Sirijoje – Kalėdų kampanija „nuo ekstremalios situacijos iki vilties“

Kalėdų laikotarpiu ne pelno siekianti organizacija „Padėkime Sirijai“ pradeda solidarumo kampaniją „Sirija - nuo ekstremalios situacijos iki vilties“. Pastaraisiais mėnesiais Sirijoje situacija keičiasi - sumažėjo kovų, tačiau nemažėja būtinos pagalbos poreikis. Tad parengti trys nauji projektai, kurie bus finansuojami per įvairias iniciatyvas. Viename projektų „Vienos dirbtuvės, dešimt darbuotojų: Alepas atgyja“ numatoma visus metus mokėti  algą dešimčiai darbuotojų, kurie Alepe darbuosis plieno dirbtuvėse.

Popiežius po kelionės: menu gyvenimo išbandytus, bet besišypsančius veidus

 

 „Šią naktį sugrįžau iš apaštalinės kelionės Mianmare ir Bangladeše. Dėkoju visiems, kurie mane lydėjo malda ir kviečiu prisidėti prie mano padėkos Viešpačiui, kuris man leido sutikti tas tautas. Ypač katalikų bendruomenes, pačiam likus sustiprintu jų liudijimo“, - sakė popiežius Pranciškus po sekmadienio „Viešpaties Angelo“ maldos, dar kartą kreipdamasis į šv. Petro aikštėje susirinkusius žmones.

I Advento sekmadienio vidudienio susitikimas: budrumas ir laukimas

 

 „Šiandien pradedame Advento kelią, kuris atves į Kalėdas. Adventas yra laikas, kuris mums duodamas, kad priimtumėme pas mus ateinantį Viešpatį, kad patikrintume savąjį Dievo siekimą, kad žvelgtume pirmyn ir ruoštumėmės Kristaus sugrįžimui“, - sekmadienio vidudienio maldos susitikime sakė popiežius Pranciškus, pridurdamas, kad Kalėdos yra Viešpaties įžengimo į istoriją, žmogaus būklės nuolankume, atmintis.

Popiežius: Drąsiai liudykime Evangeliją; jei reikia – eidami prieš srovę

 

Penktadienį po pietų apaštališkoje nunciatūroje Dakoje popiežių Pranciškų aplankė Bangladešo premjerė Sheh Hasina. Po privataus pokalbio su šalies vyriausybės vadove, Šventasis Tėvas atvyko į miesto centre esančią katalikų katedrą, dedikuotą Švč. M. Marijos Nekaltajam Prasidėjimui, pastatytą prieš šešis dešimtmečius. Aplankęs katedrą, arkivyskupijos pagyvenusių kunigų globos namuose įvyko popiežiaus susitikimas su Bangladešo vyskupais, kuriam pasibaigus Pranciškus taip pat palaimino globos namuose gyvenančius senatvės sulaukusius ir sergančius kunigus.

Popiežius: ieškokime gėrio kitame, ištieskime visiems draugystės ranką

 

Popiežius dalyvavo Bangladešo religinių ir pilietinių bendruomenių susitikime už taiką Dakos arkivyskupijos rūmų sode. Iš viso apie penki tūkstančiai musulmonų, induistų, budistų ir krikščionių atstovų klausėsi popiežiaus ir kitų religijų lyderių kalbų. Šventąjį Tėvą ir kitus tarpreliniginio ir ekumeninio susitikimo dalyvius pasveikino Dakos arkivyskupas kardinolas Patrick D’Rozario. Anglikonų atstovas perskaitė ekumeninę maldą už taiką, susitikimo dalyviai taikos lūkesčius taip pat išsakė giesmėmis ir tradiciniais šokiais.

„Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas“ (Mk 13, 35)

 

Pradedame Adventą, dvasinio susitelkimo ir apsivalymo metą. Tai laikas save patikrinti, kur mūsų dvasiniai žvilgsniai nukreipti: į žemę ar į aukštumas. Psalmininkas mus drąsina: „Keliu akis į kalnus – iš kur ateis man pagalba? Mano pagalba ateina iš VIEŠPATIES, kuris padarė dangų ir žemę. Tavo kojai suklupti jis neleis; tas, kuris tave globoja, budi“ (Ps 21, 1–3).

Mianmaras, budistiškas nacionalizmas ir krikščionys

Pastaraisiais mėnesiais Vakarų spaudoje Mianmaro vardas buvo minimas spaudimo gerbti rohinjų etninės grupės teises kontekste, įvairiems šaltiniams teikiant įrodymų apie jų pažeidimus, kartais iš tiesų brutalius. Taip pat girdimos žinios apie naują „budistišką nacionalizmą“, kuris ugningai pasisako prieš „islamizaciją“. Nusistatymas prieš rohinjų genties žmones, kurie daugiausia musulmonai, taip pat yra to dalis: tvirtinama, kad jie nėra Mianmaro dalis, tačiau nelaukiami atvykėliai iš islamiško Bangladešo, kurie turi ten ir sugrįžti.

Naujojo Testamento vertimas į baltarusių kalbą

Šeštadienį Minske buvo pristatytas Naujojo Testamento vertimas į baltarusių kalbą. Pirmas visų Naujojo Testamento knygų vertimo pristatymas buvo vienas pagrindinių momentų Minske vykusio simpoziumo, skirto Pranciškaus Skorinos pirmojo Biblijos leidimo rusėnų kalba 500 metų sukakčiai. Šešioliktojo amžiaus humanistas ir spaustuvininkas, Vilniuje ir Prahoje leidęs knygas rusėnų kalba, laikomas baltarusių raštijos pradininku.

Popiežius: Kryžiaus ženklu atmename Viešpaties gailestingumą

Laukiame dienos, kada katalikai ir rytų asirai galės švęsti prie to paties Altoriaus, pasakė popiežius Pranciškus Asirų metropolitui Meelis Zaia, kurį priėmė penktadienį Vatikane kartu su Mišrios katalikų Bažnyčios ir Rytų asirių Bažnyčios teologinio dialogo komisijos nariais. Penktadienį mišrios komisijos atstovai pasirašė bendrą deklaraciją apie sakramentinį gyvenimą. Pamatinę bendrą deklaraciją apie Įsikūnijimą abi Bažnyčios pasirašė 1994 metais. Bendra deklaracija apie Bažnyčią dar rengiama. Naujo bendro pareiškimo pasirašymas teikia dar didesnių vilčių, kad teologinis dialogas priartins labai laukiamą palaimintą dieną, kai galėsime aukoti Mišias prie vieno Altoriaus, būdami pilnutinėje vienybėje, sakė popiežius Pranciškus.

Popiežiaus žinia Taikos dienai. Migracija – ne grėsmė, bet naujos galimybės

Žiūrėti į migracijos reiškinį su viltimi, suvokti jį ne kaip grėsmę, bet kaip naujas galimybes, - ragina popiežius Pranciškus savo žinioje būsimai Pasaulinei taikos dienai, kuri, kaip kasmet, bus minima sausio 1-ąją, Naujųjų metų ir Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės dieną. Popiežiaus žinios tema: „Migrantai ir pabėgėliai – taikos siekiantys vyrai ir moterys“. Būsimai Pasaulinei taikos dienai skirta popiežiaus žinia buvo pristatyta penktadienio rytą Vatikane vykusioje spaudos konferencijoje.

Popiežiaus homilija. Kaip sergėti Dievo šventovę mumyse?

 

Penktadienio Mišių skaitiniai kalba apie šventyklos išvalymą. Pirmajame skaitinyje iš pirmosios Makabiejų knygos kalbama apie pagonių išniekintos Jeruzalės šventyklos atšventinimą; Evangelijoje Jėzus išvaro prekiautojus iš šventyklos. Ką turime daryti, kad mumyse esanti Dievo šventovė – tai yra mūsų širdis – nebūtų suteršta? – klausė popiežius Pranciškus penktadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

„Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste“ (Mt 25, 31)

 

Pasaulis ritasi į paslėptą arba net atvirą kovą prieš krikščionybę, kai naikinami krikščioniški simboliai ne tik Kinijoje (vadinamoje Liaudies Respublikoje), bet net krikščionybės lopšyje – Europoje. Kaip antai Prancūzijoje norima panaikinti kryžių nuo paminklo Šv. Tėvui Jonui Pauliui II. Buvome visai neseniai nemaloniai nustebinti ir Vakarų pasaulio prekybos tinklų reklamų, kuriose  Kauno miesto senamiesčio bažnyčių stogai pavaizduoti be kryžių ir kitų religinių simbolių.

Popiežius paragino pranciškonus būti mažesniaisiais

 

Umbrijos pranciškonų bendruomenė, apie keturi šimtai mažesniųjų brolių, konventualų, kapucinų ir tretininkų iš viso centrinės Italijos regiono po dvejus metus trukusio „dvasinio ėjimo susitaikymo ir bendrystės keliu“ ketvirtadienio rytą susirinko Romoje, Šv. Grigaliaus VII parapijos bažnyčioje, Vatikano kalvos papėdėje, iš kurios surengė simbolinę piligrimystę į Vatikaną ir aplankė popiežių Pranciškų.

Savarankiškų ginklų pavojus: autonomija neprilygsta laisvei

 

 „Kaip kompanijos, kuriančios dirbtinio intelekto technologijas ir robotiką, kurios gali būti nukreiptos į autonominių ginklų vystymą, mes jaučiame ypatingą atsakomybę, kad apie tai perspėtume. (...) Mirtini autonominiai ginklai rizikuoja pradėti trečiąją revoliuciją kare. Jų sukūrimas leistų ginkluotiems konfliktams vykti neregėtu mastu ir didesniu greičiu, nei žmogus gali suprasti. Tai gali būti teroro ginklai, kuriuos despotai ir teroristai panaudotų prieš nekaltus žmones, neteisėtai užvaldyti ginklai, kurie veiktų nenorimu būdu. Mes nebeturime daug laiko apsispręsti veikti. Kartą atidarius šią Pandoros skrynią, ją bus sunku uždaryti“, rašoma atvirame laiške, kviečiančiame JT konvencijos būdu reguliuoti ir riboti savarankiškai veikti galinčių mirtinų ginklų kūrimą. Šį laišką pasirašė virš šimto informacinių technologijų kompanijų vadovų iš beveik trijų dešimčių šalių. Tarp jų galima atrasti „Tesla“ ir „SpaceX“ vadovo Elono Musko, vieno iš žinomiausių vardų šiuolaikinių technologijų pasaulyje, parašą.

Kazachstanas: Vargstantieji yra „kasdieninė duona“

 „Susitikimai su vargstančiaisiais yra „kasdieninė duona“. Jie visada su mumis. Visose bažnyčiose perskaitėme Šventojo Tėvo žinią Pasaulinei vargstančiųjų dienai, kurią toliau analizuos ir į kurią gilinsis įvairios Caritas grupės“, - agentūrai „Fides“ pasakoja br. Luca Baino OFM, mažesnysis brolis misionieriaujantis Almatoje.

Popiežiaus homilija. Liudijimas – priešnuodis ideologinei kolonizacijai

 

Nors antradienį buvo švenčiama Marijos paaukojimo šventė ir popiežius Pranciškus Šv. Mortos koplyčioje antradienio rytą aukojo šios šventės Mišias, homilijoje jis dar sugrįžo prie pirmadienio Mišių liturgijoje skaitytos Makabiejų knygos ištraukos, pasakojančios apie Aleksandro Makedoniečio sukurtos didžiulės valstybės persekiojimus ir kultūrinę kolonizaciją nukreiptą prie žydų tautą.

Popiežius: Diakonai kaip naujosios meilės civilizacijos pradininkai

 

Bažnyčiai reikia nuolatinės diakonystės tarnystės; šiandien ne tik svarbu, bet ir įdomu ištirti šį pašaukimą. Tuo įsitikinęs, popiežius savo ranka parašė įvadą naujam veikalui apie nuolatinę diakonystę „Diakonatas pagal popiežių Pranciškų. Vargstančiųjų Bažnyčia vardan vargstančiųjų”. Autorius Enzo Petrolino, Italijos diakonato bendruomenės pirmininkas, pristato ką apie nuolatinę diakonystę yra pasakęs ar parašęs popiežius Pranciškus savo vyskupiškoje tarnystėje Buenos Airėse ir Romos vyskupijoje.

Popiežius: Rūpinkimės vargstančiaisiais ne tik šiandien, bet visuomet

 

Sekmadienį, per vidudienio susitikimą su maldininkais, popiežius prašė, kad vargstantieji būtų krikščioniškų bendruomenių centre ne tik tokiais momentais, kaip kad šiandien, kai Romoje ir visose vyskupijos minima pirmoji Pasaulinė vargstančiųjų diena, o visuomet. Vargstantieji yra Evangelijos širdyje, juose mes susitinkame Jėzų, kuris kalba mums ir mus ragina per jų kentėjimus ir poreikius.

Popiežius Pranciškus: Negana tik nedaryti nieko blogo

Sekmadienį pirmą kartą buvo švenčiama Pasaulinė vargstančiųjų diena. Šia proga sekmadienio rytą popiežius Pranciškus aukojo Mišias Šv. Petro bazilikoje, kuriose dalyvavo vargstantys, katalikiškų šalpos organizacijų globojami žmonės iš Romos, Italijos, taip pat ir kitų šalių. Po Mišių ir vidudienio maldos, popiežius kartu su jais pietavo.

Popiežiaus homilija. Nevenkime minties apie mūsų laukiančią mirtį

 

 „Naktį dviese miegos vienoje lovoje, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi moterys mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta“, - sako Jėzus penktadienio Mišių Evangelijoje. Artėjant liturginių metų pabaigai Bažnyčia mus kviečia pamąstyti apie tą visų mūsų laukiančią neišvengiamą akimirką kai Viešpats mus paims iš šio pasaulio, sakė popiežius Pranciškus aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje. Vienus Viešpats pasišauks staigiai, kitus po ilgos ligos. Kokia bus mūsų  gyvenimo pabaiga nežinome, tačiau žinome, kad vieną dieną teks atsisveikinti su šiuo gyvenimu. Visų mūsų laukia ta staigmena, tačiau po jos mūsų laukia dar didesnė staigmena – amžinasis gyvenimas.

„Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius“ (Mt 25, 23)

 

XXXIII eilinio metų sekmadienio Evangelija mums atveria žmogaus ir jo talentų įvairialypį santykį. Vieni iš mūsų kalba, koks svarbus talentas (o gal net jų gausa) žmogaus gyvenimo kelyje. Kiti gi labiau akcentuoja darbštumo dorybę, kuri taip dažnai yra žmogaus laimės – lyg lietuviškųjų pasakų aitvaras. Tačiau šio sekmadienio Evangelijoje Jėzus tiems, kurie murma, primena, kad šioje žemėje nėra nė vieno žmogaus, kuris nebūtų apdovanotas bent vienu talentu. Evangelinio palyginimo talentas yra to meto pinigas, turtas, kuris yra šeimininko patikimas savo tarnams. Prieš Dievą panašiai ir mes kiekvienas esame tik tarnai, neretai besididžiuojantys savo talentais... O iš tiesų esame tik Dievo malonių patikėtiniai, kad tais talentais dalintumės ir juos gausintume Dievo ir artimo labui.

Džakartoje 2018-ieji paskelbti Vienybės metais

 

Džakartos vyskupijos tikintiesiems 2018-ieji bus Vienybės metais, skelbia agentūra “Fides”, cituodama arkivyskupo Ignatiuso Suharyo pranešimą. “Džakartos Bažnyčia trokšta būti Evangelijos džiaugsmo nešėja, kurti Dievo Karalystę, įgyvendindama Pankasilos principus (statutas, kuriuo remiasi sugyvenimas ir santarvė šalyje), gerbdama žmogaus orumą ir saugodama Kūriniją”, rašo arkivyskupas žinioje. Jis pabrėžia, kad Indonezijos Bažnyčios sielovadinė veikla, paskatinta Šventosios Dvasios, remdamasi Jėzaus įsikūnijimo dvasingumu, siekia, kad tikintieji taptų stipresni tikėjime, labiau įsipareigotų socialinėje veikloje, rūpintųsi aplinka. 

Powered by BaltiCode