Gavėnios meditacija apie sąžinę ir malonę

Ar šiuo metu Katalikų Bažnyčioje vykstančios diskusijos apie neva vykstančią Bažnyčios mokymo kaitą, sielovados ir teologijos santykį, šiuolaikinės visuomenės socialinius ir moralinius iššūkius yra tik teologų, sielovados darbuotojų ir dvasios vadovų reikalas? Ar vis dėlto šie teologiniai ir sielovadiniai pokalbiai galėtų tapti ir kiekvieno tikinčiojo apmąstymu šaltiniu? Gerge‘as Weigelis, amerikietis, dažnai besisvečiuojąs Europoje, vyresnysis bendradarbis Vašingtono Etikos ir viešosios politikos centre, taip pat šventojo Jono Pauliaus II biografas, parašęs ne vieną knygą, tarp kurių ir lietuviškai išleistą „Evangelinė katalikybę“, siūlo šias teologines diskusijas apmąstyti gavėnios metu ir leistis jų vedamiems į savos sąžinės ištyrimą, taip suteikiant šioms diskusijoms asmeniškesnį pobūdį.

Popiežius: Klausykloje – ne gąsdinimai, bet atleidimas

 

Dievas nesiliauja raginęs visus žmones atsiversti ir nepavargsta kiekvienam atleisti, - sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Šios dienos pirmajame skaitinyje iš Izaijo knygos Dievas kreipiasi į nusidėjėlius: Nusiplaukite, apsivalykite! Kad ir kokios baisos būtų jūsų nuodėmės, jei atsiversite, būsite švarūs kaip sniegas, balti kaip vilna. Dievas negąsdina, bet švelniai kviečia, ragina juo pasitikėti.

Popiežius: Prašykime gėdos malonės

 

Popiežius prašo neteisti kitų. Kalbėdamas pirmadienio ryto Mišiose šv. Mortos namų koplyčioje Šventasis Tėvas ragino būti atlaidiems. Popiežius pakartojo Jėzaus kvietimą, išsakytą pirmadienio Evangelijos skaitinyje šiuo Gavėnios laikotarpiu, kai Bažnyčia visus kviečia atsinaujinti:

Koliziejaus apšvietimas priminė šiandien persekiojamus krikščionis

 

Pasaulyje persekiojamus krikščionis šeštadienį priminė Romoje raudonai apšviestas Koliziejus. Tarptautinės labdaros ir paramos organizacijos „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ kampanija paskyrė ypatingą dėmesį Pakistane ir Nigerijoje persekiojamiems krikščionims. Nušviečiant Koliziejų raudonai dalyvavo Pakistane mirties bausme nuteistos jaunos šeimos motinos Asia Bibi vyras Asjiq Masik, jauniausia dukra Eisham Asjiq ir moteris iš Nigerijos – Rebecca Bitrus, du metus buvusi Boko Haram teroristinės gaujos įkaite.

Pasninkas, abstinencija ir šventės

 

Nors krikščionių gyvenime pasninkas ir abstinencija yra įprasti, tačiau, kaip supratau iš pokalbių su saviškiais, nesuprasti... O gaila, nes galėtų tapti vaisinga krikščioniška maldingumo priemone (tik jokiu būdu – ne tikslu!).

„Ten jis atsimainė jų akivaizdoje“ (Mk 9, 2)

 

Gavėnios meto II sekmadienio Evangelija kviečia mus būti Dievo malonės bendradarbiais, įsileidžiant į savo gyvenimus Šv. Dvasios veikimą, kuris akimirksniu perkeičia mūsų gyvenimus, atnaujina ir įvyksta tiesioginis mūsų dvasinės gyvasties atsimainymas, apleidžiant nuodėmės ir tamsos kelius, iškeičiant visa tai į šviesos ir malonės kelią.

Vasario 16-osios Lietuvos gimimas ir Bažnyčia: istorinis žvilgsnis

 

Lietuvos valstybingumo atkūrimo idėjos materializacija, laike išsitęsusi nuo 1917 m. rugsėjo 17 d. Vilniaus miesto teatro salėje surengtos lietuvių atstovų konferencijos iki 1920 m. gegužės 15 d. Kauno miesto teatro salėje įvykusio pirmojo Steigiamojo Seimo posėdžio, sunkiai įsivaizduojama be aktyvaus naujosios katalikų dvasininkų ir tikinčiųjų kartos indėlio.

Popiežius: Nebijok, jaunas žmogau, tu radai malonę pas Dievą

 

„Niekada nepraraskite bendravimo džiaugsmo, svajokite kartu su kitais, neleiskite, kad jaunystės blyksniai užgestų tamsiame kambary, kuriame vienintelis langas į pasaulį yra kompiuterio ar išmaniojo telefono ekranas“, rašo popiežius Pranciškus jaunimui, ketvirtadienį paskelbtoje žinioje šių metų Pasaulinės jaunimo dienos proga. Besiruošiant 2019 m. pradžioje Panamoje vyksiančiam didžiajam jaunimo susitikimui, šiemet jaunimo diena bus švenčiama vyskupijų mastu Verbų sekmadienį, kovo 25 d. Popiežiaus žinios tema – žodžiai, kuriuos Mergelė Marija išgirdo apreiškimo akimirką: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą“ (Lk 1,30).

Kodėl pasninkauti privaloma?

 

Šį tomą sudaro keturios savarankiškos knygos apie pagrindines dorybes; jos nedidelės apimties – trumpai ir koncentruotai išsako esminius ir gyvenime svarbius dalykus. Itin vertinga Josefo Pieperio stiliaus ypatybė ta, kad jis neklaidžioja aplinkkeliais, nenuklysta nuo temos, jo nedomina skambūs žodžiai, tai, kas neesminga. Jis eina prie tikrosios dalyko šerdies ir čia pasilieka. Aiškų jo stilių išugdė intensyvus skaitymas ir įtemptas mąstymas. Skaitytojui pateikiamas rezultatas, o ne ilgas ir varginantis ieškojimo procesas.

Kongo DR vyskupai: Bažnyčia nepavaldi jokioms politinės organizacijoms

 

Kongo Demokratinės Respublikos vyskupai susirinko į neeilinę asamblėją blogėjančiai padėčiai šalyje aptarti. Ganytojai rimtai susirūpinę, gilėja nusiminimas ir liūdesys dėl vis labiau blogėjančios politinės krizės, destabilizuojančios kraštą ir saugumą, sako vyskupai asamblėjos baigiamajame dokumente. Ganytojai priminė, kad visai neseniai, lapkričio mėnesį, posėdžiavo plenarinėje asamblėjoje, tačiau neraminantys poslinkiai paskatino praėjus trims mėnesiams nuo pastarojo susitikimo dar kartą susirinkti į neeilinę asamblėją.

Ignoruodami smurtą griauname žmoniškumą

 

Vietinės Bažnyčios ir vienuolijos ruošiasi penktadienį vasario 23 minėsimai Maldos už pasaulio taiką ir pasninko dienai. Prisidėti prie dienos minėjimo pakvietė Asyžiaus Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas, apie kurį šią proga susibūrė kitos bažnytinės ir nebažnytinės bendruomenės ir organizacijos, bendrame pareiškime paraginusios visus tautiečius, itališkas asociacijas ir institucijas, prisidėti prie popiežiaus Pranciškaus paskelbtos Maldos už pasaulio taiką ir pasninko dienos.

Gavėnios rekolekcijos. „Jėzus surenka visas pasaulio ašaras“

Trečiadienį nebuvo tradicinės Šventojo Tėvo bendrosios audiencijos, nes popiežius Pranciškus ir jo bendradarbiai – Romos kurijos institucijų vadovai nuo sekmadienio dalyvauja Gavėnios rekolekcijose, vykstančiose „Dieviškojo mokytojo“ rekolekcijų namuose nedideliame Ariccia miestely, už maždaug dvidešimties kilometrų į pietryčius nuo Romos.

Kun. N. Vyšniauskas: katalikiškoji kultūra turi ką pasiūlyti šiandienos žmogui

 

Valstybės atkūrimo šimtmetis – didelė mažos Lietuvos šventė. Visi su pakylėjimu ir nekantrumu laukėme šios garbingos ir svarbios datos. Šventė netruko prabėgti ir mes drąsiai, pakelta galva įžengėme į antrąjį šimtmetį. Koks jis bus Lietuvai, koks jis bus mums? Mums, deja, bus neabejotinai trumpesnis, tad visi kartu turėtume siekti, kad būtų dar prasmingesnis. O kas kuria tą prasmę? Pirmiausia – žmonės. Išsilavinę, inteligentai, šviesuoliai, aktyvūs ir iniciatyvūs, aukštos kultūros ir moralės asmenys. Jie kuria prasmę savo darbais ir savo asmeniniu pavyzdžiu. Būtent tokia asmenybė yra Kavarsko klebonas kun. dr. Nerijus Vyšniauskas, aptarnaujantis tris parapijas: Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių. Dvasininką kalbina Lina Dapkienė.

Gavėnios rekolekcijos. „Supratau, kad ištroškau“

 

Suprasti savo troškulį nėra lengva užduotis, tačiau to nepadarius mūsų dvasinis gyvenimas atitrūksta nuo mūsų tikrovės, nuo jos konkretumo ir istoriškumo, sakė portugalas teologas kun. José Tolentino de Mendonça, dar vienoje Gavėnios rekolekcijų meditacijoje, pavadintoje „supratau, kad ištroškau“. Tarp jo klausytojų – popiežius Pranciškus, Romos Kurijos institucijų vadovai.

Popiežius Paulius VI bus paskelbtas šventuoju

 

Popiežius Paulius VI, Katalikų Bažnyčios palaimintasis, šiemet bus paskelbtas šventuoju. Žinią apie būsimą palaimintojo kanonizavimą atskleidė popiežius Pranciškus, prieš išvykdamas Gavėnios rekolekcijų. Popiežius vasario 15 dieną susitikime su Romos vyskupijos kunigais Laterano bazilikoje atkreipė dėmesį, jog du neseniai popiežiavę Romos vyskupai jau paskelbti šventaisiais ir vienas palaimintuoju, o dar ketvirtojo šventumo byla neužbaigta.

Azerbaidžane konsekruotas pirmas vyskupas

 

Sekmadienį Azerbaidžano sostinėje Baku buvo konsekruotas pirmasis vyskupas tenykštės mažos katalikų bendruomenės istorijoje. Vyskupo šventimai buvo suteikti saleziečiui iš Slovakijos Vladimirui Fekete, kuris Azerbaidžiano katalikų bendruomenei – iš pradžių kaip misijos „sui iuris“ vadovas, o vėliau kaip apaštališkasis prefektas - vadovauja jau nuo 2009 m. Pernai gruodžio mėnesį popiežiaus Pranciškus jį paskyrė vyskupu. Konsekracijai vadovavo Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis arkivysk. Paul Richard Gallagher, kuris pastarosiomis dienomis lankėsi Azerbaidžane vyskupo nominato ir šalies užsienio reikalų ministro kvietimu.

Gavėnios rekolekcijos. Meditacija apie „troškulio mokslą“

 

Pirmadienio, vasario 19 dienos ryte popiežius Pranciškus išklausė antrąją Gavėnios rekolekcijų meditaciją. Rekolekcijoms netoli Romos esančiame Aričios miestelyje vadovauja portugalas teologas ir poetas kun. José Tolentino de Mendonça. Savo mąstymams jis pasirinko troškulio temą, pirmadienio meditacijos pavadinimas:  „troškulio mokslas“.

Popiežius sekmadienio vidudienį: Gavėnia – atgaila, bet ne gedulas

 

Pirmojo Gavėnios sekmadienio Žodžio liturgijoje kalbama apie Jėzaus gundymus dykumoje. Evangelistas Morkus rašo: „Dvasia Jėzų paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas“. „Jėzus eina į dykumą pasiruošti savo misijai pasaulyje“, sakė popiežius Pranciškus komentuodamas šią sceną sekmadienio vidudienį kreipdamasis į maldininkus, kurie, nebodami lietaus, buvo susirinkę į Šv. Petro aikštę. „Jėzui nereikia atsiversti. Tačiau, būdamas, žmogus, ir jis turi įveikti šį išbandymą tiek dėl savęs paties, paklusdamas Tėvo valiai, tiek ir dėl mūsų, kad padėtų mums kovoti su pagundomis. Jėzus stoja į kovą su piktąja dvasia, tai yra su velniu. Ir mums Gavėnia yra dvasinės kovos metas. Turime priešintis piktajai dvasiai malda, su Dievo pagalba nugalėti ją, gundančią mus kiekvieną dieną. Žinome, kad blogis veikia mūsų gyvenimą ir mūsų aplinką, matome daug smurto, nepagarbos žmonėms, uždarumo, karų, neteisingumo. Vis tai yra velnio darbai“, kalbėjo Šventasis Tėvas.

„Išmokti atsisveikinti“. Popiežius apie bažnytinės tarnybos pabaigą

 

Vasario 12-ąją dieną popiežius Pranciškus pasirašė apaštalinį laišką „Motu proprio“ forma apie atsistatydinimą, dėl amžiaus, iš popiežiaus paskirtų ar patvirtintų pareigybių. Šiame dokumente, pavadintame „Išmokti atsisveikinti“ rašoma, jog „bažnytinės tarnystės pabaiga turi būti suvokiama kaip integrali tarnystės dalis“, lydima tokio pat nusiteikimo tarnauti.

„Devynios dienos už gyvybę“ JAV

 

Katalikų Bažnyčia JAV ruošiasi „Devynioms dienoms už gyvybę“, kurios bus minimos visose vyskupijose sausio 18 – 26 dienomis. Jų centre yra „Maldos už negimusio kūdikio teisinę apsaugą diena“, minima sausio 22-ąją.

Popiežius Pranciškus: sustok, apsidairyk ir sugrįžk!

 

Pelenų trečiadienį prasidėjo liturginis gavėnios laikotarpis. Popiežius Pranciškus trečiadienio popietę vadovavo Atgailos procesijai ir Pelenų trečiadienio Liturgijai Aventino kalvoje Romoje, kuri nuo seniausių laikų yra tradicinė pirmosios gavėnios stoties vieta. Nuėjęs Atgailos procesijoje iš Šv. Anzelmo bažnyčios, popiežius aukojo šv. Mišias Šv. Sabinos bazilikoje, kurių metų bazilikos titulo kardinolas taip pat ant Šventojo Tėvo galvos užbėrė pelenų, primenančių žmogaus trapumą. Popiežius Mišių homilijoje kvietė atnaujinti krikščionišką gyvenimą:

„Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ (Mk 1, 15)

 

Pelenų trečiadienį pradėjome Gavėnios metą. Tai laikas, kai pradėsime gyventi didžiausiomis mūsų tikėjimo paslaptimis: Kristaus mirtimi ant kryžiaus ir dievišku Jo Prisikėlimu. Tai atgailos metas, kai iš naujo apmąstome savo gyvenimo tikslus, tam pasirinktas priemones ir jau nueitą gyvenimo kelią. Tai būtent tas laikas, kai turėtume iš naujo įvertinti savo gyvenimo vertybes, idealus ir troškimus – viską iš naujo nuskaidrindami pasninku, malda ir aukos dvasia artimui. Pirmojo Gavėnios sekmadienio Evangelija mums primena: „Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo“ (Mk 1, 13). Nueitas Išganytojo kelias primena ir mums: kai patenkame į dvasinės sausros/dykumos spąstus, neprarasti pasitikėjimo Dievo beribiu gailestingumu, nuolat gyventi tikėjimu, viltimi ir meile.

Pelenų trečiadieniu prasideda Gavėnia

 

Trečiadienį prasideda 40 dienų trunkantis Gavėnios liturginis laikotarpis, kuriuo Bažnyčia rūsčiu pelenų simboliu visus savo narius kviečia atgaila, atsivertimu ir artimo meilės darbais ruoštis Viešpaties Prisikėlimo iškilmei – Velykoms. Šiemetinė Gavėnia, prasidedanti trečiadienį, vasario 14-ąją, baigsis Didįjį Ketvirtadienį, kovo 29-ąją, prasidedančiu Velykų Tridieniu bei jo kulminacija – Velykų iškilme, balandžio 1-ąją.

Popiežius sekmadienio vidudienį. Susitaikinimo Sakramente Jėzus taria: „ būk švarus“

 

Vasario 11-ąją, liturgijoje minint Lurdo Švč. M. Mariją, kasmet minima Pasaulinė ligonių diena. Taip pat ir šeštojo eilinio sekmadienio Evangelijoje buvo kalbama apie žmogaus ligą ir pagydymo stebuklą. Į šį sutapimą atkreipė dėmesį popiežius Pranciškus, sekmadienio vidudienį sveikindamas romiečius, piligrimus ir turistus susirinkusius į Šv. Petro aikštę.

Powered by BaltiCode