Visą lapkritį – Vėlinių visuotiniai atlaidai mirusiesiems

Apaštališkosios penitenciarijos popiežiaus vardu paskelbtame dekrete nurodoma, kad visuotiniuos atlaidus, kuriuos kasmet galime gauti mirusiems Vėlinių aštuondienio dienomis, šiemet galime gauti per visą lapkričio mėnesį. Tokia galimybė suteikiama atsižvelgiant į pandemijos nulemtą nepaprastą padėtį, taip pat siekiant išvengti didelių susibūrimų maldos namuose ir kapinėse.

Dekrete taip pat nurodoma, kad visuotinius atlaidus murusiems galės pelnyti sergantieji, seni žmonės bei visi kiti, kurie dėl civilinės valdžios pandemijos sąlygomis įvestų apribojimų negali išeiti iš namų. Atlaidams gauti jie privalo sukalbėti Vėlinių valandų liturgijos Rytmetinę arba Vakarinę, arba Rožinį, arba Dievo Gailestingumo vainikėlį, arba kitas maldas už mirusius, vienydamiesi su visais tikinčiaisiais, atsiriboję nuo bet kokios nuodėmės ir pasiryžę, kai tik galės, įvykdyti įprastines atlaidų sąlygas.

Apaštališkosios penitenciarijos dekrete taip pat primenama prieš daugiau kaip šimtą metų – 1915 m. rugpjūčio 15 d. – popiežiaus Benedikto XV paskelbta apaštališkoji konstitucija „Incruentum altaris”, kuria visi kunigai buvo raginami Vėlinių dieną po tris kartus aukoti Mišias už mirusius.

Informacinis pranešimas apie Popiežiaus išsakytas mintis filme Francesco

Žiniasklaidoje šiuo metu intensyviai aptariamos režisieriaus Jevgenijaus Afinejevskio filme Francesco išsakytos Popiežiaus mintys apie būtinybę neatstumti homoseksualių asmenų atspindi nuolatinį Šv. Tėvo norą padėti asmenims, atsidūrusiems sunkiose situacijose. Bažnyčios nariai kviečiami nepažeidžiant tikėjimo ir Bažnyčios mokymo jautriai ir neabejingai pažvelgti į tuos mūsų bendrabūvio atvejus, kurie reikalauja įsiklausymo ir supratimo. Minėtasis filmas dabartinio Bažnyčios mokymo nekeičia.

Popiežius: nematyti Dievo kenčiančio žmogaus veide – šventvagystė

Trečiadienio rytą Vatikano Pauliaus VI salėje vykusios bendrosios audiencijos pradžioje popiežius Pranciškus atsiprašė joje dalyvavusių maldininkų, kad negali prie jų prieiti, paspausti rankų. Šie apribojimai įvesti dėl bendrosiose audiencijose dalyvaujančių žmonių saugumo. Popiežius patikino, kad, nors jį nuo audiencijoje dalyvaujančių žmonių skiria keleto metrų atstumas, jis visiems artimas širdimi.

Maldos už taiką susitikimas Romoje. „Negalvokime tik apie save“

Popiežius Pranciškus, patriarchas Baltramiejus, kitų krikščionių ir kitų religijų atstovai antradienį Romoje meldėsi už taiką. Pirmą kartą toks maldos už taiką susitikimas buvo surengtas 1986 m. Asyžiuje popiežiaus šv. Jono Pauliaus II iniciatyva. Nuo to laiko susitikimus kasmet rengia Šv. Egidijaus bendruomenė.

Baltramiejus: visi esame broliai vieningoje žmonijos šeimoje

Popiežius kviečia atsisakyti abejingumo ir cinizmo, sako Baltramiejus I, Konstantinopolio ekumeninis patriarchas, interviu Vatican News komentuodamas naująją popiežiaus Pranciškaus encikliką „Fratelli tutti“. Pasak Baltramiejaus, visi kartu turime svajoti pasaulį, kuris būtų vieninga žmonijos šeima.

Asyžiaus vyskupas: Pranciškus ir Karolis rodo teisingą gyvenimo kelią

Asyžiaus vyskupas šeštadienį aukojo šventąsias Mišias Asyžiaus Didžiojoje Marijos bazilikoje – Apsinuoginimo šventovėje, kurioje palaidotas pal. Karolis Acutis. Ganytojas vyskupas Domenico Sorrentino koncelebravo su vyskupijos kunigais. Pirmadienį, spalio 19 dieną, uždarius lankymui atvertą palaiminto kapą bazilikoje Mišias aukos vyskupas M. Semeraro, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas.

Popiežius Misijų sekmadienį: krikščionys pašaukti būti „brolybės audėjais“

Sekmadienio evangelijos skaitinys pasakoja apie fariziejų veidmainystę ir mėginimą Jėzų sukompromituoti klausimu, ar mokėti mokesčius ciesoriui. Jėzus pripažįsta, kad mokesčius ciesoriui reikia sumokėti, nes ant monetos įspaustas jo atvaizdas. Bet kartu primena, kad kiekvienas asmuo savyje turi ir kitą – Dievo atvaizdą, todėl jam ir tik jam kiekvienas skolingas už savo egzistenciją, pasakė popiežius Pranciškus Misijų sekmadienio vidudienio maldos proga.

Paskelbti statistiniai duomenys apie Bažnyčią pasaulyje

Spalio 18-ąją Bažnyčia mini Pasaulinę misijų dieną. Penktadienį Vatikano spaudos salėje vyko jos pristatymas. Jo metu kalbėję už misijas atsakingos Tautų evangelizavimo kongregacijos vadovai priminė šiemetinei Misijų dienai popiežiaus Pranciškaus paskelbtą žinią, kurios tema – pranašo Izaijo žodžiai: „Štai aš, siųsk mane“. Šia proga taip pat buvo paskelbtas Tautų evangelizavimo kongregacijos žinių agentūros „Fides“ parengtas dosjė su naujausiais statistiniais duomenimis.

Popiežiaus naujoji enciklika – kelrodis Artimiesiems Rytams

Pandemija, smogusi tiek tvirtoms, tiek silpnoms pasaulio valstybėms, aiškiai rodo, kad tik žmonijos brolybė ir socialinė draugystė gali būti pagrindas kovai su visai žmonijai gręsiančiais pavojais. Šitaip samprotaudamas naujoje savo enciklikoje „Fratelli tutti“ popiežius Pranciškus rodo teisingą kelią taip pat Artimiesiems Rytams, rašo Londone leidžiame žurnale Jordanijos kunigaikštis Hassan Bin Talal, Jordanijos karališkosios šeimos narys, karaliaus Abdallah II dėdė.

Ateinantis sekmadienis – Pasaulinė misijų diena

Jau ateinantį sekmadienį, spalio 18-ąją, bus minima Pasaulinė misijų diena. Kasmet priešpaskutinį spalio sekmadienį švenčiamas minėjimas – tai kiekvienam pakrikštytajam skirtas raginimas atsiminti, kad visi privalome prisidėti prie Dievo karalystės skelbimo.

Naujajai Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčiai – 15 metų

Spalio 9 d. sukanka 15 metų, kai buvo konsekruota Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia. Tai antrieji katalikų maldos namai Mažeikių mieste.

Priešistorė

Apie katalikų bažnyčią Mažeikiuose pradėta galvoti dar XIX a. pabaigoje. 1901 m. įkurtas bažnyčios statymo komitetas. Kadangi vietos valdžia leidimo statyti bažnyčią nedavė, aktyvistai nusprendė pastatyti paprastą namą.

Popiežius: pinigai turi tarnauti, o ne valdyti

Popiežius Pranciškus padėkojo Europos Tarybos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos ekspertų organizacijos „Moneyval” atstovams už jų tarnystę ir vizitą Vatikane. Ketvirtadienį audiencijoje „Moneyval” delegacijai pasakytoje kalboje popiežius prisiminė Vatikane įvestas ekonominio skaidrumo ir kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemones, kalbėjo apie svarbą budėti, kad rinkai nebūtų leista spekuliuoti nešvariais pinigais „šventoje (žmonijos) šventykloje“.

Popiežius: Koronavirusas kenkia ne tik žmonių sveikatai, bet ir santykiams

Popiežius laišku pasveikino Popiežiškosios mokslų akademijos plenarinės sesijos dalyvius. Šventasis Tėvas pasidžiaugė, kad sesijoje svarstoma, kaip mokslinius tyrimus skirti mūsų planetos ir jos gyventojų, ypač labiausiai vargstančiųjų, gerovei. Plenarinėje sesijoje, be įvairių kitų pasaulio temų, svarstoma visai žmonijai opi tema – SARS-CoV-2/COVID-19 pandemijos iššūkis mokslui žmonijos išlikimo perspektyvoje.

Pasaulinė misijų diena. „Meilė gimdo meilę“

„Misijų mėnuo – tai atnaujintas raginimas įsiklausyti į Dievo kvietimą, vargšų balsą ir žemės šauksmą. Tas „štai aš“ tai atsakymas, gimstantis iš klausymosi“. Taip kardinolas Luis Antonio Tagle komentuoja šių metų Pasaulinės misijų dienos temą, kuriai skiria savo pamąstymus apie misiją ad gentes.

Pranciškus: žmonijos brolybė kaip raktas į ateitį

Popiežius Pranciškus papasakojo, kad adoraciją už žmoniją, kenčiančią nuo koronaviruso pandemijos tuščioje Šv. Petro aikštėje lietingą kovo 27-sios vakarą išgyveno pasinėręs į gilią maldą. Interviu su popiežiumi ispanų kalba trečiadienį išspausdino žurnalas „Il mio Papa“. Popiežius atsakė į klausimus apie pandemijos ir atmetimo kultūros iššūkius žmonijai, apie migrantų svarbą ir pašaukimą būti vargstančiųjų Bažnyčia. Pranciškus priminė kitais metais minimą šv. Ignaco Lojolos 500 jubiliejų, neatmetė galimybės ta proga apsilankyti Ispanijoje.

A. Riccardi apie popiežiaus encikliką: kuris karas atnešė ką nors gero?!

Viena svarbiųjų popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Fratelli tutti“ temų yra besąlygiškas karo pasmerkimas. Niekada neįmanoma pateisinti karo, net ir tais atvejais, kai jo imamasi kaip kraštutinės teisingumo atstatymo priemonės. Apie tai sekmadienį Vatikane vykusio popiežiaus enciklikos pristatymo metu kalbėjo Šv. Egidijaus bendruomenės įkūrėjas Andrea Riccardi.

Palaimintasis Olinto Marella

„Palaimintasis moko niekuomet nesusitaikyti su blogiu, stengtis atsiliepti į visų poreikius“, – sakė beatifikacijos homilijoje kardinolas M. Zuppi.

Spalio 5 d. – šv. Faustinos minėjimas

Spalio 5 d. pirmą kartą šv. Faustino Kowalskos liturginis minėjimas buvo švenčiamas visoje Bažnyčioje. Šių metų gegužės 18 d., šv. Jono Pauliaus II gimimo šimtųjų metinių proga, buvo paskelbtas Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos dekretas, skelbiantis, jog popiežiaus Pranciškaus sprendimu Šv. Faustinos Kowalskos minėjimas įrašomas į visos Bažnyčios liturginį kalendorių.

Visi esame seserys ir broliai. Naujoji Pranciškaus enciklika

„Fratelli tutti“, – rašė šventasis Pranciškus Asyžietis, kreipdamasis į visus brolius ir seseris, siūlydamas jiems gyvenimą pagal Evangeliją“. Šiais žodžiais popiežius Pranciškus pradeda spalio 3-ąją, Pranciškaus šventės išvakarėse, Asyžiuje pasirašytą savo encikliką. Oficialus naujojo popiežiaus Pranciškaus mokymo dokumento pavadinimas Fratelli tutti italų kalba reiškia ne tik brolius, bet visus šeimos vaikus – brolius ir seseris. Šeštadienį Asyžiuje pasirašyta popiežiaus enciklika paskelbta sekmadienį, spalio 4-ąją – Pranciškaus Asyžiečio šventės dieną.

A. Savickio kunigystės auksinis jubiliejus: „Dievo dvasia veda prasmingu gyvenimo keliu“

Prieš trejus metus išgyventas insultas nekliudo kunigui Alfonsui Savickiui visa širdimi ir mintimis toliau aukotis dvasininko gyvenimui ir pašaukimui. 50 kunigystės metų pašaukimas jam daug reiškia: „Nors nebesu toks aktyvus, kaip ankščiau, vis tik toliau vadovaujuosi įsitikinimu, kad Dievas mane pašaukė, kad atsiliepčiau, o tai formuoja mano atsakomybę gyvenime“, – sako kun. Alfonsas Savickis. Australijoje gyvenantis lietuvių kilmės dvasininkas, kunigystės auksinio jubiliejaus proga pasidalijo dvasininko pašaukimo patirtimi ir įspūdžiais Perto arkivyskupijos (Australija) internetiniame laikraštyje therecord.com.au

Popiežiaus laiškas minint šv. Jeronimo mirties 1600 metų sukaktį

Prieš 1600 metų – 420 m. rugsėjo 30 d. – mirė garsusis Bažnyčios tėvas, Šventojo Rašto vertėjas ir komentuotojas šv. Jeronimas. Trečiadienį Vatikane buvo paskelbtas šiai sukakčiai skirtas popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis laiškas „Sacrae Scripturae affectus” („Pamilęs Šventąjį Raštą“).

100 metų nuo kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo

„Neturėjau ir neturiu jokių abejonių, kad tokių dvasinių aukštumų žmogus, kaip kardinolas Vincentas Sladkevičius, nesutiko su KGB pasiūlymais – tai buvo per daug tiesi asmenybė“, – sakė kardinolas Sigitas Tamkevičius ketvirtadienį Seime vykusioje spaudos konferencijoje „100 metų nuo kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo”. Kardinolui S. Tamkevičiui pritarė ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro gen. direktorius prof. dr. Adas Jakubauskas: „Mūsų išgyventas kruvinų okupacijų laikotarpis buvo toks sudėtingas, kad jo negalima sudėti į paprastas sistemas ar instrukcines klišes. Todėl turime savęs klausti: ar visada agentais galime vadinti tuos, kuriuos savo agentais įvardino KGB? Atsakymas – ne visada.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode