Karantinas apnuogino elektronikos atliekų tvarkymo sektoriaus problemas

Karantino apribojimai ir krentanti Lietuvos ekonomika nesustabdė elektronikos atliekų tvarkymo, tačiau dar labiau apnuogino įsisenėjusias problemas.  

Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos (EGIO) vadovė Veronika Masalienė sako, kad dėl karantino elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas laikinai sustojo dėl suprantamų priežasčių – dabar gyventojams svarbiausia yra saugumas. 

Pasak EGIO vadovės V. Masalienės, Lietuvos Respublikos Vyriausybė palengvintų gamintojų ir importuotojų naštą, jei šiems metams paliktų 2019 metais galiojusias elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis ir panaikintų betikslę banko garantiją ar laidavimo draudimo sutartį. 

„2020 metams numatytų užduočių laikinas sumažinimas neprieštarautų Europos Sąjungos (ES) direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatoms ir sumažintų finansinę naštą elektronikos gamintojams bei importuotojams. Panaikinus reikalavimą organizacijoms turėti banko garantiją ir aiškiai nustačius atsakomybę leistų užtikrinti gamintojų ir importuotojų tinkamą pareigų vykdymą, elektronikos atliekų sutvarkymą, ES direktyvos įgyvendinimą ar šešėlio mažinimą, atsirastų taip būtinų papildomų lėšų atliekoms tvarkyti stipriai krentant Lietuvos ekonomikai“, – sako EGIO vadovė. 

Pagal LR Vyriausybės patvirtintas užduotis 2019 metais Lietuvoje turėjo būti sutvarkyta ir perdirbta 60 proc. visos Lietuvos rinkai pateiktos buitinės elektronikos pagal svorį, jei gamintojus ir importuotojus vienijanti organizacija yra įsteigusi pakankamai elektronikos atliekų priėmimo vietų (viena priėmimo vieta 200 tonų į vidaus rinką tiektai įrangai). 2020 metais užduotis elektronikos atliekoms sutvarkyti išaugo 5 procentiniais punktais – atitinkamai iki 65 proc. ir 70 procentų. 

ES direktyva numato, kad nuo 2019 metų minimalus kasmet pasiekiamas atliekų surinkimo lygis yra 65 proc. vidaus rinkai patiektos elektronikos pagal svorį arba 85 proc. susidariusių rinkoje atliekų pagal svorį. Tačiau direktyva leidžia atidėti nurodytą surinkimo lygio pasiekimo terminą iki pasirinktos datos, kuri negali būti vėlesnė kaip 2021 metų rugpjūčio 14 diena. Taigi, LR Vyriausybė turi galimybę laikinai sumažinti užduotį.

 „Esame tarptautinės Elektronikos atliekų gamintojų atsakomybės organizacijų asociacijos (angl. WEEE Forum) narė ir mums nėra žinoma, kad nors viena ES valstybė iš kolektyvinės atsakomybės organizacijų reikalautų banko garantijų ar laidavimo draudimo sutarčių“, – tikina EGIO vadovė.

 EGIO organizuoja elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą daugiau kaip 1 tūkst. Lietuvos ir užsienio įmonių, kurios visuomet įvykdydavo užduotis ir kitas numatytas pareigas. EGIO nariai 2019 metais vidaus rinkoje pardavė 10,4 tūkst. tonų buitinės elektronikos, o surinko ir perdirbo beveik 5,4 tūkst. tonų atliekų, kurios buvo sutvarkytos pagal 2018 metų kiekius.

MS

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode