Ministerija skyrė lėšų vaikų vasaros poilsiui

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skyrė beveik 50 tūkst. Eur Mažeikių rajono savivaldybei (toliau – Savivaldybė) rajono vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti.

Dėl pandemijos atšaukus vasarą turėjusią vykti Moksleivių dainų šventę, sutaupyta 2,5 mln. Eur.

Sutaupytos lėšos paskirstytos savivaldybėms pagal mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 dieną, skaičių.

Savivaldybėje vykusiame susitikime su nevyriausybinių organizacijų, vaikų dienos centrų, socialines paslaugas teikiančių ir kitų įstaigų bei vasaros stovyklų atstovais svarstyta, kiek vaikų galėtų pailsėti stovyklose, kokios jų poilsio organizavimo galimybės.

Siekiama, kad kuo daugiau vaikų, ypač turinčių specialiųjų poreikių dėl negalios, gaunančių socialinę paramą, galėtų turiningai leisti vasaros atostogas draugų būryje, užsiimdami įdomia veikla.

Mazeikiai.lt

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode