Gvadalupės Marijos metai Ispanijoje

Sekmadienį, rugpjūčio 2-ąją, Ispanijos Gvadalupės Marijos šventovėje prasidėjo šventieji metai. Ispanijos Gvadalupė – to paties pavadinimo, kaip garsioji Marijos šventovėje Meksikoje – tai vienuolynas Ispanijos vakaruose su jame saugoma Marijos statula. Nuo keturioliktojo amžiaus šią vietą lanko piligrimai ir meldžia Mariją užtarimo.

Pasikėsinimas Managvos katedroje. Sudegė kryžius

Penktadienį Managvoje nežinomas asmuo su pridengtu veidu įmetė padegamo skysčio butelį į Nikaragvos sostinės katedros Švenčiausiojo kraujo koplyčią. Kilusiame gaisre visiškai sudegė šešioliktojo amžiaus kryžius. Laimei, asmenys nenukentėjo, tačiau Managvos arkivyskupijoje pasikėsinimas pribloškė daugelį.

Porciunkulė – tyro atleidimo vandens šaltinis

Trečiadienį, liepos 29 d., Asyžiuje prasidejo pasirengimo Porciunkulės atlaidams tridienis. Tridienio ir atlaidų liturgijos vyksta laikantis saugumo normų dėl koronaviruso pandemijos Tradicinė pranciškonų procesija atšaukta, penitentai išpažinčiai priimami ne Angelų Karalienės bazilikoje, o Porciunkulės vienuolyne.

Pandemija Indijoje. Srikakulo vyskupijos solidarumo kampanija

Indijoje kovo mėnesį įvesti ribojimai dėl koronaviruso plitimo sukėlė masinį žmonių kraustymąsi iš didmiesčių į kaimus. Šimtai tūkstančių miestuose darbų netekusių žmonių suskubo grįžti į tėviškes, daugelis pėsčiomis sukorė tūkstančius kilometrų iki gimtųjų vietų. Jei kaimuose prieš trejetą mėnesių nebuvo užsikrėtimų COVID–19, dabar jų dešimtys tūkstančių – su parvykusiaisiais iš miestų koronaviruso užkratas persimetė į kaimo vietoves.

Rusios krikšto šventė Ukrainoje

Liepos 28 dieną Ukrainoje minėtas Kijevo kunigaikščio Vladimiro ir visos Rusios krikštas. Nuo 2008 metų ši diena paskelbta Ukrainos nacionaline švente ir nedarbo diena.

Šv. Pantaleonas, medikų globėjas

Liepos 27 dienos žinutėje socialiniame „Twitter“ tinkle popiežius Pranciškus dar kartą užsiminė apie pasiaukojantį medikų darbą pastaraisiais mėnesiais, įkvėptą žmogiškų ir krikščioniškų motyvų.

Misionierius iš Liberijos: atpažinti Kristaus veidą vargstančiajame

Koronaviruso pandemija, maliarijos plitimas, varstančiųjų nepriteklius ir skurdas – tai seni ir nauji iššūkiai, verčiantys krikščionį „matyt vargstantįjį, jame atpažinti Prisikėlusiojo veidą“ – rašo laiške iš Liberijos Afrikos misionierių draugijos narys kun. Walter Maccalli. Italų kilmės misionieriaus laiško turiniu pasidalijo katalikiškas naujienų portalas „Fides“.

Pranciškus jaunimui: senoliai jūsų šaknys, nepalikite jų vienų!

„Prašau visų, stipriai paplokime savo seneliams, visi kartu“, – popiežius Pranciškus, sekmadienį po vidudienio maldos prisiminė šv. Joakimo ir Onos, Marijos tėvų ir Jėzaus senelių, liturginę šventę, paprašė vaikų ir jaunimo šia proga paliudyti artumą savo seneliams ir visiems senoliams, ypač vienišiems.

Popiežius: tikrasis džiaugsmas – pašvęsti gyvenimą šventumo nuotykiui

Dangaus karalystė yra priešinga paviršutiniškiems dalykams, ateinantiems iš pasaulio, – ji prieš gyvenimo banalumą. Dangaus karalystė yra turtas, kuris kiekvieną dieną atnaujina gyvenimą ir veda link platesnių horizontų. Kas suranda šį turtą, yra sumanios širdies, ieškantis, jis niekada nekartoja sena, o sukuria nauja, atradęs eina vis naujais keliais, kurie leidžia mylėti Dievą, artimą ir save patį.

Alvite – naujos bažnyčios pašventinimas

Vilkaviškio rajone šiandien, liepos 26 d., vyks naujos Alvito šv. Onos bažnybos konsekracija – pašventinimas. Šios bažnyčios statybas apie 2,5 mln. eurų suma parėmė ir „Teltonikos“ Arvydas Paukštys.

Pirmoji islamiška malda Hagia Sophia. Kritika netyla

Nuo liepos 24 dienos, penktadienio, Hagia Sophia, buvusioje krikščioniškoje bazilikoje Stambule, Bizantijos imperijos ir didelės dalies ortodoksų pasaulio dvasinėje širdyje, po aštuonių dešimčių metų pertraukos vėl melsis islamo išpažinėjai. Praėjusios savaitės Turkijos žiniasklaidos pranešimus iliustruojančiose nuotraukose buvo galima pamatyti darbininkus, kurie Hagia Sophia klojo žalius kilimus. Taip pat bazilikos kupolą siekiančių pastolių nuotraukas – bus uždengtos didžiulės ir įspūdingos krikščioniškos mozaikos. Liepos 19 dieną šiuos darbus asmeniškai apžiūrėjo Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoğanas, kurio liepos 10 dienos dekretu Hagia Sophia buvo panaikintas muziejaus statusas. Šis sprendimas lėmė daug kritikos tiek iš religinių, tiek iš pasaulietinių autoritetų.

Pirmajam papamobiliui – 40 metų

Pirmajam papamobiliui šiemet sukanka 40 metų. Jis buvo pagamintas rengiantis popiežiaus Jono Pauliaus II kelionei į Vokietiją 1980 m. lapkričio mėnesį. Keturis dešimtmečius trims popiežiams tarnavęs automobilis šių metų rudenį sugrįš į Vokietiją ir bus eksponuojamas Štutgarto Mercedes automobilių muziejuje.

Jokūbo kelias ir Kalikstas II. Kaip Kompostelos Santjagas virto šventuoju miestu

Šiemet, 2020 metais, sukanka Kompostelos Santjago arkivyskupijos devynių šimtų metų sukaktis. 1120 metų bule „Omnipotentis dispositione“ popiežius Kalikstas II (1060–1124) Santiago de Compostela vyskupiją Galicijoje, dabartinėje Ispanijoje, pertvarkė į arkivyskupiją, tuometinį ganytoją, šv. Jokūbo kelio populiarintoją vyskupą Diego Gelmírezą (1069–1140) paskyrė arkivyskupu.

Šv. Laurynas Brindizietis

Liepos 21 dieną Bažnyčios liturginiame kalendoriuje minimas šv. Laurynas Brindizietis (1559 – 1619), kapucinas, kuris, nepaisant to, kad 1959 metais dėl savo plataus išmanymo, intensyvaus gyvenimo ir darbo, popiežiaus Jono XXIII buvo paskelbtas „Doctor apostolicus”, visos Bažnyčios Mokytoju, yra sąlyginai menkai žinomas katalikų pasaulyje.

Prieš 150 metų paskelbta popiežiaus neklystamumo dogma

1870 m. liepos 18 d. Vatikano I Susirinkimas paskelbė dogminę konstituciją „Pastor Aeternus“, kurioje be kita ko buvo teigiama, kad popiežius neklysta, kai oficialiai ir iškilmingai, vienybėje su vyskupų kolegija, skelbia tikėjimą ar krikščionišką moralinį mokymą.

Kun. Karolis Petravičius: į visa žvelgti kūrybiškiau

„Kūrybiškumas yra reikalingas kiekvienam žmogui, bet dar labiau jis reikalingas krikščioniui. Nes tu, turėdamas tikėjimą, negali jo tik sau pasilaikyti. O jeigu laikai tik sau, tai esi labai panašus į tą, kuris paslepia talentą ir laukia, kol reikės jį iškasti ir atiduoti. Krikščionybė reikalauja kūrybiškumo“, – sako Vydmantų parapijos klebonas ir Telšių vyskupijos jaunimo centro vadovas kun. Karolis Petravičius.

Kaip tvarkyti nepilnamečių išnaudojimo bylas?

Tikėjimo mokymo kongregacija paskelbė instrukcijas vyskupijoms ir vienuolijoms, kokių priemonių imtis ir kokias taikyti procedūras, kai įtariama, kad nepilnametis asmuo tapo dvasininko ar vienuolio seksualinio išnaudojimo auka.

Baigėsi Žemaičių Kalvarijos atlaidai

Baigėsi nuo liepos pradžios Žemaičių Kalvarijos šventovėje vykę Didieji atlaidai. Paskutines dvi dienas, šeštadienį ir sekmadienį, melstasi už jaunimą ir už Žemaičių Kalvarijos parapiją.

Šv. Pauliaus VI žinia Lietuvai: likite visuomet ištikimi ir pasitikėkite!

1970 metų liepos 8 dieną popiežius šv. Paulius VI pasiuntė drąsinančią ir guodžiančią žinią lietuviams: „Likite visuomet ištikimi ir pasitikėkite!“. Jis kreipėsį į Lietuvių koplyčios Vatikane šventinimo iškilmės dalyvius, kurie su kitais piligrimais tą dieną dalyvavo popiežiaus trečiadienio bendrojoje audiencijoje Šv. Petro bazilikoje. Paulius VI lietuviams užtikrino savo ir Šventojo Sosto „artumą tiek skausmuose, tiek džiaugsmuose“.

Savaitgalį Žemaičių Kalvarijoje melstasi už artimo meilės darbus darančiuosius ir šeimas

Šeštadienio mišioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo ir pamokslavo Liepojos vyskupijos vyskupas, Latvijos vyskupų konferencijos primininkas vyskupas Viktors Stulpins bei nemažas iš įvairių Lietuvos parapijų atvykusių kunigų būrys Sekmadienį mišioms vadovavo ir jose pamokslavo apaštalinis nuncijus Lietuvoje ir Baltijos šalyse arkivyskupas Petar Antun Rajič. Jis kvietė atnaujinti savo pažadus Dievui išlikti Jam ištikimais.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode