Žvejybos Baltijos jūroje kvotų paskirstymo principai abejonių nekelia

Žiniasklaidoje pasirodantys straipsniai apie 2017–2019 m. žvejybos Baltijos jūroje kvotų paskirstymo principą žvejams kelia abejonių dėl jo patikimumo. Siekdama įnešti kuo daugiau aiškumo ir skaidrumo Žemės ūkio ministerija informuoja, kad 2016 m. įsigaliojusios Žuvininkystės įstatymo pataisos įpareigoja paskirstyti perleidžiamosios žvejybos teises į 2017 ir vėlesnių metų žvejybos kvotas. Naujoji įstatymo redakcija atsisako iki šių metų galiojusio principo žvejybos kvotas paskirstyti kiekvienais metais.

Pažymėtina, kad Žuvininkystės įstatymo pagrindiniai žvejybos kvotų skyrimo principai atspindi 2014 m. įsigaliojusios Europos Sąjungos bendrosios žuvininkystės politikos tikslus ir uždavinius, tokius kaip tausus išteklius valdymas, maksimaliai tausaus laimikio užtikrinimas ir subalansuoti žvejybos pajėgumai.

Pagal Žuvininkystės įstatymą ūkio subjektai gali užsiimti versline žvejyba tik turėdami žvejybos jūrų vandenyse leidimą ir kvotas. Siekdama, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. ūkio subjektai galėtų pradėti žvejybą, ministerija priėmė įsakymą dėl perleidžiamųjų teisių suteikimo Baltijos jūroje. Juo vadovaudamasi Žuvininkystės tarnyba paskelbė apie perleidžiamųjų teisių Baltijos jūroje skirstymą 2016 m. gruodžio 15 d.

Žūm informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode