Seimas uždegė žalią šviesą pataisos pareigūnų algų didinimui

„Pataisos pareigūnai jau kitais metais gali sulaukti atlyginimo padidinimo. Tikiuosi, kad naujos kadencijos Seimas pritars šiam Teisingumo ministerijos siūlymui. Pernai Seime buvo priimtos pataisos, leidusios padidinti atlyginimus vidaus tarnybos pareigūnams. Norint pataisos pareigūnų profesiją išlaikyti konkurencingą, pritraukti naujus darbuotojus ir išlaikyti esamus, šiems pareigūnams taip pat turi būti sudarytos ne prastenės darbo apmokėjimo sąlygos“, - sako teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Reformuojant pataisos pareigūnų darbo užmokesčio sistemą, visų pirma, siūloma pakeisti pataisos pareigūnų darbo užmokesčio sistemą ir ją iš esmės suvienodinti su vidaus tarnyboje taikoma darbo užmokesčio sistema.

Rengiant projektą buvo siekiama, kad pataisos pareigūnų darbo užmokestis, lyginant su šiuo metu gaunamu darbo užmokesčiu, kartu su priedu už kvalifikacinę kategoriją, nebūtų mažesnis už vidaus tarnybos pareigūnams mokamą darbo užmokestį.

Taip pat pataisos pareigūnams siūloma suvienodinti priedus už tarnybinius rangus su vidaus tarnybos sistemos pareigūnams mokamais analogiškais priedais. Seimui pritarus, nauja darbo užmokesčio sistema įsigaliotų 2017 m. liepos 1 d., o padidinti priedai už rangus būtų mokami nuo 2018 m. sausio 1 d.

Pažymėtina, kad šio projekto naudą pirmiausiai turėtų pajusti mažiausiai uždirbantys pataisos pareigūnai, kadangi didžioji dalis projektui įgyvendinti planuojamų panaudoti lėšų būtų skiriama mažiausiai uždirbančių pataisos pareigūnų darbo užmokesčiui padidinti.

Šių pataisų priėmimas, tikimasi, skatintų asmenis rinktis pataisos pareigūno profesiją ir tarnauti pataisos sistemoje.

Teisingumo ministerijos Visuomenės informavimo skyrius

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode