Pizzaballa: Jėzus pasilieka mokinių bendruomenėje

Milijonai žmonių per socialinius tinklus stebėjo Didžiojo tridienio ir Velykų apeigas Jeruzalėje. Šventosios Žemės kustodijos transliacijas sekė apie du milijonai žmonių per Facebooką, kiti 300 000 per Instagramą, dar 200 000 per Twitterį. Tai koronaviruso pandemijos, privertusios milijonus tikinčiųjų visame pasaulyje nuotoliniu būdu dalyvauti svarbiausiose liturginių metų apeigose rezultatas. Portalas custodia.org gavėnios ir Didžiosios savaitės laikotarpiu surengė specialias transliacijas iš svarbiausių išganymo istorijos vietovių.

Norvegijos liuteronų vadovas: pandemijos metu matykime Jėzų

Kovo 31 dieną iš Pasaulinės Bažnyčių tarybos generalinio sekretoriaus pareigų po daugiau kaip dešimties metų pasitraukęs Olav Fykste Tveit pradeda eiti naujas Norvegijos vyskupo primo pareigas. Šia proga jį pasveikino ir už krikščionių vienybės kūrimo pastangas padėkojo Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Kurtas Kochas.

Mąstymas: „Dėl ko manęs nori?“

Nuo tos dienos, kai aš su savo tėvų mūsų namų kieme, beisbolas tapo mano gyvenimu. Žiūrėjau televizijos rungtynes, kuomet tik būdavau namuose; žaidžiau beisbolą, kuomet iš namų išeidavau; sekmadieniais išsitiesdavau ant kilimo kambaryje ir skaitydavau visus straipsnius apie beisbolą, kuriuos tik rasdavau laikraštyje.

Antrasis Velykų (Gailestingumo) sekmadienis

Meilė Kristaus kūne įrašė savo pasakojimą žaizdų rašmenimis ir tas įrašas neišnaikinamas, kaip ir pati meilė. Pasikeitė kitkas: iš tų žaizdų jau teka nebe kraujas, bet šviesa ir gailestingumas, o į tas žaizdas besitiesiančioje Tomo rankoje yra visų mūsų rankos.

Apšvietimas

Apšvietimas reiškia tai, kad jei jau mes turime knygą – Dievo ir kartu žmonių knygą – parašytą žmonių, kurie išreiškė savo mintis ir tuo užrašė Dievo Žodį, tai tik Dievo Dvasia gali mus to žodžio pamokyti. Mes patys galime lengvai suprasti kai kuriuos Biblijoje minimus faktus, tačiau tam, kad suprastume ten esančias dvasines tiesas, Šventoji Dvasia turi atverti mūsų protus ir širdis.

Kristaus kančios pamaldos Vatikane: „Dievas yra ne viruso, bet mūsų sąjungininkas“

Popiežius Pranciškus Didžiojo penktadienio pavakare Šv. Petro bazilikoje vadovavo Kristaus kančios pamaldoms. Šį vakarą skaitomas evangelisto Jono užrašytas Kristaus kančios pasakojimas, pagerbiamas „Kryžiaus medis, ant kurio kabojo pasaulio Atpirkėjas“, meldžiamasi už Bažnyčią ir visą pasaulį. Šiemet Didžiojo penktadienio visuotinė malda buvo papildyta specialia maldos intencija už dėl koronaviruso kenčiančius žmones, už mirusius ir jų artimuosius, už sergančiuosius ir juos slaugančius medikus bei savanorius. Pagal tradiciją, Vatikane vykusių Kristaus kančios pamaldų metu homiliją sakė ne pats popiežius, bet jo namų pamokslininkas.

Alžyro arkivyskupas. Nelauktai patyrėme brolybę

Kovoje su koronaviruso epidemija Alžyras priėmė tokias pat prevencijos priemones, kaip ir daugelis kitų šalių: uždarė sienas, atšaukė renginius, apribojo tarptautines ir vidaus keliones, uždarė mokyklas, prekybos vietas, išskyrus pačias būtiniausias, kaip kad maisto prekių. Kai kuriose provincijose priemonės dar griežtesnės: nuo 19 vakaro iki 7 ryto įvesta komendanto valanda. Kaip ir visur, tai suparalyžiavo ir nedidelės Alžyro katalikų bendruomenės gyvenimą. Karantinas įvestas iki balandžio 19 dienos. Šiame kontekste krašto sostinės Alžyro arkivyskupas Paulas Desfarges kviečia savo ganomuosius nepamesti iš akių to, kas esmingiausia.

Popiežius: Jėzus suteikia jėgų atlaikyti kiekvieną tikėjimo išbandymą

Popiežius dvasia dalyvaus maldoje Didįjį šeštadienį Turino drobulės koplyčioje. Jis apie tai pranešė laiške Turino arkivyskupui, kuris pakvietė ne tik savo ganomuosius, bet ir visus pasaulyje Didįjį šeštadienį melstis priešais Kristaus kančios drobulę. Velykų vigilijos pavakare ji bus išstatyta Turino katedros koplyčioje. Tai bus tiesiogiai transliuojamas per socialinius tinklus. Arkivyskupo Cesare Nosiglia vadovaujamos pamaldos Turino katedros koplyčioje prasidės 17 val. vietos laiku ir tęsis apie valandą.

Didįjį penktadienį prasideda Gailestingumo novena

Šventė, kurią viso pasaulio katalikams švęsti nurodė popiežius Jonas Paulius II, pirmą kartą švęsta Vilniuje prieš 85-erius metus. Tai Dievo Gailestingumo sekmadienis, minimas sekmadienį po Šv. Velykų. Jau šį – Didįjį penktadienį, balandžio 10 dieną, prasideda devynių dienų budėjimas su malda, kuris atves į Dievo Gailestingumo šventę.

Lietuvos vyskupų velykinis ganytojiškasis laiškas

Prisikėlusio Jėzaus dovana

2020 m. balandžio 9 d.

Brangūs broliai ir seserys,

Su šv. Velykomis! Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimas iš numirusių yra džiugiausia žinia, kokią žmonija yra girdėjusi! Sveikiname Jus šią didžią mūsų tikėjimo šventės dieną! Ji mums skelbia: Dievas aplankė žemę kaip Jėzaus Kristaus asmuo, Jis žmones mokė, guodė ir gydė, tačiau buvo neteisingai apkaltintas ir nužudytas, bet trečią dieną prisikėlė iš numirusių. Jėzaus prisikėlimas parodė, koks yra žmogaus gyvenimo tikslas – mes esame sukurti amžinybei!

Rūpinkimės seneliais ir būkime jiems dėkingi

Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija paprašė labiau stengtis dėl vyresnio amžiaus žmonių, trapių ir išmuštų iš vėžių. Visi, kaip savo kovo 27 dienos maldoje sakė popiežius Pranciškus, esame toje pat valtyje, tačiau seneliai moka didžiausią kainą dabartinės koronaviruso pandemijos metu.

Negalime dalyvauti pamaldose, tačiau Dievo malonė mūsų nepalieka

Apaštališkosios penitenciarijos vadovas kardinolas Mauro Piacenza artėjančių Velykų proga paskelbė laišką kunigams, ypač tiems, kurie dažniau patarnauja kaip nuodėmklausiai. Apaštališkoji penitenciarija – tai vienas iš aukščiausiųjų bažnytinių teismų, kurio kompetencijai priklauso reikalai, susiję su Susitaikinimo sakramento teikimo tvarka ir atlaidais, taip pat kiti vadinamojo vidinio forumo, tai yra sąžinės sferos, dalykai.

Kodėl melstis?

Daugumos mentalitete, kuris yra paženklintas tam, kas neregima, mažai vietos paliekančio racionalizmo, malda dažnai nebelaikoma konkrečia pagalba. Ir vis tik ji svarbi. Kodėl? Apie tai kalbama Kamerino klarisių kontempliatyviosios vienuolės interviu, paskelbtame Šventojo Sosto dienraščio „l’Osservatore Romano“ interneto svetainėje.

Popiežiaus žinia 35-osios Pasaulinės jaunimo dienos proga

„Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“ (Lk 7, 14)

Brangūs jaunuoliai,

2018 m. spalį, kartu su Vyskupų sinodu tema „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas“, Bažnyčia pradėjo reflektuoti jūsų situaciją šiuolaikiniame pasaulyje, jūsų prasmės paieškas ir gyvenimo planus, jūsų santykį su Dievu. 2019 m. sausį Panamoje sutikau šimtus tūkstančių jūsų bendraamžių iš viso pasaulio, susirinkusių į Pasaulines jaunimo dienas. Tokio pobūdžio įvykiai kaip Sinodas ar Pasaulinės jaunimo dienos išreiškia esminį Bažnyčios matmenį – „bendrą ėjimą drauge“.

Etapas – TABORAS (mąstymas)

„Aš buvau visiškas ateistas... Įėjęs 17 val. 10 min. į Lotynų kvartalo koplyčią ieškojau draugo, išėjau 17 val. 15 min. su kitu, ne šios žemės Draugu. Aš pakliuvau į pasalą, tarsi malonės pasalą, ir išėjau būdamas tikintis katalikas...“

Vyskupo K. Kėvalo velykinis laiškas tikintiesiems

Brangieji,

Su džiaugsmu sveikinu Jus su šventomis Velykomis!

Ši diena skirta prisiminti ir švęsti pačią nuostabiausią mūsų gyvenimo tikrovę – „viskas išeina į gera mylintiems Dievą.“ (Rom. 8, 28). Nors mus ir gąsdina pastarųjų dienų žinios apie koronaviruso pandemiją Lietuvoje ir pasaulyje, nors tenka mums visiems šiuo metu gyventi karantino sąlygomis, o gal ir neramina mus ateitis, gerai žinome, kad Dievas žmogų saugo ir nori dovanoti jam ramybę. Nerimas, kančia ir net mirtis nėra paskutinis žodis mūsų gyvenime. Kristaus prisikėlimas rodo, kad mūsų egzistencija yra be pabaigos, jei būsime Jėzaus bičiuliai. Juk vienytis draugyste su Kristumi, reiškia tapti amžino gyvenimo dalininku ir Dangaus džiaugsmo dalyviu!

T. R. Cantalamessa. Marija, tikinčiųjų motina

Ketvirtoje ir paskutinėje gavėnios meditacijoje popiežiaus namų pamokslininkas t. Raniero Cantalamessa užbaigė ciklą apie Mariją ir Velykų slėpinį. Ankstesnėse meditacijose jis svarstė, ką reiškia Dievo Motinos titulas, balandžio 3 dienos meditacijoje – tikinčiųjų Motinos arba Bažnyčios Motinos titulai. Dėl pandeminės situacijos popiežius Pranciškus ir Romos kurijos vadovai t. Cantalamessa pamokslo klausė nuotoliniu būdu.

Kardinolas Parolin: pandemijos krizė nėra metas atsiriboti nuo kitų

Bažnyčia budi ties kiekvienu, jai rūpi kiekvienas kenčiantysis ir stokojantysis, prašo dramatišku pandemijos laikotarpiu įsipareigoti, kad niekur nestigtų tarptautinio solidarumo, duodamas interviu Vatican News pasakė kardinolas Pietro Parolin. Vatikano valstybės sekretorius paprašė kasdien vidudienį skambinti bažnyčių varpais kviečiant maldai. Bažnyčia yra arti visų tikinčiųjų nepaisant viešų pamaldų draudimo ir kitų suvaržymų. Popiežius Pranciškus stengiasi visokiais įmanomais būdais palaikyti nenutrūkstamus artimo bendravimo ryšius. Tai liudija jo kiekvieną rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukojamų Mišių transliacijos.

Invokacija Didžio penktadienio pamaldoms

Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija sukūrė papildomą invokaciją šių metų Didžiojo penktadienio pamaldų visuotinei maldai ir pasiūlė specialias Mišias, skirtas dabartiniam pandemijos metui.

Popiežiaus dovana – dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai

Popiežius Pranciškus siunčia dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatus ligoninėms. Vatikano pranešime nurodyta, kad popiežius pavedė Apaštališkajai elemozinarijai padovanoti trisdešimt šiomis dienomis įgytų dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų ligoninėms koronaviruso labiausiai paliestose Italijos zonose.

Kviečia gyventi drąsiai...

Šiuo metu ypač daug priežasčių patirti nerimą, baimę ar netgi pulti į paniką.

Biblija kviečia mus gyventi drąsiai tačiau visi patyrėme, kad tai ne visuomet lengva. Baimė – gyvenimo dalis; ji mus skatina elgtis atsargiai, kartu padeda įvertinti kaip svarbu mums patiems jaustis saugiais.


Išmintingas žmogus bijo blogio ir nusigręžia nuo jo, tačiau kvailys elgiasi per greitai, nes yra tikras dėl savęs. Patarlių 14,16

Štai keletas įdomių Biblijos vietų apie baimę, jos pasekmes bei kelią į laisvę. Paskaitykim, pamąstykim, pasidalinkim:

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode