Didinamas finansavimas pedagogų netenkina

 

Skiria daugiau lėšų

Švietimo ir mokslo ministerijos pranešime spaudai informuojama, jog nuo sausio 1 d. mokinio krepšelis didėja 34 eurais, jis sieks 1014 Eur. Taip pat didinami visų pedagogų atlyginimai. Mažiausiai uždirbantiems – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams – darbo užmokestis kils iki 7 proc., šiemet jų algos jau didėjo 10 proc. Pradedantiems bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams atlyginimai didės 5 proc., visiems kitiems – 3 proc. Toliau bus tęsiamas neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas – „neformalaus ugdymo krepšelis“. Šiam tikslui numatyta 9,7 mln. Eur.

Dar viena naujovė – Alytaus, Jonavos, Telšių, Raseinių, Šalčininkų savivaldybėse bus įgyvendinamas naujas mokyklų finansavimo modelis – klasės krepšelis. Pasak ministerijos, ši nauja švietimo finansavimo metodika leis išsaugoti reikalingą mokyklų finansavimą mažėjant mokinių skaičiui.

1,5 mln. eurų didėja pensinio amžiaus sulaukusių pedagogų išeitinių išmokų fondas. Tam skirta 3 milijonai 200 tūkstančių eurų. Praėjusiais metais pasinaudoti išmokų fondu norą pareiškė per 900 į užtarnautą poilsį pageidaujančių išeiti mokytojų.

Rezultatų nedavė

      Kaip teigiama profsąjungų pranešime, gruodžio 28 d. Vyriausybėje Lietuvos švietimo profesinės sąjungos, Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos, Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos, Krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkai susitiko su Vyriausybės vicekancleriu Rimantu Vaitkumi ir švietimo ir mokslo viceministre Genoveita Krasauskiene. 

Susitikime, vykusiame vicekanclerio R. Vaitkaus iniciatyva, buvo siekiama išsiaiškinti, kodėl net ir priėmus 2016 m. valstybės biudžetą, profesinės sąjungos toliau planuoja streikus, kas, anot vicekanclerio gali būti susiję su politikavimu artėjant rinkimams, nors pats vicekancleris ir yra pripažinęs, kad švietimo sistema turi daug problemų ir trūkumų.

Profsąjungų teigimu, iš pradžių daugiausia buvo ginčytasi dėl to, koks visgi yra vidutinis šalies mokytojų atlyginimas bei koks mokytojų ir mokinių santykis šalies mokyklose, vėliau pradėta kalbėti apie esmę.

Profesinių sąjungų atstovai pakartojo savo principinius siūlymus, kad iškeltiems reikalavimams reikalingas lėšas galima rasti pačioje švietimo sistemoje, kur vien administravimui numatyta virš 600 mln. eurų.

Buvo diskutuojama apie įstaigų prie Švietimo ir mokslo ministerijos veiklos efektyvumą ir netgi kai kurių iš jų reikalingumą, apie mokinio krepšelio dalies tenkančios švietimo įstaigų administravimui, sumažinimą.

Trečias lėšų šaltinis, pasak R. Vaitkaus – konsoliduoti išskaidytas pradines, pagrindines (progimnazijas) ir gimnazijas į vieną juridinį vienetą, tuo, pasak vicekanclerio, taupant administravimo lėšas bei užtikrinant mokytojams didesnius pamokų krūvius.

      Profsąjungų atstovai konstatavo, jog jokio konkretumo susitikimo metu nebuvo, nes nei Vyriausybės vicekancleris R. Vaitkus, nei ŠMM viceministrė G. Krasauskienė negalėjo pateikti tikslių skaičių, todėl buvo sutarta, kad sausio 14 d. vyks dar vienas socialinių partnerių susitikimas, kurio metu Vyriausybės atstovai pateiks informaciją apie finansavimo perskirstymo iš aukščiau minėtų šaltinių galimybes. 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode