Ssc pirmasis
Ssc antrasis

Prižiūrintiems melioracijos griovius

 

Išmokas už melioracijos griovių priežiūrą gaunantiems ūkininkams primename šienavimo įsipareigojimų terminus.

Melioracijos grioviams prižiūrėti skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, anksčiau – pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklą „Melioracijos griovių tvarkymas“.

Šienavimo terminai

Ūkininkai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, galėjo pasirinkti melioracijos griovių šlaitų priežiūros būdą: kai nušienauta žolė išvežama arba kai nušienauta žolė yra susmulkinama ir paskleidžiama ant melioracijos griovio šlaito. Pasirinkus pirmąjį priežiūros būdą, mokama 155 Eur už ha, o jei nušienauta susmulkinta žolė paliekama ant melioracijos šlaito – 141 Eur už ha.

Naujojo programinio laikotarpio paramos gavėjai pradėti šienavimą bei krūmų kirtimą galėjo ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d., tuo tarpu tęsiantys įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą – nuo liepos 15 d.

Nepriklausomai nuo to, ar melioracijos griovių priežiūrai parama skirta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą, ar tęsiami įsipareigojimai pagal ankstesnį finansinį laikotarpį, visiems paramos gavėjams galioja tas pats šienavimo darbų pabaigos terminas – rugsėjo 30 d.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad paramos gavėjams, tiek tęsiantiems įsipareigojimus pagal ankstesnio laikotarpio programą, tiek dalyvaujantiems 2014–2020 metų programos veikloje, už įsipareigojimų nesilaikymą taikomos sankcijos. Jei įsipareigojimų nesilaikoma iki 30 proc. pagal veiklą paramos paraiškoje deklaruoto ploto, einamaisiais metais išmoka mažinama 15 proc. visos apskaičiuotos pagal veiklą paramos sumos, o sankcijos dydis padidinamas 15 proc. už kiekvieno likusio reikalavimo nesilaikymą. Tuo tarpu, jei įsipareigojimo nesilaikoma didesniame kaip 30 proc. paramos paraiškoje deklaruotame plote, parama už melioracijos griovio priežiūrą neskiriama. Paramos susigrąžinimo sankcija taikoma per įsipareigojimų laikotarpį pakartotinai padarius tą patį pažeidimą.

Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija

Powered by BaltiCode