Vaikų saugumas – visų atsakomybė

Pasak Prezidentės, Naujieji metai prasidėjo dramatiškais, skaudžiais įvykiais, kurie įpareigoja 2016 metus pradėti neatidėliotinais sprendimais, būtinais užtikrinti mūsų vaikų saugumą. Lietuvoje yra apie 10 tūkst. socialinės rizikos šeimų, jose auga 3,7 proc. visų Lietuvos vaikų. Šiuo metu vienam socialiniam darbuotojui tenka 17 socialinės rizikos šeimų.

„Prieš kelis mėnesius Lietuvą sukrėtė įvykiai Kražiuose, dabar – vaikų žūtys Kėdainių rajone. Tai rodo, kad socialinė atskirtis, smurtas artimoje aplinkoje, vaikų teisės ir jų apsauga tampa prioritetinėmis problemomis. Tai iššūkiai visai visuomenei ir valstybei, kuriuos reikia spręsti. Jeigu anksčiau kalbėjome, kad reikia lipti iš ekonominės duobės, vystyti savo šalį, tai dabar turime kalbėti apie tai, kad turime investuoti į savo žmones, apsaugoti juos, užtikrinti socialinį saugumą, gyvenimo kokybės saugumą, o ne vien tik duonos kąsnį. Tai visos visuomenės atsakomybės – valdžios, bendruomenių, savivaldos ir pačių žmonių“, – sako Prezidentė.

Pasak Prezidentės, pirmiausia būtina sutvarkyti teisinę bazę, kuri užtikrintų reikiamas paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir kuo skubiau priimti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, kuris iki šiol stumdomas tarp Seimo komitetų.

Taip pat Vyriausybė turi patvirtinti vieningą darbo su socialinės rizikos šeimomis tvarką ir svarstyti Vaiko teisių apsaugos inspekcijos, kuri pateiktų savivaldybėms vaiko teisių apsaugos priemones ir jas kontroliuotų, steigimą. Dabar kiekviena savivaldybė savarankiškai sprendžia, kaip dirbti su socialinės rizikos šeimomis. Pasak Prezidentės, tai turi būti Vyriausybės lygmens atsakomybė.

Vadovaujantis Vakarų Europos praktika, būtina ir kuo daugiau nevyriausybinių organizacijų įtraukti į socialinių paslaugų lygmenį. Tai užtikrins efektyvią ir betarpišką pagalbą rizikos šeimoms.  

Prezidentės teigimu, VRM privalo užtikrinti ne tik operatyvią policijos reakciją į smurtą šeimoje, bet ir sustiprinti nuolatinę pagalbą socialiniams bei vaikų teisių apsaugos darbuotojams. Taip pat būtina reguliariai mokyti policijos pareigūnus dėl smurto šeimoje, ypač svarbus nuolatinis darbas su policijos įgaliotiniais, būtina sukurti ir smurto artimoje aplinkoje žemėlapį, nustatant rizikingiausius regionus šalyje.

Pasak Prezidentės, SAM turi didesnį dėmesį skirti visuomenės psichinės sveikatos prevencijai, būtina didinti finansavimą psichologinės pagalbos tarnyboms. SAM turi užtikrinti būtiną psichologinę pagalbą ne tik globėjų šeimoms ir šeimynoms, bet ir aktyviai prisidėti sprendžiant psichologines problemas rizikos šeimose.Paulius KALMANTAS
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode