Tarybos posėdyje pritarta visiems sprendimų projektams

 

Vasario 1 d. vyko pirmasis šiemet Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdis. Daugiau kaip keturias valandas trukusiame posėdyje rajono politikai apsvarstė ir kone vienbalsiai pritarė visiems į darbotvarkę įtrauktiems klausimams, išklausė tris informacijas. Posėdyje iš 27 tarybos narių dalyvavo 22, taip pat LR Seimo narys Kęstutis Bartkevičius. Posėdis pradėtas ypatingai – pasveikintas „Aukso vainiku“ metų pradžioje vainikuotas tautodailininkas, drožėjas Antanas Viskantas.

Paskirti nauji direktoriai

Tarybos nariai vienbalsiai pritarė Rimą Daugnorienę skirti Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“, o Rolandą Volkovą – Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos direktoriais. Abu į direktoriaus pareigas paskirti asmenys konkursus laimėjo praėjusių metų pabaigoje. Pedagogai iki šiol dirbo ugdymo įstaigose – R. Daugnorienė nuo 2004 m. dirba Mažeikių Kalnėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, o R. Volkovas nuo 2009 m. dirba Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytoju.

Ataskaitos, programos, sąrašai

Patvirtintos Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo, Savivaldybės vandentvarkos projektų 2019–2021 m., Mažeikių miesto kvartalo, apriboto Pavenčių, Naftininkų, Žemaitijos ir Taikos gatvėmis, energinio efektyvumo didinimo programos. Pritarta ir Savivaldybės melioracijos darbų 2019 metų programai, kurios prioritetas – melioracijos griovių priežiūra ir jų remontas, bei Savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programai. Taip pat patvirtintas Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių veiklos tikslų nustatymo ir jų vertinimo tvarkos aprašas, Mažeikių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių sąrašas.

Nuspręsta pirkti, perduoti turtą

Rajono politikai vienbalsiai pritarė pirkti dar 10 vieno kambario butų įgyvendinant socialinio būsto fondo plėtros programą. Šie būstai bus perkami iš įgyvendinamo projekto sutaupytų lėšų. Taip pat tarybos nariai pritarė ne konkurso būdu nuomoti patalpas, parduoti pagalbinio ūkio paskirties pastatus, atleisti asmenis nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

Tarybos nariai taip pat išklausė tris informacijas. Apie projektą „Darbu grindžiamas mokymasis – profesinio mokymo ateitis“ kalbėjo Savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė, Savivaldybės administracijos Strateginio vystymo ir investicijų skyriaus vedėja Sandra Ramanauskienė pristatė Mažeikių integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaitą, o Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Edgaras Kontrimas pristatydamas Mažeikių rajono jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaitą kalbėjo apie jaunimo nuveiktus darbus ir jų lūkesčius.


Savivaldybės informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode