Mažeikiuose – profesinių sąjungų dienos

LŠĮPS Telšių rajono susivienijimo pirmininkė pasakojo, kad jai teko pabuvoti TirkšliųJuozo Vitkaus-Kazimieraičiopagrindinėje ir Mažeikių Vytauto Klovos muzkos mokyklose. Pirmininkė teigė sužinojusi, jog žmonės profesinės sąjungos judėjimą žino, vertina jos įdirbį ir pasiekimus bei džiaugiasi, kad reikalai švietimo sistemoje gerėja. „Pedagogai apgailestauja, kad krizės metu sumažinti atlyginimai nėra atstatyti ir netgi pamažu mažėja dėl mokinių skaičiaus mažėjimo. Taip pat santykis tarp mokinio ir mokytojo nėra laikomas toks, koks norėtųsi ir kokio reikėtų, dėl to mokyklose atsiranda tuščių vietų ir mokytojams mažėja darbo krūvis. Dėl to nereikėtų kaltinti nei Savivaldybės, nei Profesinės sąjungos, nes tokia pati situacija visoje šalyje“, – kalbėjo Z. Jesinienė.

LŠĮPS Akmenės rajono susivienijimo pirmininkas lankėsi Viekšnių gimnazijoje, Viekšnių lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ ir Ruzgų pagrindinėje mokykloje. „Pamatytas vaizdas nenustebino: pavargusios akys, nenorinčios siekti, kovoti už save. Gaila, kad tiek Akmenės, tiek Mažeikių rajone mokytojai jaučiasi užguiti, apgauti ir netikintys ateitimi. Gal tik galiu pasigirti, kad Akmenės rajone nerastumėte taip blogai atrodančios mokyklos kaip Ruzgų pagrindinė mokykla. Graudus vaizdas. Problemos, kaip ir pas mus, pagrindinė – mokinių mažėjimas“, – sakė R. Znutas.

A. Stonkus teigė, kad nereikėtų Akmenės rajono lyginti su Mažeikių rajonu: „Mes kaimuose turime du kartus daugiau mokyklų nei visame Akmenė rajone. Kiekviena kaimo mokykla Savivaldybei yra didelė našta, nes reikia išlaikyti ir pastatą, ir personalą, o mokinių mažėja. Nuo tinklo optimizavimo pradžios ir taip jau esame sumažinę 18 įstaigų, dar turime 50, iš jų – 7 neformaliojo ugdymo įstaigos, kurias beveik 100 proc. išlaiko Savivaldybė, kuo negali pasigirti nė viena esanti aplink.“

Numatomos išmokos

Pasak Z. Jesinienės, vasario 26 d. Vyriausybėje rinkosi derybinės darbo grupės, kur buvo svarstomi švietimo įstaigų finansavimo, pedagogų darbo užmokesčio ir kiti klausimai, nariai, kurie pristatė savo darbo rezultatus Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui. Vienas iš reikalavimų buvo nuo 2016 m. sausio 1 d. mokinio krepšelį pakeisti klasės krepšeliu tam, kad tipinės mokyklos klasė metų eigoje būtų finansuojama nepriklausomai nuo mokinių skaičiaus judėjimo.A. Butkevičius palaikė mūsų reikalavimą, tad Švietimo ir mokslo ministerija įpareigota per du mėnesius su profesinėmis sąjungomis parengti ir dar šiais metais išbandyti naująją finansavimo tvarką. Manau, kad tai padės truputį sunormalizuoti pamokų skaičių. Taip pat, kuriant finansinių paskatų pedagogų skaičiui optimizuoti mechanizmą, nuo liepos 1 d. pradės veikti tvarka, kuri leis iš Švietimo ir mokslo ministerijos biudžeto švietimo įstaigoms pridėti lėšų išeitinėms kompensacijoms mokėti pensinio amžiaus sulaukusiems mokytojams, šalių sutarimu nutraukusiems darbo sutartį. Tikimės, kad išmokomis galės pasinaudoti ir kita dalis pedagogų, kurie jau turi 30 metų pedagoginės veiklos stažą, bet negali gauti senatvės pensijos. Galima tikėtis, kad jau nuo kitų metų pedagogai galės pasinaudoti stažine pensija, kurią moka „Sodra“, o iš Švietimo ir mokslo ministerijos kas mėnesį gauti po 226 eurus. Išmokos būtų mokamos, kol asmuo sulauks pensinio amžiaus, tačiau žmogui, kuris norės pasinaudoti šia lengvata, bus draudžiama dirbti švietimo sistemoje, žinoma, jis galės dirbti kitą darbą, kitoje srityje“, – informavo Z. Jesinienė.

„Būdo žemaičių“ šaltinių duomenimis, šiam siūlymui labai priešinosi Premjeras ir Vyriausybės atstovai. Konkreti išmokų mokėjimo tvarka, padedant profesinėms sąjungoms, bus paruošta iki gegužės 1 d. „Šiuo metu Švietimo ir mokslo ministerija gavo užduotį apklausti, kiek žmonių norėtų pasinaudoti šia lengvata. Manau, kad tai būtų realus būdas išspręsti mokytojų darbo krūvio sureguliavimą, – sakė Z. Jesinienė. – Taip pat numatyta pakeisti darbo užmokesčio koeficientus. Nuo rugsėjo 1 d. minimali tarnybinių atlyginimų koeficientų riba turėtų būti pakelta iki vidurkio. Lėšos bus skiriamos iš Švietimo ir mokslo ministerijos vidinių resursų.“ Taip pat nutarta, kad ir 2016 m. turi didėti mokytojų atlyginimai. Tolesnis atlyginimų kėlimo klausimas bus siejamas su etatinio darbo apmokėjimo įvedimu.

Stengiasi mokytojų labui

LŠĮPS Mažeikių rajono susivienijimo pirmininkė Judyta Čejauskienė sakė, kad profsąjungos stengiasi pakeisti įstatyminę bazę mokytojų labui: „Labai norėtųsi, kad šiame pakeitime dalyvautų kuo daugiau pedagogų, o kad reikia prižiūrėti, kaip Švietimo ministerija vykdo visus įstatymus, parodė mūsų ikimokyklinių įstaigų pavyzdys, kai 10 proc. buvo pakeltas auklėtojų atlyginimas.“

A. Stonkus pastebėjo, kad paskutiniu metu profsąjungos kova tapo truputį aršesnė ir tai padėjo pasiekti geresnių rezultatų. „Aš su dideliu nerimu laukiu krepšelių komplektų, nes per pastaruosius penkerius metus profsąjungos jau kokį tridešimt kartų buvo apgautos. Gegužės mėnesį turėtų būti paskelbtas viešas krepšelio projektas, raginu nebijoti, rašyti ir išsakyti savo nuomonę, nes, jei gausime griežtą mokinių skaičių, „laidosime“ visus kaimus“, – kalbėjo Švietimo skyriaus vedėjas.

Panašią nuomonę išsakė ir LŠĮPS Mažeikių rajono susivienijimo pirmininkės pavaduotojas, kuris lankėsi Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje, Mažeikių politechnikos ir Senamiesčio pagrindinėje mokyklose. Pasak jo, visose mokyklose pagrindinė problema – mokyklų finansavimas. „Kol kas sunku pasakyti, ar mes pasieksime to, ko norime, nes, kol nėra padėtų parašų, oficialių dokumentų, niekas neaišku, bet mūsų siekis – pagerinti mokyklų padėtį. Kolegoms norėčiau palinkėti drąsos išreikšti savo nuomonę“, – linkėjo V. Baltutis.

„Džiaugiuosi, kad jūs nestovite su dideliais šūkiais ir plakatais, o susėdę prie stalo kalbatės ir bandote viską išspręsti protingai. Manau, kad dėl to rezultatai tikrai bus geresni“, – sakė A. Tenys.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode