Romas

Daugiau nusiskundimų nei iniciatyvų

Mažeikiuose lankėsi socialinės apsaugos ir darbo viceministras

Šeštadienį Mažeikiuose ketino apsilankyti socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, tačiau dėl ligos jos vizitas buvo atšauktas. Vietoj jos atvyko socialinės apsaugos ir darbo viceministras Gintaras Klimavičius bei Seimo Sveikatos apsaugos komiteto narė Vilija Filipovičienė.

Problemos panašios

Pirmoje dienos pusėje svečiai rajono Savivaldybės salėje susitiko su rajono bei socialinių paslaugų įstaigų vadovais. Susitikimo metu buvo diskutuota aktualiais socialinių reikmių klausimais. Vyko diskusija apie socialinių problemų sprendimo būdus, galimybes. Vėliau atvykusieji lankėsi Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namuose. Viekšniuose ir Mažeikiuose susitiko su gyventojais.

 

G. Klimavičius „Būdui žemaičių“ sakė, kad į mūsų kraštą atvyko su pasiūlymais ir norėdami išgirsti vietinę nuomonę: su kokiomis problemomis susiduria socialinės, globos įstaigos. „Ateina Europos finansavimas, yra projektai ir, jei rajonas nori vien tik akcentuoti problemas, apie jas kalbėti, bet ir spręsti, turėtų juose dalyvauti. Šiandien vienas iš tikslų ir buvo pakalbėti, kokios iniciatyvos ir ką būtų galima paremti. Kiek kalbėjome su meru, įstaigų atstovais, nuomonės sutiko, todėl dirbsime toliau“, – sakė socialinės apsaugos ir darbo viceministras.

G. Klimavičius teigė Mažeikiuose lankęsis pirmą kartą ir nusivylęs iniciatyvos stoka: „Turbūt keliu per aukštus kriterijus, bet laukiau daugiau iniciatyvos iš vietinių. Gaila, kad nėra tos kritinės masės žmonių, kurie eitų su iniciatyva ir žinotų, ko jiems reikia. Daugiau girdisi, kad nedavė, nėra, išvažiuoja ir t. t. Turime paskutinį finansavimo periodą, kiek sugebėsime juo pasinaudoti, tiek ir turėsime. Šiaip Mažeikių rajono problemos niekuo neišsiskyrė iš kitų rajonų, jos visos panašios. Turime didelį skaičių bedarbių, todėl reikia gerai pagalvoti, kaip juos adaptuoti, įtraukti į darbo rinką, kad mažėtų „pašalinių“, visi turėtų darbą ir sugebėtų produktyviai dalyvauti gyvenime. Tai, manau, pagrindinis uždavinys.“

Gerins kokybę

Viceministras užsiminė, kad numatoma labai daug naujovių, viena iš jų – globos įstaigų pertvarka. Vyriausybė  jau pritarė Civilinio kodekso pakeitimų siekiamam tikslui – tobulinti vaiko globos (rūpybos) instituto teisinį reguliavimą ir vaiko globą (rūpybą) vaikų globos institucijoje nustatyti tik išimtiniais atvejais, jei tai atitinka geriausius vaiko interesus. Taip pat siūloma, kad vaiko, jaunesnio nei 3 metų amžiaus, globa vaikų globos institucijoje nustatoma tik išimtiniais atvejais  ir truktų ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Šis laikas galėtų būti ilgesnis, tik jei Vyriausybės įgaliota institucija  pritartų  vaiko globą tęsti ilgiau dėl vaikui reikalingų specializuotų sveikatos priežiūros, slaugos paslaugų, taip pat jei tai neatitinka geriausių vaiko interesų (pvz., išskyrimas su broliais, seserimis arba kai globa nustatoma dėl skubaus vaiko paėmimo iš šeimos ir nėra galimybių vaikui nustatyti globą šeimoje ar šeimynoje). Civiliniame kodekse siūloma įtvirtinti nuostatą, kad vaiko laikinoji globa (rūpyba) trunka ne ilgiau kaip dvylika mėnesių, o praėjus šiam laikui, dėl kiekvieno vaiko galimybių grįžti į šeimą sprendžiama atskirai ir, jei tai neįmanoma – šeimai toliau tęsiamas paslaugų teikimas arba kreipiamasi dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo. „Taip pat bus gerinamas darbo biržos, darbo inspekcijos veiklos efektyvumas. Kokią sritį bepaimtume – šiandien mums aktualiausi kokybės ir efektyvumo klausimai“, – teigė viceministras.

Powered by BaltiCode