Paskirta oficiali data naujosios šv. Olafo katalikų katedros istoriniame Trondheimo mieste, Norvegijoje, pašventinimui, kuriam vadovaus popiežiaus specialusis pasiuntinys kardinolas Murphy – O’Connor iš Anglijos, Vestminsterio arkivyskupas emeritas. Katedra bus konsekruota lapkričio 19 dieną.

Taip bus įgyvendinta sena Norvegijos katalikų svajonė. Trondheime stovi graži romaninė – gotikinė viduramžių katedra, vienas iš svarbiausių traukos centrų miesto svečiams, tačiau nuo protestantiškosios Reformos ji priklauso liuteronams. 20 amžiaus pradžioje katalikai įsirengė bažnyčią panaudodami apleistos geležinkelio stoties sienas, o 1973 metais ji buvo perstatyta, dar po kelių metų jai suteiktas vyskupo sosto – katedros – titulas. Tačiau tai buvo laikina išeitis, mat pastatui daug ko trūko – erdvės, funkcionalumo ir estetinio patrauklumo.

Šio amžiaus pradžioje pasikeitė katalikų demografinė situacija. Norvegų katalikų bendruomenė yra nedidelė, Trondheime sudaranti vos pora tūkstančių, tačiau atvykus ir įsikūrus dideliam skaičiui migrantų katalikų, ypač iš Lenkijos, poreikis naujiems maldos namams smarkiai padidėjo. Tad 2010 metais buvo parengtas projektas ir prasidėjo fondų rinkimas. Dalį suaukojo vietos katalikai, dalį skyrė Vokietijos katalikų fondai ir trečdalis buvo pasiskolinta. Štai, ir šio sekmadienio, rugsėjo 18 dienos Mišiose, visos surinktos aukos bus skirtos katedrai. Naujos katedros statybos kaina siekia apie 10 milijonų eurų. Tačiau reikės papildomų investicijų parapijos centro atnaujinimui. Buvusioji katedra jau nugriauta, o šią vasarą naujosios varpinėje jau pirmą kartą skambėjo varpai, išlieti Lenkijos meistrų.

Jiems suteikti vardai – Gladas, menant garsų šv. Klemenso, pirmosios, XI amžiaus bažnyčios Trondheime, tuomet vadinto Nidaros, varpą, dovanotą karaliaus Olafo, atlikusio labai svarbų vaidmenį Norvegijos istorijoje, paskelbtą šventuoju. Tad kitas varpas dedikuotas būtent jam, šv. Olafui. Likusiems taip pat duoti keturių šalies krikščioniškojoje istorijoje ir tradicijoje žinomų veikėjų vardai – šv. Eysteino, šv. Sunivos, šv. Halvardo ir šv. Torfino. Kitą kartą jie skambins būtent per naujosios katedros konsekracijos dieną, lapkričio 19-ąją. (Vatikano radijas) 


Nuotraukoje: Naujosios katedros projektas - RV

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode