos – už nesuteiktas paslaugas?

Mažeikiškė pasipiktinusi namą administruojančios įmonės veikla

Į redakciją kreipėsi mažeikiškė, Viekšniuose, Bažnyčios gatvės 13-ame name, komercines patalpas turinti moteris. Esą butus administruojanti įmonė pateikia sąskaitas, nesuteikdama paslaugų. Moteris pasipiktinusi, kad namas, į kurio dalį 2007 metais investavo didelę pinigų sumą ir atliko kapitalinį remontą, šiandien yra avarinės būklės.

Atsakingi vadovai su tuo nesutinka.

 

Paveldo išsaugojimas – vietos valdininkų rankose

Iškastus gatvės grindinio akmenis Savivaldybės atstovai ketina panaudoti miesto reikmėms

Pradėjus rekonstruoti Vasario 16-osios ir Respublikos gatves, darbus atliekantys statybininkai beardydami senąjį asfaltą atkasė ir išardė akmenimis grįstą plotą. Manoma, kad tai gali būti senasis gatvės grindinys, žmonių vadinamas bruku, kažkada užpiltas asfalto danga.Gyventojai įsitikinę, jog tai brangi medžiaga. Interneto skelbimuose skaldytų akmenų, kuriais dabar populiaru kloti ne tik miesto aikštes, gatves, bet ir privačių namų kiemus ir pritaikyti mūro apdailai, tonos kaina siekia 30 eurų. Mažeikiškiai baiminasi, ar kažkas pasipelnymo tikslais tuo nepasinaudos, apiplėšdamas miestą. Jų teigimu, neaišku, kur dingo akmens grindinys, iškastas, rekonstruojant kitas senamiesčio gatves.

Būsimi valdžios postai – po paslaptingumo šydu

Balandžio 14 d. šaukiamas pirmasis iškilmingas naujai išrinktos Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu prisieks Tarybos nariai. Pirminiais duomenimis, Taryboje darbą iš 27 tęs 16 šios kadencijos Tarybos narių.

Užleis kitiems

Nemažai politikų įprastas vietas posėdžių salėje užims rinkėjų valia, o kai kurie darbą tęs kolegų dėka – šiems mandato atsisakius dėl nesuderinamų pareigų. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, savivaldybės tarybos nario pareigos nesuderinamos su Respublikos Prezidento, Seimo nario, Europos Parlamento nario, Vyriausybės nario pareigomis, su Vyriausybės įstaigos ar įstaigos prie ministerijos vadovo, kurio veikla susijusi su savivaldybių veiklos priežiūra ir kontrole, pareigomis, su Vyriausybės atstovo apskrityje pareigomis, su valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojo pareigomis.

Tarybos nariams – atminimo ženklai

Paskutiniame posėdyje gyventa atsisveikinimo nuotaikomis

 

Penktadienį įvyko paskutinis šios kadencijos Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo visi Tarybos nariai, išskyrus Partijos Tvarka ir teisingumas narę Virginiją Eidimtienę. Svarstyta ir priimta 30 sprendimų, pristatyta viena informacija. Per ketverius kadencijos metus įvyko 52 Savivaldybės tarybos posėdžiai, priimti 1626 sprendimai.

Posėdžio pabaigoje Savivaldybės meras Antanas Tenys dėkojo visiems už nuoširdų darbą ir Tarybos nariams bei Savivaldybės administracijos vadovams įteikė atminimo ženklus.

Gyventojų patogumui – modernios naujovės

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikė preliminariąsias gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas. Turtą deklaruoti buvo galima jau nuo sausio 1 dienos. Kaip ir pajamas, turtą deklaruoti reikia ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 4 dienos.

Muziejaus svetainėje veiks virtuali kryžių paroda

Mažeikių muziejus kartu su interneto svetaine www.nuotraukaplius.lt padarė bendrą projektą – suskaitmenino per 60 metalinių kryžių. Kryžius planuojama eksponuoti virtualioje parodoje.

Padovanojo penkis kryžius

Kaip „Būdą žemaičių“ informavo Mažeikių muziejaus direktorius Vaidotas Balzeris, virtualią parodą sugalvota daryti todėl, kad šiuo metu vykdoma muziejaus renovacija ir ten daryti kokias nors ekspozicijas nėra galimybės.Lietuvos muziejai kryptingai eina eksponatų skaitmeninimo keliu ir pateikimu visuomenei ne tik muziejų ekspozicijose, bet ir virtualiose erdvėse. Kadangi 2015 metai, pagal Lietuvos muziejų asociacijos įgyvendinamą kultūros paveldo aktualinimo, kultūrinio turizmo plėtros ir modernių muziejinių iniciatyvų edukacinį projektą „Lietuvos muziejų kelias“, yra paskelbti „Liaudies meno grožio“ metais, Mažeikių muziejus nutarė suskaitmeninti iš savo fondų geležinius kryžius, kurių turi per 60.Tai įvairaus dydžio medinių kryžių, koplytstulpių, koplytėlių viršūnės, į muziejų patekusio iš viso rajono. Penkis kryžius muziejui padovanojo „Aukso vainiko“ nugalėtojas, tautodailininkas-kalvis Virgilijus Mikuckis ir vieną kryžių-saulutę – tautodailininkas Česlovas Pečetauskas“, – teigė V. Balzeris.

Norės – gyvens, norės – išeis

Socialinį būstą bus galima išsinuomoti rinkos sąlygomis

Nuo sausio 1 d. įsigaliojo LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas. Įtvirtinta galimybė leisti įsigyti savivaldybės būstą arba jį nuomoti rinkos sąlygomis. Komitetuose aptarti nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo koeficientai ir amortizacinių atsiskaitymų normatyvai pastato nusidėvėjimui atkurti beinuomos mokesčio dydžio keitimo sąlygos.

Taikys mažiausią koeficientą

Kaip teigė Savivaldybės Turto valdymo skyriaus vedėjos pavaduotoja Laura Samoškaitė, socialinio būsto nuoma aktuali, kai socialiniame būste gyvenantys asmenys prasigyvena, gauna didesnes pajamas ir nebetenka teisės į paramą būstui, tačiau norėtų likti toliau gyventi jiems suteiktame socialiniame būste. Tokiu atveju savivaldybės galės leisti toliau nuomoti jį rinkos kainomis arba sudaryti galimybę jį įsigyti rinkos kainomis. „Konkrečių nuomos kainos dydžių šiandien negalime pateikti, nes pirmiausia turime patvirtinti tam tikrus koeficientus. Siūlome taikyti mažiausius skaičius ir numatyti, kad nuomos mokestį galėsime keisti kartą per metus. Mes siekiame, jog mokestis nekistų kardinaliai, norėtume išlaikyti balansą“, – kalbėjo L. Samoškaitė.

Trūksta sąmoningumo ar informacijos?

Ekstremalių situacijų posėdyje aptarta gaisrų prevencija

Ketvirtadienį vyko Savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centro posėdis „Dėl papildomų veiksmų užtikrinant miškų, pievų ir durpynų gaisrų prevenciją“. Pareigūnai pastebi, kad šiemet gaisrų ypatingai daug, gyventojai abejingi skleidžiamai informacijai ir draudimams, todėl stengiamasi skirti kuo didesnes baudas.

Nekreipia dėmesio

Posėdyje dalyvavęs Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Audrius Tupikas pastebėjo, kad pernykštės žolės gaisrai gal ir menkaverčiai, palyginus su kitais gaisrais, bet turintys labai skaudžias pasekmes: „Neseniai nuo deginamos žolės Leckavos kaime buvo užsidegę pagalbiniai pastatai. Tiesiog 63-ejų metų moteris savo kieme uždegė žolę ir ugnis perėjo į kaimynų teritoriją.“ Viršininkas apgailestavo, kad, nors kiekvienais metais skelbiama informacija apie draudimą deginti pernykštę žolę, dalinami lankstinukai, vis atsiranda asmenų, šį draudimą ignoruojančių. „Norime, kad žmonės suprastų, jog žolių ar ražienų deginimai skaudūs ne tik dėl pasekmių, bet ir dėl kuro sąnaudų, daugiau darbo tenka ir ugniagesiams – vien per praėjusią parą buvo septyni išvažiavimai, keturi iš jų dėl žolės. Anksčiau gyventojus tik sudrausmindavome, dabar skiriame kuo didesnes baudas, kad pasiektume rezultato, kitaip niekas nekreipia dėmesio“, – kalbėjo A. Tupikas.

Sedos gimnazija turi naują vadovą

      Nuo praėjusių metų rugsėjo 30-osios, kai į užtarnautą poilsį išėjo buvusi ilgametė Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos direktorė Genoveita Gricienė, ši mokymo įstaiga apie pusę metų neturėjo nuolatinio vadovo. Trečiadienį Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus į Sedos gimnaziją atvežė ilgai lauktą žinią: būtent nuo šios dienos Sedos Vytauto Mačernio gimnazijai pradeda vadovauti buvusi ilgametė direktorės pavaduotoja, laikinai ėjusi direktorės pareigas, AušraKazlauskienė.

Mero postas – užsitarnavusiam

Antrasis rinkimų turas parodė stiprų gyventojų pasitikėjimą dabartiniu Tarybos vadovu

Sekmadienį vakare baigėsi tiesioginių merų rinkimų antrasis turas. Teisę balsuoti turėjo 40-ies savivaldybių, kuriose kovo 1 d. merai nebuvo išrinkti iš pirmo karto, rinkėjai. Nė neatėjus vidurnakčiui jau buvo aišku, kad Mažeikių rajono savivaldybėje naujai ketverių metų kadencijai vadovaus Antanas Tenys, kuris didžiule persvara nurungė Liną Rimkienę.

A. Tenys jau pirmajame ture surinko daugiau kaip pusę balsų – 53,32 proc.  nuo galiojančių biuletenių, tačiau dėl mažeikiškių pasyvumo prie balsadėžių teko rinktis ir antrą kartą.

Anksčiau – pigiau, vėliau – brangiau

Mažeikiškius nuo daugiabučių namų renovacijos baido didelės kainos

Mažeikiai – vienas iš aktyviausiai daugiabučių renovacijos programoje dalyvaujančių šalies miestų. Antrajame etape buvo parengti 82 investiciniai planai, vis dėlto dabar norinčiųjų skaičius mažėja. Būtent dėl šios priežasties į „Būdo žemaičių“ redakciją kreipėsi Naftininkų g. 10 namo gyventojas, norėdamas sužinoti, kodėl jo kaimynai taip nusiteikę prieš renovaciją, juk tai esąs geras dalykas bei galimybė pigiau susitvarkyti savo būstą.

Paminėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną

Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena – šiemet ypatinga, jubiliejinė, švenčiama 25-tą kartą. Visur stengtasi ją paminėti netradiciniais, įdomiais renginiais. Vienur organizuotos viktorinos, konkursai, kitur koncertai. Kovo 11-oji įvairiai paminėta ir mūsų rajone.

Šventė visame mieste

      Mažeikiuose Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos šventė prasidėjo vidurdienį šv. Mišiomis Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje. Iš bažnyčios iškilminga eisena patraukė į Nepriklausomybės aikštę, kur vyko akcija „Geltona, žalia, raudona“. Vėliau šventė tęsėsi Šv. Pranciškaus Asyžiečio aikštėje: surengtas koncertas „Laisvės spalvos. Mažeikiškiams dainavo LNK projekto „Lietuvos balsas“ nugalėtoja Justina Budaitė bei dalyviai Agnė Juškėnaitė ir Donatai.

Senamiesčio mokykloje – ekomiestelis

Antradienį Mažeikių Senamiesčio pagrindinėje mokykloje duris atvėrė unikalus ekomiestelis. Tai Aplinkos ministerijos inicijuojamas projektas „Atliekos – vertinga žaliava, nešvaistyk!“

Vaikai domėjosi rūšiavimu

Renginye dalyvavo Savivaldybės administracijos specialistai ir gausus būrys mokinių bei mokytojų iš įvairių Mažeikių švietimo įstaigų.Ekomiestelio lankytojus pasveikino Savivaldybės meras Antanas Tenys: „Visi siekia gyventi švarioje, jaukioje ir saugioje aplinkoje. Kasdien susiduriame su pakuočių, buitinėmis ir stambiagabaritėmis atliekomis. Jas reikia rūšiuoti, tinkamai tvarkyti, nes aplinkosauginis švietimas būtinas.“

Biudžeto lėšos – užsitarnavusiems

Sporto klubams skirtas dalinis finansavimas iš biudžeto lėšų

Ketvirtadienį Savivaldybės Sporto taryboje kai kuriems sporto klubams jau paskirtas dalinis finansavimas iš biudžeto lėšų, daliai klubų teks įrodyti savo vertę. Daugiausia lėšų, kaip ir praėjusiais metais, skirta krepšinio klubui Mažeikių „Mažeikiai“, visiškai nieko neskirta dailiajam ir greitajam čiuožimui, nes UAB „Mažeikių ledas“ šios veiklos nebevykdys.

Įteikta Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premija

Kovo 7-ąją Židikų kultūros centre iškilmingai įteikta Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premija. Ją šiemet gavo Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, dviejų Sedos kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblių („Cyroliokaa“ ir „Rėmoliokaa“ ) vadovė Gražina Vainutienė.

Nusipelniusi kraštui

M. Pečkauskaitė-ŠatrijosRagana gimė 1877 m. kovo 8 d. Medingėnų dvare (Rietavo savivaldybė). Mirė būdama 53-jų metų Židikuose (čia gyveno nuo 1915 m. iki mirties – 1930-ųjų). 1997 m. įsteigta M. Pečkauskaitės Šatrijos Raganos piniginė premija, kasmet skiriama labiausiai savo darbais ir veikla nusipelniusiam Mažeikių krašto žmogui.

Židikuose – Marijos Pečkauskaitės gimnazija

Vasario 13 d. Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinė tapo gimnazija. Penktadienį vyko inauguracija.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, kurių metu Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM pašventino naują gimnazijos vėliavą.

Geležinkelį kirsti – tik tam skirtose vietose

Mažeikių naujamiestį su senamiesčiu jungs pėsčiųjų tiltas

Aptvėrus apsaugine tvora geležinkelio bėgius, daugeliui mažeikiškių pasidarė sudėtinga patekti į senamiestį ir atvirkščiai. Mažeikiškiai „Būdo žemaičių“ prašė pasidomėti, ar Savivaldybė planuoja įgyvendinti geležinkelio pėsčiųjų perėjos per Mažeikių miesto teritoriją tiesimo ir įgyvendinimo projektą bei kur planuojama padaryti perėjas.

Skirs lėšų

„Būdui žemaičių“ senamiesčio gyventojai rašė, kad pėsčiųjų perėjos per geležinkelį norėtų ties Senamiesčio pagrindine ir „Žiburėlio“ pradine mokyklomis: „Gyvename tarp Mažeikių rajono savivaldybės, Laisvės g. 8 ir Žagarėlės gatvės. Tai didelis atstumas, apie trys kilometrai, tiek mums tenka eiti norint pereiti geležinkelį. Ar tai ne per didelis atstumas mums, senamiesčio gyventojams, norintiems pereiti iš senamiesčio į Mažeikių mikrorajoną? Ar Europos Sąjungos reglamentai neįpareigoja LR susisiekimo ministerijos miesto teritorijoje ,,sutankinti“ pėsčiųjų praėjimo takus?“

Mažeikiuose – profesinių sąjungų dienos

Praėjusią savaitę rajone vyko Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – LŠĮPS) diena. Trys profesinės sąjungos aktyvistų grupės lankėsi devyniose švietimo įstaigose ir su pedagogais diskutavo apie socialinio dialogo svarbą šiandieninėje ugdymo įstaigoje. Susitikime su Savivaldybės administracijos vadovais pasirašė teritorinę Mažeikių rajono savivaldybės švietimo sektoriaus kolektyvinę sutartį.

Situacija visur vienoda

Po mokyklas važinėjosi ir su rajono Savivaldybės meru Antanu Teniu, vicemere Sigute Bernotiene, administracijos direktoriumi Broniumi Kryžiumi, Švietimo skyriaus vedėju Apolinaru Stonkumi susitiko LŠĮPS Telšių rajono susivienijimo pirmininkė Zofija Jesinienė, LŠĮPS Akmenės rajono susivienijimo pirmininkas Ramūnas Znutas, LŠĮPS Klaipėdos rajono susivienijimo pirmininkė Nijolė Dargužienė, LŠĮPS Mažeikių rajono susivienijimo pirmininkės pavaduotojas Vitalijus Baltutis ir kt.

Mažeikių rajone – antras turas

Rinkimuose nepasisekė Visuomeniniam komitetui „Mažeikių kraštas“

 

Sekmadienio vakarą baigėsi istoriniai savivaldos rinkimai, kuriuose pirmą kartą tiesiogiai buvo renkami miestų bei rajonų merai. Mažeikių rajone dėl šių postų varžėsi septyni kandidatai. Daugiausiai rinkėjų balsų gavo dabartinis meras Antanas Tenys ir teisininkė Lina Rimkienė. Kandidatai varžysis antrame rinkimų ture, kuris numatytas kovo 15-ąją.

Tarybos narių rinkimuose nė vieno mandato negavo Visuomeninis rinkimų komitetas „Mažeikių kraštas“, kurio lydere buvusi dabartinė Tarybos narė Daiva Šideikienė po reitingavimo Pranui Noreikai pakilus į pirmąją poziciją, liko antra.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode