Į valdžią – per šmeižtą?

 

Išplatino reklaminį pareiškimą

Remiantis minėto straipsnio daryta prielaida, gruodžio mėnesį 5000 tiražu į daugiabučių, kuriuos, manoma, administruoja „Mažeikių butų ūkis“, gyventojų pašto dėžutes išplatintos politinės reklamos skrajutės, kurių kitoje pusėje – „Mažeikių butų ūkiui“ adresuotas pareiškimas dėl neva netinkamos šiluminio mazgo priežiūros ir prašoma už tai atlyginti žalą. Pareiškimo formoje belieka įrašyti vardą pavardę, adresą, datą ir pasirašyti. Po kurio laiko rajoninėje spaudoje išplatinamas tos pačios kandidatės į merus politinės reklamos pranešimas, raginantis užpildyti minėtus pareiškimus ir pristatyti į „Mažeikių butų ūkį.“ Pranešime akcentuojama, jog tai tikras, oficialiais skaičiavimais paremtas (kalba netaisyta) dokumentas.

Gyventojai nereagavo

     „Būdui žemaičių“ pakalbinus keliolika pareiškimų gavėjų, neatsirado nė vieno, kuris būtų užpildęs pareiškimą ir pristatęs „Mažeikių butų ūkiui“. „Mes visas reklamas išmetame čia pat, į prie pašto dėžučių valytojos pastatytą kartoninę dėžę, – sakė Naftininkų gatvės daugiabutyje gyvenanti senjora, – o valytoja jas sumeta į popieriui skirtą šiukšlių konteinerį.“ Kitas gyventojas tvirtino, kad jį piktina visos reklamos: „Ne tik per radiją ir televiziją nuolat grūda, bet dar ir pašto dėžutes užkiša visokiu šlamštu.“ Paklausus, ar nematė pareiškimo, gyventojai atsakė, jog kita lapo pusė aiškiai parodo, jog čia politiniai žaidimai, artėjant rinkimams.

Tačiau nemokamai Mažeikiuose platinamame leidinyje rašoma, jog „Mažeikių butų ūkis“ atsisakęs priimti gyventojų atneštus prašymus. Šiuo klausimu pakalbintas V. Stonkus teigė, jog tik vienas toks pareiškimas pristatytas sekretorei: „Daugiau vadinamų pareiškimų negauta. Jei gyventojai nori juos užregistruoti kasose, šios tuo neužsiima, nes gautų dokumentų registraciją vykdo tik sekretorė.“

„Mažeikių butų ūkio“ generalinis direktorius politikės siūlomą pasirašyti pareiškimą vadina teisinio nihilizmo pavyzdžiu: „Siūloma išreikalauti „žala“ nepagrįsta nei teisine, nei ekonomine prasme. Nekorektiškas naudojimasis tuo, kad gyventojams svarbus kiekvienas euras, sumokamas už šildymą. Tai politinė reklama, apmokėta iš partijos politinės kampanijos sąskaitos. Gyventojai tapo rinkimų agitacijos įkaitais.“

Atliko analizes

Rajono laikraštyje paskelbtos prielaidos nagrinėjimui Savivaldybės mero potvarkiu buvo sudaryta penkių asmenų – Algimanto Čepio, Romos Kenstavičienės, Jono Labučio, Michail Norbuto bei Lauros Samoškaitės – darbo grupė.

Atlikus sutarčių tarp minėtų bendrovių analizę, nustatyta, kad jose nėra jokių draudžiamų susitarimo dėl šilumos suvartojimo daugiabučiuose namuose didinimo arba kad atlygio už „Mažeikių butų ūkio“ paslaugas dydis priklausytų nuo gyventojų mokamos sumos už apšildymą požymių.

Darbo grupė atliko ir įvykdytų mokėjimų analizę. Buvo patikrinti UAB „Mažeikių butų ūkis“, UAB „Admituras“ bei UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ tarpusavio sutartiniai santykiai bei įvykdyti mokėjimai. Nustatyta, kad UAB „Admituras“ sutartinių santykių su UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ neturi ir nėra teikta sąskaitų apmokėjimui. Darbo grupės ataskaitoje pažymėta, kad visi mokėjimai tarp „Mažeikių butų ūkio“ ir „Mažeikių šilumos tinklų“ pagrįsti galiojančiomis sutartimis ir padaryti laikantis teisės aktų. Mokėjimo dokumentuose nurodytos piniginės sumos yra proporcingos suteiktoms paslaugoms. Darbo grupė padarė išvadą, kad minėtos bendrovės vykdo veiklą griežtai laikydamosios Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių.

Nagrinėdama spaudoje paskelbtą prielaidą, kad „Mažeikių butų ūkio“ administruojami namai daugiau moka už apšildymą nei UAB „Tavo pastogė“ priklausantys, darbo grupė išanalizavo ir gyventojų mokėjimus už suvartotą šiluminę energiją per 2014 metus 18 gyvenamųjų namų, 950 butų. Ataskaitoje rašoma, jog būtina atsižvelgti į tai, kad objektyviai nustatyti kainų skirtumą neįmanoma, nes mokėjimo už apšildymą dydžiui įtakos turi daug skirtingų faktorių: statybos metai, statybos bei medžiagų kokybė, skirtingas pakeistų langų butuose kiekis, skirtinga laiptinių, rūsių langų ir durų būklė bei skirtingas radiatorių kiekis laiptinėse, skirtumai tarp karšto vandens deklaravimo ir sunaudojimo, skirtinga karšto vandens temperatūra cirkuliacinėje sistemoje ir t. t. Kadangi lyginti galima tik palyginamus dydžius, o visiškai identiškų namų nebūna, vidutiniai atskirų namų mokesčio už šildymą rezultatai vertintini tik kaip orientaciniai. Esminių skirtumų tarp abiejų įmonių prižiūrimų namų gyventojų mokėjimų už apšildymą nenustatyta.

Pažeidimų nenustatyta ir atlikus šiluminių mazgų priežiūros ir techninės būklės analizę. Valstybinės energetikos inspekcijos atliktų patikrinimų bei įrašų šiluminių mazgų priežiūros žurnaluose patikra nenustatė higienos normų pažeidimų, tiekiant termofikacinį vandenį.

Prielaida nepagrįsta

Darbo grupės išvadose teigiama, jog „Santarvės“ laikraščio straipsnyje „Šiluma – pagal higienos normas ar susitarimus“ (2014-12-16 Nr. 143) paskelbta prielaida dėl galimo UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ ir UAB „Mažeikių butų ūkis“ susitarimo gyventojams teikti didesnį šilumos kiekį, nepagrįsta. Savivaldybės Ryšių su visuomene skyrius pranešimą apie tai išplatino viešai.

Savivaldybės meras Antanas Tenys, „Būdo žemaičių“ paprašytas išsakyti savo nuomonę, sakė manantis, jog kažkas kažko nesuprato: „Tokio susitarimo nėra ir negali būti. Net schemos nežinau, nors piešiamos įvairios, bet, manau, tai politiniai žaidimai. Aš vadovaujuosi darbo grupės tyrimo išvadomis ir kitokios informacijos neturiu.“

Įžvelgia rinkimų agitaciją

„Mūsų bendrovė pateko į rinkimų agitacijos girnas, nors aš pats nesu politikas ir nepriklausau jokiai partijai, – paklaustas apie situaciją „Būdui žemaičių“ sakė V. Stonkus. – Per visą mano kelių dešimčių metų darbo laiką neteko susidurti su tokia rinkimine agitacija, pagrįsta šmeižtu. Politikai vykdo agitacijas, girdamiesi nuveiktais darbais ir apžvelgdami ateities planus. Mažeikiuose nuveiktų darbų taip pat netrūksta.“

Pasak V. Stonkaus, keista ir UAB „Tavo pastogė“ direktoriaus Antano Naujoko pozicija. Savivaldybei pareiškė, jog laikraštis neteisingai interpretavęs jo atsakymus į pateiktus klausimus. Tai kodėl nebuvo kreiptasi dėl klaidos ištaisymo kitame numeryje? Ar tik nenorima dabar kaltės suversti korespondentei?“

Minėtame pareiškime akcentuojama, jog „Mažeikių butų ūkis“ nepaneigė pateiktos informacijos, kad gyventojai nepagrįstai permokėjo už lapkričio mėnesį. V. Stonkus į tai atsakė, jog sąskaitas už apšildymą gyventojams rengia ir apmokėjimus gauna UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, jo vadovaujama bendrovė tik atspausdina ir pateikia sąskaitas gyventojams. Kadangi laikraštyje minimų bendrovių akcijų dalį valdo Savivaldybė, vykdanti administruojančių įmonių priežiūrą, todėl jis ir kreipęsis į Savivaldybę dėl ištyrimo.

„Politinėje reklamoje esame kaltinami ir dėl esą priverstinės namų renovacijos. Renovacija ne mūsų sugalvota. Administruojančios įmonės pateikia gyventojams investicijų planus, kuriuos užsakė Savivaldybė. Jei gyventojai nenori atnaujinti savo namo, gali balsuoti „prieš“. Administruojančios įmonės tik vykdo teisės aktuose numatytas procedūras ir teikia ataskaitas, – sakė V. Stonkus. – Keista, kad agitatorė nuteikinėja gyventojus prieš renovaciją, o pati gyvena renovuotame name, mažiau mokėdama už apšildymą.“

Kreipėsi į prokuratūrą

Baigiant rengti šį straipsnį, gavome informaciją, kad UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ kreipėsi į prokuratūrą dėl paskleistos tikrovės neatitinkančios informacijos, kuri, pasak vadovo, žemina ir diskredituoja bendrovės vardą. „Kolektyvas pasipiktinęs tuo, kas vyksta. Negalima šmeižti žmonių, kurie dirba taip, kad mūsų kaina už apšildymą yra tarp mažiausių Lietuvoje, esame antri. Jei rašytų tik apie mane – tiek to, bet kai šmeižiamas kolektyvas, reaguoti privalau, – „Būdui žemaičių“ sakė UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ generalinis direktorius Jonas Jurkus. – Kreipėmės į prokuratūrą dėl ištyrimo, vėliau kreipsimės į teismą. Svarstome galimybę kreiptis į Žurnalistų etikos inspektorių, Vyriausiąją rinkimų komisiją ir visas šiuo klausimu kompetentingas institucijas. Negalima taip mėtyti nepagrįstų kaltinimų.“

V. Stonkaus teigimu, UAB „Mažeikių butų ūkis“ perdavė advokato kontorai parengti atitinkamą pranešimą prokuratūrai bei išnagrinėti galimybes dėl civilinio ieškinio už kenkimą įmonės prestižui pateikimo.

skrajutės

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode