Popiežiaus katechezė apie Mišias. „Tėve mūsų“ prieš Komuniją

 

Trečiadienio rytą Šv. Petro aikštėje vyko kassavaitinė popiežiaus Pranciškaus bendroji audiencija. Prieš tai, Vatikano Pauliaus VI audiencijų salės mažojoje auloje, popiežius susitiko su Taivano taoistų delegacija iš Taipėjaus Bao’an šventyklos. Popiežius padėkojo jiems už apsilankymą, už bendra iniciatyvas su Popiežiškąja tarpreliginio dialogo taryba, taip pat už kvietimą apsilankyti Taivane. „Nuoširdžiai dėkoju. Viešpats jus telaimina ir prašau, melskitės už mane“, sakė Pranciškus.

Arkivysk. G. Grušas: Pranciškus suteiks impulsą mūsų tikėjimui

 

„Pranciškus Vilniuje pagerbs KGB aukas“ – šia antrašte pavadintas gana ilgas interviu su Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininku, Vilniaus arkivyskupu gintaru Grušu, kurį antradienį paskelbė Lenkijos katalikų žinių agentūra KAI. Nors pokalbio temų spektras gana platus, o tiksli popiežiaus vizito Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje programa dar nežinoma, lenkų katalikų žinių agentūros skelbiamame pokalbyje su arkivyskupu į pirmą vietą iškelta žinia, jog vienas popiežiaus vizito Vilniuje įvykių bus apsilankymas buvusiame KGB pastate įrengtame muziejuje ir malda už totalitarinių režimų nužudytus žmones.

Estijos katalikų vyskupas: laukiame popiežiaus vilties ir taikos žinios

 

Rugsėjo 25 d. popiežius Pranciškus lankysis Estijos sostinėje Taline. Tai bus paskutinis Lietuvoje rugsėjo 22 d. prasidėsiančios kelionės į Baltijos šalis etapas. Italijos katalikų žinių agentūrą SIR skelbia pokalbį su mažos, apie septynis tūkstančius narių turinčios, katalikų bendruomenės ganytoju, Estijos apaštališkuoju administratoriumi vyskupu Philippe’u Jourdanu.

Penkeri popiežiaus Pranciškaus metai

 

Kovo 13 dieną sukakus penkeriems popiežiaus Pranciškaus pontifikato metams, ne vienas apžvalgininkas atsiminė Šventojo Tėvo interviu vienam Meksikos televizijos kanalui 2015 metų kovo mėnesį, praėjus dvejiems metams nuo jo išrinkimo, 2013 metų kovo 13-ąją.

„Broliai ir seserys, labas vakaras“. Pranciškaus išrinkimo penktosios metinės

 

Antradienį sukanka penkeri metai nuo popiežiaus Pranciškaus išrinkimo. 2013 m. kovo 13-ąją, 19.06 val. Romos laiku, virš Siksto koplyčios pasirodė balti dūmai - konklavoje dalyvavę kardinolai išrinko 265-ąjį Petro Įpėdinį. Šv. Petro bazilikos balkone pasirodęs kardinolas protodiakonas Jean-Louis Tauran aikštėje buvusiems 100 tūkst. žmonių ir visam pasauliui paskelbė naujo popiežius vardą: Pranciškus.

Popiežius Šv. Egidijaus bendruomenei: jūsų talentai – malda, taika, pagalba

 

Sekmadienio pavakare popiežius Pranciškus buvo nuvykęs į Romos Užtibrį ir susitiko su šiame rajone prieš penkis dešimtmečius susikūrusia Šv. Egidijaus bendruomene. Šiandien Romos Užtibris yra labai gyvas, turistų pamėgtas rajonas. Tačiau kai prieš penkis dešimtmečius kūrėsi Šv. Egidijaus bendruomenė, Užtibris dar buvo laikomas Romos periferija. Šiandien kai šį rajoną taip gausiai lanko pramogų ieškantys turistai, Šv. Egidijaus bendruomenei priklausanti Užtibrio Marijos bazilika yra tarsi ramybės sala.

Arkivyskupas G. Grušas: netiesa, kad nieko negalime pakeisti

„Jei valstybėje atsiranda pernelyg daug žmonių, netikinčių, kad jie yra laisvi ir lemia šios valstybės ateitį, vieną dieną jie iš tikrųjų taps nelaisvi, nes valstybę praras. Jie praras ją dėl savo netikėjimo“, – per šv. Mišias, aukotas Kovo 11-ąją, savo homilijoje teigė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Dalinamės ganytojo homilija.

„...kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3, 15)

Gražiai ir prasmingai šiais metais švenčiame Kovo 11-osios šventę: tai ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, ir kartu gavėnios meto sekmadienis, kuris vadinamas džiaugsmo sekmadieniu. Pagrindinė šio džiaugsmingo sekmadienio Evangelijos žinia ta, kad mūsų išganymas yra laisva Dievo dovana, suteikta kiekvienam, kas nuoširdžiai tiki ir gyvena Jėzaus Kristaus mokymu.

Trečias Gavėnios pamokslas Vatikane. Nuolankumas

Nemanykite, kad esate už kitus geresni (plg. Rom 12,16) – įspėja šv. Paulius. Pasak jo, nuolankumas yra fundamentali vertybė, yra antra didžioji kryptis, kartu su meile, kuria turime eiti siekdami atnaujinti savo gyvenimą ir ugdyti bendruomenę. Apie tai buvo kalbama trečiame Gavėnios pamoksle, kurį popiežiui ir Romos kurijai penktadienio rytą sakė popiežiaus namų pamokslininkas t. Raniero Cantalamessa OFM Cap.

Popiežius nuodėmklausių kurso dalyviams: pagarbūs sąžinei ir laisvei

 

Kovo 9 dienos, penktadienio, audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė tradiciškai Romoje rengiamo nuodėmklausių kurso dalyvius, kuriuos jam pristatė kardinolas Mauro Piacenza, Didysis Penitenciarijus. Šiemetinis kursas, artėjant Vyskupų Sinodui apie jaunimą, didele dalimi buvo skirtas sakramentinės Išpažinties ir pašaukimo išgryninimo sąsajai.

Pranciškus apie migracijos srautus: tai globali atsakomybė

 

Ketvirtadienio, kovo 8 dienos audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė Katalikiškos tarptautinės komisijos migracijai kasmetinio suvažiavimo, šiais metais įvykusio Romoje, dalyvius. Ši Komisija buvo įsteigta 1951 metais, su popiežiaus Pijaus XII parama, Ženevoje, kad nustatytų būdus padėti masyviam migracijos srautui po II Pasaulinio karo, taip pat tirtų, informuotų ir koordinuotų iniciatyvas migrantams, tarpininkautų.

Popiežiaus homilija. Dievas mums atleidžia, jie mes atleidžiame kitiems

 

Neleiskime, kad mūsų širdis užvaldytų nuoskaudos, išpažinkime savo kaltes, atleiskime artimui, tuomet ir Dievas mums atleis, kalbėjo popiežius Pranciškus antradienio rytą aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos skaitinius, kalbančius apie nuodėmes atleidžiantį Dievą ir mūsų laikyseną, apie tai ką mes turime daryti, kad sulauktume atleidimo.

Popiežiaus homilija. Prašykime minčių atsivertimo malonės

 

Tikėjimas ir religija tai ne spektaklis, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas pirmajame skaitinyje iš Antrosios karalių knygos girdėtą pasakojimą apie siro Naamano pagydymą, apie kurį užsimena ir Jėzus šios dienos Evangelijoje. Ypač dabartiniu Gavėnios metu Bažnyčia mus kviečia atsiversti, atsiversti mintimis, jausmais, darbais, gyvenimo stiliumi.

Kardinolas Kasper: parapijose skaityti „Amoris laetitia“ su sutuoktiniais

Pirmadienį, kovo 5 dieną, kardinolui Walteriui Kasperiui sukako 85 metai. Vokiečių teologas, buvęs Rotenburgo-Štutgarto vyskupas pastaruosius du dešimtmečius ėjo aukštas pareigas Vatikane, buvo popiežių Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI Krikščionių vienybės tarybos pirmininkas. Antradienį kardinolas Kasperis, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas emeritas su vyskupu Vincenzo Paglia, Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininku, pristatys savo naujausią veikalą apie popiežiaus Pranciškaus Apaštališkąjį paraginimą „Amoris laetitia“.

Bažnyčia apie Teofilių galės papasakoti tik savimi

 

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondo kūrėjai visuomenei nori visapusiškai ir patraukliai pristatyti vyskupo asmenybę – svarstoma steigti jo muziejų, leisti knygas su jo paties laiškais, fotografijomis, kurti dokumentinį filmą. Veiklų, įprasminančių Teofiliaus Matulionio įamžinimą, žadama ir daugiau: paskaitų, parodų, koncertų, aukcionų, radijo ir televizijos laidų, spektaklių, kino filmų.

2017 - dramatiški metai Indijos krikščionims

 

2017-ieji buvo vieni dramatiškiausių metų Indijos krikščionims nuo 2007-2008 m. laikotarpio, liūdnai pagarsėjusio masiniais smurtavimo atvejais kaip kad Kandhamale. Taip agentūrai „Asianews“ sakė kun. Vijayesh Lal, Indijos krikščionių evangelikų religinės laisvės komisijos sekretorius.

„Sugriaukite šitą šventovę, o aš per tris dienas ją atstatysiu!“ (Jn 2, 19)

 

Trečiasis Gavėnios sekmadienis mums primena Jėzaus laikų prekiautojų išvaikymą iš šventyklos, Jo pyktį dėl Jeruzalės šventyklos orumo išniekinimo. Ką gi Jėzus atranda šventykloje? Tai prekiautojai jaučiais, avimis, balandžiais ir ciniški pinigų keitėjai. Visa tai išvydęs ir su virvučių rimbu išvaikęs visus prekeivius Jėzus ištaria: „...iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų!“ (Jn 2, 16).

Paliatyvinė slauga ir gyvenimo pabaigos išmintis

 

Vasario 28 dieną Romoje prasidėjo dviejų dienų trukmės tarptautinis kongresas apie „Paliatyvinę slaugą: visur ir kiekvienam“. Intensyvioje programoje pranešimus skaito tyrinėtojai, mokslininkai ir medikai iš Ispanijos, Italijos, JAV, Airijos, Vokietijos, Indijos, Rumunijos, Argentinos, Pietų Korėjos, Škotijos, Kataro, Ugandos, Izraelio, Egipto ir Belgijos.

Popiežius: Viešpats taip mažai iš mūsų prašo ir tiek daug mums duoda

 

Romoje šiomis dienomis temperatūra žemiau nulio, dar neištirpęs pirmadienį nukirtęs sniegas, tad ir trečiadienio bendroji audiencija vyko ne Šv. Petro aikštėje, bet Pauliaus VI audiencijų salėje Vatikane. Į ją netilpę maldininkai popiežiaus audiencijoje dalyvavo būdami Šv. Petro bazilikoje ir jos eigą sekė ekranuose. Pabaigoje popiežius užsuko į baziliką ir pasveikino joje buvusius piligrimus.

Vietname rengiamas dar vienas Biblijos vertimas

 

Biblijos sava kalba vertimas visada yra svarbus ir reikšmingas įvykis kiekvienai katalikų bendruomenei. Kita vertus, tai didžiulis, daug kompetencijos, laiko ir išteklių reikalaujantis darbas. Be to, kartą parengtas vertimas vėl turi būti tikslinamas ar atnaujinamas pagal natūralią kalbos raidą, papildomas gerai parengtais komentarais.

Powered by BaltiCode