Suvienijo jėgas kovai su manipuliavimu sporto varžybomis

Šiandien, kovo 5 dieną, 7 Lietuvos institucijos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos iniciatyva pasirašė atnaujintą bendradarbiavimo sutartį dėl kovos su manipuliavimu sporto varžybomis. 

„Siekiant kovoti su manipuliavimu sporto varžybose yra būtina tinkama kontrolė, o kad kova su nesąžiningu žaidimu būtų efektyvesnė – svarbu suvienyti pastangas. Džiugu, kad prie šios kovos prisideda ir Vidaus reikalų ministerijos koordinavimo sričiai priskirtos institucijos – Policijos departamentas, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba“, – sako vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė. 

Susitarimą pasirašė švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius, Vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius Žydrūnas Bartkus, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros generalinis prokuroras Evaldas Pašilis, Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktorius Virginijus Daukšys, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktorius Antoni Mikulskis ir Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos generalinis komisaras Renatas Požėla.

Sutartis užtikrina glaudų institucijų darbą, užkardant, atskleidžiant ir tiriant teisės pažeidimus, susijusius su manipuliavimu sporto varžybomis, suderintą atstovavimą tarptautinėse institucijose, dalyvavimą bendruose projektinėse, programose bei visokeriopą tarpusavio pagalbą didinat sporto varžybų skaidrumą tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje.

Šis atnaujintas susitarimas padės Lietuvai pasirengti Konvencijos dėl manipuliavimo sporto varžybomis ratifikavimui. Ratifikavus Makolino konvenciją, Lietuva prisiims įsipareigojimus efektyviau bendradarbiauti tarptautiniu bei nacionaliniu lygiu tarp suinteresuotų šalių – valstybių institucijų, sporto organizacijų ir lažybų iš sporto organizatorių, siekiant kovoti su nesąžiningomis sporto varžybomis. Be to, Makolino konvencija prie jos prisijungsiančioms valstybėms numato pareigą įsteigti nacionalinę platformą, kuri rinktų, analizuotų ir dalintųsi susijusia informacija, koordinuotų kovos su manipuliacijomis sporto varžybų eigą ir veiksmus, bendradarbiautų su nacionalinėmis platformomis kitose valstybėse. Šiandien įvykęs atnaujinto susitarimo dėl kovos su manipuliavimu sporto varžybomis pasirašymas – pirmas žingsnis link Makolino konvencijos įsipareigojimų vykdymo.

Po bendradarbiavimo sutarties atnaujinimo vyko diskusija su Danijos antidopingo agentūros vadovu  Michael  Ask. Diskusijos metu buvo aptarti artėjantys iššūkiai ratifikavus Konvenciją ir planuojama, kaip jiems pasirengti.

Manipuliacijos sporto varžybomis – viena didžiausių grėsmių šiandieniniam sportui. Europos sąjungos šalys narės raginamos imtis visų būtinų veiksmų veiklas, kurios pažeidžia sąžiningo sporto principus, prilyginti kriminaliniams nusikaltimams. Europos Komisija taip pat išreiškė susirūpinimą, kad manipuliacijos sporto varžybų rezultatais pažeidžia sporto etiką bei integralumą.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei  Vidaus reikalų ministerijos informacija  

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode