Kvietimas „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Kultūra“

Kvietimas galioja iki 2020 09 30.

Programos atviro kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ tikslai yra šie:

 • skatinti vietinių kultūros įstaigų, savivaldybių, vietinių bendruomenių ir verslo atstovų dialogą;
 • stiprinti verslumo įgūdžius vietiniu lygmeniu;
 • pagerinti supratimą apie kultūros išteklių panaudojimą;
 • pagerinti finansinius ir projektų planavimo įgūdžius;
 • pagerinti infrastruktūros sąlygas, būtinas kultūrinėms veikloms įgyvendinti, atsižvelgiant į vietos bendruomenių poreikius;
 • atgaivinti kultūrines vietas ir paveldo objektus, siekiant puoselėti vietos kultūrinį gyvenimą;
 • užtikrinti socialinį bendrumą ir nediskriminavimą rajonuose, kuriuose gyvena tautinės mažumos.

Pagal šį kvietimą finansavimas bus teikiamas dviem kryptimis:

 • 1 kryptis: projektams, atkuriantiems ir kultūriniams tikslams pritaikantiems nekilnojamąjį kultūros paveldą iš kultūros vertybių registro;
 • 2 kryptis: projektams, kultūriniams tikslams pritaikantiems vietas, neįtrauktas į kultūros vertybių registrą.

Finansavimas bus teikiamas šioms veikloms:

 • vietos kultūrinės bendruomenės iniciatyvoms, pasitelkiančioms kultūrą socialinei sanglaudai skatinti ir vietos kultūrinei tapatybei stiprinti;
 • tvarioms kultūros paslaugoms, kurios tarnaus vietos bendruomenėms ir pasibaigus projektui, sukurti;
 • kultūrinio verslumo įgūdžiams ugdyti;
 • bendruomenės iniciatyvoms naudojančioms kūrybiškos vietokūros metodą – reikšmingų kultūros vietų, neįtrauktų į kultūros vertybių registrą, ir (ar) nekilnojamosioms kultūros vertybėms iš kultūros vertybių registro atgaivinti per kultūrines veiklas.

Tinkami pareiškėjai ir partneriai – galimi pareiškėjai yra viešieji ar privatūs subjektai, komercinės, nekomercinės, nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje.

Projekto partneriai:

 1. viešieji ar privatūs subjektai, komercinės ar nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje;
 2. viešieji ar privatūs subjektai, komercinės ar nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys vienoje iš Valstybių donorių arba EEE nepriklausančių, bet su Lietuva bendrą sieną turinčių valstybių, taip pat tarptautinės organizacijos, subjektai ar agentūros, kaip tai numatyta Reglamento 7.2.2 papunktyje;
 3. Lietuvos savivaldybės ir vietos bendruomenės yra privalomi partneriai arba pareiškėjai.

Šiame kvietime tas pats pareiškėjas gali pateikti tik vieną projekto koncepciją. Jeigu pareiškėjas pateiks daugiau nei vieną koncepciją, vertinama bus tik pirmoji (pagal jos pateikimo datą ir laiką) pateikta koncepcija, o visos kitos koncepcijos bus atmetamos.

Projekto naudos ir kokybės vertinimo etape (antras etapas) paraiškai suteikiama papildomų balų už Valstybių donorių partnerio (-ių) įtraukimą.

Projekto partnerių skaičius nėra ribojamas.

Mažiausia ir didžiausia galima lėšų suma vienai paraiškai – galima prašyti mažiausia lėšų suma 20 000,00 eurų, galima prašyti didžiausia lėšų suma – 1 000 000,00 eurų.

Finansavimo intensyvumas iki 90 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projektų trukmė – iki 36 mėnesių, bet ne ilgiau kaip 2024 m. balandžio 30 d.

Kontaktai – Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).

El. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. +370 5 210 7479, +370 643 01 306,  +370 663 13 753, faks. +370 5 251 4401.

Atsakymai į klausimus el. paštu arba faksu bus pateikti per 5 darbo dienas nuo užklausos gavimo CPMA dienos.

Mažeikių rajono savivaldybės informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode