Reklama 2

Popiežius: Dievo karalystė turi augti, o ne būti konservuojama

 

Mes turime prisidėti prie Dievo karalystės augimo, turime drąsiai sėti mažuosius grūdelius, kad iš jų Dievas išaugintų didelį augalą, medį; turime maišyti miltus su raugu, kad viskas gerai įrūgtų; mums turi rūpėti augimas, o ne esamos padėties konservavimas. Taip popiežius Pranciškus kalbėjo antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos Evangeliją, kurioje Kristus Dievo karalystę palygina su garstyčios grūdeliu ir su raugu. Apie dinamišką ir ryžtingą tikslo siekimą kalba ir šv. Paulius laiške romiečiams tvirtindamas, kad „šio laiko kentėjimai nereikšmingi, lyginant juos su būsimąja garbe“. Turime su viltimi eiti pirmyn, nes mes „esame išgelbėti viltimi“.

„Būtent viltis mus veda į pilnatvę, viltis mums padeda vaduotis iš dabartinio kalėjimo, iš suvaržymų, iš vergovės, iš sugedimo ir siekti garbės. Tai ir yra vilties kelias. Viltis yra Šventosios Dvasios dovana. Šventoji Dvasia, kuri yra mumyse, mus veda į tą didingą ateitį, į laisvę, į garbę. Dėl to Jėzus ir sako, kad tame mažame garstyčios grūdelyje glūdi neįsivaizduojama augimo jėga“.

Dievo karalystės augimas prasideda mūsų viduje, - sakė popiežius. Jos augimą paskatina ne prozelitizmas iš išorės, bet Šventojo Dvasia, veikianti mūsų viduje. „Auga iš vidaus, Šventosios Dvasios galia. Bažnyčia drąsiai sėjo, drąsiai sėjo grūdus, drąsiai maišė miltus su raugu, tačiau buvo ir momentų kai bijojo tai daryti. Ne kartą esame matę, kad sielovadoje bandoma konservuoti esamą padėtį, neleidžiama, kad Dievo karalystė augtų. „Būkime kas esame, nesiblaškykime ir būsime saugūs...“ Šitaip Dievo karalystė neauga. Kad Dievo karalystė augtų reikia drąsos – reikia sėti grūdus, reikia maišyti miltus ir raugą“.

„Vargas tiems kas skelbia Dievo karalystę stengdamiesi nesusitepti rankų. Tai manantieji yra tarsi muziejaus sargai – jie gėrisi gražiai dalykais, bet neturi drąsos sėti, kad išsilaisvintų augimo jėga, jie bijo maišyti miltus su raugu, kad viskas įrūgtų. Štai kokią žinią skelbia Jėzus ir Paulius: šios įtampos, šios jėgos dėka mes iš nuodėmės vergystės veržiamės į garbės pilnatvę. Ši jėga tai viltis. Ji mus varo pirmyn. Ji mūsų neapgauna. Viltis yra maža ir nuolanki, kaip garstyčios grūdelis ir kaip raugas, tačiau kur yra viltis, ten Šventoji Dvasia kuria Dievo karalystę“. (Vatikano radijas)

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode