Vartotojai greičiau ir paprasčiau prisijungs prie elektros ir gamtinių dujų skirstomųjų tinklų

Sausio 1 d. įsigaliojo energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno pasirašyti įsakymai, kuriais supaprastinamos sąlygos vartotojams, prijungiantiems savo elektros ir gamtinių dujų įrenginius prie tinklų. Atsisakius perteklinių pažymų bei procedūrų, vartotojai taupys laiką ir pinigus, prijungdami įrenginius prie tinklų.

Nuo sausio 1 d. atsisakyta dalies Valstybinės energetikos inspekcijos (VEI) patikrinimų ir pažymų, prie tinklų prijungiant naujų vartotojų žemos įtampos (iki 1000 voltų (V)) elektros ir žemo slėgio (iki 5 barų) gamtinių dujų įrenginius.

Pagal naują tvarką, už tinkamą ir saugų tokių įrenginių įrengimą bei prijungimą prie elektros ir dujų skirstomųjų tinklų bus atsakingi šios veiklos atestatą turintys juridiniai ir fiziniai asmenys (rangovai). Jie privalės užtikrinti, kad vartotojo įrenginiai atitiktų projektą bei techninės saugos reikalavimus ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus.

Pavyzdžiui, toks rangovas vartotojui, kurio elektros įrenginio įtampa mažesnė nei 1000 V, turės išduoti Elektros įrenginių techninės būklės patikinimo aktą, kurią vartotojas turės pateikti skirstomųjų tinklų operatoriui. Iki šiol vartotojai privalėjo kreiptis į VEI, kad ši patikrintų įrenginius ir išduotų atitinkamą pažymą – šis procesas užtrukdavo iki 7 darbo dienų bei papildomai kainuodavo.

Elektros ir (ar) gamtinių dujų įrenginius įrengiantys atestuoti rangovai, įpareigojami turėti profesinės civilinės atsakomybės draudimą, kuris garantuos žalos atlyginimą vartotojams ir (ar) tretiesiems asmenims.

Nustatyta, kad žemų parametrų elektros ir gamtinių dujų įrenginius, elektros ir gamtinių dujų įrengimo veiklos atestatus turinčius asmenis VEI pasirinktinai tikrins (kontroliuos) vertinant skirstomųjų tinklų operatorių pateiktus duomenis apie įrengtus elektros ir gamtinių dujų įrenginius.

Daugiau informacijos apie naujų įrengimo veiklos atestatų išdavimą galima rasti VEI interneto svetainėje.

Taip pat pagreitintos ir supaprastintos prijungimo prie elektros ir gamtinių dujų tinklų procedūros didiesiems elektros ir dujų vartotojams. Nuo šiol tokie vartotojai galės savo lėšomis įrengti elektros ir gamtinių dujų operatorių tinklus, susijusius su vartotojų įrenginių prijungimu („Fast- track“ procedūros).

Tikimasi, kad „Fast Track“ procedūra pasinaudos apie 15–30 didžiųjų elektros vartotojų bei apie 10–20 stambiųjų dujų vartotojų per metus. Manoma, kad tai bus nekilnojamojo turto vystytojai, prekybos centrai bei kiti vartotojai. Lanksti „Fast Track“ procedūra suteiks vartotojams daugiau galimybių valdyti prijungimo procesą prie tinklų bei jį sutrumpinti, kas padės sukurti investuotojams patrauklesnę verslo aplinką.

Taip pat patobulinta naujų gyvenamųjų namų kvartalų elektrifikavimo ir dujofikavimo tvarka – nuo šiol skirstomųjų tinklų operatoriai turi teisę vykdyti išankstinę skirstomojo tinklo plėtrą. Tokiu būdu bus sukuriamos lengvesnės sąlygos konkrečiame kvartale planuojantiems įsikurti asmenims prisijungti prie elektros ir dujų skirstomųjų tinklų.

Teisės aktų pakeitimai leis efektyviau ir greičiau įrengti bei pertvarkyti mažo slėgio  antžeminius dujotiekius (iki 5 barų) bei dujų slėgio dujų sistemas (iki 30 milibarų) gyvenamuose pastatuose – nuo šiol bus galima atlikti šių dujotiekių jungtinį stiprumo ir sandarumo bandymus. Šiuo metu tokius jungtinius stiprumo ir sandarumo bandymus buvo galima atlikti tik iki 2 barų slėgio dujotiekiams.

Energetikos ministerija ir toliau sieks palengvinti vartotojų įrenginių prijungimą prie operatorių tinklų procedūras ir reikalavimus bei gerinti rangovų techninę kompetenciją. Numatoma patvirtinti vieningą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą ir nustatyti vienodus jų atestavimo tvarkos reikalavimus nuo 2020 m.

Energetikos ministerijos informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode