Patvirtintas 2015 metų Savivaldybės biudžetas

Bus patikslinimų

Posėdyje nuspręsta tvirtinti Savivaldybės biudžetinių įstaigų 2015 metų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą: 495 039 Eur – pajamos už patalpų nuomą, 406 593 Eur – pajamos už atsitiktines paslaugas, 1 084 599 Eur – įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose. Nustatyta, kad iš patvirtintų Savivaldybės biudžeto asignavimų 1 488 922 Eur skiriama esamiems 2015 m. sausio 1 d. įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Taip pat 2014 metais nepanaudotos Savivaldybės biudžeto lėšos (įskaitant skolintas lėšas) – 1 100 164 Eur – nukreipiamos patvirtintoms Savivaldybės programoms vykdyti, iš jų: esančiam 2015 m. sausio 1 d. įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti bei paskolai grąžinti – 755 150 Eur, programoms, kurios finansuojamos iš konkrečios Savivaldybės biudžeto pajamų dalies pagal tikslinę paskirtį – 290 413 Eur ir programoms, kurios finansuojamos skolintomis lėšomis – 54 601 Eur.

Pasak Savivaldybės Finansų skyriaus vedėjos Julijos Balvočienės, biudžete taip pat numatyta, kad biudžetinės įstaigos savo vardu negali skolintis lėšų, prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų (įskaitant pagal kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus ir finansinės nuomos (lizingo) sutartis). „Asignavimų valdytojai ir biudžetinių įstaigų vadovai bus įpareigoti išanalizuoti įsiskolinimo priežastis, imtis priemonių įsiskolinimui sumažinti ir sudarant bei tvirtinant 2015 metų išlaidų sąmatas numatyti reikiamų asignavimų dalį 2015 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Užtikrinti, kad 2015 m. gruodžio 31 d. pradelstas įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes, palyginti su 2015 m. sausio 1 d. pradelstu įsiskolinimu, sumažėtų ne mažiau negu 10 procentų, taip pat užtikrinti asignavimų naudojimo teisėtumą, efektyvumą ir ekonomiškumą, neviršijant patvirtintų asignavimų bei iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia dengti įsiskolinimus“, – kalbėjo J. Balvočienė.

Finansų skyriaus vedėja teigė, kad liko nepaskirstytas biudžetinių įstaigų atlyginimų koeficientas, kuris bus didinamas nuo kovo 1 d.: „Tai nebuvo padaryta dėl to, kad iki šiol nežinojome nei kaip, nei kokiais principais tie koeficientai Vyriausybės nutarime bus pakeisti. Visi pakeitimai dėl šių lėšų bus padaryti tikslinant biudžetą. Ateityje patikslinimų prognozuojama nemažai, kadangi kai kurios lėšos taip pat dar nėra žinomos.“

Nuomonės išsiskyrė

Tarybos narės Laimos Nagienės nuomone, šiais metais biudžetas daug geriau subalansuotas: „Ekonomikos komitetas atsižvelgė į visus pastebėjimus ir pasiūlymus, išklausytos visų komitetų nuomonės, todėl biudžetas truputį buvo tikslintas. Siūlyčiau pritarti“, – siūlė L. Nagienė.

Opozicijos atstovas Sigitas Kaktys buvo šiek tiek kitokios nuomonės, pasak jo, dėliojant biudžetą trūksta platesnio požiūrio: „Aš šiek tiek nusivyliau biudžeto svarstymu ir išsakytoms mintims. Tai paskutinis ir esminis šios kadencijos dokumentas, apie kurį, manau, reikėtų kalbėti plačiau. Tradiciškai kalbame apie pajamas, išlaidas ir šiandien J. Balvočienės pateikta informacija apie tai, kaip reikėtų teisingai finansuoti išlaidas, yra pragmatiška. Jas, žinoma, reikia įvertinti, tačiau visiškai nekalbama apie pajamų dalį. Prie biudžeto galėtų būti pridėti tam tikri norminiai aktai, pavyzdžiui, turto, žemės mokestis, kaip jis renkamas, kokią įtaką daro Savivaldybei, tuomet atsirastų ir tam tikri vertinimai.“

Kiti sprendimai

Posėdyje taip pat pritarta Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitai bei Mažeikių miesto vietos veiklos grupės steigimui. Sudaryta konsultacinė darbo grupė iš Savivaldybės administracijos deleguotų atstovų: Loretos Rubežienės, Alvydos Purauskytės ir Lauros Samoškaitės, verslininkų asociacijų deleguotų atstovų: Agnės Gylytės, Cecilijos Korsakovienės ir Jolantos Gintalienės, bei Mažeikių nevyriausybinių organizacijų deleguotų atstovų: Jono Buinausko, Eduardo Vaičiulio ir Ramutės Jarmalavičienės.

Nustatytas klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius 2015/2016 mokslo metams. Mažeikių rajono bendrojo ugdymo mokyklose numatytas 334 klasių komplektų skaičius, priešmokyklinio ugdymo grupių – 15. Mažeikių „Jievaro“ pagrindinėje mokykloje – 13 klasių komplektų.

Nuo rugsėjo 1 d. Žemalės pagrindinėje mokykloje leista steigti 10 val. trukmės per dieną ikimokyklinio ugdymo grupę bei patvirtintas ikimokyklinio ugdymo grupės etatų skaičių – 2,39, iš jų: auklėtojas – 1,39 etato, auklėtojo padėjėjas – 1 etatas. Analogiškas sprendimas priimtas Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje, čia taip pat leista steigti 10 val. trukmės per dieną ikimokyklinio ugdymo grupę. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinėje mokykloje nuo rugsėjo 1 d. veiks pailgintos dienos grupė, tam bus reikalingas auklėtojo etatas.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode