Karantino metu kas vakarą 20 val.bažnyčių varpai kvies maldai

Kol Lietuvoje paskelbtas karantinas, daugelis kas vakarą 20 valandą išgirs skambančius bažnyčių varpus. Varpų skambėjimu nuo seno žmonės kviečiami melstis, skaičiuojamas laikas, pranešama apie svarbius įvykius. Dabar šiuo garsiniu ženklu žmonės kviečiami stabtelėti maldai savo namuose ar neatidėliotinuose darbuose.

Lietuvos vyskupų laiškas gavėnios metui

Brangūs broliai ir seserys, esame gavėnios laike. Šiais metais jis labai skirtingas nuo to, ką esame patyrę anksčiau. Koronaviruso plitimas pasaulyje stabdo visų mūsų nuolatinį skubėjimą ir primygtinai skatina mus pažvelgti į save ir pasaulį naujomis akimis. Tad ypač šiuo laiku, kai esame ypatingos situacijos pasaulyje akivaizdoje, turime galimybę šią gavėnią naujai išgirsti Bažnyčios kvietimą atsiversti ir tikėti Evangelija. O tai reiškia daugiau laiko skirti maldai, atsigręžti į Viešpatį, skvarbesniu žvilgsniu pažvelgti į savo gyvenimo prasmę, į mūsų artimuosius, mūsų bendruomenes, mūsų vargšus. Kas galėjo pagalvoti, kad šiais metais gavėnios laikas mus kvies šių tikslų siekti aplinkoje, kuri mus vienija šiomis dienomis?! Stabdomas judėjimas, įvairūs renginiai, pagaliau, stabdomas triukšmas.

Popiežius priminė artėjančias „24 valandas Viešpačiui“

Ateinantį penktadienį ir šeštadienį, kovo 20-21 dienomis, bus švenčiamos „24 valandas Viešpačiui“ – kasmetinės susitaikinimo pamaldos, įvestos prieš keletą metų popiežiaus Pranciškaus iniciatyva. Šiemet kai kuriose šalyse jos negalės būti švenčiamos įprastiniu būdu, tačiau vis tiek popiežius paragino jų neužmiršti, švęsti taip, kaip vietos sąlygos leidžia.

Nuo koronaviruso mirė aštuoni kunigai

Nuo kovo 6 iki kovo 15 dienos Bergamo vyskupija, pranešama jos internetinėje žinių svetainėje „Santalessandro.org“, neteko aštuonių kunigų, nuo 59 metų iki 84 metų amžiaus. Beveik visi dar aktyviai vykdė sielovadines pareigas, darbavosi parapijose. Jų mirtys siejamos su koronaviruso sukeltomis komplikacijomis.

Kun. Vaidas Vaišvilas: „Pasižiūrėti į save kritiškiau“

Druskininkų Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje pastarąjį pusmetį galima pastebėti vykstant nemažus pokyčius. Bažnyčios klebonas kun. Vaidas Vaišvilas džiaugiasi parapijoje įkurtu šv. Augustino religijos studijų centru, kurį lanko virš 130 klausytojų: „Kuo žmonės daugiau studijuos teologiją, filosofiją, Šventąjį Raštą, tuo greičiau pradės suprasti, kas yra Bažnyčia, bus mažesnė galimybė nusišnekėti ir klaidingai suprasti Bažnyčią.“

Vyskupijos visame pasaulyje reaguoja į epidemiją

Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) turimų duomenų, pagal nustatytų koronaviruso susirgimų skaičių, kovo 16 dieną pirmajam pasaulio šalių, kur gausiausia susirgimų, dešimtukui priklauso Kinija, Italija, Iranas, Pietų Korėja, Ispanija, Prancūzija, Vokietija, Šveicarija, JAV, Jungtinė Karalystė, apie tūkstantį užsikrėtimų nustatyta Olandijoje, Norvegijoje, Švedijoje. Daugėja užsikrėtimų Lotynų Amerikoje. Mažai užsikrėtimų nustatyta Afrikoje.

Lietuvos vyskupai nuo kitos savaitės atšaukia viešas pamaldas

Vyriausybei nuo pirmadienio Lietuvoje skelbiant karantiną, Lietuvos katalikų bažnyčios vyskupai, laikydamiesi rekomendacijų, atšaukia visas viešas pamaldas.

Lietuvos Vyskupų konferencija pranešė, kad sprendimas vykdomas nuo pirmadienio, tad šio sekmadienio pamaldos dar turėtų vykti. 

Laiškas tikintiesiems apie pasikeitimus liturgijoje ir sielovados institucijų veikloje norint apsisaugoti nuo koronaviruso

Mieli broliai ir seserys,

Į Europą atkeliavo ir plinta koronavirusas, sukeliantis COVID-19 ligą. Šios ligos atvejai užfiksuoti ir Lietuvoje. Kviečiu šio iššūkio akivaizdoje nuoširdžiai melstis vieni už kitus: už Lietuvoje ir visame pasaulyje sergančius, juos gydančius ir slaugančius bei valstybėse sprendimus priimančius žmones.

Mišios šalyje neatšaukiamos

Plintant koronavirusui šv. Mišios šalyje neatšaukiamos, penktadienį pranešė arkivyskupas Gintaras Grušas.

„Nėra numatyta šiuo metu nutraukti šv. Mišių, ypač tuose bažnytkaimiuose dažniausiai susirenka mažesnė grupė žmonių. Priminimas, kad žmonės nesusiburtų į vieną mažą ratą, bet būtų tarpas tarp jų. Priminimas ir kunigams ir parapijiečiams vėdinti bažnyčias. Mišios visur bus aukojamos“, – spaudos konferencijoje Vilniaus katedroje sakė katalikų dvasininkas.

Trečiadienio katechezė: alkstame ir trokštame Dievo

Kovo 11 dienos trečiadienio katechezėje popiežius Pranciškus komentavo ketvirtąjį palaiminimą: „Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo: jie bus pasotinti (Mt 5, 6)“. Dėl prevencinių priemonių, skirtų koronaviruso sutramdymui, susitikimas su tikinčiaisiais buvo atšauktas, o Šventojo Tėvo katechezė buvo tiesiogiai transliuojama „Vatican News“ ir kitais kanalais.

Popiežiaus trečiadienio bendroji audiencija – nuotoliniu būdu

Kovo 11 d., trečiadienio, bendroji audiencija įvyks nuotoliniu būdu: tikintieji kviečiami klausytis ir stebėti popiežiaus bendrosios audiencijos katechezės per „Vatican News“ transliaciją. Šventojo Sosto spaudos salė antradienį pranešė, kad, pradedant antradieniu, kovo 10 d., Šv. Petro bazilika ir Šv. Petro aikštė uždaromos grupių ir turistų vizitams iki balandžio 3 d.

Žvelk giliau... ...arčiau... (Mąstymas)

Kai priartėsite prie gyvenimo pabaigos, vienintelis reikšmingas dalykas bus toji meilė, kurią davėte ir gavote. Kelionėje į kitą pasaulį vienintelis dalykas, kurį jūs pasiimsite su savimi, bus meilė; ir vienintelė, kurią paliksite šiame pasaulyje, taip pat bus meilė. Nieko daugiau.

Šv. Kazimieras – Lietuvos globėjas

1984 m. kovo 4 d. popiežius šv. Jonas Paulius II Šv. Petro bazilikoje aukojo šv. Kazimiero mirties 500 metų sukakties Mišias. Lietuvos globėjo šventės proga skelbiame tą dieną sakytą homiliją, kurios paskutinę dalį popiežius perskaitė lietuvių kalba.

Pijus XII apie Lietuvą: katalikybės šiaurinis avanpostas

Prieš 80 metų popiežius Pijus XII paskyrė naują apaštališkąjį nuncijų Lietuvos Respublikoje. Arkivyskupo Luigi Centozo paskyrimas, kaip ir keletą mėnesių anksčiau naujo Lietuvos pasiuntinio Stasio Girdvainio paskyrimas Vatikane turėjo ženklinti naują Šventojo Sosto ir Lietuvos santykių pradžią. Tačiau tai nebuvo lemta: bendras santykių gerinimo pastangas sugriovė karas ir okupacijos.

Gavėnia. Penkios savaitės – penki projektai

Krikščionių, ypač persekiojamų, gerove besirūpinanti tarptautinė labdaros organizacija „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ pakvietė paremti labdaringus gavėnios projektus, iš viso penkis. Kiekvienas iš jų skirtas nūdienos Bažnyčios vargstantiesiems ir kenčiantiesiems atminti, už juos melstis, konkrečiai padėti. Kiekvienas projektas pavestas tikėjimo kankinio užtarimui.

Mirė Vytautas Vaičiūnas, Vilkaviškio vyskupijos garbės kanauninkas

A†A kunigas Vytautas Vaičiūnas (1930 – 1988 – 2020). Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija: miręs kunigas pašarvotas Šlienavos Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijos bažnyčioje. Laidotuvių Šventosios Mišios už mirusį dvasininką bus aukojamos kovo 2 d. 12 val. Po jų kan. Vytautas Vaičiūnas bus palaidotas bažnyčios šventoriuje.

Popiežius: kaip pašalinti kartumą iš kunigo gyvenimo?

Kaip kasmet gavėnios pradžioje, ketvirtadienio rytą Romos Laterano Šv. Jono bazilikoje įvyko vyskupijos kunigų susitikimas. Į susitikimą turėjo atvykti ir Šventasis Tėvas, kartu su kunigais jis turėjo dalyvauti atgailos pamaldose, pasakyti jiems kalbą. Popiežiui negalėjus atvykti, susitikimo metu buvo perskaitytas kunigams skirtos jo kalbos tekstas.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode