Parama dėkojame
Sprogimas

Islamo centro ekologinė iniciatyva. Visi broliai, turintys vienus namus

islamoItalijos islamo kultūros centras surengė „Žaliosios mečetės“ dieną. Virš 100 savanorių – musulmonai, katalikai ir kitų tikėjimų atstovai tvarkė ir valė visą teritoriją aplink Didžiąją Romos mečetę.

Tai bendradarbiavimas, įgyvendinantis bendrą projektą – tiek brolybės, tiek draugystės, tiek bendro tikslo – rūpinimosi aplinka. Viso kvartalo gyventojai ir paprasti praeiviai su džiaugsmu sutiko šią iniciatyvą.

Didžiosios Romos mečetės imamas Nader Akkad pasakoja, kad per Ramadaną, po saulėlydžio maldos iftaro metu tikintieji nutraukia pasninką, kad visi kartu pavalgytų: kadangi žmonių susirenka gausiai, įprastai būdavo naudojami plastikiniai indai, įrankiai – jų susikaupia daug, o sunaikinti sunku, perdirbama tik 10 proc. Atsižvelgiant į tai, kad pasaulyje yra apie 1,9 milijardo musulmonų, ypač tuose regionuose, kur plastiko problema ypač aktuali (pvz. Indonezija, Bangladešas ar Nigerija), todėl imamai ir skatina naudoti mažiau plastiko – pavyzdžiui, indus iš namų.

Imamas sako, kad neatidėliotiną būtinybę rūpintis aplinka, apie kurią popiežius Pranciškus kalba enciklikoje Laudato si', mato aplink –  užterštose jūrose, mūsų miestuose, tačiau taip pat reikia kultūrinės revoliucijos. Per Ramadaną mečetes aplanko tikrai daug tikinčiųjų, todėl imamai taip pat pasinaudoja šia proga sąmoningumui didinti, užmegzti dialogą, skatinti atsakomybę, suprasti, kaip veikti kartu kaip bendruomenei, rūpinantis vieni kitais ir aplinka.

Italijos Islamo kultūros centras ryžtingai įsipareigoja ir tvarios energijos srityje. Neseniai centras kartu su popiežiškuoju Antonianum universitetu pasirašė energetikos paktą: susitarimą kurti atsinaujinančios ir taikios energijos bendriją, kuri gamintų ir paskirstytų tvarią energiją, gausimą iš saulės baterijų, sumontuotų ant universiteto ir Didžiosios Romos mečetės stogų. Šios pirmosios tarpreliginės energijos bendruomenės kūrimo darbai jau pradėti, taip pavyko įgyvendinti idealus, kuriuos paskatino religiniai lyderiai, ypač Dokumente dėl žmonių brolybės, kurį 2019 m. vasario 4 d. Abu Dabyje pasirašė popiežius Pranciškus ir didysis Al-Azhar Al Tayyeb imamas, taip pat enciklikos Laudato si ir Fratelli tutti.  Taip dialogas, dažnai išsakytas popieriuje, įsikūnijo, tapo bendru įsipareigojimu kurti energijos bendruomenę, kuri gamins energiją ir ją dovanos. Pasak Didžiosios Romos mečetės imamo, šis susitarimas gali būti pavyzdys ir įkvėpimas kitoms bendruomenėms ne tik nacionaliniu, bet ir pasauliniu mastu. Energijos kūrimas taikai ir energijos dovanojimas labai svarbu, turi būti pakeista dovanojimo kultūra, negalima galvoti tik apie išmaldą, ypač vykstant karui tarp Rusijos ir Ukrainos, taip pat svarbūs bendri veiksmai kaip pavyzdžiui miesto valymas kartu, ar kiti geri darbai, kurie stiprina skirtingų tikėjimų žmonių draugystę ir brolystę.

(DŽ/Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode