Ganytojas, kuris netarnauja, yra „paukščių baidyklė“

Šiuos Bažnyčios tėvo šv. Augustino žodžius pakartojo Garbingasis Dievo tarnas popiežius Jonas Paulius I Romos vyskupijos dvasininkams. Jis kalbėjo 1978 metais per vienintelį susitikimą su Romos vyskupais, kunigais ir diakonais. Išrinktas popiežiumi 1978 metais rugpjūčio 26 dieną, 65 metų amžiaus Jonas Paulius I mirė rugsėjo 28 d. Jo susitikimas su dvasininkais įvyko rugsėjo 7 d.

Dievo tarno E. Profittlicho šventumo pavyzdys: kaip gyvenimą nukreipti į Kristų

Bažnyčios Estijoje portalas praneša apie Vatikane tęsiamą arkivyskupo kankinio Eduardo Profittlicho beatifikacijos bylą. Sovietinio teismo mirtimi nuteistas Estijos Katalikų Bažnyčios arkivyskupas mirė Kirovo kalėjime (Rusija) 1942 metų vasario 22 d. , likus nedaug laiko iki numatytos egzekucijos. Vokiečių kilmės jėzuitas Eduardas Profittlichas buvo Estijos pilietis, jis dešimtmetį ėjo vyriausio Estijos katalikų ganytojo pareigas.

Mišios internetu: virtualumo pavojus

Nuogąstavimai, kilę įtempčiausioje pandemijos fazėje – karantino metu, kai liturgija buvo tik transliuojama per socialinius tinklus, paragino imtis tolesnių tyrimų Italijoje, kurie šiandien tęsiami JAV.

Kun. Domingo Avellaneda IVE: Lietuvą vadinu savo namais

„Kai tarnavau diakonu Čilėje, vienuolyno vyresnysis papasakojo apie planuojamą misiją Lietuvoje ir paklausė, ar sutikčiau važiuoti. Aš visada buvau pasirengęs važiuoti tiesiog bet kur. Todėl sutikau“, – pasakoja Įsikūnijusio Žodžio kongregacijai priklausantis argentinietis kun. Domingo Avellaneda Cabanillas. Jau daugiau nei šešiolika metų Lietuvoje gyvenantis Pumpėnų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos klebonas Panevėžio vyskupijoje atlieka kunigo egzorcisto tarnystę, o taip pat yra ir aktyvus ateitininkas.

Kvietimas į maldą rugpjūčio 23 d.

Laisvė – būtina tiek darnaus valstybių vystymosi, tiek ir pačios jų egzistencijos sąlyga. Jos netektis visada atneša priespaudą, prievartą ir persekiojimus. Artėjanti rugpjūčio 23-ioji mūsų šaliai primena laisvės netektį.

Bažnyčios atsinaujinimo pradininkas popiežius šv. Pijus X

Į Vatikano II Susirinkimą pakvietęs popiežius šv. Jonas XXIII paskelbė Bažnyčios atsinaujinimo kursą, kurį tęsė visi jo įpėdiniai, nuo Pauliaus VI iki Pranciškaus. Tačiau dar prieš jį šią atsinaujinimo viziją puoselėjo kitas praėjusio šimtmečio popiežius, katalikų Bažnyčią paraginęs „Visa atnaujinti Kristuje“. Tai buvo popiežius Pijus X (1903–1914), Bažnyčios paskelbtas šventuoju 1954 m. Rugpjūčio 20-ąją – Pijaus X mirties metinės, o rugpjūčio 21-ąją minimas jo liturginis minėjimas.

Minsko arkivyskupas: „Nesame vieni – Šventasis Tėvas kartu su mumis!“

Popiežiaus žodžiai sujaudino, liejosi ašaros, tikintieji palydėjo Pranciškaus maldą už Baltarusiją ilgais plojimais. Šiais žodžiais Minsko katalikų arkivyskupas Tadeuszas Kondusiewiczius pakomentavo popiežiaus Pranciškaus sekmadienį po „Viešpaties Angelo“ maldos ištarus žodžius ir jo išsakytą rūpestį dėl poslinkių Baltarusijoje po prezidento rinkimų. Arkivyskupas dalijosi įspūdžiais su italų katalikų naujienų portalo SIR atstovu.

Religijų atstovai reikalauja nutraukti uigūrų persekiojimą Kinijoje

Du Katalikų Bažnyčios Azijoje kardinolai – Charlesas Bo iš Mianmaro ir Ignatius Suharyo iš Indonezijos, – kartu su kitais religijų lyderiais, pasirašė pareiškimą, kuriuo reikalaujama, kad Kinijoje būtų sustabdytas uigūrų mažumos persekiojimas. Pareiškimo autoriai šios etninės ir religinės mažumos narių persekiojimą vadina genocidu ir viena skandalingiausių tragedijų po žydų tautos genocido.

Žolinei: renginių kalendorius ir 33 neatrastos Lietuvos bažnyčios bei vienuolynai

Bažnyčia, kurioje melsdavosi Barbora Radvilaitė, Mažasis Lietuvos Vatikanas su penkių vienuolynų žiedu, medinė Vilniaus katedros kopija, povandeninis kryžius, dviračių maršrutas bažnyčių taku ar net apsauginių kaukių gamyba bažnyčios muziejuje. Žolinės savaitgaliui nacionalinė turizmo skatinimo agentūra „Keliauk Lietuvoje“ siūlo ne tik susiplanuoti žolynų šventinimą tradiciniuose atlaiduose, bet ir dvasinių patyrimų kelionę po neatrastas sakralias vietas šalies regionuose.

Marijos Chiaros pasirinkimas: nuo architektės iki vienuolės

Nuo architektės iki trapistų vienuolės. Skamba tarsi romano pavadinimas. Tačiau tai tikra 33-ejų metų sesers Marijos Chiaros Pieri istorija. Prieš karantiną ji davė iškilmingus trapistės įžadus Valserenos cistersų vienuolyne, Pizos provincijoje. Sesuo Marija Chiara savo pašaukimo nuotykiu pasidalijo su italų dienraščio „Avvenire“ skaitytojais.

Editos Stein minėjimas Osvencimo vienuolyne

Sekmadienį Bažnyčios liturginiame kalendoriuje buvo minima šventoji Kryžiaus Teresė Benedikta – Edita Stein. Šią dieną sukako 78 metai nuo jos kankinystės 1942 m. rugpjūčio 9-ąją. Metinės buvo pažymėtos Mišiomis Osvencimo basųjų karmeličių vienuolyne, už kelių šimtų metrų nuo Aušvico lagerio dujų kameros, kurioje Edita Stein buvo nužudyta, ir nuo krematoriumo, kuriame buvo sudegintas jos kūnas.

Nukryžiuotojo Kristaus seserys: „CCžinios“ – tai mūsų žingsnis žmonių link

Jau kuris laikas socialiniame tinkle „Facebook“ galima pastebėti naują Nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacijos iniciatyvą – „CCžinias“. Jų kūrėjos ses. Adelė Pilipavičiūtė CC ir ses. Rima Malickaitė CC dalinasi, kad mintis sukurti kažką panašaus buvo kilusi jau anksčiau, tačiau konkretus formatas susidėliojo, kai šalyje buvo įvestas karantinas. Seserys sako norėjusios žmones padrąsinti ir perduoti žinutę, kad gyvenimas nesustoja.

Popiežius #Hiroshima75: atsisakyti karo ginklų, ypač atominių

Popiežius laišku Hirosimos prefektūros gubernatoriui Hidehiko Yuzaki paminėjo 1945 metais rugpjūčio 6 d. įvykdyto Hirosimos atominio bombardavimo 75 metines, pasveikino sukakties iškilmingo minėjimo organizatorius ir dalyvius, ypač gyvus „hibakusha“ – branduolinį bombardavimą Japonijoje patyrusius asmenis, prašė Dievo palaimos visiems, minintiems tragedijos sukaktį.

Gvadalupės Marijos metai Ispanijoje

Sekmadienį, rugpjūčio 2-ąją, Ispanijos Gvadalupės Marijos šventovėje prasidėjo šventieji metai. Ispanijos Gvadalupė – to paties pavadinimo, kaip garsioji Marijos šventovėje Meksikoje – tai vienuolynas Ispanijos vakaruose su jame saugoma Marijos statula. Nuo keturioliktojo amžiaus šią vietą lanko piligrimai ir meldžia Mariją užtarimo.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode