Lietuva reikalauja vienodų sąlygų visiems ES ūkininkams

Briuselyje įvykusioje Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje buvo pristatytas ir aptartas Europos Komisijos komunikatas „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“, duodantis startą konkretesnėms diskusijoms dėl ES bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) po 2020 m. ateities. Lietuva palaiko modernesnės ir paprastesnės BŽŪP viziją, nors ir nėra radikalių pokyčių šalininkė.

Ateities BŽŪP bus siekiama išspręsti daugelį problemų, su kuriomis jau šiuo metu susiduria žemės ūkio sektorius, taip pat parengti politiką būsimiems iššūkiams. „Iš esmės komunikatą vertiname palankiai, randame nemažai naudingų būsimos BŽŪP poslinkių, nors yra ir tam tikrų abejonių keliančių nuostatų“, – posėdžio metu sakė Lietuvos žemės ūkio viceministras Rolandas Taraškevičius. Mūsų šalis teigiamai žiūri į tai, kad valstybėms narėms siūloma suteikti daugiau lankstumo įgyvendinant BŽŪP, tačiau neramu, kad nebūtų pasukta politikos renacionalizavimo linkme, t.y. suteikus šalims per daug laisvės pačioms spręsti, nukentėtų vieningos BŽŪP idėja. Vienas svarbiausių klausimų Lietuvai – tolesnis tiesioginių išmokų suvienodinimas tarp valstybių narių. Pasak viceministro, minčių dėl tiesioginių išmokų bendrojo finansavimo turi būti atsisakyta.

„Su perspektyva žvelgiame į numatomą rizikos valdymo sistemos tobulinimą, tačiau pasigedome atidesnio požiūrio į rinkos reguliavimo priemones“, –  kalbėjo ŽŪM atstovas. Lietuva taip pat tikisi, kad įgyvendinant naująją BŽŪP bus rasti tinkami instrumentai ūkininkų derybinėms pozicijosm stiprinti siekiant geresnio maisto tiekimo grandinės funkcionavimo. Mūsų šaliai svarbios ir komunikato nuostatos dėl kartų atnaujinimo problemos sprendimo, jaunųjų ūkininkų pritraukimo į kaimo vietoves, smulkių bei vidutinių šeimos ūkių stiprinimo, investicijų skatinimo, gyvenimo kokybės kaime gerinimo ir kaimiškųjų vietovių gyvybingumo užtikrinimo.

Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje diskutuojant dėl žvejybos galimybių ateinantiems metams, Lietuvos atstovai atkreipė dėmesį į situaciją dėl snieginių krabų žvejybos ir ungurių išteklių. Mūsų šalis yra suinteresuota snieginių krabų žvejyba, todėl siekia, kad ji būtų atnaujinta. Pasak R. Taraškevičiaus, Lietuva nusiteikusi svarstyti ir būtinas priemones unguriams išsaugoti, tačiau prieš imantis griežtų apribojimų žvejybai prašo išsamiai viską įvertinti.

ES šalių žemės ūkio ministrai taip pat pasidalijo patirtimi bei įžvalgomis dėl afrikinio kiaulių maro plitimo, kovos su nesąžiningos prekybos praktika siekiant užtikrinti labiau subalansuotą maisto tiekimo grandinę ir sustiprinti ūkininkų padėtį.

Powered by BaltiCode