Arkivysk. P. R. Gallagheris: reikia dialogo, o ne branduolinių ginklų

Sausio 22 dieną įsigalioja Tarptautinė branduolinių ginklų uždraudimo sutartis. Šventasis Sostas buvo vienas pirmų ją pasirašiusių ir ratifikavusių tarptautinės bendruomenės narių, būdamas įsitikinęs, kad ne branduoliniai ginklai, bet dialogas ir daugiašalė tarptautinė politika gali garantuoti taiką ir saugumą.

Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis

2021 m. sausio 19 d. vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas S. Tamkevičius, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas. Atsižvelgiant į karantino situaciją šalyje, posėdis vyko nuotoliniu būdu.

Pranciškus: padėkime Jėzui įgyvendinti vienybės svajonę

Kristaus mokinių vienybė yra dovana. Visiems mums reikia šios malonės, patikino popiežius, trečiadienio rytą bendrosios audiencijos proga tęsdamas katechezes apie maldą. Popiežius kalbėjo apaštališkų rūmų bibliotekoje ir, kaip jau tapo įprasta dėl koronaviruso pandemijos, savaitės katechezę skaitė be maldininkų grupių ir turistų, lydimas tik keleto bendradarbių, kurie keliomis kalbomis pristatė popiežiaus katechezės santrauką, jo sveikinimus ir linkėjimus.

Popiežius prašo siekti nuo branduolinio ginklo laisvo pasaulio

Popiežius kreipėsi į valstybes ir visus žmones prašydamas ryžtingai darbuotis ir sudaryti sąlygas kurti tokį pasaulį, kuriame nebebūtų branduolinių ginklų. Popiežius Pranciškus kreipėsi į tarptautinę bendruomenę trečiadienį, sausio 20 dieną, per bendrąją audienciją.

Popiežius Venesuelos kunigams: svarbiausia – artimo meilė ir tarnavimas

„Bažnyčios ganytojai net ir dabartinėmis sąlygomis negali veikti vieni, izoliuoti, atsiskyrę, pagal nuo kitų slepiamas dienotvarkes. Būtina visada sugrįžti pas Jėzų, atsiminti mus visus jungiančią sakramentinę brolybę“, – sako popiežius Pranciškus Venesuelos vyskupams ir kunigams pasiųstoje video žinioje.

Prasidėjo maldos už krikščionių vienybę savaitė

Pirmadienį, sausio 18-ąją, prasidėjo iki ateinančio pirmadienio, sausio 25-osios, minimas kasmetinis maldos už krikščionių vienybę aštuondienis. Šiemet jo tema – evangelisto Jono mums perduoti Kristaus žodžiai: „Pasilikite mano meilėje ir jūs duosite daug vaisių“ (plg. Jn 15, 5–9). Popiežius Pranciškus, kaip kasmet, vadovaus ekumeninės savaitės uždarymo mišparamas, kurie sausio 25-osios popietę vyks Romos Šv. Pauliaus už mūrų bazilikoje.

Moterys priimamos lektoriaus ir akolito tarnystei

Tai nusprendė popiežius Pranciškus pirmadienį, sausio 11 dieną paskelbtu apaštališkuoju laišku motu proprio „Spiritus Domini“. Nors moterys daug kur pasaulyje jau vykdo šias liturgines funkcijas, Bažnyčios kanonų teisės kodeksas jų vykdymą ligi šiol priskirdavo tik vyrams pasauliečiams. Nuo dabar taip pat moterys juridiškai priimamos nuolatinei lektoriaus ir akolito tarnystei. Pasak popiežiaus, naujos normos dar labiau sustiprins daugelio pasauliečių, įskaitant moterų, įnašą į Bažnyčios gyvenimą ir misiją.

Arkivyskupas P. Pezzi: pandemija padeda matyti esmę

Koronaviruso pandemija atnešė daug kančios, tačiau kartu ir nuplėšė mūsų tikėjimą ir gyvenimą gaubusį vartotojiškumo apvalkalą, atvėrė akis, kad matytume tai, kas esminga. Visus šiuo metu prislėgę sunkumai daugelį žmonių paskatino rodyti didesnį solidarumą kitiems ir dosnesnę artimo meilę. Tuo įsitikinęs Maskvos katalikų arkivyskupas Paolo Pezzi, pats neseniai sirgęs COVID-19.

Popiežius: saugokime gailestingumo tapatybę

Popiežius Kristaus Krikšto sekmadienį kalbėjo apie tai, kaip Jonas pakrikštijo Jėzų Jordano upėje: Jonas skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už mane – aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia“. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto, ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriant dangų ir Dvasią, tarsi balandį, nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“ (Mk 1, 7–11).

Šv. Petro Kanizijaus metai

2021 metų gegužės 8 diena sukanka šventojo Bažnyčios mokytojo ir Jėzaus draugijos kunigo t. Petro Kanizijaus gimimo penkišimtosios metinės. Jis gimė 1521 m. Neimingene, Nyderlanduose. Olandų kilmės dvasininkas buvo vienas iš ryškiausių XVI amžiaus katalikų Bažnyčios kontrreformacijos veikėjų, Tridento Susirinkimo dalyvis, vadinamas Vokietijos antruoju apaštalu. Kanizijaus Austrijoje nugyventas trumpas bet intensyvus laikotarpis paliko gilius pėdsakus tos šalies Bažnyčioje.

Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems

Brangūs tikintieji,

Šiuo sunkiu laiku Kalėdų šventes sutikome kitaip nei įprastai. Saugodami vieni kitų sveikatą ir gyvybę, atsisakėme įprasto susibūrimo į iškilmingas pamaldas. Dėkojame visiems už supratimą, kantrybę ir už atsakingą laikyseną.

Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai)

Šiandien, sausio 6 d., minima Kristaus Apsireiškimo arba Trijų Karalių (Išminčių) iškilmė, kuria tradiciškai pasibaigia kalėdinis laikotarpis.

Šventės esmė ir dovanų reikšmės

Pasak br. Luko Skroblo OSB, Karaliai nėra šios šventės tikrasis centras. Karalių dėka, pirmą kartą pagonių pasauliui pasirodo Jėzus kaip Mesijas. Tik šis pasirodymas įvyksta per Trijų Karalių liudijimą.

Išminčiai gimusiam Kūdikėliui Jėzui pagarbinti atnešė aukso, smilkalų ir miros. Baltazaro dovana – mira, Melchioro – auksas, Kasparo – smilkalai.

Marija Kaupaitė gali tapti pirmąja Lietuvoje gimusia šventąja

Apie garbingąją Dievo tarnaitę Mariją Kazimierą Kaupaitę pasakojama naujame filme, kuris bus rodomas per JAV katalikų televizijos kanalą EWTN sausio 6 dieną. Pusvalandžio trukmės epizodas apie kazimieriečių steigėją motiną Mariją Kaupaitę seriale „Jie galėtų tapti šventaisiais“ kalba apie Dievo tarnaitės „šventumo paslaptį“. Marija Kazimiera Kaupaitė gimė Ramygaloje 1880 ir mirė JAV 1940 metais.

Jeruzalės patriarchas: kaip įveikti nesantaiką tarp mūsų?

Būtina įveikti klerikalizmą ir apsiribojimą vien savo siauru akiračiu, nes tai labiausiai trukdo vietinėms Bažnyčioms visą savo dėmesį sutelkti į Kristų, viską grįsti Juo, kuris yra mūsų sutaikinimas, sugriovęs mus skiriančias pertvaras (plg. Ef 2, 14), sakė Jeruzalės lotynų apeigų katalikų patriarchas arkivyskupas Pierbattista Pizzaballa, sausio 1-ąją aukodamas Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišias, kuriomis buvo pažymėta ir Pasaulinė taikos diena.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode