Ssc pirmasis
Ssc antrasis

Europos Sąjungos būklė yra prasta. Viena svarbi valstybė narė nusprendė ją palikti. Daug kitų atvirai ignoruoja ar priešinasi taisyklėms ar sprendimams, kurie anksčiau buvo priimti kartu. Dar kitos pačios turi problemų su savo vieningumu. Vienybei už viską svarbiau yra pasitikėjimo atstatymas. Pasitikėjimo tarp valstybių narių ir, žinoma, tarp piliečių politika, tiek bendrąja, tiek ES institucijomis. Pasitikėjimas ES išlieka deramu atsaku į baisų karą ir smurtą 20 amžiuje ir į 21 amžiaus globalizacijos iššūkius, - rašoma Europos episkopatų Teisingumo ir Taikos komisijų pareiškime.

Spalio pradžioje Liuksemburge įvyko šių komisijų, atstovaujančioms dviem dešimtims vyskupų konferencijų Europoje, generalinė asamblėja. Šiame susitikime gimė kelios deklaracijos. Vienoje kalbama apie Europos saugumą, valstybių ir piliečių atsakomybę.

Saugumas, be abejo, yra esminis ir reikalingas, nes saugo žmogaus orumą ir leidžia jam išsiskleisti. Bet būtent todėl negalima jo atsieti nuo teisingumo ir žmogaus teisių. Jei saugumas užtikrinamas be pagarbos teisingumui, jis praranda savo pozityvią vertę ir palaipsniui pats tampa nauja konflikto bei pasidalijimo priežastimi.

Teisingumo ir taikos komisijos sukritikavo sienų statymą Europoje, sakant, kad tai padidins saugumą. Tačiau saugumo grėsmių prigimtis yra pernelyg įvairi ir kompleksiška, kad mūras iš tiesų nuo jų apsaugotų.

Kitame, jau cituotame pareiškime, apie Europos Sąjungos būklę, konstatuojama, kad ateinantys mėnesiai ir parlamentiniai balsavimai bus svarbūs. Žmonių pasitikėjimas yra lemiamas, tačiau jis bus geros politikos, o ne žodinių deklaracijų vaisius: reikia darbo vietų, galimybių jaunimui, solidarumo vargšams, pagarbos vietinėms ir nacionalinėms tradicijoms, socialinio teisingumo, institucijų skaidrumo. Ar įmanomas Europos Sąjungos subyrėjimas, valstybių ir tautų nutolimas viena nuo kitos, bendradarbiavimo sumažėjimas išspręstų dabartines problemas? Europos episkopatų Taikos ir teisingumo komisijų požiūriu - vargu, labiau tikėtina, kad apsunkintų ir didintų nuosmukį. (Vatikano radijas) 

Nuotarkoje – ES vėliava ir Atėnų Akropolis - EPA

Powered by BaltiCode