Plinkšių globos namams – tarptautinis sertifikatas

Plinkšių globos namams, pirmiesiems ne tik Mažeikių rajone, bet ir visoje Telšių apskrityje, įteiktas EQUASS Assurance sertifikatas, patvirtinantis, kad Globos namuose teikiamos paslaugos atitinka socialinių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu.

Jis suteiktas 3 metams ir patvirtina, kad įstaigos veikla atitinka 50 kokybės principais pagrįstų kriterijų, apimančių esminius kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje.

Sertifikatas Plinkšių globos namus pasiekė elektroninėmis priemonėmis. Dėl COVID-19 pandemijos nebuvo organizuotas oficialus jo įteikimas. Įstaigos vadovė Birutė Vaičkienė džiaugėsi patvirtinimu, kad jų teikiamos paslaugos atitinka aukščiausius reikalavimus, ir sakė, kad darbuotojai ir toliau įsipareigoja nuolatos tobulėti bei dėti visas pastangas, kad socialinių paslaugų kokybė gerėtų.

Šio sertifikato įstaiga siekė nuo 2019 m. sausio mėn., kai buvo gautas kvietimas dalyvauti VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomo projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ atrankoje ir atitikus visus keliamus reikalavimus įstaigai suteikta galimybė siekti EQUASS Assurance kokybės ženklo. Atlikti vidaus ir išorės auditai, kurių metu įvertintas įstaigos atitikimas EQUASS kokybės keliamiems principams.

EQUASS Assurance – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. Įstaiga, gavusi EQUASS kokybės sertifikatą, įrodo, kad jos teikiamos paslaugos atitinka Europos socialinių paslaugų teikimo standartus.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode