Antikorupcijos posėdyje – pasirinkta vertinamos veiklos sritis

Spalio 16 d. vykusiame Mažeikių rajono savivaldybės Antikorupcijos komiteto posėdyje buvo pasirinkta korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo vertinamos veiklos sritis. Didelis dėmesys skirtas, taip vadinamų, „auksinių“ maišelių pirkimui.

Dėmesys žemės kasimo darbams

Savo pozicijos nekeičiantis komisijos narys Virginijus Sungaila posėdyje pasirodė, bet jame nedalyvavo. Antikorupcijos komiteto pirmininkas Jonas Jurkus komiteto narius informavo, kad dėl posėdžių nelankymo kreipsis į Tarybą, jog V. Sungaila būtų pakeistas kitu aktyviu komisijos nariu.

Pristatydamas pirmąjį klausimą, Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo vertinamos veiklos srities pasirinkimas, komiteto narys Artūras Šaltkauskas išskyrė tris sritis. Darbą ir čia pakoregavo karantinas, nes išvados STT turėjo būti pateiktos iki spalio 1-osios. Todėl pagal STT rekomendacijas pasirinkta išsamiai ištirti vieną sritį. Pasak A. Šaltkausko Viešosios tvarkos skyrius susiduria su savivale atliekant žemės kasimo darbus, tad nutarta patikrinti Mažeikių miesto ir kaimiškąsias seniūnijas dėl leidimų išdavimo žemės kasimo darbams.

„Auksinių“ maišelių istorija tęsiasi

Savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas Romualdas Milevičius pateikė išsamų paaiškinimą reprezentacinių maišelių pirkimo istorijoje. Sumaištį įnešė vietinėje spaudoje pasirodęs straipsnis, kuriame, pasak vedėjo: „buvo kalbama ne apie tą esmę, kokia buvo tyrimo esmė“. Pasak vedėjo, mėginama 2019-04-05 sutartį susieti su 2016 m. vasario 25 d. sudaryta sutartimi, kurią pasirašė tuometinis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Šiurys, motyvuojant, jog „Pirkimo dokumentuose buvo numatyta sąlyga, kad dalis prekių pavadinimų sutarties galiojimo laikotarpiu gali keistis. Tai reiškia ši sąlyga numatė galimybę užsakyti kitų pavadinimų prekių, tarp jų ir maišelius“. Kaip teigė R. Milevičius, padaryta lyg tiems maišelių pirkimams nebuvo reikalinga nauja sutartis. „Peržiūrėjus sutartį kartu su viešųjų pirkimų specialistais, nerasta tokia sąlyga. Bet jos ir negalėjo būti, nes tas pirkimas buvo atliktas fiksuotos kainos principu“, – sakė vedėjas.

Pirkimas be sutarčių

Pasak pranešėjo su faktais kertasi ir kita pastaba, kad Savivaldybės administracijos direktorius tokių pirkimų nedaro. „Turiu raštą, su buvusios Savivaldybės administracijos direktorės Laimos Nagienės parašu, kur yra rezoliucija, tiesiai nukreipianti vykdyti eiliniam, žemiausios grandies specialistui. Gal ir tiesa straipsnyje, kad Administracijos direktorius neužsakinėja tokių prekių, bet šiuo atveju buvo būtent taip, kad užsakė. Visas pirkimas netvarkingas – ir be sutarčių, ir be viešųjų pirkimų“, – faktus vardijo centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas.

R. Milevičius paminėjo ir pokalbio su užsakymą atlikusiu specialistu, kuris aiškino, kad čia dirba neseniai, daug ko neišmano, detales. Minėtas specialistas neslėpė, kad buvo liepta padaryti greitai, taip ir padarė. Į tiesmukišką komisijos pirmininko J. Jurkaus klausimą, ar tas darbuotojas nėra atėjęs iš SODROS, vedėjas atsakė teigiamai.

Žymiai viršyta rinkos kaina

Vidaus audito skyriaus vedėjas informavo, kad atliko potencialių tiekėjų apklausą, sąlygose nurodydamas, kad tai turi būti aukštos kokybės maišeliai. Pagal gautus dešimties įmonių pasiūlymus, jų vidutinė kaina svyravo nuo 1,00 eur. (didžiųjų) iki 0,60 eur. (mažųjų). Turint omeny, kad pirkti maišeliai kainavo 6,86 cnt. (didieji), 1,87 cnt. (mažieji) – tai maišelių kaina vidutinę rinkos kainą vidutiniškai viršijo 3,5 karto didžiųjų ir 6,7 karto mažųjų. Be to, užsakytas didelis kiekis maišelių. 2016 m. buvo pirkta 3 000 maišelių, o 2020 m. likutis buvo 1 800 maišelių. „Per trejus metus mes panaudojome per 1 000 maišelių. Iš esmės jų pirkti nereikėjo. Be to, jie buvo perkami be viešųjų pirkimų. Būtina žinoti ir tą aplinkybę, kad tarp sąskaitų buvo ir sąskaitą-faktūra už plakatų gamybą, pradėjus tyrimą įmonė atsisakė tos sąskaitos“, – sakė R. Milevičius. Labiausiai komisijos narius stebino, kad maišeliai nebuvo užpajamuoti. Pranešėjas informavo, kad šiuo metu sudaryta komisija, kuri ir nagrinėja, kodėl maišeliai nebuvo užpajamuoti, kodėl jie buvo nupirkti.

Komisijos nariai nepatenkinti ir reprezentacinių maišelių kokybe. Sigutė Bernotienė paminėjo, kad „yra nustatyta, kokia pagal heraldiką turi būti simbolika ir jų iškraipyti neturime teisės. Naujieji maišeliai yra gal būt su maketuotojo sugalvota heraldika, kuri spalvų ir visų išmatavimų visiškai neatitinka.“

Medžiagą perduos STT

Vedėjas informavo, kad mažeikiškei UAB „Viešnalė“, kuri ir atliko užsakymą, buvo išsiųstas raštas, kuriame prašoma pateikti dokumentus ar kitokį pagrindą, kuriuo vadovaujantis buvo atvežti tie maišeliai ir pagal kuriuos išrašė sąskaitas. Į tą paklausimą negautas joks atsakymas.

R. Milevičius priminė, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracija kreipėsi į Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūrą (Mažeikiuose), prašydama išsiaiškinti reprezentacinių maišelių pirkimo aplinkybes. Skundas buvo pateiktas 2020 m. spalio 1 d., o jau spalio 12 d. gautas atsakymas, kuriame sakoma, kadangi už prekes nėra sumokėti pinigai, tai nėra ir baudžiamosios atsakomybės. Buvo patarta spręsti drausminės atsakomybės lygmenyje.

„Mes esame ta patariančioji komisija, kuri sudarytų veiksmų planą, kad tai daugiau neįvyktų“, – pabaigoje sakė S. Bernotienė.

Posėdyje vienbalsiai nutarta atiduoti tolimesniam STT tyrimui, perduodant visą surinktą medžiagą.

Autorės nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode