Žemdirbių interesams atstovaujančios organizacijos turi laikytis suderintų pozicijų

Šią savaitę Žemės ūkio ministerijoje buvo aptarti Lietuvos žemės ir miškų ūkio bei kaimo plėtros asociacijų atstovavimo žemdirbių ir kitų kaimo plėtros dalyvių interesams Europos Sąjungoje bei kitose tarptautinėse organizacijose 2016 m. rezultatai, 2017 m. siekiami tikslai.

Asociacijų narystės tikslas yra atstovauti savo sektorių interesams ES ir pasaulyje, palaikyti ir plėtoti ryšius su įvairiomis institucijomis bei organizacijomis, ieškoti Lietuvos žemdirbiams naudingų sprendimų, dalijantis patirtimi ir semiantis naujausių žinių iš kitų šalių. Pasak žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, labai svarbu, kad atstovaujančių žemės ūkio sektoriui žemdirbių organizacijų veikla būtų tarpusavyje koordinuota. „Dalyvaudami įvairiuose tarptautiniuose renginiuose, posėdžiuose, susitikimuose turime laikytis suderintų pozicijų, žinoti, kokius tikslus sau keliame“, – akcentavo viceministras.

Apie 2016 m. veiklos rezultatus ir užsibrėžtus planus šiems metams pasakojo Lietuvos žemės ūkio rūmų (ŽŪR), Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS), Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos (LŽŪBA), Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ (LŽŪKA), Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos, taip pat kaimo turizmo, miško savininkų, ekologinių ūkių, daržovių augintojų, kiaulių augintojų asociacijų atstovai.

Minėtosios organizacijos finansavimą atstovavimo reikmėms iš Žemės ūkio ministerijos gauna nebe pirmi metai. Pernai tam buvo skirta 362 tūkst. eurų. Nors daugelyje kitų šalių tokios organizacijos išsilaiko pačios, tačiau Lietuvoje jos finansiškai mažiau pajėgios ir joms būtina valstybės parama, kuriant ir palaikant keitimosi informacija tinklą. Kadangi organizacijų, siekiančių gauti finansinę paramą atstovavimo veiklai, kasmet daugėja, jos atrenkamos ypač kruopščiai, o skiriamų valstybės lėšų kontrolė vykdoma labai griežtai. 2016 metais lėšų skirta keturioms naujoms organizacijoms: Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungai bei trims asociacijoms – pieno gamintojų, veterinarijos gydytojų ir kiaulių augintojų.

Į COPA-COGECA (ES žemės ūkio organizacijų komitetas, ES žemės ūkio kooperatyvų generalinė konfederacija) posėdžius savo atstovus delegavę ŽŪR, LŪS, LŽŪBA ir  LŽŪKA pernai aktyviai dalyvavo Lietuvos ūkininkams aktualiose diskusijose ir svarstymuose, siekė prisidėti prie palankesnės Lietuvos žemdirbiams bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) kūrimo, dalytis patirtimi, gauti informaciją, prognozuoti pasaulines žemės ūkio tendencijas, įdėmiai sekti įvykius, galinčius daryti įtaką Lietuvos žemdirbiams, ir operatyviai į juos reaguoti. Šias organizacijas ypač jaudina BŽŪP ateitis po 2020 metų, Rusijos embargas, pieno gamintojų padėtis, klimato kaita ir šiltnamio dujų emisijos, maisto grandinės problemos, kiaulių maro situacija. „Numatome tęsti aktyvią veiklą COPA-COGECA, ketiname derinti bendrą Baltijos šalių poziciją dėl  BŽŪP ateities“, – šiuos ir kitus planus vardijo žemdirbių atstovai.

LŪS į tarptautinio atstovavimo veiklą yra įtraukusi nemažai Lietuvos žemės ūkio šakinių organizacijų atstovų, ginančių atskiros šakos ūkininkų interesus. 2016 metais LŪS delegavo ekspertus mūsų šalies žemdirbiams atstovauti tarptautiniu lygiu įvairiuose Europos Komisijos komitetuose: Tiesioginių išmokų ir žalinimo, Pasėlių, Gyvulinės kilmės produktų, BŽŪP, Miškininkystės, Sodininkystės ir kt. Komitetų posėdžiuose nagrinėjami mūsų šalies žemdirbiams aktualūs klausimai pagal atstovaujamus sektorius, sužinoma, kokios nuomonės vyrauja kitose ES šalių narių žemdirbių organizacijose. Pernai aktualiausios nagrinėtos temos buvo BŽŪP įgyvendinimas, Europos Komisijos parama šalims narėms nuo krizės nukentėjusiems sektoriams paremti, alternatyvių rinkų paieška ir tarptautinių derybų eiga, susitarimų įtaka atskirų žemės ūkio produktų gamybai, situacija Europos ir pasaulio produktų rinkose, derlių prognozės ir kt.

Susitikime Žemės ūkio ministerijoje dalyvavusios visos organizacijos teigė siekiančios realios naudos savo nariams, todėl atsirenkančios efektyviausius susitikimus ir renginius. Kalbėdamos apie ateities planus akcentavo, jog atstovavimo darbai bus tęsiami, stiprinamos ekspertų pajėgos, palaikomi ryšiai su kitomis šalimis ir derinamos bendros pozicijos, palaikomos Lietuvai naudingos geros kitų šalių iniciatyvos. Sukaupta gerąja patirtimi kaip ir anksčiau bus dalijamasi žemdirbių organizacijų interneto svetainėse, per žiniasklaidos priemones, taip pat tiesioginiuose susitikimuose su žemdirbiais ir valdžios institucijų atstovais.

„Svarbiausia, kad įgyta patirtis garantuotų pozityvius pokyčius, racionalias kaimo plėtros gaires.  Europos Komisijai pradėjus viešąsias konsultacijas dėl BŽŪP ateities, visuose formatuose turime turėti bendrą poziciją, bendrą stuburą. Netrukus kartu rinksimės visi socialiniai partneriai ir aptarsime pozicijas, kurių laikysimės“, – situaciją apibūdino R. Taraškevičius.

ŽŪM informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode