Romas

Už atliekų tvarkymą – mažesni mokesčiai

Senjorams ir turintiems negalią numatomos papildomos lengvatos

Nuo liepos 1 d. neįgaliesiems ir senatvės pensijos sulaukusiems žmonėms, mokantiems vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, nuspręsta suteikti papildomų lengvatų.

Mokės 50 proc. mažiau

Kaip informavo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Alfonsas Žiulpa, vietinė rinkliavaSavivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje visiems komunalinių atliekų turėtojams: „Iki šiol sumokėtos rinkliavos sumos 50 procentų lengvata buvo taikoma žmonėms, turintiems mažas pajamas: gaunantiems socialinę pašalpą, jei per kalendorinius metus socialinė pašalpa mokama ne trumpiau kaip 6 mėnesius, ir vienam gyvenančiam: nedirbančiam asmeniui, sulaukusiam pensijinio amžiaus,  išankstinės pensijos gavėjui arba neįgaliajam, kurio pajamos (lyginant 3 praėjusių mėnesių iki kreipimosi gautas vidutines pajamas) neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžių. Žmogus galėjo kreiptis į Savivaldybės Socialinės paramos skyrių ir jam būdavo grąžinama pusė sumokėtos sumos.“

Ta nuostata, pasak A. Žiulpos, išlieka, tačiau atsiranda papildomų lengvatų neįgaliesiems ir senatvės pensijos sulaukusiems žmonėms, t. y nedirbantiems darbingo amžiaus asmenims (bet ne daugiau kaip dviem), kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis ir kurie gyvena gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objekte vieni arba su vienu nedirbančiu senatvės pensijos amžiaus asmeniu, arba su vienu asmeniu, kuriam nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis, ir nedirbančiam senatvės pensijos amžiaus sulaukusiam asmeniui, valdančiam ir tik jam vienam naudojančiam sodininkų bendrijoje esančią sodininkų valdą, kurioje nuolat negyvena. „Šie žmonės tiesiog gautų pranešimą su 50 proc. mažesne rinkliava nei iki šiol“, – teigė A. Žiulpa.

Turės pateikti prašymą

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas taip pat informavo, kad asmenys, turintys teisę gauti naująsias lengvatas, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrui“ Draugystės g. 20, Mažeikiuose, turės pateikti prašymą,dokumentą, įrodantį asmeniui (-ims) nustatytą darbingumo lygį, arba dokumentą, įrodantį asmens senatvės pensijos amžių, o gyvenamųjų namų savininkai pateikti pranešimą apie asmenis, deklaravusius savo gyvenamąją vietą jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje, bei nuosavybės teisę patvirtinantį dokumentą.

Mokės iš Savivaldybės biudžeto

Savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius patikino, kad lengvatos taikomos Savivaldybės biudžeto sąskaita ir tai Savivaldybei atsieis apie 207 tūkst. 168 Eur (apie 60 tūkst. litų.).

„Vis tikimės, kad keisis pati rinkliavos tvarka, nes lyg ir galėtume rinkliavą sumažinti ne biudžeto sąskaita, bet yra keturios savivaldybės, kuriose rinkliava vienoda, ir nieko negalime padaryti“, – Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komitete kalbėjo B. Kryžius.

Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto posėdyje pasiūlyta rinkliavą sumažinti ir nedirbantiems, vienišiems senatvės pensijos sulaukusiems žmonėms, nereikalaujant iš jų gaunamų pajamų duomenų. Tokių žmonių esą yra apie 3 tūkst. Kai kurie politikai svarstė, ar tai tikslinga, nes kai kurie žmonės gauna labai dideles pensijas. Ekonomikos komiteto pirmininkė Laima Nagienė patikino, kad Mažeikių rajone tokių žmonių labai nedaug, vidutinė pensija, pasak jos, nesiekia net 800 litų. „Mūsų žmonių vidutinė pensija mažesnė nei žmonių, gyvenančių Akmenėje“, – teigė L. Nagienė.

Pasiūlymui nuspręsta pritarti. Klausimas dar bus svarstomas penktadienį Taryboje.

Powered by BaltiCode