Dėl nesusipratimo – be milijonų?

Birutė Šneideraitienė

Prieš savaitę Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo pritarta „Mažeikių „Jievaro“ pagrindinės mokyklos galimybių studijos ir paraiškos parengimui bei finansavimui pagal priemonę „Paslaugų centrai vaikams“, kurią paskelbė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Mažeikiai, vieni iš nedaugelio rajonų, galintys dalyvauti daugiau, kaip 2,2 milijonų vertės projekte. Tam pirmiausia turi būti parengta galimybių studija ir pateikta paraiška. Ją gali teikti trys regionai: vakarų, kuriam priklauso Telšių, Tauragės, Klaipėdos ir Marijampolės apskritys, vidurio ir rytų. Šiems regionams numatyta skirti po 4,7 mln. Eur. Pagal aprašą, finansavimas bus skirtas ne daugiau kaip dviem paslaugų centrams kiekviename regione. Laimėjus projektą, su iki 10 tūkst. eurų prisidėjimu, būtų galimybė pagerinti „Jievaro“ ugdytinių mokymosi, o kai kurių ir gyvenimo bei kitų paslaugų teikimo  sąlygas.

Tarybos sprendimo aiškinamajame rašte įvardinta buvusi Laižuvos Antano Vienažindžio mokykla, kur galėtų būti perkeltas „Jievaras“, sukėlė tėvų pasipriešinimą. 

 

Geresnės sąlygos

„Jievaro“ pagrindinės mokyklos, teikiančios individualizuotą ugdymą vaikams su intelekto sutrikimais ir kompleksine negalia, steigėja – „Mažeikių rajono savivaldybė – jau ne pirmą kartą bando ieškoti galimybių pagerinti vaikų mokymosi sąlygas. Dabartinio pastato vidus reikalauja remonto, be to, ne pati geriausia ir aplinka: miesto centras, aplink intensyvaus eismo gatvės, maža automobilių stovėjimo aikštelė ir kt. Prieš keliolika metų mokyklą norėta perkelti į pavenčiuose esančią „Ateities“ pradinę – tam ir tada pasipriešino mokyklos bendruomenė.

Dabartiniame „Jievaro“ pastate įsikurtų Savivaldybė. Jau darbuotojams kabinetai įrengti mokyklos aktų salėje, kurią, kaip laisvą patalpą, pasak Savivaldybės administracijos, Savivaldybei atidavė mokyklos vadovas. Tėvai tikina, kad salė vaikams labai reikalinga.

Į susitikimą nekvietė

Šįryt, liepos 7 d., 9 val., mokykloje iniciuojatas tėvų susitikimas, dalyvaujant Seimo nariui Kęstučiui Bartkevičiui ir keliems Savivaldybės tarybos opozicijos atstovams. Pakviesta ir žiniasklaida. O tiesiogiai susiję su keliamais klausimais ir už akių koneveikti  Savivaldybės vadovai pakviesti nebuvo. Tai padaryti rekomendavo ir Seimo narys K. Bartkevičius.  „Jievaro“ direktorius susirinkusiems teigė, jog Savivaldybės administracijos vadovai atsisakę dalyvauti, esą nematantys reikalo ar, galimai, net bijantys, tačiau informavo, jog 13 val. mokyklos bendruomenės atstovai pokalbiui šia tema pakviesti į Savivaldybę. Kaip vėliau paaiškėjo, iš socialinių tinklų sužinoję apie organizuojamą susitikimą rajono vadovai dar prieš jį telefonu susisiekė su mokyklos direktoriumi Valentinu Semčenko. Pastarasis 13 val. susitikime Savivaldybės administracijos direktorės L. Nagienės paklaustas, ar ji buvo kviesta, patvirtinti negalėjo.

Rytiniame susitikime netrūko tėvų pagrįstų emocijų dėl mokyklos iškėlimo į Laižuvą neigiamų pasekmių jų vaikams. Jie kalbėjo ne tik apie susisiekimo nepatogumus, materialinius dalykus, bet ir svarbiausią – vaikų emocinę būklę, keičiant aplinką. Kai kurie tėvai sutiktų, kad mokykla būtų iškeliama kitur, tačiau tik miesto ribose. Buvo siūlymų ir pamąstymų statyti naują, pritaikytą šią mokyklą lankantiems vaikams, pastatą.

K. Bartkevičius patarė pasirašyti tėvams pareiškimą, kad nesutinka su šiuos sprendimu ir perduoti merui bei patikino, jog šiuo klausimu taip pat kreipsis į rajono merą, Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją bei į Vyriausybės kanclerį. Pareiškimą pasirašė 66 (iš per 100) vaikų tėvai.

Tikino, esą suklaidinti

Nepraleido progos pasireklamuoti ir tarybos nariai, teisindamiesi, jog taryboje sprendimui pritarė suklaidinti mero, kad  su abiem bendruomenėmis, tiek Laižuvos, tiek „Jievaro“, suderinta. Iš tiesų, tuometiniame posėdyje Savivaldybės meras Vidmantas Macevičius informavo, jog iniciatyvą rodo pati Laižuvos bendruomenė ir su bendruomenėmis kalbėta. Kiek anksčiau jis buvo susitikęs ir su „Jievaro“ bendruomene. Tą atstovai šiandien patvirtino.

Taryboje merui antrino ir administracijos direktorė Laima Nagienė, akcentuodama, jog su Laižuvos bendruomene buvo susitikta atskirai „Jie pritartų ir Socializacijos centrui, kad tik būtų seniūnijoje gyvastis ir atsirastų darbo vietų“.

Susitikime Savivaldybėje administracijos vadovė patikino, jog klausimas derintas ir su bendruomenei atstovaujančiu „Jievaro“ mokyklos vadovu. Taip sureagavus tėvams, suabejota, ar šis, perduodamas jiems informaciją, galimai, jos neiškraipė. Mat birželio 30 d. taryboje priimtas sprendimas mokyklos iškėlimo į Laižuvą dar neapsprendžia. Pasak vicemerės, laikinai pavaduojančios merą, Sigutės Bernotienės, taryboje pritarta  tik galimybių studijai, kuri ir parodytų, ar tikslinga tai daryti. Sprendime, kuriam pritarta, nenurodoma konkreti vieta. Laižuva, kaip alternatyva, įvardinta tik aiškinamajame rašte. Esant galimybių studijos teigiamai išvadai, atskirai klausimas būtų teikiamas tarybos komitetams, o jiems pritarus – tarybai, kviečiant į posėdį abiejų bendruomenių atstovus.

Atsisakoma dalyvauti

Išgirdus į Savivaldybę atvykusių dalies tėvų nuomones ir pageidavimus, pasak L. Nagienės,  birželio 30 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl galimybių studijos bus panaikintas (tą turi padaryti taryba), atsisakant galimybės į rajoną pritraukti per 2 mln. eurų. Ieškoti alternatyvos ir rengti naują tarybos sprendimą atlikti būtiną galimybių studiją, norint teikti paraišką, neužtenka laiko. Ji turi būti pateikta iki rugsėjo 1 d., juolab liepą, dėl atostogų laiko, tarybos posėdis neįvyks.

S. Bernotienė atsiprašė tėvų dėl įvykusio nesusipratimo ir patikino, jog norima vaikams sąlygas tik pagerinti, o ne pabloginti. Tėvai prašė palikti mokyklą esančiame pastate arba, jei būtina, iškelti ne į kaimą, o į kitas patalpas Mažeikių mieste ir ieškoti galimybės grąžinti vaikams taip jiems reikalingą salę.

Autorės nuotraukos

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode