J. Legenzovienė: „Svajokite drąsiai, svajonės pildosi“

 

Gražina VERŠINSKIENĖ

,,Priimk gyvenimą tokį, koks jis yra – su meile“, – sako Mažeikių choreografijos mokyklos modernaus šokio studijos ,,Niuansas“ vadovė ir choreografė, mokytoja ekspertė, Mažeikių krašto kultūros premijos laureatė Jelena Legenzovienė, į gyvenimą šokio žingsneliu palydėjusi ne vieną jauną žmogų. Anot pedagogės, pačiai trauka menui atsirado dar vaikystėje. Viską pasiekti buvo sunku, tačiau, kaip teigia žinoma ir gerbiama choreografė, svarbu tikėti, jog neįveikiamų dalykų nėra.

– Daug metų dirbate su vaikais, jaunimu. Šiemet išleidote jau XXIV šokėjų laidą, turbūt pastebite, kaip, keičiantis kartoms, keičiasi vaikai, jų charakteriai. Koks šiuolaikinis jaunimas?

– Dabar esu labai laiminga. Mano kolektyve šoka nuostabūs talentingi vaikai: labai protingi ir gabūs, žingeidūs ir darbštūs, skrendantys ir lengvi. O, įvairių charakterių sutikau savo darbe. Džiaugiuosi, kad dauguma vaikų labai geri. Manau, tai priklauso nuo tėvų. Kartais jiems sakau, jog myliu jų tėvus už tai, kad šie gerai juos išauklėjo. Dirbant su grupe labai sunku rasti laiko pabendrauti individualiai, tačiau apie gyvenimo vertybes mes daug šnekame kūrybinio proceso metu, daug analizuojame, įsiklausome į vienas kito nuomonę. Pabendravus šiltėja mūsų santykiai, pastebi, kokie turtingi ir dvasingi ugdytiniai ir kokį didelį bagažą atsineša iš mokyklos, kurį perduoda pedagogai. Vaikai – atradimas. Džiaugiuosi, turėdama galimybę tai pastebėti.

– Kokias dar gyvenimiškas pamokas, praversiančias tolesniame gyvenime, jaunimas gauna iš Jūsų?

– Svarbu tikėti, kad neįveikiamų dalykų nėra, jeigu nori juos įveikti, gali įveikti net save. Vaikai išmoksta planuoti savo laiką, o dažnos kelionės ugdo koncentraciją ir organizuotumą, jie geba veikti komandoje, rūpintis vieni kitais, moka kurti, nebijodami improvizuoti ir atsiskleisti. Modernus šokis išlaisvina, išmoko būti stiprius. Manau, užsigrūdinę dvasia žmonės stipresni ir lengviau nugali gyvenimo sunkumus. „Gali nutempti mane žemyn, bet niekada nenuplėši man sparnų“, – patiko kažkieno neseniai pasakyta frazė.

– Kada pajutote potraukį choreografijai?

– Visada norėjau būti scenos žmogus, mėgau dainuoti, lankiau chorą, merginų ansamblį, pradinėse klasėse buvau solistė. Kiek save pamenu, žiūrėdavau per televiziją gimnastiką ir dailųjį čiuožimą, kartodavau visus triukus, buvau labai lanksti. Noras būti šokėja, aktore arba dailiojo čiuožimo čiuožėja lydėjo nuo pat vaikystės, svajonę nešiau per savo gyvenimą. Tais laikais ten, kur aš gyvenau, nebuvo profesionalių choreografų. Labai laukiau, kada būsiu aštuntokė, mat nuo tada galėjau pradėti lankyti vyresniųjų klasių šokių būrelį. Deja, buvau labai smulki ir žemo ūgio, tad berniukai nenorėjo su manimi šokti. Tuo metu atvažiavo mano pirmasis choreografijos mokytojas Rimvydas Cikanas, bet jis irgi nepriėmė – maža, vaikiškos figūros. Per pirmąją atranką nepakliuvau, nuėjau į antrąją – ir vėl nepasisekė. Tada jau ėjau per pažįstamus – pusbrolio žmona dirbo Kultūros namuose. Tapau devintąja šokių kolektyve, nors reikėjo tik aštuonių mergaičių. Taip pradėjau šokti grupėje. Nenorėjo priimti, o tapau lydere, šokau pirmose gretose, ir po metų jau prognozavo, kad galėčiau studijuoti choreografiją.

– Galima sakyti, kad choreografija Jums ne darbas, o gyvenimo būdas, tapęs nuo mokyklos suolo?

– Taip, gal devintoje klasėje buvau, kai pati vadovavau bendraamžių šokėjų grupei. Turėjome jauną auklėtoją, kuri davė didelį impulsą, būtent jai atėjus įsikūrė diskoteka „Spekt Ro-3“. Auklėtoja buvo fizikos mokytoja, su ja eksperimentuodavome, darydavome įvairius efektus, kuriuos diskotekos metu sujungdavome su šokiu. Tai, ką rodo dabar per televiziją, mes tada savo jėgomis buvome pasidarę, tuomet tai buvo nauja. Dabar kažkuo nauju – tiek sceniniais rūbais, tiek scenografija ar choreografija – sunku nustebinti. Beje, vadovauti visada patiko, nuo mažens norėjau lyderiauti – būti klasės seniūne, bet niekas manęs nerinko, nes buvau pati mažiausia. Į lyderius kelią prasiskinti pasisekė per šokį. Pradėjome statyti spektaklius, organizuoti renginius – buvau viena iš organizatorių. Manęs visur buvo pilna – fizikų, fotografų, dailės, istorijos būreliuose... Buvau pradėjusi lankyti ir Muzikos mokyklos smuiko klasę, bet pritrūko kantrybės – tepasimokiau metus.

– Iš kur polinkis į kultūrinį gyvenimą?

– Labai gražiai dainavo ir šoko mano mamytė, gražų balsą turėjo ir tėvelis. Jis buvo gimęs dainingoje šeimoje. Susiėjus būrin, skambėjo dainos ir sukomės šokių sūkury. Polinkis į kultūrą gal atėjo iš mamos – ji linksmo būdo, irgi mėgėja organizuoti. Į profesionalią liniją – choreografus – iš šeimos aš pirmoji nuėjau, vėliau su menu savo gyvenimą susiejo ir jaunesnioji sesuo. Beje, augome trys seserys. Aš esu vidurinioji, kai laukėsi manęs, tikėjosi sūnaus, gal todėl esu tokio tvirtesnio charakterio.

– Kaip tėvai ir aplinkiniai reagavo, kai pasirinkote tokią anais laikais gandais apipintą specialybę? Koks Jūsų požiūris į tai dabar?

– Oi... mama norėjo atkalbėti, sakydama: „Būk tu mokytoja, bet gal kitos specialybės.“ Ir aš, nors nuliūdau, beveik sutikau – būčiau tapusi rusų kalbos mokytoja. Sulaukiau didelio vyresniosios sesers palaikymo. Jai pavyko perkalbėti mamą, ir ši leido mano svajonėms pildytis. Klasės auklėtoja irgi palaikė ir drąsino. Tada sakiau – arba nuo skardžio, arba į choreografiją. Tokį didelį norą turėjau. Ir dabar pasirinkčiau tą patį. Aišku, būna, kai užeina dar noras pakeisti specialybę – turiu daug pomėgių, kurie mane vilioja. Beje, baigiau Liaudies šokių skyrių. Studijuodama mokiausi liaudies, klasikinį šokį, charakteringus pasaulio tautų šokius, susipažinome su istoriniu senoviniu šokiu, o laikydama pramoginių sportinių šokių egzaminą, kuris buvo konkurso formos, su savo partneriu laimėjome pirmąją vietą ir tapau Darbininkų premijos laureate. Gaila, kad džiazinio šokio pagrindus vietoj dvejų metų studijavome tik metus. Atvykusi į Mažeikius vaikus pradėjau mokyti visko, ką išvardinau. Viskas, ko pasiekiau modernaus šokio srity, pasiekiau pati. Labai daug išklausyta seminarų, daug domėtasi, mokytasi. Lyginant su anais laikais, dabar daug lengviau – vaikai labiau pažengę, žino apie šokį, kaip šokti, net prancūziški, angliški terminai, kuriuos vartojame Choreografijos mokykloje, jiems įkandami. Gal ir aš dar nemokėjau dirbti?

– Ar seni pomėgiai randa vietą dabartiniame Jūsų gyvenime, o gal naujų atsirado?

– Mane nuo mažens domino mokslas, jo pasiekimai ir dabar patinka spręsti kryžiažodžius, žiūrėti intelektualias laidas, ypač mėgstu „Auksinį protą“. Visada domino laidos apie istoriją, gyvūnus, įdomu, kas dedasi pasaulyje. Mamytė labai daug pasakodavo apie gamtą, kai išeidavome grybauti – ir tada, ir dabar tai mėgstu. Eidavau ir viena grybauti, bet po to, kai du kartus pasiklydau, vyras nebeišleidžia vienos ir palaiko man kompaniją. Labai mėgstu rinkti gintarus. Ilgai medituoju pajūryje, norisi pabėgti nuo triukšmo, pabūti vienai. Myliu mūsų Baltiją Lietuvoje. Ir šiaip mėgstame ilsėtis prie tėviškės ežerų. Labai daug sąsajų turime su mūsų uostamiesčiu: sūnaus sužadėtinė kilusi iš Klaipėdos, taip pat labai myli jūrą, sūnus, vyras ir aš čia baigėme mokslus, sesuo ten gyvena. Taigi Klaipėda mums – lyg antrieji namai. Atėjus savaitgaliui, kai visi važiuoja į savo kaimą, mes – į Klaipėdą, prie jūros. Prieš 10 metų pradėjau domėtis pusiau brangiais akmenimis, mineralais, papuošalais. Turiu juos prisijaukinti, pajausti. Jie turi daug paslapčių, todėl man tai įdomu.

– Jums sava Klaipėda. Ar neplanuojate kada nors į ją iškeisti Mažeikius?

– Jeigu turėčiau tokį mėgstamą darbą Klaipėdoje, kaip turiu Mažeikiuose, gal ir pakeisčiau miestą. Baigusi choreografiją Klaipėdos universitete pasirinkau ne Zarasus, bet Mažeikius. Tuo metu prie Muzikos mokyklos kūrėsi Choreografijos skyrius. Tuometinis Vykdomojo komiteto pirmininkas Romanas Songaila formavo stiprią specialistų komandą. Kuratorė pasiūlė važiuoti į Žemaitiją, o aš buvau pasakiusi, kad niekada nevyksiu į Žemaitiją ir niekada nedirbsiu su mažais vaikais. Norėjau dirbti su jaunimu, nes pati Rokiškyje su jaunimu šokau tautinius šokius, o išvykus vadovei, paruošiau kolektyvą rajoninei šventei. Man tinka gyvenimo tempas Mažeikiuose ir šiaip labai esame pamėgę šį miestą, brangus ir tuo, kad čia radau antrąją pusę. Jaudina iki ašarų tas gražus upės vingis, kurį pastebėjau vos atvykusi, nors jis visiškai nebuvo sutvarkytas. Tada pagalvojau, kodėl taip nevertiname savo gražios upės. Na, o dabar galime džiaugtis, kad sparčiai gražėja miestas ir šis nepakartojamas upės vingis bus sutvarkytas.

– Paminėjote, kad Mažeikiuose sutikote savo vyrą. Kokia buvo pažinties pradžia?

– Galima sakyti, šiuolaikiška. Choreografo specialybę lydėjo apkalbos – gyvenimas buvo turiningas. Miesto valdžia į meną žiūrėdama šiuolaikiškai norėjo, kad naujai įrengtame restorane būtų programa su šokėjais, muzikantais, šviesų efektais. Dėl šokių kreipėsi į mane, tiesa, per Muzikos mokyklos direktorių Ričardą Grušą, kuris, žinodamas, kodėl mane kviečia į partijos komitetą pasikalbėti, retoriškai, lyg laukdamas neigiamo atsakymo, sakė – juk jūs nesutiksite, jūs nenorėsite. Ten manęs paklausė, kaip aš žiūriu į šokių programą restorane – kaip į meną ar kaip į negatyvų reiškinį? Atsakiau, kad į šokį visada žiūriu tik kaip į meną. Taigi restorane atsirado programa – pati ir šokau, ir vadovavau. Su merginomis buvome susitarusios, kad po programos iškart pro duris ir namo, nes visos – mokytojos, netgi po „domino“ kaukėmis slėpėmės, kad mokiniai nesužinotų, jog šokame restorane – buvo kompleksas. Kartą draugių įkalbėta sutikau pasėdėti po programos, mat buvo proga. Vakaro metu mano draugę pradėjo šokdinti gražus vaikinas, o aš pykau ir liūdėjau. Kaip vėliau paaiškėjo, jis ją šokdino, nes mane su griežta veido išraiška bijojo kviesti šokiui, bet įsiprašė prisėsti prie mūsų staliuko. Tai buvo mano būsimas vyras. Tik vėliau, pradėję draugauti, išsikalbėjome, kad tiek vieno, tiek kito draugai ir aplinkiniai mus matė poroje ir neakivaizdžiai piršliavo. Gal todėl, kad ir vyras meniškos sielos, gražiai šoka, nors baigė Jūreivystės mokyklą, vienus metus Klaipėdoje studijavo masinių renginių organizavimą. Jis padeda man, veda „Niuanso“ koncertus ir kitus renginius, beje, sūnus taip pat renginių vedėjas.

– Pasekėte savo choreografijos mokytojo pėdomis. Ar pati turite pasekėjų?

– Turiu, ir nemažai. Vaiva, Aistė, Jolanta, Audronė, Adomas, Vitalis, Ieva, Robertas mano mokiniai, Edita dabar Viekšnių Vinco Deniušio meno mokykloje dirba Choreografijos skyriaus vedėja. Didžiuojuosi savo ugdytiniu Tadu Rimgaila, kuris šoko „Žuvėdroje“ ir dabar maloniai pradžiugino, atvykęs į Mažeikius. Pirmiausia atėjo į Choreografijos mokyklą. Mano sūnus Tomas šoko Klaipėdos muzikiniame teatre, „Lietuvos“ ansamblyje, Operos ir baleto teatre, „Domino“ teatre. Dabar jis yra ir choreografas, ir dainininkas, ir renginių vedėjas. Yra mokinių, kurie dabar patys vadovauja savo kolektyvams ar šoka garsiuose ansambliuose.

– Pasidžiaukite savo ir kolektyvo laimėjimais ir įvertinimais.

– Darbinė veikla – visas mano gyvenimas, dažnai sakau, kad turiu du vaikus – sūnų Tomą ir „Niuansą“. Tai mūsų šeimos neatskiriama dalis, jaučiame ir vaikų tėvelių paramą – esame viena didelė šeima. To įrodymas, kad nuo 1997 m. „Niuansas“ daug metų yra Lietuvos stipriausių kolektyvų dešimtuke. Daugelyje konkursų laimėtos pirmosios vietos, kartais esame trejetuke, kartais penketuke, žemiausia vieta buvo 6-oji. Išvardyti „Niuanso“ apdovanojimus labai sudėtinga, tiek jų daug, paminėsiu svariausius: Bulgarijoje, tarptautiniame vaikų ir jaunimo kūrybos festivalyje-konkurse „Volna Idej 2014“ „Niuansas“ iškovojo Grand Prix ir pelnė aukščiausią vietą. Malonu, kad ten buvau įvertinta ir kaip choreografė – už indėlį puoselėjant šiuolaikinį šokį, už novatorišką choreografiją. Vilniuje, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos „Šokių teatre“, vykusiame baleto ir šiuolaikinio šokio festivalyje-konkurse „Allegro 2017“ „Niuanso“ šokėjai buvo aukštai įvertinti. Panevėžyje ir Palangoje laimėtos pirmosios vietos. Norisi prisiminti ir pirmąjį festivalį – 1997 m. tarpmiestinį šiuolaikinių šokių konkursą ,,Flamingas“, kuriame šokėjai pelnė pirmąją vietą, o aš gavau geriausio choreografo vardą. „Niuansas“ dalyvauja įvairiuose europiniuose projektuose, bendradarbiauja su Kauno šokio teatru ,,Aura“, M. K. Čiurlionio menų mokykla. Ypač brangus ir įpareigojantis Mažeikių krašto kultūros premijos laureatės vardas. Teko garbė ir atsakomybė Moksleivių dainų šventėje būti vienos dalies choreografe. Mano varomoji jėga – vaikai, norintys šokti ir tobulėti, taip pat ir sveika konkurencija, noras siekti geriausių rezultatų. Anksčiau sunkumus spręsdavau net jei atrodydavo neįmanoma, dabar esu linkusi paleisti situaciją. Ir, iš tiesų, viskas išsisprendžia. Jeigu ne, reiškia, tai nebuvo reikšminga.

– Dažnas dabar siekia rekordų, o Jūs?

– Buvo laikas, kai norėjome pasiekti ilgiausių plaukų kolektyvo rekordą – surišus išmatuoti mergaičių plaukų ilgį, tada kolektyve daug ilgaplaukių buvo, deja, nespėjome – nusikirpo. Dabar kinų choreografo pastatytame šokyje demonstruojamas plaukų ilgis – gal reikėtų išmatuoti. Kiekvienas konkursas, kiekvienas koncertas yra savotiškas „rekordo“ siekimas, norisi kaskart pasirodyti puikiai.

– Ko Jūs bijote?

– Žinote, ko labiausiai bijau, žodžio „išleistuvės“. Kartais būna, kad vaikai pakelia sparnus ir negrįžta – eina savęs išbandyti kitose veiklose. Labai skaudu išsiskirti, bet tokia mokytojo dalia...

– Kokiomis nuotaikomis gyvenate dabar, kokie darbai laukia Jūsų?

– Gyvenu geromis nuotaikomis – ruošiamės su vaikais važiuoti į festivalį Italijoje, Lietuvos šimtmečio dainų šventei „Vardan tos…“, miesto šventei Miestas upės vingyje“. Šie metai mokyklai jubiliejiniai – gražią sukaktį, 25-metį, gruodžio mėnesį švęs Mažeikių choreografijos mokyklos modernaus šokio studija ,,Niuansas“. Į kolektyvo jubiliejinį koncertą norėčiau sukviesti visus buvusius ir esamus studijos šokėjus, nors nežinau, kaip tai įgyvendinti – kad patys pabūtų ir žiūrovais, ir šokėjais. Mano asmeninės svajonės labai glaudžiai susijusios su „Niuansu“, o dėl asmeninių svajonių laikausi tokios nuostatos: nepasakyk svajonės garsiai, jei nori, kad ji išsipildytų. Nors visiems sakau – svajokite drąsiai, svajonės pildosi.

– Kada suvokėte apie gyvenimo pilnatvę?

– Gyvenime sutikau daug gerų žmonių, pedagogų, apie kuriuos prisiminimai lieka visam gyvenimui. Labai džiaugiuosi, kad turiu dvi seseris. Jos mano artimiausios draugės. Vertinu draugystę, užsimezgusią mokyklos suole, studijų metais, bet pagrindinis draugas – mano sutuoktinis. Svarbiausias dalykas tikriausiai, kaip ir visiems, šeima. Kai visa šeima kartu, tada nusiraminu, užlieja visiška pilnatvė. Džiaugiuosi savo vienintelio sūnaus, neturinčio vienturčio sindromo, dėmesiu ir meile. Būna, kai ilgai nesimatome, parašau: „Pasiilgau.“ Tada viena po kitos ima skristi žinutės. Be žodžių... Vien jo nuotraukos. Susijaudinu, susigraudinu, bet nusiraminu.

– Kas Jums padeda nusiraminti ir ką patartumėte kitiems?

– Manau, kad esu emocinga, nuotaikos žmogus. Lankiau jogą ir dabar kartais medituoju, ypač prie jūros. Tai padeda susikalbėti su savimi. Kadangi mano darbas neatsiejamas nuo streso, moku ir galiu jį valdyti. Man padeda gyventi pozityvus mąstymas ir optimizmas, stengiuosi visur pamatyti teigiamą pusę. Tikiu, kad bet kurį išbandymą reikia priimti oriai, būti atlaidesniems, neįsivelti į konfliktus, dėl kurių patys gailimės, širdyje nelaikyti pykčio, pasikalbėti apie susidariusią situaciją, nebijoti kovoti už savo nuomonę, drąsiai ją išsakyti, bet kartu ir įsiklausyti į pašnekovą, rasti kompromisą. Nesvarbu, kiek mums metų, domėkimės naujovėmis. Priimkime gyvenimą tokį, koks jis yra – su meile.

Nuotrauka iš asmeninio albumo

Komentarai  

0 #2003 Ivymob 2019-05-25 08:34
buy acyclovir 400 mg buy atarax allopurinol buy cialis 60 sildenafil citrate propranolol albuterol over the counter lisinopril 10mg tablets advair cialis 5 mg best price usa tadalafil india 20mg ventolin tetracycline 500mg capsules valtrex for sale online propecia vardenafil acyclovir tadalafil prednisolone buy dapoxetine online
Cituoti
0 #2002 smonatar 2019-05-25 07:44
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #2001 JasoadnDrype 2019-05-25 07:41
can you buy viagra over the counter in cancun
viagra online
citrulline and viagra
viagra
peak effect of viagra
Cituoti
0 #2000 Jamel 2019-05-25 07:11
what is the herbal alternative to sildenafil cheapest places to buy
viagra: http://www.viagrapid.com/ sildenafil keyring
Cituoti
0 #1999 Miamob 2019-05-25 06:54
buy prednisone prednisolone fureosinomide albuterol inhaler price penicillin amoxicillin phenergan price acytoclovir 800 dapoxetine for sale
Cituoti
0 #1998 elimame 2019-05-25 06:50
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
Cituoti
0 #1997 Marymob 2019-05-25 05:59
ventolin buy tadalafil allopurinol 300 mg propranolol phenergan with codeine cough syrup advair acyclovir no presciption buy tetracycline antibiotics cialis 60 tadalafil generic
Cituoti
0 #1996 shiegek 2019-05-25 05:39
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1995 Inhelm 2019-05-25 05:21
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1994 Marymub 2019-05-25 05:18
prednisone best price on cialis online tadalafil dapoxetine buy cafergot propecia 5 mg propranolol 10mg cheap acyclovir 800 mg prednisolone 20mg amoxicillin no prescipion
Cituoti
0 #1993 Jimmub 2019-05-25 04:58
tadalafil india 20mg cost of phenergan furosemide where to buy prednisolone atarax for insomnia
Cituoti
0 #1992 Judymub 2019-05-25 04:50
albuterol inhalers buy lisinopril online drug propranolol acyclovir 800mg tablets furosemide tadalafil 20mg best price valtrex buy advair ventolin order prednisone 5 mg
Cituoti
0 #1991 smonatar 2019-05-25 04:41
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1990 Denmub 2019-05-25 04:32
tadalafil drug phenergan dapoxetine cheapest tadalafil
Cituoti
0 #1989 Alanmub 2019-05-25 03:42
propranolol cost acyclovir without a prescription albuterol for sale sildenafil citrate 100mg tab valtrex for sale online amoxicillin 250 buy sildenafil citrate buy cafergot propecia low cost cialis online tadalafil furosemide tadalafil 60 mg levitra 20 allopurinol 100 mg ventolin hfa phenergan order tetracycline atarax 25 tadalafil 10
Cituoti
0 #1988 geoxia 2019-05-25 03:10
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1987 Jasoadnpam 2019-05-25 03:04
viagra how long after meal
http://viagrabs.com/
how far in advance should you take viagra
generic viagra online
keeping up with the kardashians rob takes viagra
Cituoti
0 #1986 Alanmub 2019-05-25 02:52
propecia buy cafergot phenergan online price of advair diskus prednisone 20 mg without prescription generic drug for lisinopril where to buy sildenafil purchase levitra online sildenafil citrate ventolin buy acyclovir 400 mg acyclovir buy tetracycline amoxicillin 500 mg capsules propranolol allopurinol tablets buy dapoxetine online valtrex without prescription com tadalafil furosemide 20 mg drug
Cituoti
0 #1985 Eyemob 2019-05-25 02:51
dapoxetine advair 500 tadalafil tadalafil prednisone propranolol price cost of phenergan levitra 10mg furosemide acyclovir 400mg tablets acyclovir over the counter albuterol ventolin valtrex atarax 25 allopurinol buy no prescription sildenafil 50mg cialis propecia cafergot buying prednisolone 5mg online without prescription
Cituoti
0 #1984 Jackmub 2019-05-25 02:45
generic propecia 5mg over the counter amoxicillin sildenafil citrate valtrex where to buy allopurinol
Cituoti
0 #1983 Amymob 2019-05-25 02:34
furosemide 20 mg sales
Cituoti
0 #1982 Amymub 2019-05-25 02:33
atarax 25 mg tablets
Cituoti
0 #1981 preoni 2019-05-25 02:06
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #1980 Jasonmob 2019-05-25 01:42
online tadalafil order sildenafil ventolin inhalers valtrex for sale online buy levitra price of cialis propranolol cafergot online generic albuterol zovirax pills
Cituoti
0 #1979 Denmob 2019-05-25 01:39
ventolin atarax 25 cheap cafergot amoxicillin 500 mg capsules
Cituoti
0 #1978 Eyemub 2019-05-25 01:37
sildenafil citrate cialis for sale cheap sildenafil citrate tablets 100mg prednisolone vardenafil best price tadalafil citrate amoxicillin no prescipion albuterol buy ventolin inhaler without prescription levitra 20mg buy tadalafil cialis tadalafil 10mg lisinopril 40mg buy tetracycline online dapoxetine approval where can i buy valtrex ventolin hfa price furosemide 20 mg tab tadalafil allopurinol 300 mg
Cituoti
0 #1977 Judymob 2019-05-25 01:34
atarax 25 lisinopril 10mg generic cialis generic cialis tadalafil advair diskus 250/50 acyclovir buy online buy cafergot online ventolin salbutamol furosemide 40mg tab amoxicillin 250
Cituoti
0 #1976 Joemob 2019-05-24 23:57
cafergot buy cialis generic online valtrex buy online vardenafil buy tadalafil buy tetracycline online without prescription tadalafil propranolol 10mg cheap prednisone generic cialis tadalafil 20mg
Cituoti
0 #1975 cadeode 2019-05-24 23:47
money loans fast
best personal loans
same day payday loans for bad credit
personal loan
Cituoti
0 #1974 ontobby 2019-05-24 23:23
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1973 Jasonmub 2019-05-24 22:26
cafergot atarax 25 phenergan prednisolone 10mg prednisone amoxicillin 250 advair cialis price comparison tadalafil prices ventolin inhaler non prescription
Cituoti
0 #1972 Judymob 2019-05-24 22:00
prednisolone buy levitra online usa cialis 60 ventolin buy tadalafil online furosemide generic valtrex albuterol online tadalafil dosage 40 mg acyclovir
Cituoti
0 #1971 Ivymob 2019-05-24 20:06
tadalafil generic prednisolone sod albuterol without prescription generic ventolin dapoxetine buy online levitra tetracycline buy allopurinol tadalafil without prescription atarax 25 valtrex sildenafil otc buy generic cialis propranolol buy sildenafil prosteride advair 500 lisinopril furosemide 40 mg tadalafil tablets 20mg
Cituoti
0 #1970 Lisamub 2019-05-24 20:04
dapoxetine
Cituoti
0 #1969 Donte 2019-05-24 19:58
sildenafil dosage and instructions viagrauga.com: http://http://viagrauga.com sildenafil for
20 year olds
Cituoti
0 #1968 Joemub 2019-05-24 19:50
propecia 5 mg buy advair diskus proventil albuterol where can i buy valtrex tadalafil online atarax 25 mg tablets sildenafil citrate india acyclovir 800 tadalafil sildenafil citrate 50mg tab
Cituoti
0 #1967 Ivymub 2019-05-24 19:47
prednisone 40 mg amoxicillin 250 where can i buy dapoxetine order ventolin from canada no prescription lisinopril furosemide 40 mg without prescription buy herpes medication without a prescription tadalafil tablets allopurinol atarax 25mg tadalafil sildenafil 100mg albuterol propranolol tadalafil advair 500 mg buy generic cialis online buy tetracycline online without prescription generic cialis tadalafil uk where can i where to buy cafergot for migraines
Cituoti
0 #1966 elimame 2019-05-24 19:44
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #1965 weesefal 2019-05-24 19:09
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #1964 bleath 2019-05-24 19:04
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1963 Kiamub 2019-05-24 18:17
sildenafil tablets 100 mg
Cituoti
0 #1962 Jimmob 2019-05-24 18:05
generic levitra prices lisinopril 10mg tablets vardenafil acyclovir tadalafil 20 online phenergan valtrex propranolol 40 mg
Cituoti
0 #1961 Amymob 2019-05-24 17:32
allopurinol 300 mg tablets
Cituoti
0 #1960 Kimmub 2019-05-24 17:12
lisinopril without prescription
Cituoti
0 #1959 Denmob 2019-05-24 15:57
order allopurinol valtrex buy
Cituoti
0 #1958 Judymub 2019-05-24 15:35
buy generic phenergan amoxicillin 250 propranolol 40mg cafergot buy lisinopril sildenafil 50 levitra 20mg cheap vardenafil cialis 60 albuterol online
Cituoti
0 #1957 Eli 2019-05-24 15:25
took expired sildenafil cheap price viagra: http://www.vagragenericaar.org/ effects of grapefruit and viagra.
Cituoti
0 #1956 Jimmub 2019-05-24 15:09
generic tadalafil generic cialis buy dapoxetine online valtrex buy online lisinopril buy advair diskus online
Cituoti
0 #1955 Joipask 2019-05-24 15:08
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
Cituoti
0 #1954 Amymub 2019-05-24 15:07
acyclovir
Cituoti
0 #1953 Kiamob 2019-05-24 14:40
buy cafergot online
Cituoti
0 #1952 Fokito 2019-05-24 14:37
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #1951 Janemob 2019-05-24 14:25
tadalafil cheap
Cituoti
0 #1950 Eyemob 2019-05-24 14:21
buy aciclovir allopurinol generic cialis tadalafil propranolol medication order prednisolone vardenafil uk buy cialis from canada tadalafil proventil hfa 90 mcg inhaler cafergot buy sildenafil for sale tetracycline acyclovir zovirax sildenafil citrate 50mg tab atarax 25 mg prednisone 20mg by mail order buy valtrex online advair diskus 250 50 amoxicillin 875 propecia 5mg
Cituoti
0 #1949 Jackmob 2019-05-24 13:59
propecia vardenafil tadalafil 20mg advair order sildenafil
Cituoti
0 #1948 Alanmob 2019-05-24 13:55
allopurinol generic cialis tadalafil uk vardenafil 20 mg price atarax 25 prednisolone 20mg tadalafil without prescription furosemide buy generic cialis online cafergot amoxicillin 500 mg purchase without prescription drug lisinopril propanolol advair 500 diskus phenergan tablets valtrex buy dapoxetine sildenafil cialis acyclovir sildenafil citrate
Cituoti
0 #1947 Joemub 2019-05-24 13:04
tetracycline online phenergan tadalafil 20 tadalafil valtrex for sale price of vardenafil fureosinomide sildenafil 50 atarax anxiety ventolin online
Cituoti
0 #1946 Liaift 2019-05-24 12:11
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
Cituoti
0 #1945 Paulmub 2019-05-24 10:48
buy tetracycline antibiotics sildenafil order amoxicillin zestoretic prednisone 20mg tablets
Cituoti
0 #1944 Jimmob 2019-05-24 10:05
cafergot prednisone 10 mg
Cituoti
0 #1943 Joipask 2019-05-24 08:59
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #1942 Jasonmub 2019-05-24 08:41
buy cialis generic sildenafil buy atarax online levitra ventolin amoxicillin 500 mg ventolin without a prescription advair 250/50 prednisone10 mg propranolol order online
Cituoti
0 #1941 Jackmub 2019-05-24 08:26
tadalafil india propranolol online levitra lisinopril hct generic for atarax
Cituoti
0 #1940 Artelt 2019-05-24 08:19
no credit personal loans
personal loans
cash loans to your door
personal loans bad credit
Cituoti
0 #1939 Judymub 2019-05-24 07:33
steroid prednisone vardenafil 40mg cost of albuterol zovirax buy finasteride 5 mg tetracycline no prescription buy tadalafil advair generic valtrex buy online furosemide 40
Cituoti
0 #1938 Eyemub 2019-05-24 07:20
ventolin inhaler for sale buy ventolin cialis dapoxetine albuterol levitra 10 mg buy cheap tadalafil atarax 25 prednisolone 5 mg buy tetracycline online sildenafil tablets prednisone 10 mg cheap tadalafil amoxicillin 500 mg tadalafil cafergot buy furosemide 40 mg buy cialis generic acyclovir buy online allopurinol
Cituoti
0 #1937 Marymob 2019-05-24 06:54
acyclovir 400 mg prednisolone tetracycline tadalafil generic buy advair diskus cialis cost acyclovir buy online propecia generic tadalafil propanolol 20 mg to buy without prescription
Cituoti
0 #1936 Jasonmub 2019-05-24 06:11
cafergot vardenafil generic for valtrex buy without a prescription tadalafil buying prednisolone 5mg online without prescription ventolin for sale acyclovir buy propranolol 40 mg amoxicillin 250 prednisone without precription
Cituoti
0 #1935 Ivymub 2019-05-24 06:11
cafergot buy tetracycline online valtrex for sale cialis soft tabs buy ventolin propecia sildenafil citrate vardenafil prednisolone lisinopril 10 mg price of cialis dapoxetine for sale sildenafil online atarax 25 levitra 20 online tadalafil order advair diskus allopurinol buy tadalafil albuterol asthma
Cituoti
0 #1934 hogame 2019-05-24 04:41
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1933 Amymub 2019-05-24 04:36
sildenafil 50mg tablets
Cituoti
0 #1932 Jasonmob 2019-05-24 03:30
ventolin amoxicillin 500 mg purchase without prescription tadalafil without prescription prednisolone online lisinopril 40mg dapoxetine for sale vardenafil generic levitra furosemide cialis 60 propranolol
Cituoti
0 #1931 fafFrads 2019-05-24 01:36
personal loan company
cash advance usa
payday loans weekend funding
online cash advance
Cituoti
0 #1930 Kimmob 2019-05-24 01:19
cialis 5 mg best price usa
Cituoti
0 #1929 Paulmob 2019-05-24 00:18
order vardenafil online tadalafil - generic levitra 20 mg acyclovir amoxicillin antibiotic
Cituoti
0 #1928 Bypept 2019-05-24 00:00
canada pills
Cituoti
0 #1927 Liaift 2019-05-23 23:32
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1926 Neaksmok 2019-05-23 21:53
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #1925 Jackmob 2019-05-23 21:49
cafergot buy cialis by mail dapoxetine buy phenergan prices sildenafil citrate 100mg
Cituoti
0 #1924 Joemob 2019-05-23 19:40
buy advair online online tadalafil proventil inhaler for sale prednisolone lisinopril propranolol inderal finasteride phenergan valtrex for sale online cialis 60
Cituoti
0 #1923 Amymub 2019-05-23 19:39
buy acyclovir cream
Cituoti
0 #1922 Miamob 2019-05-23 19:15
buy valtrex online advair 250
Cituoti
0 #1921 Ivymob 2019-05-23 18:42
ventolin prednizone for sale allopurinol propecia buying tetracycline online prednisolone 40 mg levitra 20 generic vardenafil sildenafil citrate 50 mg cialis acyclovir without a prescription propranolol buy buy tadalafil furosemide buy sildenafil generic tadalafil 40 mg ventolin amoxicillin 500 mg cafergot buy dapoxetine
Cituoti
0 #1920 Janemub 2019-05-23 18:13
albuterol no prescription
Cituoti
0 #1919 Boogma 2019-05-23 16:58
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1918 Miamub 2019-05-23 16:12
vardenafil acyclovir tadalafil amoxicillin 500 mg for sale sildenafil tablets 100 mg tadalafil drug generic drug for lisinopril buying tetracycline online
Cituoti
0 #1917 Kimmob 2019-05-23 15:55
buy tadalafil online
Cituoti
0 #1916 Charlesapouth 2019-05-23 15:48
cialis 30 year old
generic cialis
how old to take cialis
generic cialis online
meaning of bathtubs in cialis commercials
Cituoti
0 #1915 ontobby 2019-05-23 15:31
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
Cituoti
0 #1914 Terrell 2019-05-23 11:55
waar betrouwbaar viagra kopen sildenafil: http://viagrabs.com/
sildenafil marcas mexico.

Feel free to surf to my blog post - viagra
online: http://www.viagrabs.com/
Cituoti
0 #1913 Ivymob 2019-05-23 11:00
amoxicillin 250mg sildenafil drug allopurinol tadalafil furosemide 40 mg tablets aciclovir 200 mg cafergot online lipinpril sildenafil citrate 50 mg can i purchase prednisone without a prescription vardenafil tadalafil dapoxetine tadalafil prices generic albuterol advair generic cialis 60 mg generic levitra 20mg prednisolone 10 mg generic propecia 5mg
Cituoti
0 #1912 Unlata 2019-05-23 10:50
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #1911 Marymub 2019-05-23 10:46
tetracycline albuterol for sale online tadalafil buy amoxicilina 500 mg cost of cialis without insurance cafergot atarax 25 buy dapoxetine acyclovir levitra 20 mg price
Cituoti
0 #1910 Alanmob 2019-05-23 09:51
buy generic propecia purchase propranolol tadalafil ventolin without a prescription prednisone cialis 60 buy albuterol inhaler cialis tadalafil generic tadalafil sildenafil citrate 100mg phenergan no prescription ventolin hfa cafergot online url lisinopril hctz prescription advair generic buy tetracycline buy dapoxetine usa atarax 25 buy acyclovir cream sildenafil citrate 50mg tab
Cituoti
0 #1909 Artelt 2019-05-23 09:49
100 day loans bbb
installment loans no credit check
personal loans monthly payments
installment loans online
Cituoti
0 #1908 Alanmub 2019-05-23 09:34
prednisone tetracycline capsules propecia cafergot furosemide 40mg tab buy sildenafil citrate tadalafil drug propranolol cialis 60 tadalafil buy acyclovir no prescription amoxicillin 875 mg prednisolone 10 mg lisinopril allopurinol 100 mg generic tadalafil generic vardenafil buy levitra acyclovir advair diskus 250/50
Cituoti
0 #1907 Kiamob 2019-05-23 09:28
atarax 25 mg
Cituoti
0 #1906 Eyemub 2019-05-23 09:07
buy tadalafil cialis allopurinol 100mg tablets amoxicillin 250 acyclovir 800 get valtrex online buy tadalafil acyclovir generic for albuterol lisinopril propranolol buy online cheapest levitra 20mg cheap cafergot furosemide tab 40mg tadalafil without prescription ventolin hfa inhaler price of phenergan ventolin hfa price where can i buy cialis online buy propecia 5mg prednisolone
Cituoti
0 #1905 Markmob 2019-05-23 08:09
ventolin hfa 90 mcg inhaler buy acyclovir buy valrex online tadalafil levitra 20 mg
Cituoti
0 #1904 Ivymub 2019-05-23 07:52
cialis price per pill propranolol hcl cafergot buy generic cialis tadalafil prednixone tables for sale tadalafil cheap cialis prices dapoxetine sildenafil citrate 50mg tab tadalafil cheap tetracycline tadalafil vardenafil 20 mg furosemide tab 40mg ventolin atarax 25mg tab acyclovir propecia amoxicillin 500 mg for sale buying prednisolone 5mg online without prescription
Cituoti
0 #1903 Eyemob 2019-05-23 07:50
allopurinol cialis tadalafil buy prednisolone 5mg vardenafil 20mg acyclovir without a prescription sildenafil for women tadalafil buy valtrex online buy tadalafil online cialis without prescription albuterol propranolol 80 mg advair diskus 250 50 prednisone buying tetracycline online phenergan ventolin buy atarax levitra
Cituoti
0 #1902 Joemob 2019-05-23 07:12
buy albuterol online propranolol 10 mg ventolin online pharmacy advair dapoxetine online cialis best price cialis 60 buy tadalafil acyclovir aciclovir 200 mg
Cituoti
0 #1901 nicigo 2019-05-23 06:18
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1900 Jasonmob 2019-05-23 06:07
furosemide 40mg zovirax tablets tadalafil cialis low cost valtrex buy propecia cheap cheap cafergot dapoxetine buy prednisone 5mg tablets tadalafil online
Cituoti
0 #1899 Miamob 2019-05-23 06:07
amoxicillin 500 tadalafil 20 mg valtrex order online ventolin hfa price phenergan on line
Cituoti
0 #1898 ontobby 2019-05-23 05:57
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #1897 Judymub 2019-05-23 05:04
phenergan cheapest tadalafil buy ventolin inhaler ventolin hfa inhaler buy valtrex online can we buy amoxcillin 500mg on ebay without prescription dapoxetine for sale buy tadalafil online sildenafil citrate 50mg levitra 10mg
Cituoti
0 #1896 Marymub 2019-05-23 04:59
buy dapoxetine usa ventolin buy amoxicillin 500mg propecia vardenafil generic tadalafil zovirax pill viagra sildenafil 100mg where to buy propranolol buy tetracycline online without prescription
Cituoti
0 #1895 Jackmub 2019-05-23 03:55
buy prednisolone 5mg tetracycline dapoxetine vardenafil 40 mg atarax 25mg
Cituoti
0 #1894 Judymub 2019-05-23 03:14
dapoxetine 60 mg vardenafil generic propecia 5mg where can i buy cialis tadalafil in edmonton tetracycline acyclovir 400 mg cost buy tadalafil tadalafil cheap buy cheap ventolin buy valtrex online cheap
Cituoti
0 #1893 Eyemob 2019-05-23 02:57
cialis 60 advair diskus 250/50 where to buy phenergan dapoxetine buy online buy levitra propranolol order online buy albuterol online buy prednisolone online cost of acyclovir propecia cafergot online sildenafil tadalafil no prescription tetracycline no prescription acyclovir uk furosemide 40 mg tablets online sildenafil citrate generic viagra lisinopril 10 mg prednisone for sale no prescription ventolin inhaler
Cituoti
0 #1892 Amymob 2019-05-23 02:27
order prednizone
Cituoti
0 #1891 Paulmub 2019-05-23 02:02
acyclovir 800mg tablets buy cafergot online buy prednisolone syrup for cats tadalafil no prescription cialis daily use cost
Cituoti
0 #1890 Ivymub 2019-05-23 01:27
allopurinal dapoxetine buy online furosemide amoxicillin online no prescription sildenafil citrate 100mg tablets tadalafil best price buy cafergot online albuterol aerosol cheap tadalafil 20mg propecia 5 mg buy propranolol online tetracycline daily cialis cost sildenafil-citrate acyclovir tadalafil 5mg tadalafil advair online pharmacy aciclovir cream cialis 60
Cituoti
0 #1889 Lisamub 2019-05-23 01:20
prednisone
Cituoti
0 #1888 Miamub 2019-05-23 01:12
proventil ventolin buy sildenafil citrate 100mg price of phenergan 60 mg prednisone online tetracycline lisinopril 10 mg
Cituoti
0 #1887 Kiamub 2019-05-23 00:38
atarax 25 mg tablets
Cituoti
0 #1886 Paulmob 2019-05-23 00:37
buy cafergot valtrex for sale tadalafil ventolin prednisolone 20 mg
Cituoti
0 #1885 Suemob 2019-05-22 23:40
generic tadalafil propecia .5 mg aciclovir cream ventolin tadalafil cialis sildenafil tablets 100 mg levitra atarax 25 amoxicillin 500mg price
Cituoti
0 #1884 Markmub 2019-05-22 22:22
acyclovir valtrex cream sildenafil finasteride furosemide generic albuterol buy tetracycline
Cituoti
0 #1883 Lisamob 2019-05-22 20:01
buy ventolin
Cituoti
0 #1882 neicle 2019-05-22 19:42
online loans that are not payday loans
payday advance
quick personal loan
payday advance loans
Cituoti
0 #1881 Kimmub 2019-05-22 19:15
tadalafil drug
Cituoti
0 #1880 Marymob 2019-05-22 18:57
buy albuterol prednisolone levitra acyclovir cialis 60 tadalafil buy sildenafil tetracycline buy amoxicillin 500 mg purchase without prescription propranolol 60 mg
Cituoti
0 #1879 Janemub 2019-05-22 18:32
tadalafil dosage 40 mg
Cituoti
0 #1878 Paulmub 2019-05-22 13:50
buy ventolin hfa buy cheap allopurinol buy propecia 5mg buy advair diskus online where to buy sildenafil
Cituoti
0 #1877 Suemub 2019-05-22 13:34
prednisone 5 mg ventolin sildenafil tablets 100mg buy phenergan online tadalafil buy allopurinol generic for cialis ventolin inhaler amoxicillin 500mg price acyclovir 400mg
Cituoti
0 #1876 Alanmob 2019-05-22 13:32
advair 500 50 online cialis pharmacy dapoxetine buy valtrex online cialas zovirax pill tadalafil buy tadalafil online buying phenergan online tadalafil online buy propranolol amoxicillin 875 mg acyclovir ventolin albuterol online buy levitra buy ventolin on line atarax tablets propecia buy furesimide online
Cituoti
0 #1875 Suemub 2019-05-22 12:37
ventolin nebules buy phenergan prednisolone without prescription buy propecia 5mg levitra 10mg sildenafil tablets 100 mg generic for amoxicillin sildenafil 50mg buy tadalafil online allopurinol 100 mg
Cituoti
0 #1874 Ivymob 2019-05-22 12:21
propecia atarax 25 mg tablets allopurinol phenergan cost buy tadalafil online propranolol 20 mg sildenafil tetracycline valtrex.com furosemide dapoxetine usa ventolin spray levitra 10 cialis 60 cost of albuterol advair 250/50 vardenafil buy lisinopril prednisone tadalafil prices
Cituoti
0 #1873 Kiamob 2019-05-22 10:10
tetracycline 500mg capsules
Cituoti
0 #1872 Denmob 2019-05-22 09:19
propecia 5 mg for sale cafergot buy vardenafil hcl 20mg amoxicillin 250 cialis uk tadalafil
Cituoti
0 #1871 Lisamub 2019-05-22 08:58
antibiotic amoxicillin
Cituoti
0 #1870 Kimmob 2019-05-22 08:19
where to buy sildenafil
Cituoti

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode