Kokia Airija laukia popiežiaus Pranciškaus?

 

Jau tik kelios dienos iki popiežiaus Pranciškaus apaštališkosios kelionės į Airiją. Šventasis Tėvas šalies sotinėje Dubline ir Noko (Knock) Marijos šventėje lankysis ateinantį šeštadienį ir sekmadienį, rugpjūčio 25 ir 26 dienomis. Pagrindinis popiežiaus kelionės tikslas – dalyvauti jau antradienį prasidedančiame Pasauliniame šeimų susitikime. Sekmadienį Šventasis Tėvas aukos susitikimo uždarymo Mišias.

Šventumas pagal Pranciškų (10): tyraširdžiai regės Dievą

 

Tęsiame naujausio popiežiaus dokumento ištraukų publikacijas. Apaštališkasis paraginimas „Būkite linksmi ir džiūgaukite“ („Gaudete et exsultate“) aiškina, ką reiškia būti šventam šiuolaikiniame pasaulyje. 

Už vertimą dėkojame „Bažnyčios žinių“ redakcijai. Dokumentas lietuviškai publikuotas 2018 m. „Bažnyčios žinių“ Nr. 5 ir Nr. 6.

* * * * *

„Palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą“

Šis palaiminimas susijęs su tais, kurie turi paprastą, tyrą, nesuteptą širdį, nes mylėti mokanti širdis neįsileidžia į savo gyvenimą nieko, kas meilei kelia grėsmę, ją silpnina ar stumia į pavojų.

Sekmadienio meditacija. Ar yra norinčiųjų gyventi?

 

Vos aštuonių eilučių Evangelijos ištraukoje Jėzus aštuonis sykius pakartoja pamatinę temą: kas valgo mano kūną, gyvens per amžius. Iš pirmo žvilgsnio dėl visų tų pasikartojimų šis paragrafas gali pasirodyti monotoniškas. Tačiau tai tarsi dieviškoji monotonija, raminama ir gyvybinga, atskleidžianti evangelisto Jono stilių: jis suformuluoja stiprų turinį, pasitelkdamas kondensuotus terminus, o tolesnėse eilutėse pakartoja jį, praplėsdamas koncentriniais ratais, tarsi įmetus akmenį į ramų vandenį.

Kaune įšventintas naujas vyskupas A. Jurevičius

 

Sekmadienį Kaune iškilmingai konsekruotas naujas vyskupas Algirdas Jurevičius. Jis tapo Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru – dešiniąja Kauno arkivyskupo ranka.

Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai Darius Chmieliauskas BNS anksčiau sakė, kad tai suteiks galimybę tiek arkivyskupui, tiek jo pagalbininkui praleisti daugiau laiko su tikinčiaisiais, todėl šis paskyrimas svarbus ir eiliniams parapijiečiams.

Popiežius sekmadienį: Eucharistija – dangus žemėje

 

„Jėzus nori, kad mes gyventume bendrystėje su juo ir su broliais“, sakė popiežius Pranciškus, prieš sekmadienio „Viešpaties Angelo“ maldą komentuodamas Mišių Evangelijoje skambėjusius Kristaus žodžius: „Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną – gyvens per amžius“. Popiežiaus žodžių klausėsi apie 20 tūkst. maldininkų, sekmadienio vidudienį susirinkusių į Šv. Petro aikštę.

Zarasų klebonas: Dievas pasikliauja varganu žmogumi

 

Rugpjūtis – vartai į brandžią vasarą, kvepiančią žolynais ir ryto rūku; vartai  į mūsų pilnatvę: aplinkui viskas auga, noksta, o sieloje jauti jau švelniai besišypsančią artėjančio rudens ramybę. Šis mėnuo Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonui Vydui Juškėnui – visada reikšmingas. Švenčiamas ne tik gimtadienis, bet ir kunigystės metinės. Šiemet – jau dvidešimtosios.

Šv. Maksimilijonas Kolbė OFMConv

 

Šiandien gerai žinomas pamaldumo Nekaltajai Mergelei Marijai propaguotojas, katalikiškos spaudos leidėjas ir misionierius gimė 1894 I 8 Zdunska Volioje (Centrinė Lenkija) ir tą pačią dieną buvo pakrikštytas parapijos bažnyčioje Raimundo vardu. Jis buvo antrasis iš penkių Juliaus ir Marijanos Kolbių sūnų (du paskutiniai sūnūs mirė mažamečiai). Tėvai vertėsi audėjų amatu, gyveno kukliai. Abu buvo labai pamaldūs, priklausė Pranciškonų pasauliečių ordinui. Sulaukęs 11 metų, Raimundas priėmė Pirmąją Komuniją (tuo metu šeima gyveno Pabianicėse). Mokslo pagrindus Raimundas gavo namuose, o mokyklą pradėjo lankyti tik pasitaikius palankiai progai – sužinojus, kad pranciškonai Lvove atidarė Mažąją seminariją, kur mokslas buvo nemokamas. 1907 m. Raimundas kartu su vyresniuoju broliu Pranciškumi pradėjo mokslo metus pranciškonų seminarijoje. Po metų tos pačios seminarijos auklėtiniu tapo ir jaunesnysis brolis Juozapas (ordine gavo Alfonso vardą).

Popiežius sekmadienio vidudienį: blogis plinta, jei į jį neatsakome gerumu

 

„Viešpaties Angelo“ maldą popiežius Pranciškus kalbėjo su italų jaunimu, atvykusiu į šeštadienį ir sekmadienį Romoje vykusį savo susitikimą.

Po šeštadienio vakarą Romos „Circo Massimo“ arenoje vykusios maldos vigilijos ir po „baltos nakties“ – bendravimo, susitikimų, taip pat maldos Romos senamiesčio bažnyčiose – sekmadienio rytą jaunimas susirinko į Šv. Petro aikštę ir dalyvavo Mišiose. Mišias aukojo Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kard. Gualtiero Bassetti. Prieš pabaigą į aikštę atvyko ir popiežius Pranciškus. Jis palaimino du garsiuosius italų katalikų pamaldumo simbolius – Loreto šventovės Švč. M. Marijos statulos ir Asyžiaus Šv. Damijono bažnyčios kryžiaus kopijas, kurias italų jaunimas nusiveš į ateinančių metų sausį Panamoje vyksiančias Pasaulio jaunimo dienas.

Petras – Bažnyčios uola ar suklupimo akmuo?

 

Jėzaus klausimas, ką apie Jį mano žmonės ir kuo Jį laiko mokiniai, nuskamba visose trijose sinoptinėse evangelijose (Mk 8, 27–50; Mt 16, 13–20; Lk 9, 18–21). Dvylikos vardu Petras atsako tikėjimo išpažinimu, kuris aiškiai skiriasi nuo kitų žmonių nuomonės. Po Petro išpažinimo Jėzus kalba apie savo kančią, mirtį bei prisikėlimą ir aiškina, ką reiškia būti Jo mokiniu. Galiausiai Jėzui atsimainius ant Taboro kalno, pats Dievas užtvirtina Jėzaus tapatybę. Į nustebusio Petro pastebėjimą: Viešpatie, gera mums čia būti (Mt 17, 4) atsiliepia pats Dievas Tėvas: Šitas yra mano mylimasis Sūnus, su juo man gera. Klausykite jo! (Mt 17, 5) Taigi, Petro išpažinimas, skelbimas apie kančią ir mokymas apie sekimą paskui Jėzų, šie trys elementai yra  glaudžiai susiję. Jie vienas kitą papildo ir paaiškina.

Klebonas Vytautas Rapalis: „Neįgalumą nuo pat vaikystės mačiau iš labai arti…“

 

„Nuo pat vaikystės iš labai arti mačiau sunkiai sergančiųjų ir neįgaliųjų, – pasakoja Vilniaus Žvėryno bažnyčios klebonas Vytautas Rapalis. – Visi jie buvo man labai artimi žmones, kuriuos mylėjau ir kurių gailėjau visa širdimi. Prisimenu savo močiutę Liudviką, kuri pasilenkusi kruopščiai tepdavo tepalu reumato išsuktus kelio sąnarius, o po to, nepaisydama skausmų, tris kilometrus pėsčiomis sekmadieniais eidavo į bažnyčią. „Negaliu kitaip, – lyg atsiprašydama kartodavo ji. – Jėzus kentėjo ir aš kenčiu...“

Šv. Dominykas – maldos vyras

 

Šią katechezę popiežius emeritas Benediktas XVI perskaitė 2012 metų rugpjūčio 8 dieną.

Šiandien Bažnyčia mini šv. Dominyką Guzmaną, kunigą ir Pamokslininkų – dominikonų – ordino steigėją. Norėčiau iškelti aikštėn esminį jo dvasingumo aspektą – maldos gyvenimą.

Ką veikia brolis dominikonas vasarą?

 

„Ką broliai veikia vasarą? Tai labai platus klausimas! Ką aš veikiu vasarą? Į šį klausimą jau galiu atsakyti... Rugpjūčiui jau beveik įpusėjus visą savo vasarinę veiklą galiu sudėti į keturis žodžius – piligrimystė, susitaikinimas, poilsis, jaunimas“. Taip Romos dominikonų provincijos interneto portale rašo jaunas italas dominikonas br. Simone Tommaso Bellomo OP.

Žvelgti Prisikėlimo žvilgsniu

 

Kviečiame skaityti kun. Kęstučio Palikšos homiliją, sakytą per Atsimainymo šv. Mišias Grigališkojo choralo savaitėje Marijampolėje.

Viešpaties Atsimainymo šventė yra įrašyta bažnytiniame kalendoriuje, todėl iš to mes galime lengvai galime suprasti, jog tai svarbus įvykis. Mūsų laikais, kai vyksta kas nors svarbaus, yra pasistengiama, kad tuoj pat apie tai atsirastų pranešimų interneto portaluose: su nuotraukomis, dar geriau, jeigu su videoįrašais, nes tik tokiu būdu visuomenė supranta, jog šitas įvykis yra žinomas, vadinasi – svarbus. Šiandieną gali vykti didžiausi, gražiausi dalykai, bet jeigu apie juos niekas nerašo, nekalba, jų nerodo, tai jie praeina lyg nieko nebūtų atsitikę.

Rugpjūtį popiežius meldžiasi už šeimas

 

Kai kalbu apie šeimas, mintyse jas prilyginu lobiui. Kasdienio gyvenimo ritmas, stresas, taip pat įtampa darbe, institucijų abejingumas gali joms kelti pavojų. Negana tik kalbėti apie jų svarbą, bet reikia jas konkrečiai remti ir atitinkamomis šeimų politikomis padėti joms atlikti savo vaidmenį visuomenės labui.

„Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui!“ ( Jn 6, 27)

 

Pirmojo rugpjūčio mėnesio sekmadienio Evangelija primena Dievo Apvaizdos buvimą žemiškų rūpesčių gausoje. Mes, kaip žmonės, esame pilni troškimų: maisto ir kitų žemiškų gėrybių – turto. Trokštame pripažinimo ir garbės; mylėti artimą ir būti mylimi. Mums taip svarbu, kad būtume išklausyti ir įvertinti, sulauktume paguodos ir ją teiktume kitiems. Bet į giliausius mūsų būties klausimus ir iššūkius atsako tik vienas Dievas, veikdamas neretai per artimo žmogaus buvimą ir jo išmintingą veiklos prisilietimą prie mūsų dvasios ir širdies pasaulio.

Šiandien prasideda registracija į popiežiaus vizitą

 

Nuo šiandien, rugpjūčio 1 d. 12 val., internetu galima užsiregistruoti į du svarbiausius susitikimus su popiežiumi Pranciškumi. Registracija reikalinga tik į rugsėjo 22 d. vyksiantį susitikimą su jaunimu Vilniuje, Katedros aikštėje, ir į šv. Mišias Kauno Santakoje rugsėjo 23 d. Nuorodą į elektroninę registraciją galima rasti tinklalapyje www.popieziausvizitas.lt. Kvietimai į susitikimus – nemokami.

Šv. Jokūbo keliu — į Trakus

 

Šv. Jokūbo dieną, liepos 25-ąją, lietuviškųjų Šv. Jokūbo kelių savivaldybių šeimą papildė Vilniaus savivaldybė. Miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą jungtis į Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociaciją ir tapo 25-ąja šios 2016 m. gegužės 31 d. įsteigtos asociacijos nare. Pasak asociacijos vykdomojo sekretoriaus Žygimanto Gudišausko, tai labai lauktas ir svarbus sprendimas, nes sostinė yra pagrindinis lietuviškųjų Šv. Jokūbo kelių Lietuvoje traukos taškas.

Powered by BaltiCode