Bendra veikla suvienijo tris organizacijas

 

Pelno nesiekiančios organizacijos – Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos „Caritas“, VšĮ „Būk su manimi“ ir Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos „Caritas“ – laimėjo finansavimą projektui „Myliu aš, mylėk ir tu“. Jis skirtas šių organizacijų globojamų šeimų katalikiškam švietimui, šeimų integravimui į religinę bendruomenę, moralinių vertybių puoselėjimui ir stiprinimui, organizacijų bendrystės stiprinimui.

 

Pagrindinė projekto idėja – krikščionybė ne religija, tai gyvenimo būdas. Tai ne apeigų atlikimas, tai gyvenimo filosofija. Mums svarbu pritraukti vaikus ir jaunimą. Jeigu jie rinksis šį gyvenimo kelią, tėvai eis greta. Projektą remia Lietuvių katalikų religinė šalpa.

Pirmasis bendras užsiėmimas „Ačiū Tau, Dieve, už duonos riekę“ paskirtas mūsų kasdienei duonai ir nuolankiam vienas kito priėmimui, nepaisant to, kad mes visi skirtingi. Iš tiesų, mes esame labiau panašūs nei skirtingi. Užsiėmimas prasidėjo maldomis už neišsenkančią „Carito“ savanorių meilę ir rūpestį, jų 30 metų veiklą. Vaikai ir suaugusieji įsijungė į pritariamąsias giesmeles ir sukūrė jaukią, angelus viliojančią atmosferą.

Po šv. Mišių, bendruomenė pakviesta gaminti angeliukus. Vaikai ir suaugusieji angelus suskirstė į tris kambarius, kaip buvo girdėję pamokslo metu: priimamasis – Norų kambarys, Siuntų kambarys – linkėjimams išsiųsti ir Padėkos kambarys. Visi kartu išmokome pamoką, kad labai svarbu padėkoti už tėtį ir mamą, sesę ir brolį, už duonos riekę, draugus, mokytojus, pardavėjus, gydytojus ir visus kitus gerus žmones, kurie supa mus kiekvieną dieną. Paskui visi rinkomės į agapę, kuri prasidėjo stalo palaiminimu ir bendra malda.

Nuo šio palaiminto duonelės kepalo seks kitos tris stiprias organizacijas vienijančios veiklos: giesmelių giedojimas, pritariant gitarai, pokalbiai jaunimui aktualiomis temomis, kelionės, bendri teminiai edukaciniai renginiai bendrystės stiprinimui.

Organizatoriai

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode