Lietuva – be valstybinės švietimo politikos

 

Pažadėjo stengtis

Konferencijoje dalyvavo Švietimo ir mokslo viceministrė Genovaitė Krasauskienė, Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė Audronė Pitrėnienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė, Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys bei svečiai iš Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Telšių, Kelmės ir Joniškio rajonų.

A. Tenys pasveikino visus konferencijos dalyvius, trumpai papasakojo apie Mažeikių ikimokyklinio ugdymo įstaigas bei pažadėjo, jog savivalda labai stengsis, kad šių darbuotojų ekonominiai interesai būtų tinkamai vertinami ir ginami.

Problemų daug

LŠĮPS pirmininkas Eugenijus Jesinas aptarė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio problemas, supažindino su profesinės sąjungos lobistine veikla, derybų rezultatais. „Jeigu ES ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas labai svarbus, tai Lietuvoje kol kas tai labai sunkiai suvokiama, ypač mūsų Vyriausybei, kuri nevykdo savo priimtos programos. Šių metų pristatyme besigirdama, ką padarė, ir numatydama gaires švietime, deja, bendrajam ir neformaliajam ugdymui vietos neatrado. Drįstu pasakyti, kad valstybinės švietimo politikos Lietuvoje nėra. Pavyzdžiui, Seimo Švietimo komitete buvo pritarta padidinti tikslinę dotaciją iki 8 val. ir pateikta svarstyti Vyriausybei, tačiau, kaip matome, Vyriausybė sprendimo nepriėmė. Atlyginimų koeficientų padidinimas 10 procentų – tai tik simbolinis pakėlimas, nes neįvertintas tas faktas, kad 2011 m. įvedus ikimokyklinuko krepšelį, kuris finansuotų 4 val. vaiko ikimokyklinio ugdymo, vaikų skaičius padidėjo beveik 20 tūkst. Dabar vaikų, lankančių darželius, yra 94436, o kiek dar yra atvejų, kur savivaldybės sąmoningai neįtraukia vaikų į eilę darželiams gauti tam, kad nereikėtų skirti papildomo finansavimo papildomoms grupėms. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimą padidinus iki 8 val., būtų aiškus finansavimas ir aiškus darbo užmokestis. Tai užtikrintų įstaigų savarankiškumą ir skaidrų valdymą, – kalbėjo E. Jesinas. – Problemų daug ir man labai keista, kad Vyriausybė deklaruoja, jog švietimas yra vienas iš prioritetų, tačiau to visiškai nepagrindžia savo veiksmais.“

Pasak E. Jesino, su švietimo ir mokslo ministru Dainiumi Pavalkiu darbo grupėje identifikavo dvi svarbiausias sritis – bendrąjį ir neformalųjį ugdymą, – kurioms reikalingas didesnis dėmesys, bet, deja, nei rezultatų, nei šiandien paties ministro, kuris nuo Naujųjų metų vietoj to, kad organizuotų ir sėkmingai užbaigtų darbą derybų grupėse, pradėjo žaisti „partizaninį karą“, nėra: „Manau, jei ministro elgesys ir atsakomybės jaumas nepasikeis, profesinės sąjungos priims atitinkamus sprendimus, nes žmogus, vadovaujantis tokiai jautriai sričiai, turėtų savęs atiduoti daugiau.“

Padėtis nepasikeitė

Konferencijoje pranešimus taip pat skaitė Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narė, Lietuvos švietimo įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos (LŠĮDPS) Mažeikių rajono susivienijimo pirmininkė Judyta Čejauskienė,jos pavaduotoja Gitana Darginavičienė.

J. Čejauskienė aptarė visas šiandien dėl įstatymo netobulumo kilusias darbo užmokesčio pakėlimo 10 procentų problemas savivaldybėse ir šalies mastu. „Krizė lyg ir traukiasi, bet ir toliau lieka kasmetinis 4 procentų taupymas darbo užmokesčio sąskaita. Vieni taupo apiplėšinėdami „Sodrą“, nes ne paslaptis, kad 90 procentų pedagogų yra ant išsekimo ribos ir gauti nedarbingumo pažymėjimą gali bet kada. Kiti – laisvai priverstine valia, administracijai leidus, eina nemokamų atostogų. Dalinio mokinio krepšelio įvedimas šiek tiek palengvino pedagogų dalią, tačiau finansuojamųjų iš taip vadinamos aplinkos lėšų (auklėtojų padėjėjų, logopedų) tai nepalietė. Siūlėme įvairius modelius, kai kurie padėjėjai jau ir kursus lankė, kad nors iš dalies prilygtų pedagoginiams darbuotojams, bet padėtis nepasikeitė. Kada bus įvestas  visas mokyklinis krepšelis – neaišku. Pažadų girdėjome daug, be to, ir pats krepšelis blogose rankose. Mat direktorių algos turi būti mokamos tik iš aplinkos lėšų, deja, kažkaip mokyklinio krepšelio lėšos, kaip atliekamos, atsiduria jų koeficientuose ir juos peržiūrėjusi, tiesiog matau, kad vieno atlyginime puikuojasi ketvirtadalis, kito – pusė, dar kito – vos ne visas atlyginimas nukeliavo iš šios tikslinės dotacijos. Klausimas: kaip atliko? Esu Tarybos narė ir man sukėlė šoką, kada metų pabaigoje vadovai, nuoširdžiai verkšlenę dėl taupymo, pateikė prašymus perkelti darbo užmokesčio lėšas į kitą eilutę spintelėms, inventoriui ir kitoms prekėms pirkti. Tai kaip mes pasieksim bent pradinės mokyklos mokytojo užmokesčio lygį, jeigu parazitiškai tą uždarbį vogsime iš tų, kuriems jis priklauso, tai aš vadinu atvirąja vagyste“, – savo įžvalgomis dalinosi J. Čejauskienė.

Siūlė išeitis

Pasak J. Čejauskienės, visi apsidžiaugė išgirdę apie atlyginimo didinimą 10 procentų priešmokyklinio ugdymo darbuotojams: „Deja, iš kaimo pradinių mokyklų, kur mokosi iki 80 mokinių, ir pagrindinių, kur mokosi iki 130 mokinių, „nutirpo“ per 0,0037 Eur. Tokių pat mokyklų, kur mokosi jau vienu mokiniu daugiau – po 0,0029 Eur, miesto mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų – 0,0092 Eur ir t. t. Bendrai suskaičiavus, žadėtieji 10 procentų virto 7 procentais. Noriu pasiūlyti keletą išeičių: ikimokyklinis ugdymas priklauso nuo dviejų institucijų politinės valios – LR Vyriausybės ir Savivaldybės. Taigi Vyriausybei reikėtų užmiršti 4 procentus, kuriuos reikia sutaupyti iš darbo užmokesčio fondo, nes tai prieštarauja LR Konstitucijos straipsnyje įteisintai teisei gauti teisingą atlygį už atliktą darbą. Taip pat laikytis susitarimų su socialiniais partneriais, skelbiami projektai turi atitikti ir skelbiamus įstatymus, visas programas ir pokyčius užtikrinti pinigais. Pagaliau įvesti visą mokinio krepšelį priešmokykliniam ugdymui ir pradėti jo visuotinį įgyvendinimą Lietuvoje. Sudarykite darbuotojų darbo apmokėjimo rangų lentelę, nepamiršdami socialinių darbuotojų, logopedų, padėjėjų. Šie darbuotojai negali priklausyti minimalųjį atlyginimą gaunančių grupei vien dėl savo darbo sudėtingumo ir atsakomybės. Seimo nariai, siūlykite pataisą LR Kodekse, leidžiančią nebūti darbe administracijai leidus, nes šiuo straipsniu manipuliuojama ir jis sudaro prielaidas priverstinėms nemokamoms atostogoms. Taip pat derėtų drauge su socialiniais partneriais parengti realią darbo užmokesčio ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse įstaigose didinimo programą ir jos vykdymą pagrįsti lėšomis. Laikytis ikimokyklinėse įstaigose higienos ir sveikatos normatyvų, nes lopšeliai-darželiai virsta daugiaaukščiais inkubatoriais. Spręsti didžiųjų miestų vietų darželiuose problemas, tam panaudojant tuštėjančias mokyklas. Savivaldybėms siūlyčiau laikytis LR Vyriausybės įstatymų, LR Darbo kodekso nuostatų, užtikrinti visą apmokėjimą už darbą šiose įstaigose, o vaikams suteikti jų amžiaus ypatumus atitinkantį ugdymą.“

Rezoliucijos reikalavimai

Bendru konferencijos dalyvių nutarimu pasirašytoje rezoliucijoje reikalaujama stabilizuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimą. Nuo 2015 metų rugsėjo 1 d. įvesti šešių valandų, o nuo 2016 metų rugsėjo 1 d. 8 val. ikimokyklinių įstaigų ugdytinio krepšelį, tam panaudojant ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto, švietimo sektoriuje sutaupytas lėšas. Šiais metais parengti ir keliose savivaldybėse išbandyti ikimokyklinių įstaigų ugdytinio krepšelį, įvertinant jo finansavimo galimybes, prioritetus ir trūkumus. Ankstyvojo ugdymo įstaigų pedagogų tarifinio atlyginimo koeficientus proporcingai sulyginti su bendrojo lavinimo mokyklų pradinio ugdymo pedagogų koeficientais iki 2016 rugsėjo 1 d., pripažįstant jų darbo svarbą, analogiškus kvalifikacinius reikalavimus, atsakomybę už vaiko gyvybę bei sveikatą, darbo sudėtingumą ir psichologinės įtampos sąlygas. Didėjant ankstyvojo ugdymo įstaigose specialiųjų ugdymo poreikių vaikų skaičiui steigti naujus auklėtojų, pedagogų, pedagogų padėjėjų, logopedų, psichologų etatus ir užtikrinti jų išsilavinimą, kvalifikaciją, darbo sudėtingumą atitinkantį finansavimą. Iki 2016 metų rugsėjo 1 d. pasiekti, kad kiekvienoje grupėje vienu metu dirbtų du pedagoginiai darbuotojai. Ankstyvojo ugdymo pedagogų darbo laiko struktūroje įstatymiškai reglamentuoti šešias valandas nekontaktiniam darbui: pasirengimui ugdymo procesui, savišvietai, kvalifikacijos kėlimui bei dalykinės kompetencijos tobulinimui. Taip pat keisti „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą“, kuriame ikimokyklinių įstaigų meno vadovai būtų priskiriami darbuotojams, kurių tarnybinio atlyginimo koeficientai nustatomi kaip 37 punkte numatyti auklėtojams, priešmokyklinių ugdymų pedagogams, koncertmeisteriams ir akompaniatoriams. Ankstyvojo ugdymo padėjėjų darbą prilyginti pedagoginei veiklai, suteikiant jiems sąlygas įgyti reikiamą kvalifikaciją, pripažįstant jų darbą ir atsakomybę, susijusius su padidinta emocine-psichologine įtampa, peržiūrėti jų darbo užmokesčio tarifus ir kasmetinių atostogų reglamentavimą iki 2016 m. sausio 1 d. bei sudaryti darbo grupę iš ŠMM, LŠĮPS, LŠPS atstovų ir Ankstyvojo ugdymo įstaigų darbuotojų praktikų šios rezoliucijos iškeltiems reikalavimams įgyvendinti.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode