Mažėja biurokratinė našta pavojingųjų atliekų tvarkytojams

Naujos redakcijos Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės, kurias praėjusios savaitės pabaigoje patvirtino aplinkos ministras, sumažins biurokratinę naštą tokių atliekų tvarkytojams.

Kaip sakė Aplinkos ministerijos Atliekų departamento direktorė Agnė Bagočiutė, šios taisyklės yra patikslintos, atsižvelgus į Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, kuriais atsisakyta perteklinio reglamentavimo. Ligi tol pavojingųjų atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą arba Taršos leidimą atliekų naudojimo arba šalinimo veiklai, dar reikėdavo gauti ir pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją. Nuo 2019 m. sausio 1 d. šios licencijos nebereikės.

Pagrindinis dokumentas, leidžiantis tvarkyti pavojingąsias atliekas, liks leidimas. Jo pakaks siekiant užtikrinti, kad pavojingos atliekos būtų tvarkomos tinkamai ir saugiai, nekeliant grėsmės aplinkai ir sveikatai. Licencijos reikės tik norintiems užsiimti ir tokių atliekų surinkimu. Mat naujosios taisyklės nustato vieną licencijuojamą veiklą – pavojingųjų atliekų surinkimą.

Aplinkos ministerija dabar rengia Atliekų tvarkymo įstatymo pataisą, kuri numatytų šias licencijas išduoti tik elektroniniu būdu.

Aplinkos ministerijos informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode