Politikė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) gegužės 28 d. posėdyje nusprendė, kad Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė Lina Rimkienė pažeidė įstatymą, dėl dalies aplinkybių pažeidimas nenustatytas, dėl kitos dalies – tyrimas nutrauktas.

 

 

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė L. Rimkienė pažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus, kai laiku ir tinkamai nedeklaravo savo kitos darbovietės – UAB „Hotrema“ – ir joje eitų pareigų (6 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Tapusi valstybės politike, šią pareigą įvykdyti ji turėjo per įstatyme nustatytą terminą. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Nustatyta, jog duomenis apie darbą UAB „Hotrema“ L. Rimkienė privalėjo deklaruoti dar 2015 m., kai tapo savivaldybės tarybos nare, tačiau to nepadarė. Šių metų kovą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija konstatavo L. Rimkienę patekus į interesų konfliktą dėl dalyvavimo priimant su minėtąja bendrove susijusį savivaldybės tarybos sprendimą.

Pažymėtina, kad šiemet įsigaliojo naujos redakcijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas. Privačių interesų deklaravimo kontekste deklaruojančio asmens padėtis jame sušvelninama: deklaravus tam tikrus duomenis ir dėl jų nepatekus į interesų konfliktą dar iki skundo VTEK pateikimo arba VTEK raginime nustatyto termino, deklaruojančiajam asmeniui netaikomos teisinio poveikio priemonės. Teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį ir praeičiai jie negalioja, nebent teisės aktu būtų sušvelninama teisinių santykių subjekto padėtis ir kartu nebūtų pakenkiama kitiems teisinių santykių subjektams. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) pripažįsta tokio principo taikymo administracinėse bylose būtinybę: teisės galiojimo laike klausimas sprendžiamas atsižvelgiant, kad palankesnis įstatymas į praeitį galioja. Šis principas pripažįstamas ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje.

Tačiau atsižvelgus į aplinkybę, kad L. Rimkienei kilo interesų konfliktas dėl nedeklaruotų duomenų, VTEK šiuo atveju negali taikyti teisės principo lex benignior retro agit, kuriuo švelninama asmens atsakomybė.

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Mažeikių rajono savivaldybės merui imtis prevencinių priemonių, kad ateityje šios savivaldybės taryboje bei administracijoje būtų užkirstas kelias Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimams.

VTEK taip pat tyrė, ar L. Rimkienė privalėjo per nustatytą terminą privačių interesų deklaracijoje nurodyti duomenis apie buvimą Mažeikių Trečiojo amžiaus universiteto Teisės fakulteto dėstytoja ir Europos Parlamento nario Algirdo Saudargo padėjėja-teisininke. Nustatyta, kad paskaitas universitete L. Rimkienė skaitė visuomeniniais pagrindais, todėl šis juridinis asmuo nelaikytinas jos darboviete ir pareiga jo deklaruoti valstybės politikei nekilo, todėl pažeidimas nenustatytas. Dėl kitų aplinkybių VTEK tyrimą nutraukė pritaikiusi teisės principą lex benignior retro agit, kuriuo švelninama asmens atsakomybė, kadangi iki pranešimo apie galimą pažeidimą VTEK gavimo dienos L. Rimkienė jau nebedirbo europarlamentaro padėjėja, be to, tyrimo metu negauta duomenų, kad dėl šių aplinkybių jai būtų kilęs interesų konfliktas.

VTEK informacija

Budas.lt nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode