Karalaite
Poniai

 

Antradienio rytą du peiliais ginkluoti vyrai įsiveržė į Šiaurės Prancūzijos Normandijos regiono Saint-Etienne du Rouvray miestelio bažnyčią ir įkaitais paėmė jose buvusius kelis asmenis – Mišias aukojusį kunigą ir Mišių dalyvius – dvi seseris vienuoles ir du parapijiečius. Dar viena Mišiose dalyvavusi vienuolė sugebėjo pabėgti ir apie užpuolimą pranešti policijai.

Po maždaug keturiasdešimties minučių į užimtą bažnyčią įsiveržusi policija nukovė abu užpuolikus. Teroristai spėjo nužudyti kunigą ir sunkai sužeidė kitą asmenį. Taip pat ir sužeistasis netrukus mirė. Nužudytajam kunigui Jacques’ui Hameliui buvo 86 metai.

Rueno arkivyskupas Dominque Lebrun, kurio vyskupijoje yra Saint-Etienne du Rouvray parapija, yra išvykęs į Krokuvą, kur turėjo dalyvauti Pasaulio jaunimo dienų renginiuose, tačiau po pastarųjų įvykių, nusprendė sugrįžti į vyskupiją.

Prancūzijos prezidentas Francois Hollande, vykdamas į įvykio vietą, paskambino Prancūzijos Vyskupų konferencijos pirmininkui arkivysk. Georges’ui Pontier ir pareiškė užuojautą ir solidarumą.

„Tai dar viena baisi žinia, papildanti pranešimus apie smurtą, kuris sukrėtė mus pastarosiomis dienomis, atnešdamas daug skausmo ir susirūpinimo“, - sakoma antradienį paskelbtame Šventojo Sosto Spaudos salės vadovo t. Federico Lombardi SJ pareiškime. „Sekame padėtį ir laukiame išsamesnių žinių, kad galėtume geriau suprasti kas įvyko“.

T. Lombardi taip pat pranešė, kad Šventasis Tėvas buvo tuoj pat informuotas apie įvykį ir kad jis dalyvauja skausme, kurį sukėlė šis baisus absurdiškas smurtas. Popiežius griežtai smerkia be tokią neapykantą ir meldžiasi už šios nelaimės paliestus asmenis.

„Esame priblokšti ypač dėl to, kad šis baisus smurtas įvyko bažnyčioje, šventoje vietoje, kurioje skelbiama Dievo meilė. Buvo barbariškai nužudytas kunigas ir įvelti tikintieji. Esame artimi Bažnyčiai Prancūzijoje, Rueno arkivyskupijai, užpultai bendruomenei ir visai prancūzų tautai“, - sakoma Šventojo Sosto Spaudos salės vadovo pareiškime. (Vatikano radijas)

Saint-Etienne du Rouvray bažnyčia - ANSA

Powered by BaltiCode