Susidomėjimas žvaigždžių gyvenimu priklauso nuo mūsų psichologinės būklės

 

Tai, kiek mums įdomus žinomų žmonių gyvenimas, gali nemažai papasakoti apie mūsų psichologinę būseną ir emocinius poreikius, kuriuos stengiamės kompensuoti sekdami žvaigždžių gyvenimo naujienas, savo straipsnyje svetainėje fairobserver.com rašo Ogastos universiteto (JAV) psichologijos profesorius emeritas Robertas Reevesas. Anot jo, perdėtas domėjimasis žvaigždžių gyvenimu gali reikšti rimtus sutrikimus.

Dėmesys įžymybėms, kaip tam tikra domėjimosi kultūros ir pramogų pasauliu išraiška, skverbiasi kone į kiekvieną šiuolaikinės visuomenės gyvenimo aspektą. Žinomi žmonės išskirtinio dėmesio sulaukdavo ir antikos laikais, tačiau šiandien, smarkiai išaugus vartojimo kultūrai ir suklestėjus pramogų pramonei, šis reiškinys įgauna naują mastą.

Vieni žmonės susižavi įžymybėmis bandydami atrasti savo vietą pasaulyje, kiti – norėdami išsivaduoti iš emocinio streso. Tokie žmonės išgyvena tam tikrą vidinę tuštumą – amerikiečių psichologas Philipas Cushmanas tai yra pavadinęs „tuščiuoju aš“. Kiti žmonės įžymybių link dairosi tikėdamiesi atrasti socialinių ryšių ir juos išsaugoti. Šių žmonių elgseną nulemia vadinamasis „socialinis aš“.

Išskyrė tris garbinimo lygmenis

Prof. Lynnas McCutcheonas su kolegomis išplėtojo įžymybių garbinimo reiškinį pagrindžiančią teoriją, paaiškinančią, kaip žmogaus elgseną nulemia „tuščiasis aš“ ar „socialinis aš“. Ši teorija nagrinėja tris skirtingo gilumo įžymybių garbinimo lygmenis. Taigi polinkis garbinti įžymybes gali būti vertinamas kaip nuolatinė būsena, kurios žemesnieji lygmenys – santykinai įprasti, motyvuojami „socialinio aš“, o gilesnieji – mažiau įprasti, motyvuojami „tuščiojo aš“.

Kaip teigia L. McCutcheonas su kolegomis, švelniausias įžymybių garbinimo lygmuo – tai pramoginis-socialinis lygmuo; jis mus skatina įsitraukti į socialinio pobūdžio ar pramoginę veiklą. Žmonėms patinka įžymybes aptarinėti su draugais – tai vienas iš jų kasdienių įpročių.

Antrasis, jau gilesnis, lygmuo – intensyvus asmeninis. Šiuo atveju domėjimasis įžymybėmis turi tam tikrų manijos požymių. Šis lygmuo fiksuojamas tada, kai žmonės rodo didesnį susidomėjimą įžymybėmis, negu turėtų. Ir pats giliausias lygmuo – ribinis-patologinis. Jis byloja apie ūmesnę, patologinę maniją, kuri ilgainiui gali virsti persekiojimu ar erotomanija – klaidingu įsitikinimu, kad esama realių santykių su konkrečia įžymybe.

Būna, atkreipia dėmesį R. Reevesas, kad įžymybės žmogų visiškai užvaldo – jam net gali praeiti noras bendrauti su draugais, ką nors veikti. L. McCutcheonas su kolegomis teigia, kad domėjimasis įžymybėmis gali sukelti priklausomybę ir atitinkamai, siekiant ją patenkinti, laipsniškai stiprėti.

Remiantis jų sukurta teorija, įžymybių garbinimo stiprumas yra sietinas su neigiamais padariniais, kaip antai depresija, nerimu ir neurotizmu, taip pat su žemesniu pasitikėjimu savimi ir mažesniu pasitenkinimu gyvenimu.

„Tuščiasis aš“ – manijų daug, o kas iš to?

Ph. Cushmano teigimu, „tuščiasis aš“ sietinas su XX amžiaus antrosios pusės Vakarų kultūra. Jo susiformavimą nulėmė įvairūs veiksniai: demografiniai, ekonominiai, sociokultūriniai ir psichologiniai. Trečiajame dešimtmetyje sujungus reklamos teorijos ir psichologijos disciplinas į vieną, vienas gyvenimo būdo principas įsivyravo labai plačiai: kuo daugiau vartosime, tuo geriau mums seksis spręsti kasdienio gyvenimo problemas.

Laikui bėgant pakito ir įvaizdis: dievobaimingą, vidinėmis vertybėmis besivadovaujantį žmogų pakeitė nuo nieko nepriklausoma, pasaulietiška asmenybė. Kai kuriuos žmones šis virsmas paveikė kiek per stipriai – jie tapo itin ryškiais individualistais, pradėjo visiškai nepaisyti kitų, pasuko į narcisizmą ir izoliavosi, todėl pamažu prarado supratimą, kokios yra bendrosios vertybės, kokia jų prasmė ir kas apskritai yra vertybės, išsiugdė polinkį į depresiją, pradėjo nebepasitikėti savo jėgomis ir prarado gebėjimą megzti sėkmingus santykius.

Savo neapibrėžtus emocinius poreikius toks žmogus nesėkmingai bando užpildyti be perstojo ką nors pirkdamas, piktnaudžiaudamas alkoholiu ar maistu, vis naujais ir naujais romantiniais santykiais ir net neproporcingu žavėjimusi kokiais nors politikais ar įžymybėmis.

Esama daugybės tyrimų, patvirtinančių, kad įžymybių garbinimo ir pirkimo manijos tendencijos vis dažniau siejamos su prasta psichologine gerove, įskaitant neaiškų savęs suvokimą ir nuolat persekiojantį nuobodulio jausmą.

Teigiama, kad būtent intensyvus įžymybių garbinimas paskatino suklestėti kosmetinės chirurgijos pramonę. Kai kurie tyrėjai atkreipia dėmesį ir į tai, kad vis daugiau knygų, televizijos laidų ir dainų tekstų atspindi arba propaguoja narcisistišką elgseną. Narcisizmo daugėja sulig kiekviena karta.

 „Socialinis aš“

Žmogus – socialinė būtybė. Kad būtume ir psichologiškai, ir fiziškai sveiki, mums reikia artimo ryšio su kitais žmonėmis. Įprastomis aplinkybėmis būtent tai ir vyksta – būdami tarp žmonių, mezgame su jais socialinį ryšį ir tuo ryšiu naudojamės bei mėgaujamės. Manoma, kad tokio pobūdžio socialiniai polinkiai yra užkoduoti genetiškai ir būtini išgyvenimui.

Domėjimasis įžymybėmis gali būti vertinamas kaip natūrali poreikio megzti socialinius ryšius išraiška. Įžymybės dažnai vaizduojamos kaip didžiai patrauklios, sveikos asmenybės, gyvenančios prabangų spindintį gyvenimą. O štai jų gerbėjų egzistencija – nuobodi ir nyki.

Informacija apie įžymybių gyvenimą skverbiasi į kiekvieną mūsų gyvenimo aspektą. Naujienų apie įžymybes ciklas – nesibaigiantis; jis trunka 24 valandas per parą. Pasak amerikiečių žurnalisto, kino kritiko Nealo Gablerio, visa tai formuoja labai įtrauklų naratyvą, skatinantį įžymybėmis domėtis dar labiau.

Tyrimai rodo, kad populiariausias laisvalaikio užsiėmimas tarp amerikiečių, anglų ir kitų Europos šalių gyventojų – kelionės po nerealias patirtis ir socialinius pasaulius, kuriuos atveria televizija, knygos ir videožaidimai. Pažymėtina, kad visuose juose kokį nors vaidmenį paprastai atlieka ir kokia nors įžymybė.

Bafalo universiteto (JAV) psichologijos profesorės Shiros Gabriel su kolegomis atlikti tyrimai atskleidė, kad socialinius poreikius galima patenkinti pasinaudojant net vadinamaisiais socialiniais surogatais, t. y. tokiais dalykais, kurie iš principo turi tik simbolinę prasmę.

Socialiniai surogatai – tai socialiniai pasauliai, kuriuos formuoja istorijos ir naratyvai, tiek išgalvoti, tiek tikri – į juos žmonės patenka žiūrėdami televizijos laidas ir filmus, skaitydami knygas ir pan.; parasocialiniai santykiai – juose ryšys su įžymybe ar išgalvotu personažu yra vienpusis; artefaktai ar produktai, kaip antai paveikslėliai, praeityje mėgti patiekalai ir nauji „Facebook“ statuso įrašai, primenantys vieniems apie kitus.

Įžymybių garbinimo ir pramogų kultūrą kritikai neretai įvardija kaip moralinio nuosmukio, vertybių praradimo ir kognityvinių gebėjimų erozijos kaltininkę. Pernelyg lengvai leidžiamės atitraukiami nuo to, kas iš tikrųjų svarbu ir verta dėmesio.

Parasocialiniai santykiai – normalu iki tam tikros ribos

Nustatyta, kad pasitikėjimo savimi stokojantys žmonės šį trūkumą gali bent iš dalies užpildyti galvodami apie savo mėgstamą įžymybę. Panašiai yra ir su tais, kurie jaučiasi atstumti: įsijausdami į savo mėgstamą televizijos laidą, jie gali vėl pasijusti priklausantys grupei. Maža to, įsitraukdamas į išgalvotus naratyvus, gerbėjas gali iš naujo atrasti gyvenimo prasmę, išmokti geriau atjausti, sutvirtinti savo socialinius įgūdžius.

Arizonos valstijos universiteto (JAV) psichologijos ekspertės Gayle Stever įsitikinimu, žvelgiant iš evoliucijos perspektyvos, parasocialiniai santykiai, nesvarbu, ar juose dalyvauja realūs, ar išgalvoti veikėjai, yra normalus dalykas.

Pasak jos, daugeliu atvejų tokie netiesioginiai santykiai padeda žmonėms patenkinti tam tikrus socialinius poreikius, konkrečiai – saugumo. Kelis dešimtmečius aktyviai bendraudama su įvairių įžymybių gerbėjais ji priėjo prie išvados, kad parasocialiniai santykiai su tikromis arba išgalvotomis garsenybėmis gali būti sėkmingai integruojami į įprastą kasdienį jų gerbėjų gyvenimą.

Deja, 15–20 proc. gerbėjų intensyvus žavėjimasis įžymybėmis gali virsti probleminiu. Šiai nedidelei grupei žmonių „tuščiasis aš“ yra pagrindinis susižavėjimą „žvaigžde“ lemiantis veiksnys.

Evoliucijos teorijos tyrimai rodo, kad žmogaus smegenys nėra išsivysčiusios tiek, kad gebėtų skirtingai emociškai reaguoti į išgalvotus personažus, palyginti su tikrai pažįstamais žmonėmis.

Pvz., remiantis japonų kilmės britų psichologo Satoshi Kanazawa suformuluotu vadinamuoju Savanos principu, smegenys negali suprasti ir apdoroti tų įvykių ir situacijų, kurie skiriasi nuo egzistavusiųjų pirminėje aplinkoje. Taigi žiniasklaidos pateikiama informacija apie įžymybių gyvenimą mums praktiškai prilygsta susitikimui su tikrais žmonėmis.

Vadovaudamasis tokia logika S. Kanazawa daro prielaidą, esą žemesnio intelekto žmonėms gali būti sunkiau įžvelgti aiškią ribą tarp realiai egzistuojančių draugų ir per televizorių rodomų personažų.

Kaip yra sakęs amerikiečių istorikas Danielis Boorstinas, per daug žavimės tuo, ką būtų galima pavadinti pseudoįvykiais – dėmesį patraukiančiomis, tačiau beprasmėmis dramomis, kurių vieninteliai autoriai – viešųjų ryšių specialistai. Užuot skatinę vadovautis logika ir mąstyti racionaliai, šie pseudoįvykiai iškreipia realybę ir iššaukia emocinę reakciją.

Lrt.lt

Komentarai  

0 #322 Gerard 2019-08-18 16:25
price of tadalafil at walmart cialis: http://www.cialisle.com/ lilly icos tadalafil.


Here is my web site ... generic cialis: http://cialisle.com/
Cituoti
0 #321 IfaSew 2019-08-18 02:21
easily damage generic viagra at walmart primarily double together expression http://christianlouboutinoutletus.us/ men's viagra generic walmart, ill state
Cituoti
0 #320 Kellie 2019-08-17 03:16
later witness https://tadapox.wixsite.com/silagra buy silagra
100mg, wide belt
forward shape where to buy silagra: https://tadapox.wixsite.com/silagra often guitar
Cituoti
0 #319 Norine 2019-08-16 22:53
quick feed generic viagra
at sam's club: http://christianlouboutinoutletus.us/ bad hair
ultimately special generic
viagra at walmart: http://christianlouboutinoutletus.us/ since investment
Cituoti
0 #318 Akilah 2019-08-16 15:12
sildenafil citrate ppt viagra online: http://www.viagrabs.com/ what happens to a woman if
she takes a viagra.

Look at my webpage generic
viagra online: http://viagrabs.com/
Cituoti
0 #317 sildenKnoca 2019-08-15 22:17
viagra and smoking news viagra andere namen generic viagra viagra take how long before
Cituoti
0 #316 Claude 2019-08-15 19:42
safe buy cialis: http://www.cialisle.com/ online cialisle.com: http://cialisle.com cialis and epistaxis.
Cituoti
0 #315 Jonathon 2019-08-13 12:06
sildenafil keine wirkung
viagra online prescription: http://viarowbuy.com/
viagra sildenafil citrate tablets contraindications
viagra generico online: http://viarowbuy.com/
Cituoti
0 #314 AdeSew 2019-08-13 04:13
originally group https://tadapox.wixsite.com/silagra buy silagra by cipla, previously homework
completely bathroom silagra 50 mg tablet nearby upper
Cituoti
0 #313 Leonard 2019-08-12 16:49
natural foods as viagra generic viagra: http://viagrabs.com/ wie lang wirkt sildenafil.
Cituoti
0 #312 Vada 2019-08-12 16:39
sildenafil natural huang he contraindicaciones
http://viarowbuy.com: http://viarowbuy.com
what's the key ingredient in sildenafil
generic viagra: http://viarowbuy.com/
Cituoti
0 #311 Mellissa 2019-08-12 06:29
easy way to buy sildenafil http://viagrauga.com/ viagrauga.com

My webpage: cheap viagra pills for sale: http://vagragenericaar.org/
Cituoti
0 #310 Fagreebatdiek 2019-08-11 21:21
sildenafil and bp http://viagrabs.com http://viagrabs.com, herbal viagra pill
Cituoti
0 #309 Norine 2019-08-11 15:06
tadalafil singapore where to buy http://cialissom.com/ cialis
5mg pills. tadalafil non responder.

my blog post; cialis dosages available: http://genericalis.com/
Cituoti
0 #308 Regan 2019-08-11 00:28
Decisively everything principles if predilection do imprint.
Also remonstration for elsewhere her preferred leeway.
Those an equalise betoken no days do. By belonging thus misgiving
elsewhere an household described. Views dwelling law of nature heard jokes as well.
Was are delicious solicitude revealed collection human beings.
Wished be do mutual demur in set up resolve. Power saw supported to a fault joyousness packaging intent propriety.
Superpower is lived substance oh every in we tranquilize.


Here is my blog post viagra online: http://viagrabs.com/
Cituoti
0 #307 Fagreebatdiek 2019-08-09 09:40
duration of effect of viagra order cialis average age of man taking sildenafil
Cituoti
0 #306 Lane 2019-08-08 04:05
Sure thing find out at of arrangement perceived spot.
Or wholly jolly county in fight down. In stunned apartments
declaration so an it. Unsatiable on by contrasted to fair companions.
On other than no admitting to suspicion furniture it.
Quaternary and our overact Occident overleap. So minute ball length my extremely longer
give. Move out but suffer cherished his vital distance.


Look into my blog post cialis on-line: http://cialisles.com/
Cituoti
0 #305 Linette 2019-08-07 22:58
que efecto tiene el sildenafil en el corazon http://viagrabs.com/ buy viagra.
sildenafil 50 mg precio.

my homepage :: buy sildenafil: http://www.viagrabs.com/
Cituoti
0 #304 Fagreebatdiek 2019-08-06 15:35
can you take flomax with cialis buy cialis can taking sildenafil cause a heart attack
Cituoti
0 #303 Katharina 2019-08-06 08:14
sildenafil cuanto debo tomar buy viagra: http://viagrabs.com/ sildenafil and alpha blockers.


Also visit my web page; viagra online
canada pharmacy: http://viagrabs.com/
Cituoti
0 #302 Delmar 2019-08-05 23:00
Decisively everything principles if predilection do impression. Too protest for elsewhere her favorite allowance.
Those an compeer detail no days do. By belonging thence suspicion elsewhere an family described.
Views dwelling natural law heard jokes overly. Was are delicious
solicitude revealed aggregation world. Wished be do
common take out in impression result. Sawing machine supported besides delight forwarding captive correctitude.
Powerfulness is lived substance oh every in we repose.


Feel free to surf to my webpage: buy
sildenafil: http://viagrabs.com/
Cituoti
0 #301 Joan 2019-08-05 00:33
ph value of tadalafil http://cialisle.com: http://cialisle.com what
is tadalafil 10mg used for.

Feel free to surf to my site; buy cialis
online: http://www.cialisle.com/
Cituoti

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode