Drezdenas – ugnies jūroje

...Nuo Švč. Mergelės Marijos bažnyčios bokšto žvelgiau į tuos liūdnus likučius, išsibarsčiusius puikiai suplanuotame mieste; ir čia bažnyčios tarnas ėmė man girti meną architekto, kuris, numatydamas tokius negeistinus atsitiktinumus, bažnyčią ir jos kupolą pastatė tokius tvirtus, kad atlaikytų patrankų ugnį. Gerasis zakristijonas tuomet parodė man aplink visur riogsančius griuvėsius ir susimąstęs tepasakė: „Neprieteliaus darbas“...“ („ Skerdykla nr.5“, K. Vonegutas)

Pagaliau Vokietija suformavo Vyriausybę!

„Vokietijai pasisekė sukurti koalicinę vyriausybę tarp centro dešinės ir centro kairės, tačiau su didžiuliais sunkumais ir, kaip sakė Angela Merkel, ne be „skausmingų nuolaidų“. Taip rašė Madrido kairiųjų dienraštis „Pais“, bet ir negailėjo gerų žodžių koalicijos sudarytojams.

Italija grįžta į fašistų rankas?

 

Italijoje gyvenanti palestinietė užsienio politikos analitikė Rula Jebreal įsitikinusi, kad pirmąjį vasario savaitgalį Mačeratoje įvykusį ginkluotą išpuolį paskatino dešiniųjų partijų vadovų, tarp jų Silvio Berlusconi, išsakoma neapykanta imigrantams. Savo įžvalgas ji pateikė komentare, publikuotame dienraščio „The Guardian“ interneto svetainėje.

Kuo skiriasi Rytų ir Vakarų populizmas?

Tik pokomunistinėje Rytų Europoje populistai geba lyg niekur nieko įveikti tradicines partijas – iš penkiolikos Rytų Europos šalių populistinės partijos valdžioje yra septyniose, dar dviejose priklauso valdančiajai koalicijai, o trijose yra pagrindinė opozicinė jėga.

Powered by BaltiCode