Ssc pirmasis
Ssc antrasis

Pas­lau­gos

Ap­dai­los ir re­mon­to bei san­tech­ni­kos dar­bai.

Tel. 8 674 79 050.

Parduoda

Trak­to­rių Be­la­rus 820 (2002 m.) ir T-25

Tel. 8 620 40 711.

 

Eks­ka­va­to­rių EO 2621(JUMZ-6 ba­zė) ma­žo­ji ka­bi­na, sė­ja­mą­ją „Sax­so­nia“ (3 m. dis­ki­nė, tech­no­lo­gi­nės vė­žės, akė­tė­lės), st­rė­li­nį sku­ti­ką (3 m. su vo­lu), mėš­lo kra­ty­tu­vą 6 t., tra­šų bars­to­mą­ją hid­rau­li­ne pa­va­ra (lei­ka), MTZ 50 dar­bi­nį ve­le­ną.

Tel. 8 675 78 722.

Perka

Svars­tyk­les (ke­lia­mo­ji ga­lia iki 1 to­nos), šie­no grėb­lį-var­ty­tu­vą, trak­to­rių T-25, leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį (mo­ka iki 1000 Eur).

Tel. 8 683 29 366.

Parduoda

Sodybą netoli Rietavo m. (prie kelio Rietavas – Plungė). Yra žemės.

Tel. 8 618 32 643.

 

Ežaičių k., Klaipėdos r. – gyvenamą sodybą. Iki Klaipėdos m. 25 km. Pasodybinis sklypas – 42 a. Teritorija aptverta. Yra galimybė įsigyti šalia esantį žemės ūkio paskirties 82 a. sklypą.

Tel. 8 636 12 297.

 

Akacijų g., Plungės m. – 2 aukštų mūrinį namą.

Tel. 8 685 12 797.

Žernių k., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r. – 18.14 ha žemės (iš jų 9.22 ha miško).

Tel. 8 685 12 797

 

Grūdų sėjamąją SAXANIA 3 m. pločio, trivagius plūgus.

Tel. 8 618 60 886.

Tvar­kin­gą so­dy­bą (yra mū­ri­nis na­mas, ūki­niai pas­ta­tai, 2 ha že­mės, 2 ha miš­ko) Liep­lau­kės k. v., Kuo­džių kai­me (kai­na 46000 Eur);

so­dy­bą (yra me­di­nis na­mas, rei­ka­lin­gas ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas, 4,3 ha že­mės, ūki­niai pas­ta­tai) Ga­dū­na­vo k. v., Tau­čių kai­me (kai­na 25000 Eur);

se­ną so­dy­bą (yra mū­ri­nis na­mas, rei­ka­lin­gas ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas, ūki­nis pas­ta­tas, 0,32 ha že­mės) Ož­ta­kių k. v., Sk­ran­dė­nų kai­me (kai­na 6000 Eur, ga­li­ma iš­si­mo­kė­ti­nai); 5,84 ha miš­ko Pa­tau­sa­lės k. v., Juod­nin­kių kai­me, ka­dast­ri­niai Nr: 7855/0001:167 (169; 172; 171; 170).

Tel. 8~605 20156.

 

Kvie­čius pa­ša­rui (kai­na 160 Eur/t).

Tel. 8~647 64090.

 

Perka

Važiuojančius automobilius (nuo 2001 m., moka nuo 500 iki 4000 Eur).
Tel. 8 609 89 672.

Powered by BaltiCode