Moldovą domina Lietuvos patirtis

Vasario 10 d. žemės ūkio viceministras Rolandas Taraškevičius susitiko su Moldovos žemės ūkio ir maisto pramonės ministru Eduardu Grama.

Moldovos žemės ūkio ir maisto pramonės ministras po sėkmingo 2014 – 2016 m. įgyvendinimo pasiūlė pratęsti trimetį veiksmų planą dėl bendradarbiavimo 2017-2019 metams.

„Moldovą labai domina Lietuvos patirtis pieno gamybos ir paramos srityse, taip pat mokslo ir bendradarbiavimo srityse. Ministras E. Grama žada atvykti į Lietuvą balandžio mėnesį, galbūt tada galėsime pasirašyti veiksmų planą“, – teigia viceministras R. Taraškevičius.

Kalbėdamas Europos Sąjungos (ES) Dvynių projekto „Parama Moldovos nacionalinei maisto saugos agentūrai“ atidaryme viceministras pabrėžė, kad Lietuva išlieka patikima partnere ir tvirta europinio Moldovos kelio rėmėja.

„Mūsų šalis taip pat praėjo nelengvą reformų kelią ir yra pasirengusi toliau teikti Moldovai visokeriopą paramą įgyvendinant reformas ir stiprinant Moldovos institucijas savo ekspertinėmis žiniomis“, – teigia R. Taraškevičius.

Lietuva kartu su Latvija ir Švedija laimėjo Europos Sąjungos (ES) Dvynių programos projektą  „Parama Moldovos nacionalinei maisto saugos agentūrai“. Ekspertų komandai, kuri padės stiprinti Moldovos gebėjimus pagal ES standartus nustatant vieningą maisto saugos kontrolės sistemą centriniu, regionų ir vietos lygiu, kaip vyresnioji partnerė vadovauja Lietuvos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT). VMVT šį projektą įgyvendina kartu su Valstybine augalininkystės tarnyba (VAT).

Projekto tikslas yra stiprinti Moldovos nacionalinės maisto saugos agentūros pajėgumus bei užtikrinti maisto saugą pasitelkiant integruotą metodą „nuo lauko iki stalo“, kuris reiškia, kad priemonių maisto saugai užtikrinti turi būti imamasi visuose maisto grandinės etapuose, t. y. nuo maistui skirtų augalų ir gyvūnų auginimo iki maisto produkto tiekimo galutiniam vartotojui.

Šis projektas padės Moldovai laikytis tarptautinių standartų ir geriausių praktikų maisto ir pašarų saugos, veterinarijos, sanitarijos ir fitosanitarijos srityse. Tai leis pagerinti maisto produktų kokybę ir vartotojų teisių apsaugą, sustiprins eksporto potencialą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2016 – 2018 m. Šiam dvejų metų trukmės projektui Europos Komisija (EK) skiria 2 mln. eurų. EK finansuojama ES Dvynių programa remia skirtingų šalių giminingų institucijų bendradarbiavimą, stiprina šalių paramos gavėjų administravimo gebėjimus, padeda joms įgyvendinti būtinas reformas. Lietuva šioje ES programoje ekspertinę paramą teikia nuo 2004 m. ir yra laimėjusi 68 Dvynių projektų atrankas.

ŽŪM informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode