Reklama 1

Kardinolas Sigitas Tamkevičius: „Per mane išreiškė dėkingumą visiems...“

Dievas yra apdovanojęs žmogų laisva valia. Asmuo pats, savo valia turi rasti jėgų, nepalūžti, neprarasti svarbiausios dvasinės vertybės – tikėjimo – net tada, kai likimas siunčia išbandymus. Lietuvių tauta okupacijos metais patyrė sunkius išbandymus, buvo siekiama, kad ji atsižadėtų tikėjimo ir tautiškumo. Jai išlaikyti savo vertybines orientacijas padėjo gražus mūsų močiučių, tėvelių auklėjimas ir drąsių žmonių, ištikimai sekančių Jėzaus Kristaus pėdomis, pavyzdys. Anot kardinolo Sigito Tamkevičiaus,< ...> Jei Dievas mums leidžia nešti kokį nors kryžių – persekiojimo, ligos ar kitokį – ir mes tą kryžių apkabiname, tuomet mūsų tikėjimas dar labiau sužydi. Šie žodžiai – ne iškalba apdovanoto žmogaus retorika, ne pakartota knygų išmintis, o gilios gyvenimo pamokų išvados.

Nuncijus P. Rajičius apie Lietuvą: išdidi, dievą ir savo šalį mylinti tauta

Liepos pradžioje į Lietuvą atvyko naujasis apaštalinis nuncijus arkivyskupas PETARAS RAJIČIUS. Pas mus arkivyskupas sugrįžo po dviejų dešimtmečių, 1996–1998 m. jis ėjo nunciatūros Vilniuje patarėjo pareigas, tad susipažindami su ekscelencija, taip pat klausėme, ar Lietuva pasikeitė, kokia mūsų vieta Visuotinės Bažnyčios žemėlapyje, kokie iššūkiai ir darbai laukia sugrįžus į Lietuvą.

Sirų arkivyskupas: vėl rizikuojama nekaltųjų žudynėmis

Turkijos kariuomenė pradėjo sausumos operaciją Sirijos teritorijoje. Tai nebuvo staigmena, nes jai buvo ruošiamasi ne vieną mėnesį. Turkijos oficialus pretekstas yra siekimas sutramdyti ginkluotus kurdų separatistus ir sukurti 500 kilometrų ilgio ir keliasdešimties kilometrų pločio buferinę zoną, į kurią žadama perkelti Turkijoje esančius sirų pabėgėlius. Galima priminti, kad iki šiol Turkijos kariuomenė, kuri priklauso didžiausių ir labiausiai finansuojamų kariuomenių pasaulyje dešimtukui, tiesiogiai vengė kištis prezidento Asado režimo, sukilėlių ir džihadistų tarpusavio kovą.

Vyskupų sinodas Amazonijai: diskusijos tęsiasi

Spalio 9 dienos rytinėje ir popietinėje Vyskupų sinodo Amazonijai sesijose buvo apžvelgta daug temų. Visų pirmiausia – prekybos narkotikais ir jos pasekmių drama. Narkotikų prekybai skirtų kokos augalų augintojai skverbiasi į regioną, jie jau yra užsėję tūkstančius hektarų ir toliau didina plotus. Tuo pačiu didėja nusikalstamumas ir poveikis aplinkai. Kalbant apie pastarąjį, tai dar didesnį poveikį daro hidroelektrinių statybų ar jų darbo poveikis, tyčiniai gaisrai, nelegalios išteklių kasybos.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Danielius ir jo draugai kankiniai

Po to, kai Mažesniųjų brolių ordino broliai tapo pirmaisiais kankiniais, tarp šv. Pranciškaus pasekėjų kilo šventa konkurencija trokštant pralieti kraują dėl Kristaus Evangelijos.

1227 m. Danielius, Kalabrijos provincijolas Italijoje, ir šeši jo palydovai, broliai Angelas, Samuelis, Donulas, Leonas, Hugolinas ir Nikolas, gavę generalinio ministro palaiminimą, išvyko į Afriką skelbti Evangelijos musulmonams.

Trečiadienio katechezė. Sauliaus tapimas Pauliumi

Bendrojoje trečiadienio audiencijoje popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie Apaštalų darbus, šį kartą apie Sauliaus atsivertimą, apie persekiotojo virsmą į evangelizuotoją. Prieš katechezę buvo perskaitytos apie tai pasakojančios eilutės (žr. Apd 9): „Kai atjojo netoli Damasko, staiga jį apšvietė iš dangaus šviesa. Nukritęs žemėn, jis išgirdo balsą: „Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji?“ Jis klausė: „Kas tu esi, Viešpatie?“ Šis atsakė: „Aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Kelkis, eik į miestą; tenai tau bus pasakyta, ką turi daryti“ . Po šios patirties, priduriama pasakojime, Saulius tapo „rinktiniu įrankiu“ nešti Viešpaties vardą tautoms.

Amazonijos Sinodas: kai trūksta kunigų, vienuolės klauso išpažinčių

Nuo pirmadienio ryto Vatikane vyksta Amazonijai skirto Vyskupų sinodo generalinės kongregacijos, t.y. bendrieji posėdžiai, kurių metu Sinodo tėvai, remdamiesi iš anksto suderinto darbo dokumentu schema, pateikia savo pastabas, įžvalgas ir pasiūlymus. Pasisakymų tematika labai plati – nuo ekologijos ir socialinio teisingumo iki labai konkrečių pasiūlymų sielovadai.

Vysk. K. Kėvalas: turėtume kalbėti apie gerovės, o ne apie globos valstybę

Lietuvos Caritui minint savo įkūrimo 30-metį, rugsėjo 30 d. Seime įvyko konferencija „Gerovės valstybės link – ar geru keliu einame?“, kurios dalyvius sveikino Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas ir Europos Caritas generalinė sekretorė Maria Nyman, pranešimus skaitė LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininkas vyskupas Kęstutis Kėvalas, sociologai, nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Bendroji audiencija. Šventoji Dvasia įkvepia skelbti Evangeliją

Evangelijos skelbimo misijoje pagrindinė veikėja yra Šventoji Dvasia, o pagrindinis misiją vykdančių krikščionių bruožas turi būti džiaugsmas, sakė popiežius Pranciškus trečiadienio bendrosios audiencijos metu tęsdamas katechezę apie Apaštalų darbų knygą. Šį kartą buvo kalbama apie apaštalą Pilypą, pakrikštijusį Etiopijos didžiūną.

Pranciškus. Liturgija – pirmoji katechetė

„Jūsų atsidėjimas liturgijai ir jos muzikai yra evangelizavimo kelias visiems, nuo vaikų iki suaugusiųjų. Liturgija iš tiesų yra pirmoji katekizmo „mokytoja“. Nepamirškite to: liturgija yra pirmoji katekizmo „mokytoja“, – trims tūkstančiams rugsėjo 28 dienos audiencijos dalyvių sakė popiežius Pranciškus. Jis susitiko su Italijos šventosios Cecilijos asociacijos nariais. Ši 1880 metais įsteigta asociacija siekia, kaip rašoma jos nuostatuose, „remti ir skleisti sakralinę muziką arba liturgiją pagal Bažnyčios dvasią“. Ji sudaryta iš daugybės kitų draugijų, kurios veikia parapijų lygiu, dažniausiai chorų pavidalu.

Trečiadienio katechezė. Iš kokio molio nulipdytas Kristaus mokinys?

Per paskutinę rugsėjo mėnesio bendrąją trečiadienio audienciją popiežius Pranciškus vėl komentavo Apaštalų darbų ištrauką, šį kartą apie Steponą, kuris tapo pirmuoju kankiniu. Gausiai maldininkų ir piligrimų miniai šv. Petro aikštėje buvo perskaitytos šios Šventojo Rašto eilutės: „Steponas, pilnas malonės ir galios, darė žmonėse didžių ženklų ir stebuklų. Tuomet pakilo kai kurie iš vadinamosios libertinų sinagogos (...) ir mėgino ginčytis su Steponu. Tačiau jie negalėjo atsispirti išminčiai ir Dvasiai, kurios įkvėptas jis kalbėjo. (...) Visi sėdintys taryboje įsmeigė į jį akis ir matė jo spindintį tarytum angelo veidą (Apd 6, 8–10. 15)“.

Powered by BaltiCode