Popiežius: Jėzus ragina „nuristi akmenį“ nuo visko, kas veda į mirtį

Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienio maldos proga apmąstė Mišių evangelijos skaitinį apie Lozoriaus prikėlimą iš numirusių (Jn 11, 1–45). Dievo Žodis sugrąžina gyvybę ten, kur mirtis. Jėzus kviečia nuristi akmenį nuo visko, kas veda į mirtį, nes Dievas mus sukūrė ne mirčiai, o gyvenimui – gražiam, geram, džiugiam gyvenimui.

Penktasis gavėnios sekmadienis

Tai ir pasakojimas apie mus, apie kiekvieną iš mūsų. Tai mes būname mirę dvasia, dėl mūsų liejamos ašaros, mums yra skelbiamas tikėjimas ir mes, kartais taip nerangiai ir sunkiai, keliamės, kad atsilieptume į nuolat skambantį Viešpaties klausimą: „Ar tai tiki?“…

Arkivysk. G. Grušas: stabdykime virusą, bet ne maldą

Velykos – svarbiausia metų šventė krikščionims, todėl stabdykime užkratą, bet ne maldą, į kurią galime jungtis per televiziją, radiją, internetu. Taip penktadienį spaudos konferencijoje pristatydamas, kaip karantino sąlygomis švęsime šv. Velykas, sakė Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gitaras Grušas.

Popiežiaus katechezė. Žmogaus gyvybės vertė ir neliečiamumas

„Brangieji broliai ir seserys, laba diena! Prieš dvidešimt penkerius metus, kaip šiandien – kovo 25 dieną, kurią Bažnyčia iškilmingai mini Viešpaties Apreiškimo šventę, šv. Jonas Paulius II paskelbė encikliką „Evangelium vitae“ – apie žmogaus gyvybės vertę ir neliečiamumą“, – trečiadienio audiencijoje nuotoliniu būdu sakė popiežius.

Popiežiaus žinia 57-ajai Pasaulinės maldos už pašaukimus dienai

Vatikane antradienį, kovo 24-ąją, paskelbta popiežius žinia Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga. Pranciškus žinioje drąsina visus pašauktuosius į santuokinį, kunigystės ir pašvęstąjį gyvenimą, taip pat visą Bažnyčios bendruomenę, nueiti Viešpaties kiekvienam skirtu pašaukimo tarnystės keliu. Ypač šiandien, bet ir įprastoje sielovadoje atrasti kelią į kiekvieno tikinčiojo širdį, kad kiekvienas išgirstų Dievo kreipimąsi, išdrįstų į jį atsiliepti teigiamai, įveiktų tikėjimo į Kristų kliūtis ir paaukotų gyvenimą kaip Dievo šlovinimo giesmę vardan brolių ir viso pasaulio.

Latvijos ir Estijos katalikų gyvenimas karantine

Naujajam virusui sparčiai plintant pasaulyje, didėjant užkrėstų žmonių skaičiui Baltijos šalyse, Lietuvos, Latvijos ir Estijos katalikų vadovai nurodė, jog kuriam laikui nutraukiamos bendruomeninės apeigos ir kiti susitikimai. Tuo pat metu tikintieji pakviesti dalyvauti maldoje nuotoliniu būdu, per komunikacijos priemones. Apžvelgiame katalikų gyvenimą Estijoje ir Latvijoje.

Anglikonų Bažnyčia stabdo liturginių apeigų teikimą

Anglijos Bažnyčia stabdo beveik visas liturgines apeigas ir religinius patarnavimus nenurodytam laikotarpiui, pranešė Kenterberio arkivyskupas Justin Welby atsižvelgdamas į Britanijos premjero Boriso Johnsono paskelbtas normas koronaviruso prevencijai. Žiniasklaidos šaltiniai informuoja, kad kol kas bus teikiamas santuokos sakramentas ir laidotuvių patarnavimai.

Vidudienio malda. Šviesa akims, tikėjimas dvasiai

Sekmadienio vidudienio maldos susitikime, kuris, kaip jau įprasta šiomis savaitėmis, vyko nuotoliniu būdu, popiežius Pranciškus komentavo išraiškingą IV gavėnios sekmadienio skaitinį, pasakojusį apie neregio pagydimą ir apie grupės fariziejų bei Rašto aiškintojų pastangas paneigti ir iškraipyti Jėzaus stebuklą (žr. Jn 9, 1–41).

Ketvirtasis Gavėnios sekmadienis

Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų, aklą gimusį. Jo mokiniai paklausė: „Rabi, kas nusidėjo, – jis pats ar jo tėvai, – kad gimė neregys?“ Jėzus atsakė: „Nei jis nenusidėjo, nei jo tėvai, bet jame turi apsireikšti Dievo darbai.

Raginimas priglausti negalinčius sugrįžti į Lietuvą

Delegatas katalikų pastoracijai užsienyje atvirlaiškyje palinkėjo sveikatos, stiprybės, drąsos ir vilties, kai visame pasaulyje dėl koronaviruso susidarė sunki epidemiologinė situacija. Prelatas Edmundas Putrimas paskelbė apie dalyvavimo sekmadienio Mišiose nuotoliniu būdu galimybes, ragino ypatingai saugoti vyresnio amžiaus bei segančius žmones, neužmiršti vienišų žmonių, stiprinti santykius šeimoje ir asmeninę maldą. Taip pat išsakytas raginimas priglausti dėl užsidariusių sienų į Lietuvą grįžti negalinčius lietuvius.

Padėka kunigams. Naujos netektys

Nuo Bergamo iki Salerno, nuo šiaurės iki pietų, per keletą valandų mirė aštuoni kunigai. Kovo 19-ąją Italijos Bažnyčia meldėsi, kad šis sunkiausias šaliai ir pasauliui išbandymas baigtųsi kuo greičiau.

Karantino metu kas vakarą 20 val.bažnyčių varpai kvies maldai

Kol Lietuvoje paskelbtas karantinas, daugelis kas vakarą 20 valandą išgirs skambančius bažnyčių varpus. Varpų skambėjimu nuo seno žmonės kviečiami melstis, skaičiuojamas laikas, pranešama apie svarbius įvykius. Dabar šiuo garsiniu ženklu žmonės kviečiami stabtelėti maldai savo namuose ar neatidėliotinuose darbuose.

Lietuvos vyskupų laiškas gavėnios metui

Brangūs broliai ir seserys, esame gavėnios laike. Šiais metais jis labai skirtingas nuo to, ką esame patyrę anksčiau. Koronaviruso plitimas pasaulyje stabdo visų mūsų nuolatinį skubėjimą ir primygtinai skatina mus pažvelgti į save ir pasaulį naujomis akimis. Tad ypač šiuo laiku, kai esame ypatingos situacijos pasaulyje akivaizdoje, turime galimybę šią gavėnią naujai išgirsti Bažnyčios kvietimą atsiversti ir tikėti Evangelija. O tai reiškia daugiau laiko skirti maldai, atsigręžti į Viešpatį, skvarbesniu žvilgsniu pažvelgti į savo gyvenimo prasmę, į mūsų artimuosius, mūsų bendruomenes, mūsų vargšus. Kas galėjo pagalvoti, kad šiais metais gavėnios laikas mus kvies šių tikslų siekti aplinkoje, kuri mus vienija šiomis dienomis?! Stabdomas judėjimas, įvairūs renginiai, pagaliau, stabdomas triukšmas.

Popiežius priminė artėjančias „24 valandas Viešpačiui“

Ateinantį penktadienį ir šeštadienį, kovo 20-21 dienomis, bus švenčiamos „24 valandas Viešpačiui“ – kasmetinės susitaikinimo pamaldos, įvestos prieš keletą metų popiežiaus Pranciškaus iniciatyva. Šiemet kai kuriose šalyse jos negalės būti švenčiamos įprastiniu būdu, tačiau vis tiek popiežius paragino jų neužmiršti, švęsti taip, kaip vietos sąlygos leidžia.

Nuo koronaviruso mirė aštuoni kunigai

Nuo kovo 6 iki kovo 15 dienos Bergamo vyskupija, pranešama jos internetinėje žinių svetainėje „Santalessandro.org“, neteko aštuonių kunigų, nuo 59 metų iki 84 metų amžiaus. Beveik visi dar aktyviai vykdė sielovadines pareigas, darbavosi parapijose. Jų mirtys siejamos su koronaviruso sukeltomis komplikacijomis.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode