Saugokime dirvožemį

Dirvožemis yra vienas didžiausių turtų, kurį išsaugoti reikia nemažų pastangų, nes intensyvi žemdirbystė ir gamta atveria kelią dirvos erozijai, mažinančiai pasėlių produktyvumą.

Siekiant saugoti dirvožemį nuo erozijos, ypač sumažinti eroziją šlaituose, 2010 m. nustatytas ir iki šiol galioja Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimas neauginti statesniuose nei 12 proc. šlaituose šakniavaisių ir šakniagumbių: bulvių, morkų, burokėlių, svogūnų, salierų, ridikų, ridikėlių, griežčių, ropių, cukrinių ir pašarinių runkelių ir kitų šakniavaisių ir šakniagumbių.

2016 m. buvo pirmieji metai, kai deklaruojant pasėlius buvo matomas dirvos erozijos (DE) sluoksnis ir pareiškėjams buvo sudaryta galimybė  įsitikinti, kad jie nepažeis šio  reikalavimo. Pernai toks pažeidimas buvo įvertintas kaip pažeidimas dėl aplaidumo, kitaip vadinamas netyčiniu pažeidimu.  

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (ŽŪIKVC) atlikus  2016 m. deklaravimo duomenų analizę, nustatyta,  kad apie 2000 laukų, deklaruotų nurodant šakniavaisių ir šakniagumbių kodus, ,,užlipo“ į statesnius nei 12 proc. šlaitus, t. y. pateko į DE sluoksnį.  2017 m. sankcija už šio GAAB reikalavimo pažeidimą sugriežtėjo ir siekia 20 proc., kadangi sluoksnis sistemoje rodomas jau antrus metus iš eilės ir nebėra argumentų traktavimui, kad minėtų šakniavaisių ir šakniagumbių  auginimas šlaituose – atsitiko dėl aplaidumo, t. y. nebegalima išlaikyti netyčinio pažeidimo. Užfiksavus pažeidimą sumažinama visa pagal paraišką priskaičiuota parama, t. y. mažinamos visos pareiškėjo išmokos pagal priemones, kurioms taikomi kompleksinės paramos reikalavimai.  Reglamente pažymima, kad sankcijų tikslas nėra kuo labiau nubausti pareiškėją, tai yra atgrasymo nedaryti pažeidimų priemonė. Vienintelis būdas išvengti sankcijos - neauginti šakniavaisių ir šakniagumbių laukuose, kurie patenka į DE sluoksnį. Pareiškėjas, įbraižydamas laukus DE sluoksnyje, yra papildomai įspėjamas dėl GAAB reikalavimo ir apie taikomą sankciją už jo nevykdymą.

ŽŪIKVC sudarė Dirvos erozijos (šlaitų, statesnių nei 12 proc.) sluoksnį, panaudodamas LR teritorijos erdvinius duomenis: skaitmeninius erdvinius žemės paviršiaus lazerinio skenavimo taškų, erdvinio reljefo duomenis ir  M 1:10 000 georeferencinių erdvinių duomenis  (GDR10LT), Pareiškėjas, nesutinkantis su šlaitų ribomis, gali kreiptis į ŽŪIKVC ir pateikti kitokius šlaitų matavimo rezultatus. Tam, kad DE sluoksnis būtų pakoreguotas, pareiškėjas kreipiasi į ŽŪIKVC nurodydamas, kuris šlaitas, patenkantis į DE sluoksnį, jo nuomone vis tik nėra statesnis nei 12 proc., o ŽŪIKVC nurodo taškus, kuriuose turi būti atlikti  matavimai ir kitas sąlygas dėl matavimo duomenų.  Šlaito statumo matavimus specialia įranga turėtų atlikti specialistas - sertifikuotas juridinis ar fizinis asmuo. Jei specialisto matavimai bus tinkami koregavimui – DE sluoksnis bus pakoreguotas.

ŽŪM informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode