„Atgailos žvakės“ už nukentėjusius nuo dvasininkų išnaudojimo

Airijoje vasario 15-ąją dieną minima Maldų už seksualinio išnaudojimo aukas diena, likus kelioms dienoms iki Nepilnamečių apsaugos susitikimo Vatikane (vasario 21–24 d.), į kurį popiežius pakvietė visų kraštų vyskupų konferencijų pirmininkus. Maldos dieną Airijoje bus kalbama speciali malda už nukentėjusius nuo dvasininkų išnaudojimo ir uždegta po simbolinę atpirkimo žvakę visose krašto katedrose ir parapinėse bažnyčiose.

Regima Dievo meilė vargšams ir ligoniams

Popiežiaus Žinia Pasaulinės ligonių dienos proga

„Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ (Mt 10, 8)

Brangūs broliai ir seserys,

„Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ (Mt 10, 8). Šiuos žodžius Jėzus ištarė apaštalams siųsdamas juos skleisti Evangelijos, kad jo Karalystė galėtų plisti per dovanojamos meilės gestus.

Prieš 6 metus Benediktas XVI pranešė apie atsistatydinimą

 

Šiandien jau nestebina, kad, kartu su Bažnyčiai vadovaujančiu popiežiumi Pranciškumi, Vatikane gyvena ir popiežius emeritas Benediktas XVI, kad turime valdantį popiežių ir iš pareigų pasitraukusį popiežių, tačiau ta akimirka, kai buvo pranešta apie popiežiaus Benedikto XVI sprendimą trauktis, visiems buvo tikrai nelaukta ir nuskambėjo tarsi griaustinis iš giedro dangaus.

Prieš 90 metų įkurta Vatikano Miesto Valstybė

 

Vasario 11-ąją sukanka 90 metų nuo Vatikano Miesto Valstybės įkūrimo; vasario 10-ąją – 80 metų nuo jos įkūrėjo popiežiaus Pijaus XI mirties.

1929 m. vasario 11 d. Romos vyskupijos vikariato rūmuose, prie Laterano Šv. Jono bazilikos, buvo pasirašytos sutartys, kuriomis buvo užbaigtas po Italijos suvienijimo kelis dešimtmečius trukęs Šventojo Sosto nesusipratimų su Italijos karalyste laikotarpis. Šiuo aktu buvo įkurta popiežiaus suverenumą tarptautinėje bendruomenėje garantuojanti maža Vatikano Miesto Valstybė.

Popiežius: gyvenimas prasmingas, kai jį dovanojame

 

Jono Krikštytojo, už kurį nėra buvę didesnio tarp gimusių iš moters, kankinystė yra nepaprastas liudijimas: gyvenimas turi prasmę, tik kai yra dovanojamas kitiems meilėje, tiesioje, kasdieniame gyvenime, šeimoje. Šiais žodžiais popiežius Pranciškus penktadienio šv. Mišių homilijoje apžvelgė Evangelijos skaitinį apie Jono Krikštytojo nužudymą. Šventasis Tėvas prašė atkreipti dėmesį į keturis šio pasakojimo veikėjus.

Nepilnamečių apsauga: jei viskas baigsis kalbomis, Bažnyčia neteks pasitikėjimo

 

Pasak kun. Zollnerio, susitikimas, į kurį pakviesti viso pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkai, nėra nei Bažnyčios įsipareigojimo gydyti šią žaizdą pradžia, nei pabaiga. Ruošiantis susitikimui visiems pakviestiesiems buvo išsiuntinėtas klausimynas siekiant apibrėžti, kaip lytinio mažamečių išnaudojimo problema sprendžiama įvairiuose regionuose, bažnytinėse institucijose.  Reikia ne tik imtis būtinų priemonių, bet ir iš esmės keisti požiūrį į atsakomybę, ugdyti jautrumą. Jėzuitas pažymi, kad internete kuriama erdvė, atvira visiems dalyviams.

Pasaulinė maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis diena

1947 metų vasario 8 dieną mirė Juozapina Bakhita, buvusi vergė, savo kūne nešiojusi 114 peiliu įrėžtų randų, gautų vergovėje. 1992 metais ji buvo pripažinta palaimintąja, o 2000 metais – šventąja. Popiežiaus maldos intencija vasario mėnesiui: už prekybos žmonėmis aukas.

2015 metais jos mirties ir tuo pat metu liturginio minėjimo datą popiežius Pranciškus paskelbė Pasauline maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis diena, kuri bus minima kasmet. Nuo pat savo pontifikato pradžios Šventasis Tėvas vergovės reiškiniui skyrė didelį dėmesį, pabrėždamas būtinybę, viena vertus, pripažinti, kad vergovė egzistuoja naujais pavidalais ir yra įtraukusi milijonus asmenų, iš kitos pusės, nelikti abejingiems ir neveikliems. Su popiežiaus paraginimu 2014 metais įsteigta tarptautinė šv. Mortos grupė, vienijanti Bažnyčios ir teisėsaugos iniciatyvas kovai prieš prekybą žmonėmis. Joje dalyvauja  keliais metais anksčiau sukurtas moterų vienuolių tinklas Talitha Kum, padedantis prekybos žmonėmis aukoms.

ligoninėje kunigo ryšys su žmonėmis gali būti nuoširdesnis nei parapijoje

 

Vasario 6 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko arkivyskupijos sielovadoje besidarbuojančių kunigų susirinkimas, kuriame buvo kalba apie ligonių sielovadą.

Kun. Rimgaudas Šiūlys, dirbęs VUL Santaros klinikų kapelionu, teigė, kad ligoninėje kunigo ryšys su žmonėmis gali būti nuoširdesnis nei parapijoje.  Kunigas, lankydamas ligonius, susiduria su žmogaus giliu troškimu gyventi. Ligoninėje yra proga aplankyti ne tik tuos, kurie išreiškė pageidavimą priimti Ligonių patepimo, Susitaikymo ar Šv. Eucharistijos sakramentus, bet ir tuos, kurie yra netikintys.

Venesuelos Bažnyčia: taika – vienintelis galimas kelias

„Žinome, kad popiežius labai susirūpinęs, jog nebūtų liejamas kraujas. Jokiu būdu nenorime, kad tai nutiktų“. Taip sako Karakaso vyskupas augziliaras ir Venesuelos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius José Trinidad Fernández Angulo, spaudos konferencijoje pristatęs komunikatą dėl įtemptos situacijos šalyje, kurį pasirašė Venesuelos vyskupų konferencijos pirmininkas Marakaibo arkivyskupas José Luis Azuaje Ayala, vyrų ir moterų vienuolijų konferencijos pirmininkas Francisco Méndez ir Venesuelos nacionalinės pasauliečių tarybos pirmininkė María Elena Febres-Cordero Briceño.

Popiežius: galime gydyti taip, kaip Jėzus

 

Atsivertimas ir gydymas, kurio visiems mums reikia, buvo popiežiaus homilijos tema ketvirtadienį Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotose mišiose. Kad atvertume savo širdis kitiems ir pakviestume atsiversti, reikia romumo, nuolankumo ir neturto sekant Kristumi; neturime manyti esantys aukščiau už kitus ar ieškoti kokio nors žmogiško intereso. Šiais žodžiais popiežius Pranciškus komentavo Mišių Evangelijos skaitinį pagal evangelistą Morkų (Mk 6, 7–13).

Išdrįsę žengti į tylą pradedame skonėtis Dievo buvimu

Knygynų lentynose pasirodė Katalikų pasaulio leidinių knyga „Nežinojimo debesis“, kuri neturi nei autoriaus, nei tekstą paaiškinančio įvado. Atsivertęs pirmą puslapį randi tik perspėjimą, gal net primygtinį prašymą, knygos neimti į rankas neturimties rimtų intencijų žengti dvasinio gyvenimo keliu. Manoma, kad knyga parašyta anglų vienuolio XIV a. pradžioje. Tai katalikiško dvasingumo klasika, lyginama su Tomo Kempiečio „Kristaus sekimu“, šv. Kryžiaus Jono ir šv. Teresės Avilietės veikalais.

Naujas šv. Pauliaus VI liturginis minėjimas

Popiežiaus šv. Pauliaus VI liturginiam minėjimui parinkta gegužės 29-ji mena Pauliaus VI kunigystės šventimų sukakties dieną.

Popiežius šv. Pauliaus VI bus minimas liturgijoje gegužės 29 dieną. Kulto ir sakramentų kongregacijos paskelbtame dekrete nurodyta, kad šitaip nusprendė popiežius Pranciškus, priimdamas tikinčiųjų išsakytus prašymus ir troškimus. Popiežiaus pavedimu šv. Pauliaus VI minėjimas liturgijoje gegužės 29 dieną įrašytas į Bendrą Romos kalendorių, suteikiant laisvo minėjimo laipsnį.

Popiežius: įsipareigojome tęsti žmonijos brolybės dialogą

 

Abu Dabyje buvo žengtas naujas žingsnius, sakė popiežius, pasakodamas apie Žmonijos brolybės dokumentą, kurį pasirašė su Al Azharo Didžiuoju imamu.

Trečiadienį popiežius Pranciškus dalyvavo pirmajame susitikime su maldininkais po savo kelionės į Jungtinius Arabų Emyratus. Trečiadienio bendrojoje audiencijoje popiežius dalijosi kelionės įspūdžiais, kalbėjo apie kelionės metu parašytą naują krikščionių ir musulmonų dialogo istorijos puslapį ir įsipareigojimą ugdyti taiką pasaulyje žmonijos brolybės pagrindu. Popiežius taip pat paprašė melstis už Bahamų salose paskendusio migrantų laivo aukas, pareiškė užuojautą tragiškai žuvusių haitiečių artimiesiems.

Islamologas H. Boulad: islamas turi tapti atviresniu

 

Gimęs Egipte iš sirų kilmės tėvo ir sirų-italų motinos, Egipto ir Libano pilietis, graikų–melkitų apeigų kunigas, jėzuitas nuo devyniolikos metų amžiaus, islamo istorijos ir tradicijos tyrinėtojas, parašęs per trisdešimt knygų – tokia yra Henri Boulad biografija keliais žodžiais. Nepaisant garbaus amžiaus, 1932 metais gimęs jėzuitas vis dar aktyviai dalyvauja viešajame gyvenime ir komentuoja aktualijas.

Mišios Abu Dabyje. Katalikų bendruomenė tebūna taikos oazė

 

Antrosios trumpo vizito Jungtiniuose Arabų Emyratuose dienos rytą popiežius skyrė katalikų bendruomenei, kurios dauguma yra užsieniečiai darbininkai ir jų šeimos.

Antradienio rytą popiežius aplankė Abu Dabio Šv. Juozapo katedrą. Tai viena seniausių bažnyčių, pastatyta 1962 m., kai JAE dar nebuvo tokia turtinga ir klestinti valstybė kaip šiandien ir kai joje dar gyveno palyginti nedaug užsieniečių. Šiandien užsieniečiai sudaro tris ketvirtadalius gyventojų, kurių iš viso yra 9 milijonai. Katalikų yra arti milijono.

Nuo Pranciškaus iki Pranciškaus: tarpreliginis dialogas Artimuosiuose Rytuose

 

Popiežiaus kelionė į Jungtinius Arabų Emyratus laikoma istorine, nes tai pirmasis Visuotinės Bažnyčios vadovo popiežiaus apsilankymas Arabų pusiasalyje.

Šventojo Tėvo apsilankymas ir susitikimai Abu Dabyje primena kitą istorinį krikščionių ir musulmonų lyderių susitikimą prieš 800 metų: Pranciškaus Asyžiečio ir Egipto sultono Meleko el-Kamelio susitikimą 1219 metais Dumjate, Nilo deltos vietovėje Egipte prie Viduržemio jūros.

Popiežius: visi esame broliai. Kas teisina smurtą Dievo vardu – piktžodžiauja

 

Pirmadienį po pietų popiežius Pranciškus aplankė Abu Dabio didžiąją mečetę ir joje susitiko su Musulmonų vyresniųjų taryba. Pavakare popiežius atvyko į „Steigėjo memorialą“ – šeicho valstybės kūrėjo atminimui skirta kompleksą, kuriame vyko tarpreliginė konferencija.

Kreipdamasis į tarpreliginio susitikimo dalyvius popiežius paminėjo šios jo kelionės logotipe pavaizduotą balandį su alyvmedžio šakele. Tai taikos simbolis, o kartu ir nuoroda į daugelyje religinių tradicijų minimą tvaną. Pasak Biblijos, Dievas įsakė Nojui pasistatyti laivą. Jis pakluso ir išgelbėjo savo šeimą nuo pražūties. „Ir šiandien, jei norime paklusdami Dievui išsaugoti taiką“, – sakė Pranciškus, – „turime kaip viena šeima brolybės laivu plaukti per pasaulio audras“.

Popiežius padovanojo žurnalistams po ikoną apie kartų dialogą

 

Kelionės į Abu Dabį metu popiežius lėktuve susitiko su jį lydinčiais žurnalistais, padovanojo po ikoną ir palinkėjo sėkmingo darbo. Pranešimą iš lėktuvo parengė Šventojo Sosto komunikacijos diskasterijos vyriausias redaktorius Andrea Tornielli.

„Skrisdamas gavau žinią, kad Abu Dabyje lijo, to krašto žmonės tai laiko palaiminimo ženklu. Ir aš viliuosi, kad taip būtų“ – pasakė Šventasis Tėvas.

Išgirsti Tėvą Stanislovą

 

„Daugybė teisuoliais save laikančiųjų liks paraštėje. Su savo sausais pamokymais, dviprasmišku gyvenimu“, – aktorė Doloresa Kazragytė nepataikauja publikai, šaltą žiemos pavakarę susirinkusiai į Garliavos biblioteką pasiklausyti skaitomų ištraukų iš 2018 metais pasirodžiusios Vitos Morkūnienės knygos „Pokalbiai Tėvo Stanislovo celėje“. „Nesu verta kalbėti apie Tėvelį Stanislovą, – kukliai prisipažįsta aktorė. – Pasakoti turėtų tie, kurie artimiau jį pažinojo, kurie turėtų ką prisiminti“, – žvelgdama į fotomenininko Gintaro Česonio nuotraukose taikliai pagautas vienuolio kapucino nuotaikas, sako aktorė Doloresa. Man irgi kyla klausimas: „Kodėl?“

Pašvęstojo gyvenimo saulėlydis?

Nėra lengva apsispręsti, ką pasiūlyti mieliems skaitytojams Pašvęstojo gyvenimo dieną. Kalbėti apie slėpiningą ir nenumaldomą Dievo ilgesį, kuris visais laikais ir visose planetos vietose kai kuriuos iš mūsų išmuša iš vėžių bei įprastų gyvenimo standartų? Apie sunkumus, su kuriais vėliau tenka susidurti? Apie įsivaizduojamus ir tikruosius motyvus? Apie spindesį ir nuopuolius?

Trys popiežiaus Pranciškaus misijos kalbos

Kaip Bažnyčia turėtų vykdyti savo misiją? Į šį klausimą popiežius Pranciškus atsakinėja visomis įmanomomis progomis, tiek savo kalbose, tiek savo veiksmais. Tradicinėje spaudos konferencijoje lėktuve, šį kartą vykusioje kelionės iš Panamos metu, popiežius kalbėjo apie tris kalbas, kurios būtinos vykdant misiją Bažnyčioje.

Daugiau nei dailidė

Kai Viešpats Jėzus gyveno Nazarete, augo išmintimi, metais ir malone Dievo bei žmonių akyse (Lk 2, 52). Apie trisdešimt metų ne tik Motina Marija ir Juozapas, bet ir visi Nazareto gyventojai galėjo matyti bei gėrėtis Jėzaus teisingumu, tyrumu, darbštumu, šventumu... Jis buvo Nazareto miestelio švyturys, iš kurio sklido dorybių šviesa, apšviečianti kiekvieno žmogaus gyvenimo taką...

H. Zollner SJ. Nepilnamečių apsauga Bažnyčioje

 

Interviu, kurį Šventojo Sosto žinių tarnybai artėjant vasario 21–24 dienomis Vatikane vyksiančiam susitikimui davė jėzuitas Hans Zollner, organizacinio komiteto atstovas, pabrėžiama, kad susitikimo tikslai – kurti pasitikėjimą ir stiprinti atsakomybę bei suvokimą, kad vaikų apsauga yra bendras uždavinys.

Jungtiniai Arabų Emyratai: būsimas popiežiaus vizitas padės tiesti tiltus

 

Jungtiniams Arabų Emyratams besiruošiant vasarį pasitikti popiežių Pranciškų, šalies Tolerancijos ministras sako, jog popiežiaus vizitas padės tiesti tiltus pasaulyje, kur auga nacionalizmas ir izoliacija.

Šeichas Nahyan bin Mubarak Al Nahyan davė interviu „Associated Press“ apie vasario 3-5 dienomis vyksiantį popiežiaus vizitą JAE, kur oficiali religija – islamas. Numatyti popiežiaus susitikimai su musulmonų sunitų dvasininkais ir kitais dvasiniais lyderiais Abu Dabyje vyksiančiame tarpreliginiame susitikime, bus aukojamos Mišios katalikams, gyvenantiems regione. Užsieniečiai sudaro didžiąją dalį JAE gyventojų, tad krikščionims, induistams ir žydams leista statyti kulto vietas.

Sekmadienį prasideda kita popiežiaus kelionė

 

Nė savaitei nepraėjus nuo grįžimo iš Panamos, sekmadienį popiežius išvyksta į antrąją šių metų kelionę. Vasario 3–5 dienomis jis lankysis Jungtiniuose Arabų Emyratuose.

Sekmadienį, iškart po vidudienio „Viešpaties Angelo“ maldos, popiežius važiuos į Romos Fiumicino oro uostą ir 13 val. išskris į Abu Dabį. Pirmąjį vakarą jokių oficialių susitikimų nenumatyta.

Popiežius: kol jaunimas sakys „štai aš“, tol pasaulis turės ateitį

 

Trečiadienio rytą Vatikane vykusios bendrosios audiencijos dalyviams, kaip įprasta po apaštališkųjų kelionių, popiežius Pranciškus pasakojo apie savo vizitą Panamoje ir dalyvavimą Pasaulio jaunimo dienose.

Popiežius dar kartą dėkojo Panamos prezidentui ir vyriausybei, vyskupams ir tikinčiųjų bendruomenei už nuoširdų, šiltą, šeimynišką priėmimą, už sutiktų žmonių tikėjimą ir entuziazmą. Man paliko didžiulį įspūdį žmonės su mažais vaikais, sakė Pranciškus. Jie kėlė vaikus ant rankų, tarsi norėdami pasakyti: „Aš juo didžiuojuosi. Jis mano džiaugsmas, mano ateitis“. Vaikai yra šeimos pasididžiavimas. Koks tai iškalbus ženklas mums, kurie gyvename demografinės žiemos kaustomoje Europoje, sakė popiežius.

Popiežius Romos Rotai: Šeimos pamatas – vienybė ir ištikimybė

 

Vienybė ir ištikimybė – tai dvi pagrindinės vertybės, kuriomis remiasi santuoka ir šeima, sakė popiežius Pranciškus antradienį susitikęs su Romos Rotos teisėjais.

Romos Rotos tribunolas, greta kitų funkcijų, yra aukščiausios kasacinės instancijos teismas santuokos galiojimo byloms, tad ir šia proga sakytos popiežiaus kalbos centre – Bažnyčios rūpinimasis šeimos ir santuokos tvarumu ir gerove.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Hiacinta Mariskotti

 

Sausio 30 d. minime šv. Hiacintą Mariskotti, pasaulietę pranciškonę.

Hiacinta, (1585-1640 m.) kilusi iš kilmingos italų giminės, buvo auklėjama pranciškonų vienuolyne.

Būdama trečiojo pranciškonų ordino narė, dešimt metų gyveno Šv. Bernardino vienuolyne Viterbo mieste, tačiau be tikro atsidavimo – ji naudojosi savo asmeninėmis lėšomis, kad galėtų įsirengti patogų būstą; nesilaikė neturto įžado, kurio laikosi pasauliečiai pranciškonai.

Asia Bibi galutinai išteisinta

 

Pakistano aukščiausiasis teismas padėjo galutinį tašką Asia Bibi byloje. Piktžodžiavimu kaltinta krikščionė galutinai išteisinta.

Asia Bibi kančios istorija prasidėjo 2010 m. Dėl nesusipratimo arba iš pavydo ji buvo apkaltinta piktžodžiavimu, tai yra nepagarbiais pasisakymais, žeidžiančiais islamo išpažinėjų religinius jausmus. Pakistano baudžiamasi kodeksas remiasi islamo religine teise, vad. šariatu, tad žmogus, nepagarbiai pasisakęs apie pranašą Mahometą arba šventąją knygą Koraną gali būti nuteistas mirties bausme. Tai ir įvyko Asia Bibi atveju. Po ketverius metus trukusios bylos, 2014 m. Pakistano Lahoro miesto teismas ją nuteisė mirties bausme. Kitus ketverius metus truko bylos apeliaciniame ir galiausiai aukščiausiajame teismuose. Praėjusių metų spalio mėnesį Pakistano aukščiausiasis teismas paskelbė galutinį nuosprendį,  kuriuo moteris buvo išteisinta.

Powered by BaltiCode